Lesbische sex jonge kale kutjes

lesbische sex jonge kale kutjes

.

Thaise massage sex seksmarkt nl

Instellingen met meer lef hangen vaak bordjes uit waarop ze de ouders waarschuwen voor het expliciete karakter van bepaalde werken. Instellingen met minder lef tonen dat werk helemaal niet. Ik heb werk dat veel mensen seksueel expliciet zouden noemen, tentoongesteld in een klein stadje in Duitsland. Het was een video-installatie met drie kanalen, in een grote scheepscontainer midden in een veld, voor iedereen toegankelijk.

Het werk werd regelmatig bezocht door een groep preadolescente jongens, die het benaderden met een open nieuwsgierigheid die bij mij als heel gezond overkwam. Ik zou hier een lange discussie kunnen beginnen over de preutse maar toch door seks bezeten cultuur waarin ik leef naar mijn aanvoelen denkt iedereen aan seks en hebben slechts weinig mensen het , maar dit ligt buiten het terrein van deze vragenlijst.

Een discussie of een vraag als deze verandert heel snel in een discussie over censuur en vrijheid van meningsuiting.

Houden musea zich bezig met het censureren van cultuur of met het tentoonstellen en onderzoeken van cultuur? Zelfs al ga je akkoord met deze houding, en dat doe ik niet, wie mag dan oordelen over wat onder deze categorie valt en wat niet?

Een voorbeeld dichter bij huis: Blader in een boek van Foucault om het verband te vinden tussen de macht van de staat en controle over seksualiteit. Van te voren is er een waarschuwing dat er expliciete seksscènes te zien zijn. Dat lijkt me goede informatie voor diegenen die zich eraan storen als ze met jonge kinderen in het museum komen, en die niet geconfronteerd willen worden met lastige vragen.

Die kunnen gewoon hun ogen sluiten of weglopen, lijkt me. Dat gebeurde bij een voorstelling van Frans Poelstra  en mij. In het begin, wanneer Frans het publiek zijn blote achterste toonde, sloten veel oudere mensen in het Weense Burgtheater hun ogen.

Na een half uur was iedereen echter bijgedraaid en bleef het publiek kijken, zelfs toen ik mijn kleren uittrok voor een vrij intieme, maar ook klungelig blote contactimprovisatie. Nu ik zelf moeder ben, weet ik niet zeker of ik zou willen dat mijn zoon wordt geconfronteerd met expliciete seks in een museum. Hoewel ik denk dat het niet zo interessant is als kunst preuts is.

Misschien zouden ze een systeem moeten bedenken zoals voor films. Afhankelijk van hoe expliciet de expo of voorstelling is, wordt het dan R-rated of X-rated. Die affiche toonde Sigrid in een summiere, rode bikini. Ze keek omhoog naar de rechterbovenhoek, waar een rubberen olifantenslurfje naar beneden hing.

De directie van het ica had beslist dat de affiche vrouwonvriendelijk was en plakte over de slurf een etiket met reclame voor het theater. Ik vond dat een zware belediging. Tegenover mij, omdat ik zogenaamd vrouwonvriendelijk was, maar ook tegenover mijn vrouw, omdat het suggereerde dat zij zich door mij liet onderdrukken.

Het was trouwens in dat theater dat het publiek tijdens de voorstelling begon te sissen. Al werden we met Ontroerend Goed ooit gevraagd om het seksuele uit onze voorstelling te schrappen. Naar aanleiding van een uitnodiging om in Marokko te spelen, werd ons gevraagd om onze voorstellingen aan te passen.

In België werd de geblinddoekte bezoeker meermaals aangeraakt door de acteurs, maar voor een Marokkaans publiek zou dit shockerend zijn. De aanpassingen die we daarvoor moesten maken bleken uiteindelijk te omslachtig voor de twee voorstellingen die we zouden spelen, waardoor Killusion de reis naar Marokko nooit heeft gemaakt.

Nu staat het seksuele sowieso niet centraal in deze voorstellingen. De vraag van de curator voelde voor ons dan ook niet aan als censuur, veeleer als een noodzakelijke aanpassing om geen onnodige blokkades te creëren tussen wat we wilden zeggen en het Marokkaanse publiek. Censuur op de kern van wat ik wil vertellen, heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar dat was hele zachte censuur, niet de echte. Een paar Amerikaanse theaterdirecteurs hebben me wel eerlijk gezegd dat het onmogelijk zou zijn om het genitaliënfestival uit This is an Epic te tonen.

Maar ze zouden het toch niet kunnen betalen. Soms was deze censuur direct, voor de hand liggend en uitgesproken, maar meestal was het impliciet of niet onder woorden gebracht, iets wat veel verraderlijker is. Ik neem aan dat ik, wanneer ik geen deel uitmaakte van voorstellingen omdat mijn werk als te expliciet werd beschouwd, veel vaker ben gecensureerd dan ik besef.

Veel kunstenaars in de Verenigde Staten passen momenteel een soort zelfcensuur toe. Dit is niet enkel het geval voor kunstenaars die afhankelijk zijn van de overheid voor subsidies, maar ook voor hen die willen tentoonstellen in gesubsidieerde instellingen. Er is echter een mogelijkheid dat ik Fur Stefan , mijn solo over een onbeantwoorde liefde, in Iran kan spelen. Ineens word ik me bewust dat het hier een homoseksuele liefde betreft.

Toen ik de solo in Amsterdam en Wenen speelde, was ik me daar nauwelijks van bewust. Niet aan gedacht gewoon. Liefde is liefde, onbeantwoord is helaas onbeantwoord. Behalve een keer toen ik een deel van M, an average piece toonde in een etalage in Mechelen. We besloten om de al te expliciete, orgieachtige seksmachinechoreografie eruit te laten om het oudere publiek niet te shockeren. Als ik bijvoorbeeld werk met jongeren in de Kopergietery , en met hen dingen bekijk of maak, merk ik dat je geen vat hebt op de invloed die het op hen heeft.

Je kan de verwerking proberen te sturen, maar daar houdt het op. In de video loopt een zwerver door een autotunnel en wordt hij voortdurend omvergereden. Op het einde blijft hij echter plots stilstaan en de aanrijdende auto crasht op hem in. Tijdens het omverrijden van de zwerver waren sommige pubers enorm gemeen aan het lachen en ik kon hun gelach moeilijk plaatsen.

Ik probeerde hen uit te leggen waar het werk voor mij over gaat, over hoe iemand zich verzet tegen schijnbaar onoverkomelijke dingen en over de onverwachte wending van de videoclip. Maar dat is dan ook het enige wat je kan doen. Een puber doet uiteindelijk wat hij wil met het werk en dat is niet noodzakelijk altijd het goede. Als ik bijvoorbeeld aan Columbine denk, dan lijkt het me absurd om de negatieve invloed van kunst te ontkennen, maar evenzeer om er de oorzaak in te zoeken.

En ik heb er indertijd veel plezier aan beleefd. Ik zou de kinderen in mijn leven wel willen beschermen tegen gewelddadige beelden, maar dat kan ik niet. Dus kunst kan eigenlijk alleen maar weldadig zijn. We kunnen allemaal op twee oren slapen. Moet je kinderen beschermen tegen het zien van de wreedheid van de wereld? Moet je bepaalde aspecten van de realiteit voor hen verbergen? Haar handen zouden niet op de ogen van de pop moeten liggen. Je zou alles moeten kunnen tonen, alles zien.

Ik denk dat om het even wat een slechte invloed kan hebben op jonge mensen. Misschien moet religie wel bovenaan de lijst staan. Daar is kunst te marginaal voor. Het is een bewuste keuze van jongeren om zich door kunst te laten beïnvloeden. Toen ik jong was, ontdekte ik dat het museum een plek was om te kunnen ontsnappen uit het kleinburgerlijk milieu van mijn familie. Het respect voor de stilte, de contemplatieve kracht van de objecten… Het was nieuw voor me. Zo wilde ik graag mijn leven inrichten.

Volgens mij is de invloed van hedendaagse kunst op jongeren sowieso eerder minimaal, vergeleken met andere kunstvormen en de media. Ik ben wel ooit geweldig geshockeerd geweest door het zien van A Clockwork Orange.

Ik trok me de pure agressiviteit en negativiteit van die film zo hard aan, dat ik een tijdlang niet meer vooruit kon. Tot iemand me erop wees wat een prachtige film het was. Uiteindelijk ben ik er geheeld uitgekomen. Ik kan wel enorm geshockeerd zijn door het onbenul van bepaalde zaken.

Ik kan en wil er geen opnoemen. Het zou te veel eer zijn voor diegenen die het maken. Onbenul is iets om niet over te praten. Misschien enkel omdat ik het werk ofwel ongelooflijk slecht ofwel ongelooflijk goed vond. Dan moet ik mezelf wel geruststellen met de gedachte dat het maar fictie is.

Zoals ik al zei, ik ging echt walgen bij John Duncan maar geschokt? Nadat ik Blind Date had gezien, heb ik veel nagedacht over vrije wil en ethiek. Dus ik denk dat het tegelijk leerrijk en supersmerig was. Na de schok komt contemplatie, rust en reflectie.

Ik zou wel wat meer geshockeerd willen worden, denk ik. Werk dat schokkend wil zijn, kom ik over het algemeen heelhuids door. Dit is een heel complexe vraag… Shockeert het werk?

Er zijn kunstwerken die me hebben ontroerd, gedestabiliseerd. In die mate zelfs, dat ik de wereld helemaal anders zag. Deze werken handelden vaak niet over seksualiteit. Nu vind ik zulke kunst vooral pathetisch en op een verkeerde manier té heroïsch. Alsof er achter dat snijden een diepe essentie over het tarten van het leven schuilgaat. Sowieso heb ik moeite met kunst die het gedachtegoed van George Bataille te serieus neemt. Kunst die het abjecte zoekt, grensovergangen met taboes… Het wordt me te sentimenteel wanneer men het te heilig neemt.

Ik zie het meer als uitingen van carnaval, als een viering van het leven buiten de conventies om, een omkering van normen en waarden. Seksueel heb ik tot nu toe geen extreme verlangens. Mijn keel hoeft niet dichtgeknepen te worden als ik een orgasme krijg, ik hoef niet in een luier te poepen en dan slaag te krijgen van een dominante moeder of als schemerlamp voor uren in een hoek te staan.

Ook als het in de kunst die richting op gaat, is me dat te veel een rariteitenkabinet. Het is OK, maar vooral vanuit een sociologisch standpunt. Het interesseert me te zien wat voor fetisj andere mensen kunnen hebben en hoe die cultureel bepaald is. Ik kan dingen schrijven waar ik seksueel van opgewonden geraak. Dat is een intellectueel, maar soms ook een fysiek genot. Het is alsof mijn lichaam allerlei dingen afblokt om een focus te kunnen volhouden.

Ik schrik er telkens van dat het blijkbaar vanzelf gebeurt. Achteraf kan die blokkade dan zo snel verdwijnen dat het me compleet overmant. Maar tijdens het maken zelf zit het genot blijkbaar enkel op intellectueel vlak. Gestimuleerd, naar binnen en naar buiten toe, van de beste soort. Het is een eindeloos voorspel. En niet alleen wanneer ik seksuele beeldspraak gebruik.

Iets in het genot van kunst maken, van verbanden leggen, is verwant aan seksueel genot. Iets maken is zo lijfelijk, en heeft zo veel te maken met verliefd worden, obsessief raken, energieën uitwisselen. Seksualiteit zie ik vooral als een kanalisering van levensenergie, bijna vanuit een tantristisch perspectief. Eigenlijk denk ik vrij utopisch over seks: In die zin werkt porno voor mij vernauwend: Porno speelt veeleer met de machtsverhoudingen tussen object en subject, tussen de passieve rol en de dominante.

In mijn privé-leven, in mijn werk en zeker ook in mijn seksualiteit zoek ik naar voor mij nieuwe manieren om met macht om te gaan: In seksualiteit kan je experimenteren met hoe je jezelf kan overgeven aan iemand anders, hoe veel vertrouwen je in jezelf of in de ander hebt om je dromen uit te leven. Beeldhouwwerken in mindere mate. Ik heb pornografie wel als kunst gebruikt.

Dat was tamelijk heftig. Die voorstelling opende met een piëtabeeld waarin ik naakt aan de borst van een danseres lig. Tijdens een voorstelling voor bankbedienden liep een deel van het publiek al buiten bij deze openingsscène. De vele verantwoorde Photo-magazines die in mijn vaders kast lagen, vormden de basis van mijn eerste seksuele ervaringen. Ik hou van literatuur voor die doeleinden. Dan wordt het kitscherig tot en met, los van de herkomst ervan.

Ik heb zeer veel poses en situaties gebruikt uit de pornografie om het publiek lastig te vallen met voorbeelden van slechte smaak en versleten publieksprovocaties.

Eigenlijk alleen maar om het publiek te ergeren. Door hen in mijn belichaming van Tony Clifton de suggestie te geven dat ik denk dat ze geshockeerd zijn, wanneer ik bijvoorbeeld een hele tijd met mijn benen wijdopen op mijn anus sla, terwijl mijn tong als een hitsige mongool uit mijn mond hangt.

Do you get the picture? Porno blijft acteren, een spel dat je niet te serieus moet nemen. Maar voordat ze de fans zullen verblijden met dit concert komen de dames vanavond eerst optreden bij RTL Late Night. Ze duiken een cryosauna in met een temperatuur van graden. Een lichaam herstelt sneller en beter als het geconfronteerd wordt met lage temperaturen.

Oud-hockeycoach Marc Lammers was pionier op dit vlak. Hij regelde containers met ijsblokjes voor zijn hockeydames. En die truc leidde mede tot het wereldkampioenschap in Ze voelen zich niet langer veilig.

De afgelopen dagen werden tal van bussen met stenen bekogeld en vandaag sneuvelde opnieuw een ruit door een agressieve passagier. De maat is dus vol en dat niet alleen in Almere. Zo nam de nietsvermoedende Stefan Klootwijk onlangs in Haarlem de bus, toen hij plots een stoeptegel tegen zijn slaap kreeg.

Hij schuift vanavond aan met de Almeerse chauffeur Bert Groot. Hij zit reeds 36 jaar achter het stuur en zag de agressie er stelselmatig toenemen. Ook Connexxion directeur Eric van Eijndhoven zegt dat de maat vol is. Jonge holebi’s komen nu sneller uit de kast dan vroeger. Twintig jaar geleden was de gemiddelde leeftijd nog 22 jaar. Vandaag zijn het vaak al jonge tieners die minder Het is een duidelijke trend!

Vandaag zijn het vaak al jonge tieners die minder schroom hebben om te outen dat ze homo, biseksueel of lesbisch zijn. Toch blijft het een grote stap. In deze intieme Koppen XL laten we vier Britse holebi’s aan het woord. Moedige getuigenissen over de vooroordelen waar ze vaak mee geconfronteerd worden. Mykyla, Cariad en Beckham zijn 14 jaar. Tamika is 16, maar ze vertelde haar ouders een jaar geleden al dat ze lesbisch is. Het is voor alle vier een grote last die van hun schouders is gevallen.

Want jarenlang hebben ze in het grootste geheim geworsteld met hun eigen seksualiteit. Er is ook die grote angst voor hoe iedereen zou reageren. Beckham krijgt zelfs af te rekenen met bedreigingen. Toch zijn ook vele reacties positief.

Het succes van Maan Het gaat als een trein met Maan. De Voice winnares stond in een uitverkocht Ziggodome, ze ontving een Gouden Plaat voor haar eerste single en haar De Voice-winnares stond in een uitverkocht Ziggodome, ze ontving een Gouden Plaat voor haar eerste single en haar tweede single Ride It is net uit.

Vanavond maakt ze een spannende samenwerking bekend. Een bijzonder boek waaraan vijftig mensen met dementie hebben meegewerkt.

Deze vijftig mensen stuurden allemaal een openhartige brief over hoe het leven met dementie nog de moeite waard is, zowel voor henzelf als voor hun naasten.

Twee van die briefschrijvers, Jan Boomkamp en Chris Lammers, zijn met hun echtgenotes vanavond te gast. Ook schrijver Marcel Olde Rikkert schuift aan. Aanstaande zondag om 18 uur geeft Dokter Corrie weer antwoord op alle vragen over puberteit, seksualiteit en relaties.

Vanavond een preview met actrice Martine Sandifort. Er stromen elk jaar miljoenen dollars via Nederland weg uit Latijns-Amerika. De Nederlandse route is vooral populair onder rijke Ecuadorianen en Mexicanen. Wat levert dit Nederland op? En hoe verantwoord is het om je geld weg te sluizen uit Nederland?

Fiscaal jurist Paul Brink, die een bedrijf heeft dat cliënten helpt met het opzetten van constructies voor belastingontwijking, gaat in debat met econoom Mathijs Bouman. Op sociale media werd aan vrouwen gevraagd om hun ervaringen met seksuele intimidatie te delen, gevolgd door Enkele maanden geleden verdeelde een simpele hashtag de Vlaamse vrouwen in twee kampen.

Op sociale media werd aan vrouwen gevraagd om hun ervaringen met seksuele intimidatie te delen, gevolgd door: Facebook en Twitter werden overspoeld door getuigenissen van Vlaamse vrouwen, variërend van erg banale verhalen tot serieuze beschuldigingen. Het leidde tot een tegenreactie van mannen en vrouwen die vonden dat de klagers wel degelijk overdreven en die zeiden juist trots te zijn op hun seksualiteit. Is alledaags seksisme nu wel of geen serieus probleem in België?

De Vlaamse actrice en zangeres Amaryllis Uitterlinden – de eerste bekende Vlaming die op TLC te zien is – gaat dit zelf ondervinden door middel van verschillende experimenten. Zo bezoekt zij met een verborgen camera plaatsen waar vrouwen het meest in contact komen met opdringerige mannen: Amaryllis gebruikt bewust ‘s avonds laat het openbaar vervoer om te ondervinden wat sommigen vrouwen ervaren en onderzoekt waar haar eigen grenzen liggen.

Krijgt ook zij te maken met seksuele intimidatie? En hoe voelt ze zich daaronder? Of zijn het alleen maar woorden? Jongeren zijn in hun seksualiteit vrijer dan ooit, maar het lijkt of de maatschappij steeds preutser en Hoe vrijzinnig en tolerant kunnen we tegenwoordig zijn met betrekking tot bloot en seksualiteit?

Jongeren zijn in hun seksualiteit vrijer dan ooit, maar het lijkt of de maatschappij steeds preutser en conservatiever wordt en zichzelf met restricties van beeldtaal een zelfcensuur oplegt. Wie je bent op seksueel gebied is geen vaststaand gegeven; je hoeft niet meer in een hokje te passen. De jongeren in de film praten open, eerlijk en onbevangen over hun seksuele ervaringen en beleving. Vrijwel alles is mogelijk en wat je seksuele identiteit is, is voor iedereen anders. Jongeren hebben hun eigen ideeën en bepalen zelf wat seksualiteit is, wat een mooi lichaam is en met wie ze iets doen op seksueel gebied.

De documentaire vormt een afgesloten wereld van jongeren. Er zijn geen volwassenen, geen experts, geen vaders en moeders: In de documentaire Ulrich Seidl – A De controversiële Oostenrijkse regisseur Ulrich Seidl is gefascineerd door de duisternis achter de keurige façade die de meesten van ons hebben opgetrokken. In de documentaire Ulrich Seidl – A director at work zien we de filmmaker op zijn geheel eigen wijze aan het werk. We staan onder meer op de set van Seidls film ‘Im Keller’ waarin hij zijn landgenoten in hun kelders portretteert – een plek van ‘donkerte, angst en misdrijven’, aldus Seidl.

Hij is, dankzij zijn katholieke opvoeding, gefascineerd door het vleselijke en de relatie tussen pijn en wellust, geweld en seksualiteit – terugkerende thema’s in zijn speelfilms en documentaires.

Het is voor het eerst dat Seidl een documentairemaker toestaat op zijn set. Aan regisseur Constantin Wullf de eer. Hij registreert hoe rustig en geconcentreerd Seidl zich op de set gedraagt, maar ook hoe streng en nauwkeurig hij te werk gaat. Seidl weet precies wat hij wil en hij stileert de werkelijkheid zo sterk dat de grens tussen fictie en documentaire vervaagt. Zowel aan zijn acteurs als aan zijn hoofdpersonen vraagt hij hun grenzen te verkennen en verleggen.

Samen met hen onderneemt hij een zoektocht naar diepe verlangens en duistere obsessies die doorgaans in het verborgene blijven. Wulff maakt een levendig portret van regisseur Seidl. In zijn montage combineert hij interviews met fragmenten uit eerdere films van Seidl en geeft de kijker daarmee een blik op het sombere wereldbeeld van een complexe en exceptionele filmmaker. Je moet vertellen over het zoeken naar geluk. Wat kan Nigeria doen tegen terreur Boko Haram? De terreur van Boko Haram houdt Nigeria nog steeds in z’n greep.

Inmiddels zijn meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de Inmiddels zijn meer dan 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de terreurorganisatie. Veel verpleegtehuizen zijn hier niet faciliterend in. Vanaf vanavond om We kennen Dokter Corrie van haar spreekuur over seksualiteit in het Schooltv weekjournaal. In het programma geeft Dokter Corrie seksuele voorlichting aan kinderen vanaf 9 jaar en beantwoordt hun vragen over de puberteit, relaties en seksualiteit.

Het programma is een opmaat om deze thema’s in een ontspannen sfeer, thuis of in de klas, te bespreken. Dokter Corrie chat niet alleen met een BN’er, waarin deze vertelt hoe hij of zij de puberteit heeft ervaren.

Ze gaat ook op onderzoek uit, laat filmpjes zien, praat met tieners, kijkt naar het dierenrijk en put uit haar eigen saaie liefdesleven. Ook nieuw in de show is het puberpanel. Deze tieners zijn iets ouder dan de doelgroep en vertellen de kijkers over hun ervaringen.

In de uitzendingen staan veelgestelde vragen van kinderen centraal. De Dokter Corrie Show gaat niet alleen over seksualiteit, maar ook over relaties en veranderingen in het lichaam tijdens de puberteit. Met humor brengt het programma onderwerpen als grenzen aangeven, verliefdheid, zoenen, ongesteldheid, beelden in de media, zelfbevrediging, homeseksualiteit en bloot onverbloemd ter sprake.

Zoals Dokter Corrie het zelf zegt: Deze zomer zet Sunny opnieuw haar tent op in Las Vegas, San Fransisco, Londen, Berlijn en Amsterdam, en laat zo aan de hand van vier thema’s een heel nieuw licht schijnen op verschillende seksonderwerpen. Jong, oud, single, fris verliefd of al jarenlang samen, homo, hetero of trans, allemaal geven ze zich bloot in Sunny’s tent. Seksuele onzekerheden bij mannen. Over mannelijke seksualiteit bestaan vastgeroeste clichés.

Zo zouden ze er geen genoeg van kunnen krijgen, scheppen ze er graag ongegeneerd over op, willen ze zoveel mogelijk verschillende partners en zijn ze het liefst dominant in bed. Maar staat de mannelijke seksualiteit wel voortdurend overeind? En wat doet angst voor een falende erectie met mannelijke trots?

Sinds de seksuele revolutie zouden we de schaamte voorbij zijn, seks zonder van schuld en zonde, vrijheid blijheid voor iedereen, dat was het idee.

Hoe seksueel bevrijd zijn we eigenlijk? Maar vrouwelijke seksualiteit wordt vaak verward met mooi en gewillig zijn. En actieve vrouwelijke lust wordt nog altijd kritisch bekeken: Waar komt dit negatieve waardeoordeel van de vrouw als slet vandaan?

Vanavond seizoen 3 van deze Britse serie waarin Anna Richardson en haar team van experts middelbare scholen in heel Groot-Brittannië bezoeken om het onderwerp seks bespreekbaar te maken.

Er wordt de leerlingen op verschillende manieren bijgebracht wat er allemaal komt kijken bij seksualiteit. De wekelijkse late night show van Jörgen Raymann heeft ook deze keer weer opmerkelijke gasten en opvallende onderwerpen. Met in de eerste uitzending Vanavond begint het nieuwe seizoen zo: Met in de eerste uitzending: Dit seizoen is er een aantal vernieuwingen: En het resultaat mag er zijn; kijk aanstaande zondag.

Ze ontvangt in deze eerste uitzending van het seizoen: Sybrand van Haersma Buma. Twee jaar geleden was hij lijsttrekker van het CDA bij de verkiezingen. In de aanloop naar het WK bezoekt Quintis als keeper wekelijks een voetballer uit een van de landen die deelnemen. Ook onderzoekt hij een traditie die typerend is voor het land. Deze week aandacht voor Griekenland.

De Mannen van de Straat. Een verzamelplaats van typetjes van Jörgen en Jeffrey Spalburg; iedere week andere ‘mannen van de straat’ die de actualiteit bespreken. Deze week de kick-off met Ronnie en Clyde. Edsel en zijn assistente Coassistencia Jasmine Sendar testen de kennis bij mensen in de zaal. In het kader van Internationale Vrouwendag op 8 maart ontvangt Jörgen programmamaker en schrijfster Sunny Bergman.

Ze heeft de wereld rondgereisd om te kijken hoe verschillend men denkt over seksualiteit en is bekend van het boek ‘Sletvrees’, de documentaire ‘Beperkt Houdbaar’ en de documentaireserie ‘Sunny Side of Sex’. Deze keer is het podium voor rapper Hef met zijn visie op carnaval. Wat is er aan de hand daar in Een omvangrijke zedenzaak, met een verdachte die om pedofilie bekend staat en vrijwel meteen bekent, maar slechts een enkele aangifte en een hecht dorp dat zwijgt.

Wat is er aan de hand daar in Westkapelle, achter de dijk? In het voorjaar van werd Nederland opgeschrikt door weer een omvangrijke zedenzaak. Over een periode van meer dan veertig jaar zou klusjesman Joost W. De verdachte bekende vrijwel meteen en Justitie dacht daarmee een duidelijke zaak te hebben.

Toch bleef het maar bij een enkele aangifte; de andere mogelijke slachtoffers ontkenden. In de hoop op meer aangiftes bracht Justitie de zaak daarop bewust in de media. Maar het hechte dorp bleef zwijgen. Tot verbazing van het dorp rukten de nationale media in grote getale uit. In Westkapelle wist iedereen het al lang van ’Joosje Flikkerdoosje’. Ze kenden zijn bedenkelijke reputatie, hij zat al eens eerder vast. Kinderen werden voor hem gewaarschuwd en af toe kreeg Joosje klappen van een boze vader.

Wat hadden ze nog meer moeten doen? De meeste dorpelingen benadrukken dat het om jongens van veertien tot zeventien jaar gaat, die in ruil voor geld of een biertje, seksuele handelingen verrichtten. Pubers dus, die wisten wat ze deden. Maar kun je op die leeftijd de gevolgen overzien? Is Joost de enige schuldige of is het dorp medeplichtig omdat ze hem zijn gang lieten gaan?

In de jaren zeventig was er een lossere moraal wat betreft seksualiteit en pedofilie. Tegenwoordig is de discussie rondom pedofilie veel feller. Juist daarom wekt de gelatenheid van het dorp verbazing. Wat is er aan de hand daar achter de dijk? Sinds de seksuele revolutie zouden we de schaamte voorbij zijn, seks zonder schuld en zonde, vrijheid blijheid voor iedereen, dat was het idee.

Sunny Bergman verkent het denken over vrouwelijke seksualiteit en hoe sletvrees ons bewustzijn en ons seksleven binnendringt. Maar hoe zeker zijn ze daar eigenlijk van? Ligt hun seksuele identiteit Programmamakers Tim den Besten en Nicolaas Veul gaan op zoek naar de grenzen van hun eigen seksualiteit. Ligt hun seksuele identiteit misschien minder vast dan ze denken? De vraag is waardoor die identiteit eigenlijk wordt bepaald. Homo, hetero of bi: De zoektocht naar de grenzen van seksualiteit wordt verteld langs twee verhaallijnen: In de academische wereld is er geen consensus over het antwoord op de vraag of geaardheid is aangeboren of gecreëerd door de maatschappij.

Dwars door die academische zoektocht loopt het persoonlijke verhaal van Tim en Nicolaas, via de experimentele weg naar Tims ’hetero-ontmaagding’. Met dit experiment wil Tim zien te ondervinden of de grenzen van zijn seksuele identiteit zijn op te rekken. Is hij wel zo homo als hij denkt of ligt het wellicht iets gecompliceerder? De komende zomer zal tijdens het WK voetbal in Brazilië één van de allerbeste spitsen er niet bij zijn.

Zlatan Ibrahimovich of Ronaldo blijft thuis, want Zweden en Vanavond in De Wereld Draait Door: Zlatan Ibrahimovich of Ronaldo blijft thuis, want Zweden en Portugal zullen in november in een onderlinge play-off uitmaken wie er naar het WK gaat. Gisteravond waren beide spitsen in topvorm met Zlatan die vier keer scoorde tegen Anderlecht en Ronaldo die twee goals maakte namens Real Madrid tegen Juventus.

Wie van de twee moet volgende jaar naar Brazilië? Aan tafel twee voorstanders van Ronaldo: Ze zijn alletwee homo, maar waren benieuwd of hun geaardheid echt zo vast ligt als ze zelf denken. Ze besloten tot een experiment: Tim zou voor het eerst in zijn leven seks hebben met een vrouw. Hij brengt de twijfels bij Tim in beeld en een bezoek aan een sekscoach. Uiteindelijk vinden ze in Parijs een meisje dat met hen het experiment wil aangaan.

Zijn de etiketten bi, homo en hetero eigenlijk nog houdbaar? Daarin wordt een aantal BN’ers gevolgd tijdens hun verblijf bij een stam in Namibië. Wat de BN’ers echter niet weten is dat er zes Nederlandse acteurs aan de ‘stam’ zijn toegevoegd en ze onderdeel uitmaken van de grootste candid camera grap op de Nederlandse televisie.

Aan tafel de zes acteurs die zich wekenlang hebben voorgedaan als volbloed rimboebewoners: Jago Vrouw van stamhoofd , Rachella Kingswijk dochter van het stamhoofd , Michiel Blankwaardt sterkste krijger en Maikel van Hetten medicijnman.

Vanuit een persoonlijk betrokken perspectief gaat Sunny in Oeganda, Sunny Bergman reist over de wereld langs de grenzen van ons denken over seksualiteit, de liefde, vrouwelijkheid en het lichaam. Vanuit een persoonlijk betrokken perspectief gaat Sunny in Oeganda, China, Cuba en India op zoek naar verrassende denkbeelden, die aan onze eigen westerse ideeën wrikken over wat normaal is, of hoort te zijn. We zien dat in het liberale Nederland, dat seksueel bevrijd lijkt te zijn, toch dogma’s en vastgeroeste conventies bestaan.

Seks is veel complexer en boeiender dan wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen. Met een open en vragende houding en door ook haar eigen verhaal te delen, komt Sunny Bergman dichtbij de belevenis van zeer verschillende vrouwen die haar uiteenlopende zonnige en minder zonnige kanten van seksualiteit en relaties laten zien. Ontmoetingen die vraagtekens zetten bij de ideeën die wij hebben over ons lichaam en seksualiteit.

Waarom willen we designer vagina’s als lange schaamlippen lekkerder zijn? Hoe komt het dat er zoveel nadruk ligt op jong zijn, als je op hoge leeftijd juist meer schijnt te genieten? Waarom genoegen nemen met uitsluitend fysiek genot, terwijl seks een goddelijke ervaring kan zijn? En waarom laten we ons liefdesleven verstikken door de huur en de afwas? Elke plek biedt een nieuw en heel eigen perspectief op seksualiteit.

Patrick Lodiers volgt samen met BN'ers jonge mensen met een onzekerheid. Onzeker over hun uiterlijk, seksuele voorkeur of ziekte. De BN' ers hebben Vanavond start een nieuw seizoen van It Gets Better. De BN' ers hebben in hetzelfde schuitje gezeten als de jongeren. Het zelfvertrouwen van de jongens en meiden kan wel een oppepper gebruiken. Elke aflevering heeft dezelfde boodschap…het wordt beter! De BN'ers zaten ooit in hetzelfde schuitje als de kandidaten. In het programma laten ze zien dat het écht beter wordt en geven ze hun jonge lotgenoten een boost aan zelfvertrouwen.

Presentatrice Anita Witzier herstelde jaren geleden na een goede behandeling van reuma en wil de jarige Malou laten weten dat de intense pijn echt minder kan worden. Voetbalkenner Barbara Barend worstelde op jonge leeftijd net zo met haar seksualiteit als de jarige Annerieke en wil haar een hart onder de riem steken. En Sanne Hans Miss Montreal weet als geen ander hoe.

In de serie komen zowel fetisjisten, mysterische sekszaken en de wetenschapszijde van seksualiteit aan bod. Strange Sex is de nieuwe zesdelige serie over allerlei seksgerelateerde thema's. Veel van deze thema's lijken lachwekkend en vreemd, maar voor de personen die ermee te maken hebben, is het een nachtmerrie.

Met commentaar van medische professionals worden kijkers in iedere aflevering meegenomen in een nieuwe wereld van seks. Voormalig model Hattie is 73, en Ron is 33 en vader van twee kinderen. Ondanks hun leeftijdsverschil besluiten ze een afspraakje te maken. Kan er liefde tussen hen opbloeien? Maar de technische sector heeft volk te kort.

Is brugpensioen nog nodig? Bekaert zet mensen aan de deur. Maar wie technisch geschoold is moet toch vlot Maar wie technisch geschoold is moet toch vlot ander werk vinden? Dirk van Zundert gaat langs bij ventilatie- en zonweringsfabrikant Renson en Geldof Metaalconstructie. In de studio praten we met Marc De Vos van denktank Itinera. Mogen de vakbonden nog brugpensioen vragen? Een verpleger uit Asse heeft tientallen kinderen misbruikt.

De overheid is al vijf jaar op de hoogte. Maar hoe komt het dat de man zo lang buiten schot blijft? Het ACW groepeert tal van verenigingen met een christelijke achtergrond. En op een of andere manier is de koepel ook verstrengeld met de bank Belfius, zeg maar de vroegere Dexia Bank.

Hoe zit dat eigenlijk? Bart Verhulst graaft in de geschiedenis en neemt u mee naar het prille begin. Herinnert u zich nog de BAC?

Pianiste en performance artist Tomoko Mukaiyama nodigt via een kunstproject in Japan vrouwen en mannen uit zich Een poëtische film over vruchtbaarheid en daarmee een ode aan de vrouw en het lichaam.

Pianiste en performance artist Tomoko Mukaiyama nodigt via een kunstproject in Japan vrouwen en mannen uit zich over dit intieme thema uit te spreken: Het wonder van de vruchtbaarheid heeft in tal van culturen geleid tot bijzondere rituelen, om vorm te geven aan emoties die moeilijk in woorden te vatten zijn.

Aliona van der Horst volgde het spoor van de eigenzinnige Nederlands-Japanse pianiste en performance artist Tomoko Mukaiyama die rond het thema vruchtbaarheid een enorm multimediaal kunstwerk maakte. Opgetrokken uit duizenden witte jurkjes creëerde zij een kathedraalachtige ruimte waarin bezoekers, als in een ritueel, ronddwaalden, verstilden en tot intieme ontboezemingen kwamen.

Over kinderen die wel of niet kwamen, over seksualiteit en de gemaakte keuzes. Uiteindelijk brengt het de filmmaakster naar het boeddhistische ritueel van de 'waterkinderen': Tomoko Mukaiyama geeft met haar interpretatie van de klanken van Bach de film een onweerstaanbaar krachtige, sensuele lading. Maar waarom krijgen we eigenlijk een orgasme? Bij mannen is het overduidelijk Elke dag hebben miljoen mensen ter wereld een orgasme. Bij mannen is het overduidelijk: Want zonder orgasme geen zaadcellen.

Maar vrouwen hebben geen orgasme nodig om eicellen op te wekken of om zwanger te worden. Waarom hebben ze dan toch een orgasme? Is het puur een ‘fantastic bonus', zoals sommige wetenschappers beweren, of heeft het ook nog een natuurlijke functie?

Presentatrice Maggie Gyllenhaal gaat op zoek naar dit ietwat controversiële mysterie binnen de seksualiteit. Ze spreekt met wetenschappers die onderzoek doen naar de werking van een orgasme op het brein en komt met enkele verrassende antwoorden. In de vierdelige serie 'Sunny Side of Sex' reist Sunny Bergman over de wereld langs de grenzen van ons denken over seksualiteit, de liefde, vrouwelijkheid en het lichaam. Sunny Side of Sex laat zien dat in het liberale Nederland, dat seksueel bevrijd lijkt te zijn, toch dogma's en vastgeroeste conventies bestaan.

Waarom willen we designer vagina's als lange schaamlippen lekkerder zijn? In Oeganda krijgt Sunny sekslessen van Ssenga Brenda, een seks-tante die vrouwen vanaf jonge leeftijd inleidt in het plezier van seks. Met haar bespreekt ze de praktijk van de labiaverlenging, die in Oeganda en omstreken enorm populair is.

Op de grens tussen China en Tibet, in het Himalayagebergte leert Sunny het vrouwenrijk van de Mosuo kennen. Hier delen geliefden enkel het bed en houden zij elke vorm van huishoudelijke rompslomp buiten de slaapkamer. Dat juist de afwezigheid van sex-sells een impuls voor het persoonlijke seksleven kan geven, ziet Sunny in Cuba.

Geen billboards, maar wel overal half ontblote flirtende stelletjes. Zo preuts als onze kerk seks zondig heeft verklaard, zo vrijelijk verkondigden de oude Indiërs het religieuze van seksueel genot. Bij de Baul op de grens van India met Bangladesh is de eeuwenoude seksuele yoga nog een dagelijks ritueel. Het lichaam is een altaar, seks het gebed. Terwijl porno alom vertegenwoordigd is, blijft de gewone huis-tuin-en-keuken-seks buiten beeld.

Geen seksualisering, maar juist een tekort aan verhalen over echte seks tekent onze tijd. Waar is de seks die gecompliceerd wordt door dagelijkse sleur, door onzekerheid, door verdriet, de seks ook die een geur heeft?

Seks die gaat over kwetsbaarheid, meligheid of onzekerheid. En juist die seks krijgt op deze website een podium. De website, die de serie gaat begeleiden, kopieert het uiterlijk van een pornosite. Achter elk plaatje van een zogenaamde webcamgirl, vind je iemand met haar persoonlijke verhaal.

Econoom Ewald Engelen over de top die morgen de Europese economie moet redden. Oud D66'er Loesewies van der Laan was waarnemer bij de eerste verkiezingen in Tunesië Hij kreeg de prijs voor zijn voorstelling Branding pimped. De Belgische staat tekent geen beroep aan tegen de schadevergoeding die ze moet betalen aan Roger De Clerck. Eind juni kreeg de West Vlaamse textielbaron een bedrag van Eind juni kreeg de West-Vlaamse textielbaron een bedrag van Komt er nu ook een eind aan de strafprocedure?

In de studio zit topadvocaat Hans Rieder. Bart Schols geeft een overzicht. Beschaamd voor hun geaardheid. Eenzaam omdat ze opgroeiden in een tijd dat seksualiteit onbespreekbaar was. Kwestie van meer inzicht te krijgen in die doelgroep. Maar is het initiatief wel een succes? Een reportage van Robin Ramaekers. De moderne shopper is mondig en verwend. Hij of zij pikt geen leugens en kan een merk genadeloos afbreken op het internet. Hoe krijgen bedrijven nog vat op hun klanten? Wat is de rol van de sociale media?

En heeft de klassieke communicatie nog toekomst? Ze verlangen naar een leven waarin acceptatie van homoseksualiteit vanzelfsprekend is De documentairefilm Allemaal Lesbisch toont de onbekende wereld van jonge, ambitieuze lesbiennes in Nederland. Ze verlangen naar een leven waarin acceptatie van homoseksualiteit vanzelfsprekend is. Als seksualiteit thuis niet bespreekbaar is, als homoseksualiteit uit den boze is, wat doe je dan wanneer je als jong meisje ontdekt dat je lesbisch bent?

Want hoe houdt een streng-christelijk opgevoede boerendochter zich staande binnen haar kerkelijke leefomgeving die homoseksualiteit afwijst? Wat drijft een Amsterdams lesbisch icoon om zich in te zetten voor homo-emancipatie en om women only-feesten te organiseren?

En hoe is het voor een uit Marokko gevluchte ex-moslima om altijd achterom te moeten kijken? Met welke beperkingen heeft een lesbische topvrouw in het bedrijfsleven te maken? Hoe stelt een lesbische gedragsdeskundige zich op tegenover haar cliënt, een lesbisch meisje met een verstandelijke beperking? Of, wat doe je als fotomodel wanneer je agent je influistert niet openlijk lesbisch te zijn, terwijl de catwalk in Milaan en New York lonkt?

De lesbiennes in de film zijn allemaal sterke vrouwen. We zien hun liefde voor vrouwen, de worstelingen met sociale non-acceptatie, maar vooral hun ongekende wilskracht om een onbelemmerd en liefdevol leven voor zichzelf te creëren. Hij portretteert ze naakt. In neemt de FBI al zijn werk in beslag en zit hij De Amerikaanse fotograaf Jock Sturges vindt inspiratie in de schoonheid en gratie van pubermeisjes en jonge vrouwen.

In neemt de FBI al zijn werk in beslag en zit hij vast op verdenking van kinderporno. Nu geeft Sturges zichzelf bloot en ageert hij tegen de Amerikaanse moraal die naakt verwart met seksualiteit en die kwetsbaarheid en schoonheid gevaarlijker acht dan geweld. Documentaire over bejaarde homoseksuelen. De nood is hoog. Schrijnende verhalen stapelen zich op, terwijl velen denken dat het ondertussen toch wel beter gesteld is met de homo-acceptatie.

In Nederland leven zo'n Bijna nooit komt deze groep in de schijnwerpers, het lijkt alsof ze niet bestaan, maar het tegendeel is waar. We zien hoe bejaarde homoseksuelen worden gediscrimineerd en zich daartegen proberen te wapenen. Het wordt pijnlijk zichtbaar waarom deze bejaarde homoseksuelen zo hunkeren naar een veilige woonomgeving met gelijkgestemden. We zien hoe ze elkaar steunen en openlijk kunnen praten over hun liefdes, seksualiteit en eenzaamheid. Maar ook humor, zelfspot en veerkracht komt ruim aan bod.

Tijdens een van zijn illegale nachtelijke escapades over de grens in Tel Aviv ontmoet Nimr, een Palestijnse psychologiestudent uit Ramallah, de Israëlische advocaat Roy. Ze voelen zich onmiddellijk tot elkaar aangetrokken. Ze gaan daten en worden verliefd. Terwijl zijn relatie met Roy zich ontwikkelt, wordt Nimr geconfronteerd met de harde realiteit van een Palestijnse maatschappij en een familie die zijn seksualiteit niet accepteert.

Maar ook Israël vormt een bedreiging: Nimr vindt troost en liefde bij Roy en droomt tegelijkertijd van de dag dat hij zijn studie kan vervolgen in Amerika. Nimrs leven neemt een dramatische wending wanneer een bevriende, naar Tel Aviv gevluchte homo door de geheime politie wordt ontdekt en teruggebracht naar Ramallah.

Daar wordt hij door zijn landgenoten in koelen bloede vermoord. En zo ja, waar komt het dan vandaan en hoe is het mogelijk dat homoseksualiteit de evolutie heeft overleefd?

Dat zijn de vragen waar de homoseksuele documentairemaker Bryce Sage al sinds zijn coming-out mee worstelt. Bryce reist de hele wereld over om op zoek te gaan naar antwoorden op deze fundamentele vragen. Tijdens zijn zoektocht verkrijgt Bryce allerlei nieuwe inzichten over de biologische achtergronden van seksualiteit en komt hij oog in oog te staan met zijn eigen identiteit en familiegeschiedenis.

Met regelmaat van de klok schelden ze de boer, werkzaam op het terrein, uit tot hij het niet langer verdraagt en wegvlucht. Hierop neemt eerwaarde Tommasso de nieuwe knecht Massetto aan. Deze is een viriele jonge dienaar die gedwongen wordt onder te duiken. Om enige verleiding bij de zusters te ontmoedigen moet hij zich voordoen als een doofstomme. Massetto worstelt met het handhaven van deze leugen als het De nonnen Alessandra, Fernanda en Genevra leiden een eenvoudig bestaan in hun klooster.

Massetto worstelt met het handhaven van deze leugen als het onderdrukte nonnenklooster uitbarst in een wervelwind van seksualiteit, drugsmisbruik en feestvreugde. Seizoen 1 - Aflevering 7 - Documentairereeks. De Nederlandse vrouw staat te boek als vrijgevochten, onafhankelijk en gelukkig.

Leo Blokhuis bezoekt de Libelle-zomerweek en ontmoet daar hoogleraar vrouwengeschiedenis Els Kloek. Volgens Kloek is onze samenleving bepaald door de koopman, de dominee en de huisvrouw. Die bijzondere positie als huisvrouw heeft de vrouw aan Calvijn te danken. Maar is dat calvinisme nu een zegen of een ramp geweest voor de vrouwenemancipatie?

We volgen een dag uit het leven van een werkende moeder met vier kinderen. Hoe houdt zij alle ballen in de lucht?

Ook aandacht voor een cursus huwelijksvoorbereiding. Hoe wordt er tegenwoordig gedacht over de rol van de vrouw in het gezin? En wat hebben seksualiteit en Calvijn met elkaar gemeen? De kerkhervormer blijkt op seksueel gebied een vernieuwer. Aflevering 8 - Talkshow: Acteur en schrijver Maarten Spanjer bracht zijn middelbareschooltijd door bij katholieke paters in Amsterdam.

Toen hij een keer door het ijs was gezakt, moest hij naakt voor het bureau van de 'strafpater' blijven staan om te wachten tot zijn kleren weer droog waren. Op dat moment had hij niet door dat er iets niet klopte, maar terugkijkend noemt Spanjer de paters 'gefrustreerde mensen die hun seksualiteit onderdrukten'.

Maarten Spanjer was een jaar of elf toen hij concludeerde dat God een verzinsel van volwassenen moest zijn. Dat kwam doordat zijn moeder na terugkeer van een reis naar Lourdes nog net zo reumatisch bleek te zijn als daarvoor. De gebeden die hij dagelijks voor haar genezing had moeten zeggen, waren niet verhoord. Sindsdien was hij vaker op het voetbalveld dan in de kerk te vinden. Documentaire over bejaarde homoseksuelen: Niet vaak komt deze groep in de schijnwerpers, het lijkt of ze niet bestaan, het tegendeel is waar.

In de Iraanse hoofdstad Teheran experimenteren twee zestienjarige vriendinnen met hun seksualiteit, totdat een geobsedeerde broer tussen hen in probeert te komen. Programma dat op een educatieve, wetenschappelijke en humoristische manier vragen en onderwerpen over lichaam, relaties en seksualiteit behandelt waar jonge tieners mee kampen.

Dokter Bea maakt een coole selfie voor op Instagram, maar plots gaat haar foto een heel eigen leven leiden online. In 'De dokter Bea show' gaat het daarom over de leuke maar ook minder leuke kanten van sociale media. Op het internet is één klik soms een klik te veel, en dus spreekt Dokter Bea af met cyberflik Tim Cools, die haar onderwerpt aan een verhoor over veilig gedrag online. Alia, Zoë, Dide, Emmerson, Armin en Maarten vertellen elkaar wat ze vinden van 'dickpics' en 'nudes'.

En met vlogster Kevser heeft Dokter Bea een goed cybergesprek over alles wat met sociale media te maken heeft. Hoewel hij in eerste instantie twijfelt, belt Nimr hem een paar dagen later.

Ze gaan daten en worden enorm verliefd. Terwijl zijn relatie met Roy zich ontwikkelt, wordt Nimr geconfronteerd met de harde realiteit van een Palestijnse maatschappij en een familie Drama, Romantiek Tijdens een van zijn illegale nachtelijke escapades over de grens in Tel Aviv ontmoet Nimr, een Palestijnse psychologiestudent uit Ramallah, de Isra'lische advocaat Roy.

Maar ook Isra'l vormt een bedreiging: Nimr wordt gedwongen een keuze te maken tussen het leven dat hij dacht dat hij wilde en zijn liefde voor Roy. Deze intieme en persoonlijke documentaire volgt twee mannen op zeer verschillende stadia in hun leven. We zienn de emotionele en psychologische reis naar het moment van het openbaren van hun ware seksualiteit aan hun vrienden en familie.

De documentaire is gefilmd gedurende enkele maanden en is een gevoelig en ontroerend portret van twee mannen die hopen hun ware identiteit vast te stellen en soms moeten vechten voor acceptatie.

Programma dat op een educatieve, wetenschappelijke en humoristische manier vragen en onderwerpen over lichaam, relaties en seksualiteit behandelt. In deze aflevering draait het allemaal om jongens die op jongens vallen en meisjes die zich aangetrokken voelen tot andere meisjes: Maar wat is dat nu eigenlijk precies?

Kan je dat zo zien aan iemand? En is homoseksualiteit helemaal anders dan heteroseksualiteit? In haar skills lab probeert Dokter Bea de verschillen te vinden. Dokter Bea doet ook nog een terrasje met professor Alexis Dewaele. Hij bestudeert als klinisch psycholoog al jarenlang homoseksualiteit in de samenleving. Hij is getrouwd met Maarten en samen hebben ze een dochtertje. Hoe Tom zijn coming-out beleefde, vertelt hij aan Dokter Bea.

Wanneer je in de puberteit komt, is dat niet altijd even gemakkelijk. Je gezicht wordt een mijnenveld van puisten, plots zijn er vooraan twee muggenbeten, of je wil wel een baard op je kin maar krijgt er een in je keel.

Bovendien doen je ouders niets dan zeuren en is er niemand die je begrijpt Behalve Dokter Bea natuurlijk.

In deze aflevering vertelt Dokter Bea wat er allemaal gebeurt tijdens de puberteit. Ze spreekt ook af met psychotherapeute Semiye Tas. Zij kent veel van het puberbrein en legt uit hoe het komt dat je lontje soms heel kort kan zijn Dide, Gitte, Lien, Ryan, Quinten en Rob van het puberpanel zaten ook al eens op de hormonale rollercoaster.

Ze vertellen vanuit hun eigen ervaring hoe zij omgaan met de puberteit. Musical whizzkid Tatyana Beloy skypet met Dokter Bea. Zij beleeft ook een persoonlijke crisis. Hun hereniging heeft gevolgen voor beide levens ondanks dat ze zich niet echt bewust zijn van de problemen waar de ander mee worstelt.

Leo is een jongeman die worstelt met zijn seksualiteit en het accepteren van zichzelf wanneer hij Caro tegenkomt, een oude klasgenote op wie hij vroeger verliefd was.

Ze is de ideale echtgenote en heeft 3 kinderen met haar man, maar diep van binnen is ze ongelukkig met haar liefdesleven. Ze mist romantiek en passie. Als ze aan haar vrienden bekend dat ze dit mist stellen ze haar voor aan Paris Jessica Clark, True Blood.

Paris is een slimme prachtige vrouw die werkt als een hele dure call girl. Rebecca ontsnapt haar saaie familieleven en man door geheime afspraakjes met Paris Rebecca Barbara Niven is mooi en rijk en heeft een perfect maar nogal saai leven. Paris is een slimme prachtige vrouw die werkt als een hele dure call-girl. Rebecca ontsnapt haar saaie familieleven en man door geheime afspraakjes met Paris te maken. Ze had nooit verwacht dat ze juist door Paris de antwoorden op haar vragen zou vinden die ze haar hele leven al heeft.

Haar ontdekkingstocht van de perfecte controle naar ongekende passie brengt haar in contact met haar eigen lichaam en seksualiteit. Soms is het perfect einde niet wat je ervan verwacht.

Terwijl zijn relatie met Roy zich ontwikkelt, wordt Nimr geconfronteerd met de harde realiteit van een Palestijnse maatschappij en een familie die zijn In deze aflevering draait het allemaal om Want hoe zit dat eigenlijk met vrijen, ge-slachts-ge-meen-schap, en wat hebben die bloemetjes en die bijtjes ermee te maken? Dokter Bea doet onderzoek in haar eigen skills lab en legt uit hoe de vork precies in de steel zit. Omdat mensen ook maar dieren zijn, spreekt ze af in de Antwerpse Zoo met gedragsbioloog Hans Van Dyck.

Hij neemt Dokter Bea mee naar verschillende dieren en vertelt meer over hun seksueel gedrag. Zij hebben het over hun eerste keer of wat ze daarvan verwachten. Een van de beste snowboarders ter wereld, Seppe Smits, verklapt hoe zijn eerste keer was en waarom hij niet enkel kunstjes doet op zijn snowboard, maar soms ook in bed In Nederland leven zo? Deze keer krijgt Dokter Bea de vraag hoe je iemand kan dwingen om seks te hebben. Daar is ze meteen heel duidelijk over: Het is dan ook ontzettend belangrijk om je grenzen aan te geven.

Dokter Bea rijdt helemaal naar Middelkerke voor een speciale workshop van vormings- en expertisecentrum Arktos waarin ze samen met een tiental kinderen meer uitleg krijgt over hoe je je grenzen kunt aangeven. Dat blijkt moeilijker dan gedacht Gitte, Eline, Remke, Rob, Emmerson en Robrecht van het puberpanel vertellen uit eigen ervaring hoe zij al eens op hun strepen moesten staan.

Ook zanger Gers Pardoel doet zijn verhaal bij Dokter Bea. Want ook een stoere rapper als Gers heeft al vaak zijn grenzen moeten aangeven en vindt het minstens even belangrijk om de grens van iemand anders te respecteren. Na de penis is het tijd voor de vagina. Of de 'voorpoep' zoals sommige mama's dat noemen. Dit mysterieuze deel van het meisjeslichaam heeft voor dokter Bea geen geheimen. Elke vagina is een mooie vagina en de bekendste gynaecoloog van Vlaanderen, professor Hendrik Cammu, legt nog eens goed uit dat het écht niet nodig is om je vagina te boenen en te schrobben met een liter zeep.

Ook bij Flo, Lien, Dide, Arno, Maarten en Keanu van het puberpanel gaat het over poesjes, muisjes en hoe mooi of lelijk die wel zijn. In het skills lab geeft Dokter Bea nog even een rondleiding langs de highlights van de flamoes. En met Slongs Dievanongs babbelt ze ook ronduit over hun beste vriendin, de vagina. Dokter Bea krijgt een vraag van Mo.

Zijn vrienden zeggen dat een grote penis beter is dan een kleine. Volgens Dokter Bea is dat echter totale onzin, en daarom heeft ze een afspraak gemaakt bij collega Veerle Vloeberghs. Veerle is androloog, een dokter gespecialiseerd in mannelijke voortplantingsorganen. Zij kent de penis vanbinnen en vanbuiten. Hoe hij eruitziet en wat hij allemaal kan, Veerle weet er alles van. Flo, Zoë, Dide, Quinten, Armin en Ryan van het puberpanel vertellen wat zij van de penis vinden en de meisjes willen wel eens weten hoe dat zit met die 'spontane erectie'.

Met stijlgoeroe Jani Kazaltzis heeft Dokter Bea een openhartig gesprek over haar roze schoenen, de natte droom en natuurlijk ook over Jani's jongeheer. Iedereen kent het wel: Dan ben je waarschijnlijk verliefd. Maar wat is dat eigenlijk precies? Dokter Bea zoekt het uit. Ze spreekt af met 'Thuis'-actrice Leen Dendievel, want die is ook assistent-psycholoog en schreef bovendien een boek over de liefde. Remke, Zoë, Alia, Keanu, Ryan en Quinten van het puberpanel babbelen samen over hun eigen weke knieën en blozende wangen, over smoorverliefd zijn en wat je daar dan mee moet doen.

Ook Tinne Oltmans en Juan Gerlo van 'Ghost Rockers' vertellen hoe ze elkaars hart hebben gestolen, maar ook hoe je een gebroken hart kan lijmen. In de 'Love Show Test' neemt Peter Van de Veire het even over van dokter Bea om uit te zoeken of er een gouden formule bestaat om verliefd te worden. Een Sci-Fi over een homoseksuele man wonende in een genetisch aangepaste gemeenschap die de kans krijgt om zijn seksualiteit aan te passen. Het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk is het heel normaal: Dokter Bea legt in haar skills lab uit waar de meest gevoelige plekjes van het lichaam zitten, en ze brengt een bezoek aan Ann Cuyvers, de eigenaar van de winkel De Erotische Verbeelding.

Komen de kindjes nu van de ooievaar of uit de bloemkool? In deze aflevering heeft Dokter Bea het over de voortplanting. Ze neemt de kijkers mee op een reis door de baarmoeder en langs de spermabank. Dokter Bea is ook commentator tijdens een echte zaadcelrace en ze mag op bezoek bij professor Herman Tournaye. Hij is professor aan de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB en diensthoofd van de afdeling fertiliteit - gynaecologie in het UZ Brussel.

En dokter Bea heeft niemand minder dan Koen Wauters weten te strikken voor een skypegesprek. Een film die zeker al zo'n vijftien jaar na het verschijnen van de roman gemaakt had kunnen worden. Niet alleen heeft de schrijver van het boek, Jack Kerouac, kort na de publicatie een brief geschreven naar Marlon Brando met het verzoek de rechten te kopen en samen de twee hoofdrollen op zich te nemen, filmmaker Francis Ford Coppola mocht zich in de jaren zeventig zelfs de trotse eigenaar van de rechten van het boek noemen.

Omdat hij niet over de juiste middelen beschikte om de film Omdat hij niet over de juiste middelen beschikte om de film naar zijn inzicht te maken, bleef het op de plank liggen. Tientallen jaren later ging Walter Salles, bekend van onder andere 'The Motorcycle Diaries' en zelf groot liefhebber van de ultieme Beat-roman met het project aan de slag. Hij omringde zich met mensen die zich net zo verbonden voelden met het belangrijke Amerikaanse meesterwerk als hij.

En dat betaalde zich uit: Voor wie alleen het uittreksel tijdens de middelbare school periode las en weer vergeten is waar de roman over gaat: Omdat Sal graag schrijver wil worden, net als zijn kameraad Carlo Marx in het echt Allen Ginsberg , maar vindt dat hij te weinig levenservaring heeft om iets goed op papier te zetten, besluit hij zich te omringen met interessante mensen en Dean komt dan ook als geroepen.

De twee jongens zijn bijna tegenpolen, maar dankzij Dean wordt Sal geïntroduceerd in een tot voor kort onbekende wereld: Sal is direct onder de indruk van Deans vrouw, Marylou. Een meisje is het eigenlijk nog maar, net zestien, maar zo sensueel als een ervaren verleidster. Dean heeft echter niet genoeg aan haar rauwe seksualiteit, en probeert onder andere bij Camille de echte Carolyn Cassady , te vinden wat hij zoekt.

Benzine betalen ze niet, eten eigenen ze zich eveneens toe. Het doel van de reis is nooit een doel op zich, het reizen zelf is belangrijker. Het zoeken naar de grens, zowel de geografische, psychologische als fysieke, staat centraal. De jongeren willen de door hun voorgaande generatie opgelegde conventies van het leven ontstijgen en verliezen zich daarom in het verlangen naar alles wat hen kan verrijken.

Medereizigers komen en gaan - de een nog kleurrijker dan de ander - en ook Dean en Sal zien elkaar soms een tijdje niet. Maar de vriendschap tussen de twee blijft bestaan. Jack Kerouac schreef zijn generaties overstijgende roman in een roes van drie weken. Hij plakte papier aan elkaar, zodat hij geen tijd zou verliezen met het verwisselen van lege vellen in zijn typemachine en leefde op een dieet van Benzedrine en bebop-muziek. Dat de verfilming van deze tijdloze klassieker zoveel meer tijd en voorbereiding in beslag nam, is niet meer dan logisch.

De zoektocht naar de perfecte vertolkers van de iconen uit de Beat-generatie kostte veel tijd, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Sam Riley als Sal Paradise is een zeer capabele hoofdrolspeler, maar de acteur die absoluut de show steelt is de charismatische Garrett Hedlund. Net als de mensen die hem omringen zal ook de kijker onherroepelijk voor zijn Dean Moriarty vallen. Je kunt wellicht je vraagtekens zetten bij het feit dat Sal zelf wat onderbelicht blijft, maar wie tussen de regels doorleest zal toch zijn personage en zijn ontwikkeling kunnen doorgronden. Martin Michael Driessen praat over zijn nieuwste roman De Pelikaan.

Deze roman toont tegen een achtergrond van kapitalistisch hoogstandjes als gokken en knevelarij in laat-communistische Joegoslavië Driessens ongeëvenaarde vermogen alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur. Ook te gast zijn Heleen Debruyne en Anaïs van Ertvelde over hun boek Vuile Lakens, een hedendaagse visie op seksualiteit. Op tv, op straat, op social media: In dit boek leggen Van Ertvelde en Debruyne bloot dat 'seksuele vrijheid' een illusie is.

Ze zoeken in de geschiedenis, cultuur en wetenschap en in hun eigen ervaringen naar wat onze lichamen beknot, in de hoop zo de nodeloze schaamte eindelijk voorbij te raken. Als Adriaan van Dis één jonge schrijver beter wil leren kennen, dan is het Nina Polak. Hij voelt zich verwant met de dertigjarige debutante. Waarom weet Nina niet, ze weet alleen dat hij onder de indruk was van haar boek 'We zullen niet te pletter slaan'.

Nina denkt de verwantschap die hij voelt wel te kunnen duiden. Adriaan en Nina hebben allebei moeite zich te kunnen binden, hebben een constante neiging het land te verlaten en worstelen met hun seksualiteit Nina is lesbisch, Adriaan is biseksueel. En waar Adriaan bewust kinderloos is gebleven, is Nina ervan overtuigd dat dat voor haar ook het beste is.

Ze vindt dat haar generatie te snel settelt. Ze ziet leeftijdsgenoten trouwen en kinderen krijgen, terwijl ze nog even door moeten neuken. Het liefst voor altijd. Wellicht als de ex-vriendin van Adriaan van Dis nooit die abortus had laten plegen, dan was Nina Polak zijn dochter geweest. Want Nina voelt het verwantschap met Van Dis ook, al wil ze hun boeken niet met elkaar vergelijken.

Ze vindt dat zijn boeken teveel over gevoelens gaan, haar eigen schrijfstijl vindt ze intellectueler. In haar tweede boek, dat in januari verschijnt, keert een meisje na zeven jaar terug van een solo-zeiltocht. Ze ontmoet haar familie opnieuw en moet uitvinden of die nog bij haar past.

Het verhaal heeft raakvlakken met het laatste boek van Van Dis, In het buitengebied, waarin de hoofdpersoon zijn afzondering en eenzaamheid beschrijft. Nina heeft het gelezen en wil het graag met hem hebben over de depressieve en suïcidale gevoelens die Van Dis hierin uit.

Ze snapt daar helemaal niks van. Dat ze die kans krijgt, vindt ze een grote eer.
lesbische sex jonge kale kutjes

.