Vader neukt vriendin van dochter gangbang vanavond

vader neukt vriendin van dochter gangbang vanavond

Dát die kietaabs belangrik was, het hulle geweet. Maar wáárom het die jonger geslag nie meer geweet nie. Stadig maar seker het hul bestaan in die vergetelheid versink. Baie, so meen Saarah, is waarskynlik egter vernietig deur hulle te begrawe of te verbrand. Uit hierdie vergetelheid is hulle egter deur die bekende Moslem-historikus dr.

Die probleem is net dat bitter min van die inhoud van hierdie manuskripte al bekend is. Aan die ontsyfering hiervan wil Saarah haarself in die toekoms toewy.

Sy is uniek toegerus daarvoor, want nie net is sy Engels en Afrikaans magtig nie, maar ook Arabies en Maleis. Maar om hierdie onderneming werklik te laat slaag, voeg sy by, kort die projek dringend nog navorsers.

Dit is op pad terug dat ek wonder oor daardie klompie manne wat gister jaar gelede die Genootskap van Regte Afrikaners gestig het. Wie, indien enige, van dié groepie wat hul so passievol be­ywer het vir Afrikaans as skryftaal, het geweet van hierdie ryk neerslag van besonderse Afrikaanse tekste? Om iemand goed te kennen moet je vaak niet te veel van hem weten. Zijn gevangenschap onder de strenge wetten van de Venetiaanse Republiek had hij te danken aan een combinatie van vrijzinnig gedrag, openlijke interesse in het occulte en filosofie welks laatste de indirecte verdenking van godsontkenning voedde en een vete met een vooraanstaande Venetiaanse partricieer met vrienden hogerop.

Vrienden van Casanova met dezelfde connecties hadden hem gewaarschuwd voor een aanstaande arrestatie en hem geadviseerd de stad althans tijdelijk te verlaten, maar de 27 jarige is overtuigd van de ongrijpbaarheid van zijn handelen en de zuiverheid van zijn intenties en slaat het advies in de wind.

De gevangenschap en de ontsnapping daaraan zijn natuurlijk uitstekende PR voor een de eeuwse avonturier, en maken ook dat hij voor de dertig jaar die daarop volgen in ballingschap moet leven, waardoor het twijfelachtig is of wij, zonder die gevangenschap, ooit van Casanova hadden gehoord.

Potter, die merkwaardigerwijs beweerde de Memoires nooit in haar geheel te hebben gelezen, gebruikt de barre omstandigheden van de kleine cel waarin Casanova opgesloten zit — grauw, donker, te laag voor zijn 1 meter 96 om rechtop in te staan, vlooien overal en onverdragelijke hitte in de zomer — als contrast met het rijke en kleurige leven waarin hij zich voor en na die ongelukkige periode beweegt.

In de beroemde en levendige beschrijving die Casanova zelf van die episode geeft overheerst — naast toegegeven enige wanhoop — voornamelijk zijn intellect. Hij beraamt plannen, bespeelt de weinige mensen met wie hij te maken krijgt zijn cipier en een aantal medegevangen en zint, nadat hij heeft ingezien dat de reden en de duur van zijn opsluiting hem niet duidelijk zullen worden gemaakt, al vrij snel op een ontsnapping.

Potter gebruikt de episode van de gevangenschap als een dramatische snelkookpan waarmee hij de diepere lagen van de persoon Casanova aan de oppervlakte brengt en de acteur Frank Finlay leeft zich er met de ongeremde emotionaliteit van zijn tijd in uit. Hysterisch gelach, koortsdromen en naar krankzinnigheid neigende werkelijkswanen maken van de eenzame opsluiting een hellegang. Het doet in zekere zin denken aan de wijze waarop Tim Rice jezus in musicalvorm voor zijn eigen tijd actualiseerde.

Het is voor iedere liefhebber van een boek pijnlijk om, na de innerlijke beleving van het woord, de held van zijn verhaal in beeld te zien. Frank Finlay, de vertolker in Potters vrije adaptatie, speelt Casanova als een man die buiten zijn eigen wil om handelt. Zijn acteren pendelt tussen uitgelaten krankzinnigheid en de meest beheerste elegantie. Hij is een man gevangen in zijn eigen woorden en in het beeld dat hij met zoveel inzet en succes van zichzelf heeft gemaakt. De werkelijk gevangen Casanova, verstoken van een buitenwereld die hij zo hard nodig heeft om zichzelf te kunnen zien, neemt onvermijdelijk de trekken aan van de schrijver van het stuk.

Een schrijver die net als zijn personage met woorden probeerde te ontsnappen aan zijn achtergrond — een thema dat hij nog verder zou uitwerken in The Singing Detective — maar altijd tussen twee werelden zou blijven zweven. Zich aan woorden vastklampend die tenslotte nooit de werkelijkheid volledig buiten de deur kunnen houden, en die terwijl wij denken hen te gebruiken om ons los te denken, feitelijk degenen zijn die ons als instrument gebruiken om zich te uitten. Een mooie leugen wordt eerder geloofd dan een lelijke waarheid.

Wat je verzint wordt echt. Maar waar loopt het uit de hand? Waar eindigt het voordeel van de tovenarij met woorden? Op welk moment wordt de grens overschreden waarlangs de illusie onverbiddelijk haar tol eist? Het zijn van die vragen waarop je pas het antwoord weet als het al te laat is. En in een sleutelscene van de serie, in de voorlaatste aflevering, is het zover. Casanova bevindt zich in London, en heeft onder valse voorwendselen een advertentie gezet in de krant waarin hij een etage in zijn huis aanbiedt aan een alleenstaande, jonge vrouw, zonder kinderen en die geen bezoek ontvangt.

De vrouw die hij uiteidnelijk kiest is knap, maar gruwlijk eerzaam en draagster van een groot geheim waardoor zij zich niet aan hem kan geven. Zij is in afwachting van een brief van haar echtgenoot. En als die komt zal zij moeten gaan. Gedurende een zestal weken waarin niets gebeurd maar veel wordt besproken en de spanning tussen beiden hoog oploopt, onstaat er desondanks een vertrouwdheid in het gedeelde lot van een onmogelijke liefde, waardoor de twee zich vrijelijk tegenover elkaar uitspreken.

Casanova, tastend naar de motieven voor zijn liefde legt zijn twijfels en gedachten aan de vrouw voor wier gevoelens daardoor niet minder verward worden. Nergens uiteraard is in de vertwijfeling die hij tegenover haar uitspreekt de bijgedachte ver, dat het juist deze verklaring van onwaardigheid zal zijn die uiteindelijk haar hart zal winnen. Maar als na lang smachten de verovering inderdaad bijna daar is hoort Casanova, in extase, zichzelf woorden herhalen die hij jaren daarvoor, ten overstaan van een andere eeuwige liefde, in volle overtuiging uitsprak.

En hij voelt zich betrapt en duwt de vrouw bruut van zich weg. In het begin van de scene verklaart hij haar enigzins zakelijk de liefde. Hij bekent dat vele malen eerder te hebben gedaan maar dat hij is veranderd. Ze zal niet veranderen, ze hoort nu bij me. Laat me het gewoon zeggen. Laat het me mezelf horen zeggen, terwijl ik van binnen weet dat ik nog nooit zulke ware woorden heb gesproken.

Lieve God, ik meen het. Kunt U mij geen hoop geven? U hebt geluisterd en u hebt gepraat waardoor ik de afschuwlijke toestand waarin ik mij bevind op momenten kon vergeten. Uw ledematen drukken, zonder dat ze het zelf willen, sierlijkheid uit. Iets dat ontoegankelijk is voor iemand zoals ik. Iets dat ik maar net herken, maar wat ik niet kan vinden, niet kan vatten, niet kan vasthouden. Kijkt naar buiten en naar zijn eigen spiegeling in het glas.

Mijn gezicht gaat op in andere dingen, andere beelden. Gaat het daar ook zo mee? Zijn mijn woorden een weerspiegeling vermengt met andere geluiden, andere momenten, andere situaties, andere verlangens? De woorden die als enige echt zijn hart veroverd hebben en hem hebben gemaakt tot wie hij is: En zelfs wanneer hij die machine afvalt, in een moment van bitter inzicht, doet hij dat met woorden die een verdediging waardig waren geweest.

Ik heb altijd naar mijzelf geluisterd. Ieder woord voorzichtig plaatsend als een kat op het dak, een roofdier op jacht. Ik heb alle woorden verbruikt. Zodat, wanneer ik de waarheid wil uitdrukken alles wat ik zeg me bespottelijk maakt. Alles kaatst terug naar tijden toen ik precies diezelfde woorden gebruikte, met schijnbaar precies dezelfde oprechtheid.

Er is een theoretisch oneindig aantal vrouwen dat hij zou kunnen veroveren, maar de wijze waarop is pijnlijk beperkt voor een man die van geen einde wil weten.

Uiteindelijk is het dus onvermijdelijk dat hij zichzelf en zijn woorden — twee grootheden waarvan het individuele bestaan, los van de ander, niet te bewijzen valt — in exact dezelfde vorm maar in een geheel andere omgeving weer tegenkomt. Over dat wat zijn diepste verlangen is, zijn zintuigen te voeden en te verklaren met tijdloze extase, komt nu de grauwe sluier van de herhaling te liggen die zijn blik op de schoonheid vertroebelt en hem doet twijfelen aan het gelijk van zijn zintuigen.

Is er voor een libertijn geen manier om de woorden uit zijn ziel te trekken die uiteindelijk alle vreugde, alle pijn en waarheid uitdrukken? Casanova is het soort bron waarin iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. Van de meest stijve moralist tot de meest vrijzinnige denker. Hij is een vignet dat op vele wijnen past.

Daarnaast speelde nog iets mee. Casanova gebruikte de wereld als een zakdoek om zich in af te trekken, zegt Fellini wiens ambivalente weerzin voor de Casanova zoals die uit de memoires op ons afkomt, niet moeilijk te ontmaskeren is als een vorm van zelfhaat van de man die net als Casanova de wereld zozeer nodig had om zichzelf te kunnen zien dat hij een tweede schiep.

Ze lachen te hard, ze maken te veel lawaai en ze bewegen zich als acteurs die van hun rol hun leven hebben gemaakt. De nonchalante realiteit die in bijna al zijn andere films, met uitzondering misschien van Satyricon, aanwezig is ontbreekt nadrukkelijk in deze verfilming. Het lijkt er zelfs op dat Fellini na zijn triomfen van het decennium daarvoor, net als Casanova op het midden van zijn leven in wantrouwen omkijkt naar zijn eigen meest succesvolle verhalen.

Zoals alle vormen van liefde evenvele variaties op masturbatie zijn, zo is ook de kunst uiteindelijk niet meer dan een spiegeling waarin men zijn eigen portret ziet zweven, zonder dat het de dingen waartussen het zich beweegt ooit echt aan zal kunnen raken.

Een ongrijpbaar, maar sierlijk niets dat zich even makkelijk tooit in liefde als in wanhoop. Een filmscene die met enig recht voor altijd aan de herinnering van Casanova zal zijn vastgekleeft komt uit het eerder genoemde La Nuit de Varennes, het briljante en op bijna alle vlakken perfect uitgevoerde kostuumdrama, waarin in het spoor van de op de vlucht geslagen Lodewijk XIV en zijn gezin — die incognito onderweg zijn naar het buitenland en Koningsgetrouwe militaire troepen — een aantal historische figuren samen komen.

De schrijver en drukker Nicolas-Edme Retif die een journalist avant la lettre is en door nieuwsgierigheid en goede kopij voor zijn legendarische maandkrant Les Nuits de Paris gedreven wordt de vlucht van de koning te volgen. Een hofdame van Marie-Antoinette — een in koele bloei staande Hanna Schygulla — en haar aandoenlijk nichterige kapper, die koning in het geheim volgen, een aristocratische grootindustrieel, een italiaanse operazangeres en haar norsige minnaar en het nodige personeel.

Er ontvouwd zich een roadmovie met postkoetsen die de hedendaagse kijker onbewust doet terugverlangen naar deze wijde wereld van spierkracht en wind die ooit door mensen werd bewoond. Door een verkeersongeluk met een paard maakt De Retif kennis met Giacomo Casanova die, zeventig jaar oud, terug op weg is naar het kasteel Wallenstein in Dux Bohemen dat hij enige maanden daarvoor is ontvlucht, om nog een keer rusteloos en zonder doel ¬— behave zich te verwijderen van dat wat achter hem ligt — door zijn geliefde Frankrijk te reizen.

Maar hij reist door een wereld die hij niet meer herkent. De revolutie heeft het land lelijk en de mensen ontevreden gemaakt en de koning heeft het volk, door vermomd als een lakei te vluchten, een onweerlegbaar bewijs voor haar minachting gegeven. De hofdame bekent tijdens een tussenstop dat zij Casanova vroeger aan het hof heeft gezien, toen zij nog een meisje was.

De oude man kijkt haar weemoedig aan. Casanova, stram als in de houding en met plechtige ernst: Zoals hij van vrouwen hield, zo hield hij ook van Frankrijk.

Als een vanzelfsprekend verlengstuk van zijn eigen persoonlijkheid. Rijk, gelukkig, vrolijk, potent en binnen haar eigen grenzen oneindig. Na zijn vlucht uit de Piombi zette Casanova bijna onmiddelijk koers naar Parijs, het licht van de wereld in die tijd. Binnen een jaar zou hij er miljonair zijn en vertrouweling van hoogggeplaatsten aan het Franse hof.

Welke zeventigjarige die in melancholie terugkijkt op zijn leven waarin hij met niets begon zou geen goede herinneringen overhouden aan het land waarin hem al dat fortuin ten deel is gevallen? Een fortuin overigens dat hij binnen enkele jaren weer geheel zou verliezen door dezelfde levensstijl als waarmee hij het verworven had. Als geen ander belichaamd hij de wereld die met de uiteindelijke aanhouding van het Koninklijk gezin in Varennes, tot stilstand komt. Een wereld van toevallige rijkdom, ver doorgevoerde vormelijkheid en liefdadigheid bij gebrek aan rechtvaardigheid, snakkend naar verstrooing voor wie zich de verveling kon permitteren.

Een door God zelf gesanctioneerde, neo-liberale natte droom waarin voor een ongebonden man met ideeen, talent, gevoel voor theater en een grote mate van doortastendheid meer te vinden was dan in een wereld die in alles streefde naar gelijkheid. De ondergang van die wereld loopt parallel aan de ondergang van zijn fysieke leven waar een revolutie van de dood onder de organen en gewrichten sluimerde waarvoor de rusteloze geest, zoals de Franse koning voor zijn volk, tegen beter weten in op de vlucht was geslagen.

Ook Mastroianni doorspekt zijn Casanova ongetwijfeld met veel genoegen met nuances uit zijn eigen leven. De ongeneeslijke meidengek die een tiental jaren eerder in Le Garnde Bouffe nog uitschreeuwde dat hij minstens eenmaal per dag moest neuken omdat hij anders gek zou worden, speelt die andere ongeneeslijke meidengek op leeftijd, met de vermoeidheid van persoonlijke ervaring.

Het is opvallend dat deze Casanova, wiens persoonlijkheid in de periode die de film beslaat, eigenlijk al opgehouden had te bestaan — hij is een mythe geworden van wie alleen mensen van een bepaalde leeftijd nog weten — dichter bij ons vermoeden van de werkelijke Casanova komt dan de veel diepgravender poging tot analyse die Potter op hem los laat.

Uiteraard heeft dat te maken met de wijze waarop Mastroianni hem vertolkt, als een man die ooit groter dan het leven was maar nu zijn onweerstaanbare zelfverzekerheid en charme met zich meezeult in een haperend lichaam, dat de last van die charme nauwelijks meer kan dragen.

Maar ook omdat de film ons Casanova niet alleen als mens laat zien, maar als produkt van zijn tijd die, in de contex van de Franse revolutie, plotseling een onbedoeld exentriek en enigzins naief voorkomen heeft gekregen, als een reliëf dat van opzij aangelicht als bij toverslag groteske contouren krijgt.

Aan redenen om ontevreden te zijn met het bestaan was ook in de 18de eeuw geen gebrek. Literatuur was een geaccepteerde vorm van escapisme die het mogelijk maakte — door toespelingen, dubbelzinnigheden en door wat verzwegen diende te worden heel hoorbaar niet te zeggen — te ontsnappen aan een vormelijkheid die zij naar buiten toe bevestigde. Voor zulk een lucide nuancering van de werkelijkheid is in tijden van revolutie geen geduld. Ondanks dat men begin en einde van het touw niet ziet loopt men door wolken van verbeelding over het slappe koort van de taal.

En meer nog dan van zijn moeder was Casanova een kind van die taal. Een in zichzelf opgesloten draagbare werkelijkheid die zich als door een poreuze wand met het echte leven vermengt. Woorden maakten hem tot wie hij was. Eerst in het echte leven, en tenslotte in zijn verslag daarvan.

Naast de gebeurtenisvolheid van dat leven lijkt de voornaamste oorzaak voor de omvang van zijn memoires dan ook de noodzakelijke aanwezigheid van woorden in zijn leven, zonder wie niets echt bestaat of gebeurd is. Niet de liefde, niet de avonturen, niet de voorspoed en tegenslag, niet de vele ontmoetingen, maar alleen wat in woorden gevat werd was echt, en is echt gebleven als het niets met heel veel krullen. Verbode gedagtes streel oor jou soos my hand jou lyf onder my vingerpunte voel … soos my gedagtes elke deel van jou in neem, jou donker plekke, jou geheime plekke ontdek en inval … jou geheime plekke wat jy verbode gemaak het vir almal behalwe vir my.

Verbode gedagtes lei jou by die hand tot binne die verbose kamer, waar, deur all die herrinderinge, niks meer heilig is nie. Jy sien jouself deur my oë, die oë van iemand anders as jy. Jou oë brand met al die trane van al die pyn en al die plesier van al die wêreld in een lyf vasgevang, in een hart vasgevang in een oomblik van verbode lus.

Verbode hart in jou verbode lyf wat ek aan raak met my verbode vingers. In daardie verbode kamer staan ons, hand in verbode hand, tong in verbode mond, oortreding van die verbode lyn tussen verbode lyf in verbode plekke … geheime plekke … donker, nat plekke … verbode vrugte in die donker, gepluk … ryp. Verbode gedagtes strek uit, uit jou oë uit in my verbode gesig in.

Agter my verbode masker sien jy iets in my. Ek, wat hier in verbode gedrange vasgevang is; jy wat jouself in voor my gedrang neerlê en op offer. Ek, die meester, met jou geheime-plek sleutel in my verbode hand, verbode skedel, verbode lyf. In ons verbode omhels sit ons in mekaar vas, meester and slaaf, self in self, verbode plekke oopgeskeur, masker afgehaal.

He let me participate in their show last night. Die vier kunstenaars op die verhoog vertoor die gehoor met hul leer geklede lede, hul hande wat slaan, omring, omhels, boeie, metaal, knielende knieë die sweep se geluid wibreer duer die saal. En hulle vra vir een aanskouer om saam te gaan speel.

Ek begin my klere uit te trek. Ek staan in amper niks geklee nie voor die man met die grys-groen oë. Hy vra wat ek wil hê. Ek sê vat my asem weg en maak my bloei. Ek onthou die laaste keer wat dit gebeur het, maar nou is daar toeskouers, en ek is maar net in die toeneel. Sy tong hang nie uit nie. Sy lyf is swart leer. Sy hande is sag en groot. Saggies hoor ek hom fluister dat hy my gaan opwarm voor dat ek die slae sal voel.

Hoeveel wil jy gee? Ons begin by tien. Die gehoor skree harder hoe verder hy sy arm terug trek voor hy sy hand teen my neer bring. Ek sien nie sy skaduwee teen die gordyn beweeg. Sy mond is toe. Ek kan nie glo dat ek op die verhoog geklim het nie. Die slae stop, en hy vat my by die hand. Hy lig my arm tot waar ek dit moet hou, my hand bly in die lug net waar hy dit wil hê.

Saggies streel sy vingers oor my vel, saggies volg die mes. Hy loop weg van my af. Ek staan op die verhoog, maar die lig is the skerp om die gehoor te sien. Hulle sien my lippe krul met verwagting en spanning … Sy lippe is toe, teen mekaar. Ek knik my kop, en hy knik syne. Hy lig my ander arm en los my hand in die lug. Ek maak my mond oop. Kers was val druppel vir druppel van my skouer tot by my elmboog, tot by my gewrig. Hy blaas saggies oor my warm vel.

Ek kyk na hom. Sy lippe maak my vel weer koel. My arm is wit-gespikkel, die ander is in rooi in twee gedeel. Hy vat die mes, en stukkie vir stukkie skraap hy die was van my vel af. My lyf begin bewe. Hy bring vir my die stoel. Hy laat me sit. Hy staan agter my. Ek voel sy bors teen my rug. Sy hand vat my voorkop en buig my nek oor, so dat ek hom kan sien. Sy hand is sag. Daar is amper geen druk nie.

Sy oë is oop, sy tong hang nie uit nie. Hy vluister vir my dat die eerste keer vir agt sekondes sal wees. Ek knip my oë. Sy ander hand streel my keel. Hy hou my styf teen hom vas.

My oë is toe, my asem weg. My vel voel lewendig. Hy laat my gaan. Nou vat hy my weer, hy hou my vas, en nou kyk ek vir hom. Hy kyk vir my. Die druk begin liggies, aan die kante van my nek, ek voel hoe sy hand stywer teen my nek vasdruk, hoe sy vingers hul posisies vind. Ek kyk ir hom en onhtou die ander een se gesig. Ek maak my oë toe, een hy vat my asem en ek kry hoendervleis.

My knieë is swak as ek opstaan. Hy vat my hand, hy buig. Die gehoor klap hande. Ek het skoon van hulle vergeet. Vandag is daar die gehoor se geheue, my bloukolle, rooi strepe, en diep asemhaling. Die man in swart, die man met die sagte sterk hande hande wat my so lekker seer gemaak het; het my asem vir my gegee. Sy vingers het dit terug gedwing.

Sy lem het my vel gevind. Sy oë het myne ontmoet … en ek was syne toe tyd stil staan. Die kunstenaar op die verhoog betower my, en ek staan langs hom. Vandag is hy in my vel. Nou is hy langs my. Die towenaar in swart, met sy sterk sagte hande. Met slae en messe en kerse en asem … my towenaar.

Ek is nou joune. Vladimir Tretchikoff was by no means a world-class painter, but he managed to sell print-reproductions of his paintings on a truly global scale. Despite their technical and aesthetic shortcomings, many of his paintings are nevertheless very striking, and possess a kind of heartfelt, honestly passionate engagement with sentimental beauty that is not easily forgotten. Yet somehow the fact that as an individual artist he remained relatively isolated from and shunned by the local art world, who in including him into their midst would have had to face their own level of relative complicitness with the socio-political status quo, retrospectively gives him a kind of alleviating outsider-status.

A foreign castaway, relatively disregarded in his new home, making a packet overseas — one flew over the cuckoos nest. In effect it could be argued that if the local narrative around Tretchikoff was one of general acceptance through the course of the Apartheid years, nobody would believe his kitsch to be so cool today. By restaging his imagery and in a sense re-photographing his source material, I am attempting to step in between him and his work, as it were, and pre-empt rather than re-enact some of what he achieved 40 years ago that may or may not hold true or sit so comfortably with us today.

I hope that the humour and respect in this mode of working show through my final work, and that is enjoyable as well as thought-provoking.

Every work of classical music needs to be re-interpreted anew when it is played. I have been jamming with reproduction-images as source material to create new originals that want to push themselves into close proximity to their specific socio-cultural context and interrogate it from behind, from in between, from within.

Niklas Zimmer is a German-South African artist and musician working in photography, sound and performance. He lives and works in Cape Town. After three years of being Head of Department, teaching Visual Arts at the German International School in Cape Town, he is now part-time lecturing in theory and discourse of art, critical studies, video, sound and photography at tertiary institutions in Cape Town and Stellenbosch, as well as working as an independent photographer and drummer.

Voetbal is van oudsher verreweg de populairste sport voor de arme, zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Helaas is het nog maar de vraag in hoeverre het WK voetbal eigenlijk voor hen toegankelijk is. Zij zullen in ieder geval economisch gezien niet of nauwelijks van het evenement profiteren. De FIFA heeft onder andere een handelsverbod op de verkoop van souvenirs en voedsel opgelegd aan de lokale bevolking.

Voetbal kan, naast het bieden van plezier en ontspanning, bijdragen aan een gevoel van samenhorigheid en verzoening. Dit is van groot belang in een land als Zuid-Afrika, maar ook op veel kleinere schaal in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Vanaf het begin heeft voetbal een belangrijke rol gespeeld in de wijk: Een selectie van het fotodagboek dat Musa Nxumalo en Sydille Willow Smith gedurende de expositieperiode gaan bijhouden zal tevens worden getoond in het Nederlands Fotomuseum.

Ek en my gesin het vanaand julle vertoning bygewoon, en was aangedaan en begeesterd deur die geskenk wat julle aan ons gegee het. Kyk, met soveel talent en mooi mense op een verhoog kon julle seker enigiets aangebied het en mense sou dit kyk. Baie geluk met die erkenning wat julle in Volstruisdorp ontvang het, maar julle is te goed vir toekennings — julle verleen luister aan die toekennings en nie andersom nie.

Soos wat ek hier skryf is ek selfbewus oor my Afrikaans. Dít is die sukses van julle vertoning, dat dit deur uitbundige oordaad van kreatiewe energie die sogenaamde taalnorm verstel.

Afrikaaps is gou om te leer En dai sonner stress Os leer van A to Z Binne innie alphabet Is net soe goed vir mense Wat terugslag het En as jy dittie verstaanie How de fok sal ek! Binne in jou gevriet Straight in jou chat Diesie taal wat os verkies binne innie Kaap! Wiet jy, back in the day het jou oumas en oupas swaar gekry Baklei mekaar gestry opie einde vanie dag n niewe naam gekry Wiet jy back in the day was jou hande en voeta af gesny N Twak pil en n borrel wyn lat my lekker voel en haal weg die pyn.

Nou le hy so en kyk na die maan — al wat hy nou wil maak is sy storie vertel en sy mense stem saam. Ons maak n Ghoema song daar en n Nederlandse lied As jy n storie vertel of n kaart wil skiet Dy klopse gedagte is n coloured ding Maar in daai ding le jou bloed en jou history in x2.

Is nie n wit ding nie Dit is nie n bruin ding nie Dit is nie n swart die ding nie Ko van mix briedie community. Eendag was daa gewies n klein meisie Nerens wa die girl gaan voel sy tuisie Niks watie girl doen is in pleisie Die groot baas se: Zoals iedereen weet is de Duivel een man van woorden en muziek en eigenlijk niet van het beeld.

Het is derhalve dat het faustthema in de beeldende kunst als onderwerp eigenlijk nauwelijks een rol speelt. Over deze realtie wil ik het hier hebben. Ik moet u wel waarschuwen dat dit verhaal niet goed afloopt.

In , ongeveer honderd jaar voor de geboorte van Faust plaatste de Duitse beeldhouwer Peter Parler in de St. Vitus Kathedraal in Praag, waarvoor hij als architect verantwoordelijk was, een borstbeeld van zichzelf op de triforium galerij temidden van andere notabelen van Praag.

Het wordt met enige historische souplesse beschouwd als het eerste zelfportret in de moderne westerse kunstgeschiedenis. En hoewel het onderhavige portret eerder de verbeelding van een man in functie, dan een psycholische karakterstudie is, kunnen we het vanwege zijn plaats in de tijd toch beschouwen als voorbode van een obsessie die de westerse wereld tot op de dag van vandaag in haar greep zou houden: Het beeld van Parler is de aankondiging van wat zich in de tijd dat Faust leeft tot een gangbare kunstuiting ontwikkeld.

Plotseling, als vanuit het niets, maken kunstenaars zelfportretten. De wereld van Peter Parler was in eerste instantie een mysterie en daarna pas een fysieke verschijning. De logica van die wereld is geworteld in wonderen en goddelijke interventie. De kathedraal waar het portret van Parler staat is de belichaming van die volgorde. Allereerst is zij een huis van God en klankkast voor de muziek, pas later een gebouw van steen.

De wereld waarin Johannes Faust honderd jaar later werd geboren was in bijna alles tegenovergesteld. Gelijktijdig en aangejaagd door elkaar valt zijn wereld ten prooi aan een hele reeks revoluties op politiek, religieus, wetenschappelijk en artistiek vlak die er uiteindelijk toe zullen leiden dat die wereld in eerste instantie als fysieke verschijning zal worden gezien en dat het mysthieke van deze werkelijkheid zal degraderen tot een luxe voor in het weekend.

De gedachte is dat we het fysiek van de wereld moeten bestuderen, om die wereld te kunnen begrijpen. Faust werd met andere woorden op precies het juiste moment geboren. Geboren in een wereld waarbuiten zich steeds zichtbaarder een misselijkmakende oneindigheid en een even grote mate van toeval openbaarde. Geboren om de sublimatie te worden van een collectieve neurose die het gevolg was van deze in feite ontoepasbare kennis.

De geschiedenis van deze obsessie met zichzelf, die oorzaak en gevolg is van de hierboven genoemde revoluties, is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het zelfportret. En het is verleidelijk om, wanneer je net geconstateerd hebt dat er een tijd was waarin er geen enkel zelfportret werd gemaakt, te bedenken dat er sinds die tijd eigenlijk uitsluitend zelfportretten zijn gemaakt.

Na Faust wordt, net als Faust zelf, de kunstenaar in veel gevallen een eigennaam. Het zijn weliswaar vaak indirecte portretten — een alchemistisch samenstelsel van penseelstreken, kleurpalet en onderwerpkeuze — maar even herkenbaar als een paspoortfoto. En wanneer er aldus sinds pakweg enkel nog zelfportretten werden vervaardigd, dan moeten ook de oorspronkelijke notering van het Faust verhaal, een, in dit geval collectief, zelfportret zijn.

Van hoge afstand bekeken kan men het plotselinge verschijnen van het zelfportret en de figuur Faust dan ook zien als een eerste levensteken. De oerkreet van de moderne mens. Een mens die niet langer genoegen neemt met verwondering alleen, maar die wil weten en die zichzelf in zijn zucht naar kennis onverbiddelijk richting existentiele leegte en daaraan gekoppelde stress manouvreerd, wat dan wellicht de reden is dat de oerkreet van deze notoire huilbaby nu al ruim jaar lang aanhoudt.

Het doel van Faust is niet anders dan dat van de portretschilders. Het doel van Faust is om zichzelf te zien. Te zien hoe hij werkelijk had kunnen zijn. Ontdaan van twijfel en lome scrupules. Het is dus niet alleen het verlangen naar kennis en rijkdom, maar ook, en misschien met name, deze existentiele leegte die Faust in de armen van de duivel drijft. Een wanhoopsdaad dus, zoals ook het geschilderde zelfportret in essentie een wanhoopsdaad is.

Dezelfde wanhoop drijft ook Adrian Leverkühn, de hoofdersoon van Thomas Manns fictieve biografie, en gemaskerde autobiografie, Doktor Faustus dat, alsof de duivel er mee speelde, precies jaar na de dood van Johannes werd voltooid. Doktor Faustus is een angstwekkend boek. De mate van detaillering waarmee geschreven wordt, de verbijsterende kennis van zaken en de bijna altijd weer onverwacht exacte plaatsing van de woorden is intimiderend op het Duivelse af.

Op elke pagina vonkt het van de neuroses en al dan niet gewenste associaties. De werkelijkheid dringt zicht met een overweldigende dichtheid aan je op. De beklemming neemt nog toe wanneer duidelijk wordt dat al de dingen en mensen die zo uitputtend beschreven worden vermoedelijk niet bestaan.

En dat, alsof dat nog niet genoeg is, iedereen die bestaat, mens en duivel gelijk, maskers draagt. Want hoewel de tijd waarin het boek geschreven werd, tussen en , een realistische gloed verleend aan het demonische element in de vertelling, is het overduidelijk dat Leverkühns omgang met de duivel een hallucinatie is.

De meest concrete aanwezigheid van de duivel in dit verhaal manifesteerd zich met name in de afwezigheid van een scheppende en bestierende God die een aanvaardbare betekenis geeft aan onze kennis van zaken. Doktor Faustus is dan ook geen variatie op- of voortzetting van het oorspronkelijke verhaal, maar een even wanhopige poging om de geest weer terug in de fles te krijgen.

Om dat te bewerkstelligen bedrijft Mann omgekeerde alchemie. Hij maakt lood uit goud en niets uit iets. De argwaan tegen kennis van zaken die de menselijke maat ver teboven gaat, zoals de kunde van Faust of het gresnverleggende componeren van Leverkühn, wordt in het boek door verschillende personenages belichaamd. In zijn betoog voor een Münchens genootschap van geleerden, betreurt hij het verlies van het vermogen niet te willen weten.

Een vermogen, zo stelt hij: Ook Serenus Zeitblom, jeugvriend de componist en fictief schrijver van de biografie, vraagt zich, wanneer Leverkühn hem heeft verteld van zijn reizen met Professor Capercailzie naar de bodem van de oceaan en het einde van het heelal, op bijna beledigde toon af wat hij met deze vergezichten van onbevattelijke afmeting moet.

De fotografie, zegt hij, maakt dat de mens niet langer, zoals in de klassieke portretkunst, in functie wil worden afgebeeld, maar als zichzelf. Nadat op 1 februari de eerste rits-rats-klik camera van Kodak in New York van de lopende band kwam, kon de rest van de mensheid zich eraan wagen om vervolgens net zo massal te falen.

Het is opvallend, maar wederom thematisch exact, dat in Doktor Faustus, waarin de werkelijkheid zo panisch nauwkeurig wordt beschreven, geen enkel woord gewijd wordt aan het uiterlijk van de hoofdpersoon van het boek. We kunnen de kleinste fysische bouwsteen- en de verste planeet zichtbaar maken, maar wijzelf blijven, zoals Leverkühn in Doktor Faustus, een leeg portret.

Een leegte die grote wordt naarmate onze kennis van de wereld om ons heen toeneemt. Dat is in kort bestek de tragiek van het modernisme dat begon met Faust.

Verdwenen is de felle polemiek van de jaren tachtig, toen ruiten van sekswinkels sneuvelden. De beeldtaal van de pornograaf heeft zijn weg gevonden naar de kunstzinnige film en in de muziekindustrie ontpoppen porno-actrices zich als zangeressen. In Shabondama Elegy , de laatste film van Ian Kerkhof, zijn alle clichés aanwezig: De beeldtaal van de pornograaf heeft zijn weg gevonden naar de kunstzinnige film. Expliciete seks was ook al de trend op het recente filmfestival in Venetië.

Cinema- freaks werden vergast op de Koreaanse sm-film Lies en de Italiaanse productie Guardami, die zodanig was volgestouwd met hardcore-scènes dat het nogal wat intellectuele lenigheid vereiste om vol te houden dat het een serieuze film was. Eén van de scènes uit de film was dermate expliciet dat de acteurs hun medewerking weigerden en Breillat een professionele pornoster moest inhuren.

Ook in de muziekindustrie is sprake van toenadering tussen de mainstream en de duistere wereld van XXX, constateert het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone.

Porno-actrice Janine doet mee in een video van de punkgroep Blink, terwijl haar collega Ginger Lynn opduikt in een clip van Metallica.

Marilyn Manson gebruikte twee pornosterren als achtergrondzangeressen. Pornografie heeft ook haar weg gevonden naar de Amerikaanse universiteiten. Haar veldwerk omvatte voorts een geslaagde aanval op het wereldrecord anale gang bang, met mannen.

Of blijft het bij incidenten, vooral te beschouwen als een periodiek terugkerende flirt met de slechte smaak? Is het bijna zover?

Shabondama Elegy is allesbehalve lustbevorderend. De seks is hard en naar, als commentaar op een kille wereld van geweld en incest. Het ideaal van de artistieke pornofilm is een illusie, denkt Zwagerman, die als gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen vanavond de lezing Pornotheek Arcadië geeft. Het genre ontleent zijn aantrekkingskracht nu juist aan de afdaling in de onderwereld van de kijkersziel, aan de kortstondige overgave aan banaliteit en slechte smaak.

Een artistieke pornofilm zou simpelweg niet opwindend zijn. Zwagerman ziet wel een toenemende acceptatie van porno. Verdwenen is de felle polemiek van de jaren tachtig, toen ruiten van sekswinkels sneuvelden en bij het weekblad Haagse Post een brandbom naar binnen werd gegooid na een al te positief artikel over porno. De consumptie van erotische producten zou aanzetten tot verkrachting en vrouwenhaat, was de overtuiging van radicale feministen.

In het heetst van de strijd, in , publiceerde Kousbroek zijn pleidooi voor pornografie. Een jaar later beleed Willem-Jan Otten zijn pornozucht in het soms pijnlijk openhartige boekje Denken is een lust. Otten vond dat Kousbroek het genot van porno te veel als een strikte privé-activiteit beschouwde.

Otten beschrijft de eenzame masturbant, terwijl ik denk dat er een nieuw soort pornoconsument is ontstaan. Jonge stellen die eens in de zoveel tijd een video bekijken.

De onpersoonlijke verlustiging aan een inwisselbaar model maakt plaats voor een bezegeling van intimiteit, gestimuleerd door het beeld. Zo maakte Zwagerman zelf ook kennis met het genre. Op een dag nam ze er een paar mee naar huis, en net als Kousbroek raakte Zwagerman op slag betoverd door de utopische wereld van de adult movie. Er is geen angst en geweld, geen weerzin en jaloezie, geen achterdocht en minachting, geen verraad.

Ook geen heftig, romantisch verlangen. Maar klopt Zwagermans idee dat de vrouw van de nineties gevoeliger is voor de geneugten van dit pornotopia? Er is gewoon nauwelijks porno die aantrekkelijk is voor vrouwen. De laatste jaren zijn de films wel iets verfijnder geworden. De acteurs zien er beter uit en zijn zelfs wat minder opgepompt en verbouwd dan een paar jaar geleden. Maar het probleem is dat de films helemaal gericht zijn op de mannelijke fantasie.

Er zitten altijd veel spuitende mannen in, die buiten het lichaam van de vrouw klaarkomen. In de weinig erotiserende omgeving van een universitair laboratorium doet zij onderzoek naar seksuele opwinding bij vrouwen. Daartoe krijgen zij pornoscènes te zien, waarbij hun opwinding wordt geregistreerd door sensoren in hun geslachtsorgaan.

Ook vrouwen raken het meest opgewonden van bewegende beelden, blijkt uit haar onderzoek. Vooral opnamen van coïtus en cunnilingus doen het goed, mits ze niet te rauw gepresenteerd worden. Het blijkt dus een fabeltje dat vrouwen minder gevoelig voor visuele prikkels zijn dan mannen. Toch zijn er grote verschillen tussen de seksen. Een man met een erectie voelt zich ook opgewonden, terwijl Laan bij vrouwen vaak een discrepantie aantreft tussen fysiologische opwinding en gerapporteerde gevoelens.

Ze vraagt zich veel meer af: De maatschappelijke context van porno is sinds de jaren tachtig sterk veranderd. Destijds zagen feministen het genre als een bevestiging van de eenzijdige beoordeling van vrouwen op hun lichamelijke kwaliteiten door mannelijke machthebbers. Sedertdien is de seksuele macht van mannen echter sterk afgenomen. Dat waanzinnige lijf, die sensuele grijns, die geile stem en waar het natuurlijk allemaal om draait: Ondanks de toegenomen tolerantie deelt niet iedereen Zwagermans gedachte van een probleemloos pornotopia.

Het gros van de mannen kan droomwereld en werkelijkheid best uit elkaar houden, zegt seksuoloog Jos Frenken, gespecialiseerd in de behandeling van zedendelinquenten.

Maar bij een kleine, gestoorde minderheid kan porno wel degelijk als katalysator voor een zedenmisdrijf werken, gelooft hij. Aan het begin van de jaren negentig wilde hij een glamourboek maken over de spannende lifestyle van de adult stars. Pornofan Gittler stuitte echter op een cultuur van drank, drugs en depressie. Sterren vertelden hem over een verleden van misbruik en verkrachting, terwijl de littekens van de laatste borstvergrotingsoperatie nog zichtbaar waren.

Op een ijzingwekkende manier beschrijft hij hoe actrice Debi Diamond eist dat haar hoofd tegen de muur wordt gekwakt bij een fellatio-scène, nadat zij eerst met heet kaarsvet bewerkt wilde worden. Zelfs haar tegenspelers, gestaalde porno-acteurs, verliezen hun erectie bij het aanschouwen van zoveel zelfhaat. Het is de postmoderne verwarring ten voeten uit. Aryan Kaganof is die nuwe naam van die omstrede filmmaker Ian Kerkhof, regisseur van onder meer die kultusfilm Wasted Naar de Klote!

Teen die galerymure hang groot drukstukke van collages van tekste en rekenaar-geskepte kleurpatrone die produk van bykans vier jaar se werk en Kaganof se eerste tentoonstelling in Suid-Afrika. Sy belangstelling in visuele kuns het in begin posvat tydens ure se redigeerwerk op die rekenaar, sê hy.

Ek is tans besig om van my films weer te redigeer ek sny die vertelling uit tot net die essensiële beelde oorbly in kort weergawes van enkele minute. Dit is vanselfsprekend dat die tekste op Kaganof se digitale skilderye die sleutel tot sy werke is.

Maar dit is moeilik leesbaar en plek-plek onsamehangend. Boonop loop die reëls deurmekaar, selfs onderstebo, en volg dit verwarrende patrone op die prentvlak. Kortom, dit verg soveel inspanning om dit te probeer uitpluis, dat waarskynlik niemand verder as die eerste werk vorder nie.

Maar die inhoud wentel om apokaliptiese visies en verwysings na profesieë. Dis bewuste skryfwerk wat onbewustelik ook prente en patrone vorm. Dit is skryfprente wat in die ruimtes tussen die woorde lê. Alles wat ons geleer is, het net een doel om ons tot die stelsel te verkneg. Opvoeding maak slawe van ons. Die uitdaging is om hieruit weg te breek en jou ware aard te volg. Hitler se optrede het die Jode, wat dwarsoor die wêreld verstrooi was, weer sterk gemaak en hul eenheidsgevoel verstewig.

Van al die beloftes wat die ANC met die verkiesing gemaak het, het min gekom. Die land is nog net soos dit was. Selfs die politici van vandag is maar net die gesigte van apartheid apartheid het hulle gemaak wat hulle is. Politici hier is politiek korrekte fundamentaliste wat eintlik niks doen nie en slegs in terme van swart en wit kan funksioneer. Gaan gesels bietjie met mense wat op straat leef hulle sal jou vertel wat aangaan.

Natuurlik moet jy dit aanhaal! As ons besef dat alles wat ons geleer is om te doen, verkeerd en skadelik is, is ons op die regte pad. Gehoorsaam jou innerlike wet.

Ek is as blanke Suid-Afrikaner grootgemaak om totalitêr te wees om Angola toe te gaan en mense se lippe te gaan afsny. Die mind is iets wat ons gevange wil hou. Weet egter dat jy dan deur die gemeenskap verstoot sal word.

Bemarkingsmense, die spin doctors, beheer alles. Dit is kommerwekkend om te sien hoe konformisties hulle is. Nou kan jy geskeurde klere in die winkel koop. Daarteenoor is die winkelsentrum die plek waar alles gebeur, waar mense ontvanklik is vir dinge.

Die winkelsentrum is die tempel van die geldgod om kuns soontoe te bring, is soos Jesus wat na die mark in die tempel toe gaan. Die sangeres Blaq Pearl is deel van die rolverdeling van Afrikaaps, wat by die Baxterteater op die planke is. Verskillende musiekstyle word ingespan om die taal se paadjie te loop vanaf sy ontstaan tot vandag. Só beskryf die sangeres Blaq Pearl­ haar verhoognaam dié musiek-en-dramaproduksie, wat pas klaar gespeel het by die Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees en tans by die Baxter op die planke is.

Elke keer het dieselfde name opgeduik en só het ons almal in Afrikaaps beland. Ons jel lekker, want ons deel dieselfde visie — álmal is opgewonde oor die projek en álmal glo daarin. Blaq sê mense moet voel hulle is waardig genoeg om hier te wees, dit moenie saak maak hóé hulle Afrikaans praat nie.

Ander lag weer vir die taal. Ons bring respek daarvoor terug. Haar passie vir mense het gemaak dat sy ná skool BA met sielkunde en taalwetenskap as hoofvakke aan die Universiteit van Wes-Kaapland gaan studeer het. Sy vrou was sewe maande swanger met hul derde kind. Blaq sê hulle het soveel drome sáám gehad. Sy het egter besef sy moet aangaan met haar lewe en om haar hartseer te verwerk het sy briewe aan haar oorlede broer begin skryf.

Jy kan maar sê sy musiek leef voort in my. Musiek is my passie, my broer is my inspirasie. Kaartjiepryse wissel van R50 tot R Bespreek by Computicket, Een aantal jaren geleden was ik in het Teylers Museum waar een kleine tentoonstelling van tekeningen van Michelangelo te zien was. Het museum zelf is altijd een plezier om te bezoeken en ik verheugde me op de stille nabijheid van de hand van de meester. Toen ik de zaal met tekeningen betrad kwam ik terecht in een bad van zacht maar doordringend gelispel.

Ongeveer 90 procent van de bezoekers liep met een koptelefoon op door het museum. Voor een bepaalde tekening die ik graag wilde zien stond een mevrouw van middelbare leeftijd twee minuten lang met gesloten ogen te luisteren naar de audiotour.

Plotseling viel mij op dat bijna alle bezoekers van deze show in hetzelfde ritme langs de tekeningen bewogen. Ze stonden stil en het zachte gelispel was hoorbaar. Het gelispel hield op en ze liepen door naar de volgende tekening waar het gelispel opnieuw begon.

Het klonk- en het zag er uit als een groep bijen die zingend van de ene naar de andere bloem hoppen. Niemand bleef onredelijk lang voor een bepaalde tekening hangen, niemand sloeg er een over. De bewegingen van de groep lieten zich lezen als een overtuigend bewijs van het succes van de audiotour die zo langzamerhand door alle musea in de wereld wordt omhelsd als het ideale medium om de bezoekers door de collectie te leiden.

Ongetwijfeld gebeurd dit met goede bedoelingen, maar het idee dat iedereen die het museum bezoekt hetzelfde hoort en denkt over de kunstwerken die hij of zij ziet jaagt mij angst aan en lijkt mij in tegenspraak met wat musea en kunst eigenlijk zouden moeten faciliteren: De vraag is wat die mevrouw met haar gesloten ogen zag, en of zij werkelijk de gedroomde bezoeker van het museum is. Niemand hoeft meer bang te zijn dat hij iets niet begrijpt, iedereen weet precies hetzelfde.

Maar wat is er mis met iets niet begrijpen? Als er een ding is dat uitnodigt tot zelfstandig denken dan is het onbegrip. Maar onbegrip of raadselen zijn niet toegestaan en met een hoofd vol wiki-kennis verlaat de bezoeker het gebouw.

Is dit wat men bedoelt met verheffing van het volk? Toen ruim een decennium geleden voor het eerst minderheden-quota werden verbonden aan de toekenning van subsidies voor musea, theaters en andere culturele instellingen werd daartegen nauwlijks inhoudelijk protest gehoord.

Met de ijver van berouwvolle zondaars werden er allerlei pogingen ondernomen om het publieksbereik te verbreden en de drempels, waar aanwezig, te verlagen.

Kinderen, negers en moslimmoeders: De gedachte hierachter is dat wat met overheidsgeld gefaciliteerd wordt door allen die onder die overheid vallen geconsumeerd moet kunnen worden.

Tevens speelt de gedachte dat hoe meer mensen ergens naar kijken, des te beter datgene is waarnaar gekeken wordt. Gespecialiseerde bureaus bieden totaalpakketten aan en musea maken juichend, alsof het de uitslagen van de eredivisie zijn de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar bekend. In een folder van cultuurnetwerk. De rellen destijds in Den Bosch zouden minder erg zijn geweest als de jeugd zich wat meer met cultuur had beziggehouden, beweert hij.

Van veel kunst, zo impliceert de CvK, wordt je vanzelf een brave burger. Deze uitspraak is typisch in die zin dat je over kunst eigenlijk alles kan zeggen zonder bewijzen aan te dragen. Aannames als hierboven krijgen door afwisselende bestuurlijke modes soms het gewicht van exacte kennis, maar het blijft wild geschoten hagel.

De verwarring begint al met het benoemen van het onderwerp. Men noemt het kunst of cultuur, maar het is onderhevig aan politieke kleur en achtergrond wat daar precies mee bedoeld wordt. Wie aan kunst kan denken aan waanzin, echtbreuk, drugsverslaving, armoede, miskenning en depressies. De gemiddelde levensverwachting van kunstenaars is lager dan die van diepzeeduikers.

Maar dit soort geluiden hoort men eigenlijk nooit in deze branche. Wie luistert naar beleidsrichtlijnen en folders als van cultuurnetwerk. In dezelfde folder geeft een andere voormalige bestuurder, Saskia Bruines, nog eens een opsomming van de zalvende werkzaamheid van kunsteducatie: Kunsteducatie is belangrijk voor mensen, organisaties, scholen, voor gemeenten: Wanneer je dezelfde heilzame werking aan steunkousen zou toeschrijven zou je evenveel gelijk hebben, maar vermoedelijk wel met de Voedsel en Waren autoriteit te maken krijgen.

Over zoiets onstoffelijks als kunst kun je echter alles beweren. De enige mensen voor wie kunsteducatie een bewijsbare verrijking van het leven was zijn eindeloze rij bureaus, stichtingen en belangengroepen die er in werkzaam zijn. Onlangs werd bij dit fonds een aanvraag behandeld voor een educatief onderhoudend programma vanuit- en over het Boymans van Beuningen Museum, uit te zenden op de regionale televisie.

Rotterdam is een stad met veel problemen en spanningen. De bezoekersaantallen van het Boymans zijn niet slecht, maar de bezoekers zelf nogal cultureel-etnisch homogeen. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn en het verband is snel gelegd. Tijd om de handen ineen te slaan, in de hoop nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met de plaatselijke museumschatten en de opstand der horden aldus voortijdig te pacificeren. En dus gaan volgens de plannen tien bodybuilders samen kijken naar een foto van Bas Jan Ader en tien gesluierde moslimmoeders op bezoek bij de Toren van Babel.

Niet alleen buigt het museum hiermee voor de populaire gedachte dat alles wat stilstaat en geen geluid maakt saai is, bovendien, en veel kwalijker nog, is het valse reclame. De zeldzame TV Rijnmond kijker die na aflevering 1 voor het eerst naar het museum gaat, uiteraard in de hoop op snelle beeldmontages en flitsende gags, kan zich met enig recht beroepen op consumentenbedrog.

De vaste bezoeker die zich door vingerverfende havenarbeiders moet worstelen om bij een van zijn favoriete schilderijen te komen evenzeer. Al deze activiteiten van musea, schnabbelaars in de culturele sector en verschillende overheden zou moeten duiden op een groot en acuut probleem. Dat probleem is er inderdaad, maar het wordt van de verkeerde kant benaderd. Het probleem is niet dat er te weinig bezoekers naar de musea komen en dat het doorsnee publiek geen toegang heeft tot onze kunstschatten wat is er gebeurd met het algemeen onderwijs, internet, bibliotheken en persoonlijke nieuwsgierigheid?

Het excellente moet boete doen voor haar uitzonderlijkheid omdat het museum blijkbaar niet in staat is haar kunstschatten op eigen voorwaarden te verdedigen.

Het was al met al een schokkende ervaring de aanvraag te lezen. De begeleidende brief van de directeur van het museum waarin hij het programma en haar doelstelling ondersteunde kwam over als de brief van een schipperende burgermeester in oorlogstijd. De vraag is welke oorlog er gaande is. Mijn meest waardevolle ervaringen met kunst onderging ik onvoorbereid. Toen ik 18 was zag ik in een filmhuis in Amsterdam noord mijn eerste Bergmanfilm.

Er was niemand om het uit te leggen en ik was drie jaar lang van slag. Een jaar later liep ik door Parijs. Hongerig en ongelukkig verliefd. Hetzelfde is mij overkomen met componisten, schrijvers, grotschilders en pottenbakkers.

Deze intieme, individuele en onvoorbereidde ontmoeting is naar mijn mening essentieel voor de beleving en de waarde van kunst. Niet het samen knutselen en het als makke schapen wandelen aan de leiband van de audiotour. De allergrootste betekenis van schilderijen, objecten en beelden is misschien wel dat ze juist niet bewegen en ons onbewogen door de tijd over eeuwen heen in diepe stilte recht in de ogen kijken.

De schoonheid van kunst is een mysterie. Dat een museum met een van de prachtigste collecties ter wereld zichzelf met behulp van een plaatselijke comedienne en een multiple choice formulier aan de wereld wil verklaren in plaats van die collectie op haar eigen waarden te verdedigen is het verraad van dit mysterie.

Onderwijs dient er voor om mensen als zelfstandig denkende wezens op te leiden zodat zij dit mysterie deelachtig kunnen worden. Kunsteducatie bereikt precies het tegenovergestelde, en het zou derhalve verboden moeten worden. Ondanks mijn emotionele betoog tegen toekenning van deze aanvraag besloot de behandelende commissie van dit fonds het plan te honoreren. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke kwaliteiten van het programmavoorstel, maar op grond van een gemeend maatschappelijk nut.

Bijna 8 miljoen mensen in vooral de kleinere gemeenten zijn verstoken van onafhankelijke, professionele berichtgeving over hun gemeentebestuur.

Kunnen genocideverdachten rekenen op een eerlijk proces in Rwanda? Twee Rwandese genocideverdachten, Jean Baptiste M. Vanavond onder andere in Nieuwsuur: Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de genocide die in in hun land plaatsvond. Daarbij werden honderdduizenden Tutsi’s en Hutu’s vermoord.

Nieuwsuur spreekt vanavond met Victor, de zoon van Jean Baptise M.: Maar laat dat dan alsjeblieft wel in Nederland zijn, hier gaat het er eerlijk aan toe. Na het referendum bleek dat Engeland niet zo ‘little’ is. Sterker nog, de Leave-stemmers waren machtig en wonnen het referendum. Ze willen gehoord worden en eisen verandering. De Leave-kiezers zorgden voor een grote verassing. Staan de mensen nog steeds achter hun stem?

En wat zit er achter hun keuze? Modeontwerpster Marlies Dekker Vrouwen, seksualiteit en schaamte. Marlies Dekkers vindt het een onwenselijke combinatie en zit bij ons aan tafel om te praten Marlies Dekkers vindt het een onwenselijke combinatie en zit bij ons aan tafel om te praten over de taboes die vrouwen zichzelf opleggen. Ze maakte er een confronterend tijdschrift over: Dat wordt vandaag gelanceerd. Binnen vijf jaar zijn Jade, Perrie, Leigh-Anne en Jesy uitgegroeid tot ware wereldsterren met meer dan 1 miljard views op Youtube.

Morgen zullen de nachtegaaltjes voor het eerst in Nederland optreden in een binnen 5 minuten uitverkochte HMH. Maar voordat ze de fans zullen verblijden met dit concert komen de dames vanavond eerst optreden bij RTL Late Night. Ze duiken een cryosauna in met een temperatuur van graden. Een lichaam herstelt sneller en beter als het geconfronteerd wordt met lage temperaturen.

Oud-hockeycoach Marc Lammers was pionier op dit vlak. Hij regelde containers met ijsblokjes voor zijn hockeydames.

En die truc leidde mede tot het wereldkampioenschap in Ze voelen zich niet langer veilig. De afgelopen dagen werden tal van bussen met stenen bekogeld en vandaag sneuvelde opnieuw een ruit door een agressieve passagier. De maat is dus vol en dat niet alleen in Almere. Zo nam de nietsvermoedende Stefan Klootwijk onlangs in Haarlem de bus, toen hij plots een stoeptegel tegen zijn slaap kreeg. Hij schuift vanavond aan met de Almeerse chauffeur Bert Groot.

Hij zit reeds 36 jaar achter het stuur en zag de agressie er stelselmatig toenemen. Ook Connexxion directeur Eric van Eijndhoven zegt dat de maat vol is. Arnon Grunberg over zijn nieuwe roman Arnon Grunberg heeft een nieuwe roman: Het boek gaat over de relatie tussen psychiater Kadoke, zijn moeder en zijn Het boek gaat over de relatie tussen psychiater Kadoke, zijn moeder en zijn patiënten. Grunberg schreef dit boek vlak na het overlijden van zijn moeder. De schrijver liep ter voorbereiding mee met de Rotterdamse crisisdienst die mensen van zelfmoord proberen te weerhouden en heeft een tijd embedded gezeten in een psychiatrische kliniek.

Wat is zijn kijk op de psychiatrie? Zanger Nielson is ambassadeur van de vrijheid en vliegt per helikopter vier festivals af. Van Zwolle, via Almere en Haarlem naar Utrecht. Hoe is hun Bevrijdingsdag verlopen?

Ze vertellen het vanavond bij Pauw. Oud-Wielrenner Thomas Dekker blikt vooruit. Aan Bas van de Goor de eer om het officiële roze shirt op te halen in Milaan. De foundation Sportief Diabetes van de voormalig top volleyballer is benoemd tot het goede doel van de Giro in Gelderland.

Ze is daar al ruim 10 dagen vanwege tweets die zij plaatste over president Erdogan. Deze tweets zouden beledigend zijn. Waarom heeft Ebru Umar nog steeds landarrest? We bellen vanavond met haar. Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud West komen steeds meer jonge draagkrachtige Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers. Wijken als de Pijp en de Kinkerbuurt, die er twintig jaar geleden vervallen bij lagen, krijgen weer een fleurig aanzien.

De middenstand bloeit, restaurants en koffietentjes schieten als paddestoelen uit de grond. Maar er is ook een keerzijde. Huurwoningen worden door corporaties verkocht en huurders zoeken hun heil in buitenwijken, of satellietsteden als Almere, Purmerend en Hoofddorp.

Nieuwsuur bezoekt de Spaarndammerbuurt en de Oosterparkbuurt, en spreekt met sociaal geograaf Cody Hochstenbach en stadsdeskundige Tracy Metz. Staatssecretaris Sharon Dijksma reageerde vanmiddag op de kritiek van de parlementaire enquêtecommissie over het Fyra-drama. De reistijd van de snelle treinen tussen Amsterdam en Brussel moet eind een half uur korter zijn. De NS wordt daarbij onder druk gezet.

Het kabinet hanteert hierbij het 'three strikes out-principe'. Als de NS tot driemaal toe de afspraken niet haalt, wordt het mogelijk om met een andere vervoerder in zee te gaan. Rusland en de Verenigde Staten hebben een 'regime van stilte' afgesproken, dat met name geldt voor Damascus en de kustprovincie Latakia.

Het bestand verbiedt militaire actie en het gebruik van wapens in de gebieden. Moskou en Washington zullen toezien op het akkoord, dat in Damascus voor 24 uur geldt, en in Latakia 72 uur. Tien weken lang hebben bekende en onbekende Nederlanders daarom door heel Nederland marathons georganiseerd Als een familielid, vriend of collega kanker krijgt, wil je niet vanaf de zijlijn toekijken.

Tien weken lang hebben bekende en onbekende Nederlanders daarom door heel Nederland marathons georganiseerd voor hun dierbaren. Twaalf uur vlaggenlijnen naaien voor de zieke naai-juf, een zumba-marathon voor die zus die genezen is of met z’n allen uren lang haren knippen voor de schoonvader met longkanker. Muzikale optredens in deze grootse liveshow komen van internationale popster Rachel Platten, Roel van Velzen en gelegenheidsduo Do en Niels Geusebroek.

In Marathon Live komen verschillende adembenemende en hartverwarmende marathons tot een ontknoping. Zo duikt Olympisch kampioen Maarten van der Weijden met tientallen deelnemers het zwembad in voor een zwemmarathon van maar liefst 42 kilometer. Zelf is hij tien jaar geleden volledig hersteld van leukemie.

Presentator Joris Linssen neemt speciaal voor Marathon Live nog één keer plaats achter het stuur van een taxi en zanger Roel van Velzen verruilt in zijn straatmuziek-marathon de theater- en concertzalen in voor de straat. Zo presenteert Gerard Ekdom van Caroline Tensen verloor onlangs haar goede vriendin Corina, die jarenlang als één van haar vaste visagisten voor haar werkte, aan de gevolgen van kanker. Voor Corina is het helaas te laat, maar samen kunnen we levens redden”.

Annemieke Schollaardt moest vijf jaar geleden afscheid nemen van haar vader die leed aan kanker. Met Marathon Live kunnen we meer bewustzijn creëren voor een ziekte die ons allemaal raakt.

Nederlandse jongeren gaan naar andere clubs. Die willen niet met negen Marokkaanse jongens werken die niet in hun blote kont durven te douchen”, zegt Derksen. Chocolade met popcorn discodip, sinaasappel rozemarijn en de knaller karamel zeezout in de oranje wikkel. Overmorgen komt de documentaire ‘Tony: Het merk ontstond naar aanleiding van een onderzoek van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, in De conclusie van het programma was dat geen enkele chocoladefabrikant slaafvrij is.

De makers besloten daarom hun eigen slaafvrije chocolade te produceren. Hoe slaafvrij is Tony’s Chocolonely anno ? We praten hierover met de godfather van het chocolademerk: Teun van de Keuken. Het respect in het openbaar vervoer is verdwenen. Dat zegt buschauffeur Lucas Löwenstein 56 uit Almere. Hij werd in februari tijdens een nachtdienst overvallen. Twee jongens bedreigden hem met een pistool en een mes en eisten geld. Löwenstein is niet de enige die zoiets meemaakt. Aankomende donderdagavond staken buschauffeurs in Almere.

Ze willen dat de gemeente extra eisen stelt aan hun veiligheid, bijvoorbeeld door het afschaffen van contant geld in de bus. Vandaag was in de rechtbank in Amsterdam een themazitting over geweld in het openbaar vervoer. Wat moet er gebeuren om geweld in het openbaar vervoer te stoppen? Politieonderzoek naar 'sexting' op Tilburgse school Meerdere naaktfoto’s van minderjarige meisjes werden verspreid via instagram, een app waar vooral jongeren Pikant beeldmateriaal dat in eerste instantie in vertrouwen onderling werd uitgewisseld, wat ook wel 'sexting' wordt genoemd, werd later ongewild openbaar gemaakt.

De naaktfoto’s die op het instagramprofiel te zien waren, bleken afkomstig te zijn van leerlingen van een vmbo-school in Tilburg. Veel van die leerlingen zijn jonger dan zestien jaar. In EenVandaag het verhaal van een meisje die naar aanleiding van het rondsturen van pikante berichten zelfmoord probeerde te plegen. Zij overleefde dit en inmiddels gaat het goed met haar.

Ook ziektekostenverzekeraars zijn er razend enthousiast over. Psycholoog Bart Vemer begon ermee omdat hij hulp wilde verlenen aan Nederlanders in het buitenland. Maar nu krijgt hij steeds meer aanvragen van mensen die hier wonen: Hoogleraar eMental-Health Heleen Riper spreekt over een kantelpunt in de zorg.

Zij denkt dat binnen tien jaar honderd procent van de aangeboden hulp een digitale component bevat. Naast online therapie is er ook een snelgroeiend aanbod van apps waarmee je via de smartphone therapieën kunt volgen. Maar welke werken en welke niet is nog lang niet altijd duidelijk. Wat zijn de voordelen van online therapie? Is het niet gewoon een manier om te besparen op de kosten?

De inkt van het akkoord rond de Griekse crisis is nog niet droog of een nieuw probleem dringt zich al op aan de Nederlandse minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem. Was het jaar van de Grexit, in zal de Brexit bovenaan de Brusselse agenda staan. Want de Engelsen zijn het huidige Europa zat en stellen nieuwe eisen aan hun lidmaatschap. De Britse bevolking mag waarschijnlijk dit jaar in een referendum stemmen voor of tegen uittreding van de Europese Unie.

Hoewel Engeland niet de euro voert kan de Brexit grote gevolgen hebben voor Europa. Wederom een spannend jaar dus voor de voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem. Hoe ziet hij de toekomst van de eurozone voor ? En wat heeft hij ervoor over om Engeland in de Unie te houden? Bovendien zijn de Tiny houses energiezuinig en betaalbaar met maandelijkse lasten van maar enkele honderden euro’s.

Het concept is over komen waaien uit de Verenigde Staten waar al tienduizend van deze huisjes staan. In Eenvandaag spreken we met Marjolein Jonker die in een huisje van twintig vierkante meter gaat wonen. De plek waar hun leven drastisch veranderde. Met hun eigen auto maken ze deze voor hen zo zware rit.

De documentaire is gemaakt door het team achter Dossier EenVandaag. In Terug naar Faro, 'Beste' meneer Schröder gaan we met de familie Vroombout terug naar Faro, naar de landingsbaan waar het leven van hun dochter ophield en waar hun leven voorgoed een andere wending nam.

Een reis met een lach en en een traan, waarin Corrie en Iem de confrontatie aangaan met hun grootste angst. Protest tegen komst azc in Purmerend Bedreigde wethouders in Enschede, een gespannen situatie in Oranje, onrust in Almere en Purmerend en veel andere steden Ook Don Bijl, burgemeester van Purmerend.

Vorige week moest hij een vergadering op het gemeentehuis over de komst van een azc afblazen. Door de massale opkomst kon de veiligheid niet meer gegarandeerd worden. EenVandaag volgde hem tijdens de herkansing gisteravond: Welke rol speelt premier Mark Rutte, of gaat hij spelen in de vluchtelingendiscussie, nu overal in het land onrust uitbreekt over de opvang van asielzoekers?

Terwijl emotioneel geladen demonstraties en protesten in verschillende gemeentes een prominente rol beginnen te eisen in het maatschappelijke debat, is Rutte deze week op handelsmissie in de Verenigde Staten.

Hij bezoekt er onder meer een fabriek van Coca Cola. Daarover praten we met politicoloog Chris Aalberts en met columnist en cultuurhistoricus René Cuperus. Driekwart van de officiële energielabels op elektronische apparatuur klopt niet, blijkt uit controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Tussen en inspecteerde de NVWA een honderdtal apparaten, zoals koelkasten, vaatwassers, airco’s, droogtrommels en ovens. Producenten die door de mand vielen bleken hun product meestal één tot twee energieniveau’s hoger te hebben ingeschaald dan uit metingen bleek.

Het is misschien wel het meest beruchte boekje van Nederland, al kijken we er zelden in: Daarin staat precies hoe u iets moet spellen. Want is het pannekoek of pannenkoek? Iedere tien jaar wordt het boekje geüpdatet, en volgende week is het weer zover, dan komt de nieuwe, papieren versie uit.

Maar “kopie”, hoe schrijf je dat eigenlijk? Vrijdag mocht ze voor de tweede keer een Gouden Kalf in Vrijdag mocht ze voor de tweede keer een Gouden Kalf in ontvangst nemen. Dit keer voor haar hoofdrol in de film ‘De Surprise’.

Vanavond vieren we haar prachtige prijs aan de tafel van Pauw. De gemeente Rotterdam en New York Pizza sloegen in het kader van de Week van de Veiligheid de handen ineen om de overvallen op maaltijdbezorgers verder terug te dringen.

Eigenaar van New York Pizza, Youssef Faris en oud-pizzakoeriers Michael de Oude en Rowan Barto, die beide als pizzakoerier zijn overvallen, vertellen over dit bijzondere initiatief.

Dat de legendarische showhost nog lang niet vergeten is staat vast. Binnenkort gaat er een theatershow over zijn leven in première en vanaf vanavond is er een online kanaal van Ruis’ hoogtepunten te zien via http: Aan tafel zit hoofdrolspeler van de theatershow, Xander van Vledder, groot fan Robert ten Brink en zijn dochter Suus Ruis.

Vijftig doodsbedreigingen kreeg Helena omdat ze dit weekend met een bordje tegen vreemdelingenhaat in Almere tussen de Wilders-aanhangers stond. Loopt het debat over de vluchtelingen uit de hand en is dat te verklaren? De voorman van Leefbaar Purmerend maakt zich op voor het bezoek van Wilders morgen aan zijn stad.

Vanavond onder andere te gast in Jinek: Een burgemeesterschap met veel hoogtepunten maar ook met een aantal schandalen.

Zo was er commotie over een illegale waterput bij haar huis en lekte een paar jaar geleden uit dat ze had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Amsterdam. Jorritsma blikt vanavond bij Jinek openhartig terug.

Het kabinet vergaderde vandaag voor het eerst weer na de zomervakantie en er was genoeg te bespreken. Kamp komt bij Jinek praten over de meevallende economische cijfers, het faillissement van Imtech en de commotie over de voorgenomen gasboringen in de Noordzee. Nasr was al eerder in het gebied en is sindsdien gefascineerd door de daar zichtbare gevolgen van de klimaatverandering. Nasr laat bij Jinek unieke beelden van het gebied zien.

Een onverwachte samenwerking vol smartlappen. Beiden zijn vanavond te gast bij Jinek. Vandaag trekken opnieuw regen- en onweersbuien over het land. De bliksem levert prachtige plaatjes op, maar kan ook gevaarlijk zijn. In mei van dit jaar overleden in Amersfoort nog twee jarige vrouwen nadat ze waren getroffen door de bliksem.

Zij schuilden vermoedelijk onder een boom voor het onweer en dat werd hen fataal. Gevluchte Chilenen in Nederland herinneren zich het Chileense zeilschip Esmeralda vooral als het 'martelschip'.

Annemarie Jorritsma Annemarie Jorritsma stopt begin september als burgemeester van Almere. De bevlogen politica kan geen afscheid nemen van het vak; ze gaat nu aan de slag als senator voor de VVD in de Eerste Kamer.

Griekenland vraagt Europa om hulp om vluchtelingen Griekenland kan de stroom van vluchtelingen niet meer aan en heeft Europa om hulp gevraagd.

Afgelopen vrijdag besprak premier Tsipras de crisissituatie in het land in een spoedzitting met het parlement. Volgens de UNHCR is het aantal vluchtelingen ten opzichte van vorig jaar met liefst procent toegenomen.

Met name op de eilanden Kos en Lesbos is de vluchtelingenstroom niet meer bij te houden. Ze is een van de machtigste vrouwen in de internationale kunstwereld.

Ze is een workaholic die vaak in het buitenland is. De politievakbonden breiden de stakingsacties uit. Ook tijdens Sail Amsterdam en Prinsjesdag worden cao-acties voorbereid. Dat hebben de politievakbonden vanmorgen in gezamenlijk overleg besloten. Kamerleden vinden dat minister Van der Steur Veiligheid en Justitie, VVD met een oplossing moet komen in het conflict met de politie over een nieuwe cao.

Agenten voeren al geruime tijd actie, onder andere voor een beter salaris. Maar sinds de MKZ-crisis daalt de populariteit en kiezen de toeristen liever voor de kust van Noord-Holland en de zandgronden van Drenthe dan voor Gelderland. Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein Sylvia van den Berg 52 en haar twintig jaar jongere vriend Nico Dillingh 31 uit Almere hebben het al jaren over emigreren naar Spanje.

Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein barretje aanlopen dat te koop staat, besluiten ze impulsief het avontuur aan te gaan. Nico verkoopt zijn glazenwassersbedrijf en Sylvia stopt met haar werk als sportinstructrice om nog geen maand later, samen met hun vijf katten en chihuahua, richting de Costa te vertrekken.

Ze moeten de huidige huurster De huiseigenaar weigert te tekenen… Ook blijkt de bar een slechte naam te hebben, en het kost ze veel moeite om het imago weer op te poetsen. De omzetcijfers blijven tegenvallen. Al hun hoop is gevestigd op het hoogseizoen.

Dan moet het geld worden verdiend om de winter door te komen. Maar dat blijkt ijdele hoop, want hoewel Los Alcazares volstroomt met toeristen en vakantie vierende Spanjaarden, het terras blijft leeg. Haar woning is door een enorme lekkage geruïneerd. Maandenlang wordt ze van het kastje naar de muur gestuurd in haar zoektocht naar een oplossing.

Meester Visser komt polshoogte nemen en ontdekt dan hoe de lekkage is ontstaan. De woningbouwstichting moet de schade vergoeden. Jetske gaat op bezoek in het opgeknapte paleisje van Jacqueline Smit. Ook gaat Jetske naar Almere. Bewoners binden daar de strijd aan met de gemeente om een aantal uit de kluiten gewassen Abelen.

Hun tuin op het zuiden biedt al jarenlang alleen maar schaduw door de enorme bomen die ervoor staan. Koken met Kranenborg Topkok Robert Kranenborg komt ons weer een een uniek, klassiek, ingewikkeld én lekker gerecht voorschotelen. Vanavond een gerecht dat op geen énkele Nederlandse menukaart te vinden is. Maar welke onderzoeken moeten topprioriteit krijgen? De Nationale Wetenschapsagenda gaat de thema’s en onderzoeksterreinen bundelen waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten.

Een groot aantal vragen aan de wetenschap zal hiervoor de basis vormen. Binnenkort mag iedereen in Nederland vragen aan de wetenschap gaan indienen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap of het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.

In de speelfilm 'Still Alice' speelt zij een jarige wetenschapper die vroege Alzheimer blijkt te hebben. Stukje bij beetje verliest zij de grip op haar leven. Eerst verdwaalt ze bij het hardlopen, later herkent zij haar eigen kinderen niet meer. Vandaag is de Nederlandse première van de hartverscheurende film. Hij zit aan tafel met Henk, die lijdt aan exact dezelfde erfelijke vorm van Alzheimer, zijn vrouw Hetty en hun dochter Corinne.

Inmiddels is hij uitgeroepen tot Radio 2 talent, stond hij op Noorderslag en werd hij getekend door Warner Music. Droomhuis gezocht Martin Šimek Droomhuis Gezocht! Droomhuis gezocht - Martin Šimek Droomhuis Gezocht! Naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen dat twee weken geleden startte, keken maar liefst twéé miljoen mensen.

Nederland kon zien hoe de gezinnen op zoek gingen naar een huis in het buitenland. Zo wilden Matthieu en Charlotte een vakantiehuis in Oostenrijk in de sneeuw en verhuisden Thonia en Jan juist naar het zonovergoten Bonaire. Presentator Sybrand Niessen hielp ze daar natuurlijk bij en liet de stellen proeven van de lokale cultuur.

Martin Šimek, zelf bezitter van een droomhuis in Italië, is een trouwe kijker van het programma. Tijdens haar show werd de kijker verrast door gastoptredens van sterren als Lenny Kravitz en Missy Elliott, een spectaculaire vliegact en een enorme metalen leeuw. Maar waar we allemaal toch vooral van onder de indruk waren was de techniek die het football stadion in korte tijd van levend schaakbord tot een tropisch eiland omtoverde.

Dat alles dankzij 'videomapping'. De tomeloos enthousiaste regisseur David Grifhorst legt uit. Anita Witzier De Nederlandse televisiepresentatrice Anita Witzier verdiept zich in de zesdelige serie 'Anita wordt opgenomen' in het leven binnen twee psychiatrische klinieken in Almere en Hilversum, waarvan de deuren voor het eerst open gaan voor de media.

Anita probeert te achterhalen wie de mensen zijn die er wonen of werken en hoopt zo de vooroordelen over psychisch zieken te ontkrachten. Zo ontmoet ze de schizofrene Diphda, ontdekt ze dat Leroy lijdt aan psychoses en doet ze samen met patiënten boodschappen en spelletjes.

Daarnaast spreekt ze verpleegkundigen en behandelaars over hun vaak zware werk. De eerste aflevering werd door maar liefst 1,4 miljoen mensen bekeken en ook afgelopen maandag trok de serie ruim een miljoen kijkers. Typhoon Media-uitzending, dus verzorgt onze huisband Typhoon de muzikale omlijsting. Bij elk onderwerp spelen zij een cover die thematisch aansluit bij het onderwerp aan tafel. Anita Witzier kijkt een aantal maanden mee in de In Anita wordt Opgenomen gaan voor het eerst de deuren open van twee psychiatrische klinieken; de Meregaard in Almere en de Rembrandthof in Hilversum.

Anita Witzier kijkt een aantal maanden mee in de bijzondere wereld van de psychiatrie. Wie zijn de mensen die hier worden opgenomen en behandeld?

Zijn het rare mensen? Wordt er ook gelachen? In de eerste aflevering maakt Anita kennis met de patiënten van de open en gesloten afdelingen.

Zo ontmoet ze Jur 27 die is opgenomen omdat hij in een manie de mensheid wilde waarschuwen voor terroristen. Ook ontmoet ze Floor 27 en Amanda 31 , die vertellen waarom ze zichzelf snijden. Diphda 43 heeft last van schizofrenie en verblijft op de gesloten afdeling. Tijdens het tuinieren vertelt Diphda dat ze met diergeesten praat. Anita komt in gesprek met Willy 55 tijdens het puzzelen. Ze denkt met een verpleegkundige te praten, maar zodra Willy begint over een reis naar een eiland op een schip en Kapitein Haak beseft Anita dat ze met een patiënt praat.

Proeftuinen in Amsterdam Het gaat vanaf 1 januari allemaal anders met de Jeugdzorg. Vanaf donderdag zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Veel gemeenten en instanties maken zich zorgen. Richard van Beeten Op 5 april vliegt een viskraam in Almere in brand, waarbij een gasfles tot ontploffing komt.

Richard van Beeten hoort de knal en gaat er direct naartoe. Adriaan van Dis Zijn roman Ik kom terug kwam begin deze maand uit. Hierin beschrijft hij de moeizame relatie die hij met zijn moeder onderhield.

Vanavond op de bank bij Eva Jinek: Bij Jinek vertelt Van Dis hierover, maar ook over wat hen bond: De tien genomineerde woorden voor de woord van het jaar verkiezing zijn bekend gemaakt.

Welk woord verdient de hoofdprijs, wat maakt een woord mooi en kunnen woorden lelijk zijn? Taalpurist Van Dis geeft zijn mening. Ze wonnen donderdag met van Italië. Hoe bijzonder is deze prestatie en is het nu de hoogste tijd om het vrouwenvoetbal als volwaardig te zien?

Sportjournalist Barbara Barend, zelf verdienstelijk voetbalster in haar jeugd, is te gast. De jarige Bleiswijker steeg van plek 49 naar 28 op de wereldranglijst en verdiende maar liefst 2,1 miljoen euro aan prijzengeld. Wat is het geheim van zijn succes, wat zijn zijn dromen voor de toekomst en waarin vindt hij zijn ontspanning?

Na 12 jaar neemt zij volgend jaar afscheid van Almere. Maar haar politieke carrière is nog lang niet voor bij voor deze oud-vicepremier en minister want zij staat op de lijst voor de VVD voor komende Eerste Kamer verkiezingen. Vanaf vanavond maakt de politie het voor kijkers van Opsporing Verzocht nog makkelijker om tips door te geven, door de introductie van een second screentoepassing.

Kijkers kunnen, zonder een applicatie te downloaden, via de browser op hun laptop, tablet of smartphone de opsporingsvragen van de behandelde zaken meelezen en de foto’s in de uitzending van dichtbij bekijken. Via een button kan er meteen een tip worden doorgegeven, bijvoorbeeld over onderstaande zaken die te zien zijn in de uitzending van vanavond: Normaal gesproken overleeft iemand dat niet, maar door onervarenheid van de schutter werd Derkaoui in eerste instantie alleen in zijn been geraakt.

In Opsporing Verzocht een reconstructie van de beslissing die Van der Meijden alsnog zijn leven kostte. Hij had keuze uit meerdere straten om in te vluchten en koos juist die straat waar de daders op dat moment naar hun scooter afdropen.

En is de eigenaar van een supermarkt in Dongen 2 keer overvallen door dezelfde man? In Opsporing Verzocht worden de bewakingsbeelden getoond. Recht voor z'n raap Recht voor z'n raap vertelt ie wat hij van de wereld vindt. De laatste jaren heeft hij zich ook geprofileerd als pedo-jager.

Voor het eerst nu het complete verhaal van het echte leven van Bres in een biografie: Maar ook de man met een klein hartje die door het vuur gaat voor zijn ouders en zijn vrouw en die het onder andere opneemt voor dieren in nood.

De vrouw is meervoudig gehandicapt en zit in een rolstoel. Het echtpaar is inmiddels tijdelijk opgevangen door het Leger des Heils. Vanavond delen zij hun ervaring, en zal directeur Cornel Vader van het Leger des Heils dit maatschappelijke probleem nader toelichten.

Steeds meer kinderen en jong volwassenen komen op eerste hulp of intensive care na het overmatig nuttigen van dit soort drankjes. Kinderarts Rolf Pelleboer vindt daarom dat de verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar verboden moet worden. We praten er in studio over met Pelleboer, voedingsexperts Jaap Seidell, onderwijzers en leerlingen.

Nieuwe Buren, de nieuwe dramaserie van RTL, is pas twee afleveringen oud en nu al een groot succes. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort en speelt zich af De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort en speelt zich af in een saaie Vinexwijk in Almere.

Toch is de serie vol bloedstollende spanning en seks. Opvallend is dat de hoofdrollen zijn weggelegd voor twee koppels die ook in het echte leven samen zijn: Is dit het geheim van het grote succes? Ook deze keer gaat het programma van Omroep Max onder leiding van Martine Bijl op zoek naar de beste thuisbakker. Paul de Leeuw is groot fan van het programma en vertelt ons waarom.

Tot nu toe vallen de kijkcijfers tegen, de kritiek is hard en er wordt vooral gesproken over de strijd Pauw versus Tan. Dat er achter een voordeur veel meer schuilgaat dan de alledaagse huiselijke beslommeringen bewijst de nieuwe, spannende RTL 4-dramaserie ‘Nieuwe Buren’ naar het gelijknamige boek van Saskia Noort. Beide echtparen zijn op zoek naar geluk, maar zien hun leven veranderen in een ware nachtmerrie. Ook voor zanger Dinand Woesthoff is een rol weggelegd in ‘Nieuwe Buren’.

Eva’s favoriete band is namelijk Kane. Dinand speelt zichzelf in de serie cameo. Popjournalist Peter, Eva’s man, kent zanger Dinand van vroeger. Naarmate Peter onzekerder wordt over zijn relatie met Eva ziet hij Dinand opduiken op vreemde plaatsen. Wat doet Dinand daar?

Wil hij hem waarschuwen? Meer en meer begint Peter te twijfelen aan wat echt is en wat niet… Dinand: Ik had tenslotte nog nooit iets dergelijks gedaan. Na die aanvankelijke aarzeling kan ik niets anders zeggen dan dat ik heel blij ben dat ik het heb mogen doen. Ik vond het een fantastische ervaring met Daan, Katja, Thijs en Bracha en de hele verdere crew. Het was ook best grappig om mezelf te zijn én te spelen in de tijd waarin Kane een sabbatical heeft.

Het kwam even samen en echt precies op het goede moment. Eva en Peter verhuizen naar een op het eerste gezicht, keurige wijk in Almere. Klaar om hun nieuwe kindje te verwelkomen in een rustige, gezinsvriendelijke buurt. Echter, nog vóór de verhuizing, slaat het noodlot toe als Eva veel te vroeg bevalt en dochter Lieve overlijdt. Zware tijden breken aan. Eva vindt steun bij haar nieuwe buurvrouw, Rebecca, terwijl Peter steeds vaker optrekt met Rebecca’s man Steef.

Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de twee stellen waarin niet alleen lief en leed wordt gedeeld, maar uiteindelijk ook het bed.

De levens van de twee echtparen raken steeds meer in elkaar verstrengeld en grenzen worden verlegd totdat er geen weg terug meer mogelijk is.

Eén en ander blijft in ‘De Zonnewijk’ niet onopgemerkt. Zo houdt het oudere stel Lilly en Jasper gespeeld door Anneke Blok en Stefan de Walle angstvallig in de gaten wat er in hun ooit zo nette buurt gebeurt. Daarom heeft de Universiteit Utrecht besloten de promotie uit te stellen en het oordeel van een nieuwe beoordelingscommissie af te wachten'. Twee van de vijf leden van de beoordelingscommissie, die een onafhankelijk oordeel moet vellen over de vraag of een promovendus tot de openbare verdediging mag worden toegelaten, geven wetenschappelijk advies aan het bedrijf Emotional Brain uit Almere.

Dat bedrijf ontwikkelt twee medicijnen die vrouwen meer zin moet geven in seks. Een lid van het management team van Emotional Brain zou op 10 september aan de Universiteit van Utrecht promoveren op onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze medicijnen. Behalve de twee leden uit de beoordelingscommissie, geven ook de twee promotoren, de begeleiders van het proefschrift, wetenschappelijk advies aan Emotional Brain.

Dat is meer dan de helft. Dan kunnen mensen wel heel neutraal en integer willen kijken, maar dit moet je jezelf niet aandoen. De Universiteit Utrecht heeft vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift: Blikvanger is het titelgevecht Glory kickboxing is druk bezig om Amerika te veroveren. Blikvanger is het titelgevecht in het zwaargewicht tussen de jarige wereldkampioen en ‘Prince of Kickboxing’ Rico Verhoeven en Daniel Ghita uit Roemenië.

Na hun vorige ontmoeting in Chicago werd de Nederlander tot winnaar uitgeroepen. Lukt hem dit ook in ‘LA’? Daniel Ghita heeft eveneens een goede band met ons land, zo traint hij in Almere. Toch is de relatie tussen de twee zwaargewichten verre van vriendschappelijk. Op Twitter leidde dit al een aantal keer tot onvervalste digitale trash talk over en weer. Verhoeven 1,96 meter won tot nu toe 43 kickbokswedstrijden en 1 bokswedstrijd. Ghita 1,95 meter verliet vijftig keer als beste kickbokser de ring.

Verder staat de spotlight ook op het achtmans toernooi in het middengewicht max. Eén van de acht deelnemers is Melvin Manhoef uit Amsterdam, die uitkomt voor Suriname. In de eerste ronde treft hij Filip Verlinden uit België.

De overige deelnemers zijn: Het commentaar bij de wedstrijden komt van Koert Westerman en Edwin van Os. Naturel is not done voor de meiden die meedoen aan Lust, Liefde of Laten Lopen. Zij ‘verfraaien’ zichzelf dagelijks met self tanner, Vanavond starten de herhalingen van Lust, liefde of laten lopen. Zij ‘verfraaien’ zichzelf dagelijks met self tanner, nepwimpers, kunstnagels en hair extensions om een betere versie van zichzelf te creëren.

Maar worden ze er wel mooier van? Patty Brard denkt dat deze meiden zich beter niet zo kunnen toetakelen en biedt hen, met hulp van computer IRIS Ideaal Resultaat In Schoonheid , een hoognodige make-under. Voor het zover is, krijgen enkele mannen op straat een foto van de deelneemster op volle oorlogssterkte te zien. Hij mag kiezen wat hij zo op het eerste gezicht voor haar voelt: De achttienjarige Sabrina uit Almere en haar hondje Sissy zijn onafscheidelijk.

Sterker nog, zij en haar hondje dragen matching outfits. Zelf omschrijft ze haar eigen kledingstijl als gedurfd, bloot en sexy. Computer IRIS gaat met haar aan de slag. Lynn van twintig is een stoere maar sexy chick! Ze heeft zichzelf op een flink aantal piercings en tatoeages getrakteerd. Lynn ondergaat de computerdiagnose graag, want ze kan niet geloven dat zij er netjes uit kan zien.

Louisa valt meteen op door haar lange zwarte haren en diepe decolleté. Haar zware stem verraadt dat ze en paar jaar geleden nog Lowieke was. Louisa wil haar vrouwelijke kant graag benadrukken en IRIS gaat deze uitdaging graag aan. Diederik Samsom, Hans Wiegel en Claudia de Breij coachen de beste speechtalenten voor de finale van de grootste scholieren debatcompetitie van Nederland, Op weg naar het Lagerhuis.

Voor dit programma is tijdens provinciale voorrondes uit deelnemende jongeren het beste speech- en debattalent van Nederland geselecteerd. De finale van Op weg naar het Lagerhuis verkiest de beste jonge spreker en de beste jonge debater van Nederland. Daarnaast wordt het beste debatteam verkozen. Onder het toeziend oog van juryvoorzitter Maarten van Rossem nemen de drie beste sprekers en de tien beste debaters het in deze finale tegen elkaar op.

Zij strijden voor een reis naar de Verenigde Naties in New York. Tijdens de finale worden er drie debatten gevoerd. In het eerste debat wordt er gedebatteerd over de stelling: Het tweede debat is een zogenaamd 2 tegen 1 debat. Twee leerlingen gaan de verbale strijd aan met de Nederlandse publicist, historicus en jurist Thierry Baudet. In mei worden de Europese parlementsverkiezingen gehouden. Daarom debatteren de leerlingen met Thierry over de volgende stelling: Wanneer er een sirene klinkt is het team dat eerst vóór de stelling was ineens tegen de stelling en andersom.

Naast de debatten worden er drie speeches voorgedragen. De opdracht aan de leerlingen is: Er wordt gespeeched over homoseksualiteit, racisme en discriminatie. Tijdens deze bijzondere ontmoetingen wordt de leerlingen de kneepjes van het speech-vak bijgebracht.

Ze wil namelijk niet weg. Begrijpelijk wanneer je bungalow op maat gebouwd is door je eigen Dat haar witte paradijsje in Almere al negen jaar te koop staat vind de jarige Frieda helemaal niet erg.

Begrijpelijk wanneer je bungalow op maat gebouwd is door je eigen zoon, maar de dromerige Frieda had niet voorzien dat ze met haar AOW-tje het huis niet meer zou kunnen betalen. Iedereen maakt zich vreselijk veel zorgen want niemand had verwacht dat het huis zo lang te koop zou staan.

Kleindochter Melissa is ten einde raad en roept de hulp in van het expertteam van ‘TV Makelaar: Is Frieda bereid om haar witte paleisje op te geven omwille van de verkoop? Aan Melissa en haar vader Rene zal het niet liggen, want zij zetten alle zeilen bij om het expertteam te helpen. De presentatie ligt in de handen van Evelyn Struik.

Om precies te zijn Studio Cé van Paul de Leeuw. Paul zet hiermee de traditie voort, die jaren terug is ontstaan in zijn shows Laat de Leeuw, Ook dit jaar doet Sinterklaas op pakjesavond Almere aan. Paul zet hiermee de traditie voort, die jaren terug is ontstaan in zijn shows Laat de Leeuw, PaPaul, Mooi! Weer de Leeuw en Langs de Leeuw. Onrust onder huisartsen na zelfmoord collega Er is grote onrust ontstaan onder huisartsen, na de zelfmoord van een collega uit het Noord Hollandse Tuitjenhorn wiens handelen onderzocht De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht het overlijden van een terminale patiënt in augustus, nadat de arts hem in het kader van palliatieve zorg een dosis morfine toediende.

Ook in Nederland en Duitsland wordt aandacht aan deze zaak besteed. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd december vorig jaar na een voetbalwedstrijd in Almere tussen de plaatselijke club sc Buitenboys en het Amsterdamse sc Nieuw Sloten mishandeld. Een dag later overleed de jarige Nieuwenhuizen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Nu verschijnt er een boek en rijst de vraag: Uitzinnige Walen en Vlamingen in rode shirts met duivelshoorntjes op, zwaaiend met de federale rood- geel-zwarte vlag, kijken naar megaschermen die op pleinen en dorpen zijn neergezet.

Het lijkt wel of een equivalent van onze Oranjegekte is overgewaaid. Live op het open kanaal van FOX: Het team van trainer Harry van den Ham begon het seizoen met een zege op MVV en wist daarna ook overwinningen te boeken op Achilles ’29 en Almere City.

Het eerste puntverlies werd geleden bij Excelsior, 4e speelronde, en na drie zeges liep FC Dordrecht op 13 september tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. De ploeg verloor met van Helmond Sport. Na een thuisnederlaag tegen Willem II en een gelijkspel bij FC Oss pakte Dordrecht afgelopen week de draad weer goed op met een overwinning op Telstar. Erixon Danso is dit seizoen clubtopscorer bij FC Dordrecht met zeven goals. De jarige Giovanni Korte is dit seizoen ook aardig op schot voor Dordrecht en heeft tot dusver zes goals achter zijn naam staan.

Familie de Hoog is een groot gezin met negen Familie de Hoog is een groot gezin met negen kinderen. In deze familie zien we de jongste dochter van drie jaar tot aan de oudste zoon van 33, die het ouderlijk huis al een tijdje heeft verlaten. Allemaal dragen zij een steentje bij aan het huishouden. Er komt heel wat organisatietalent bij kijken om dit grote gezin draaiende te houden. Bij de familie van Dedem krijgen we een inkijkje in een hele andere wereld.

Baron Arthur en Baronesse Alexandra moeten hard werken om het kasteel rendabel te houden. Naast deze twee families volgt de camera het leven van Bep het medium en haar familie. Bij Bep thuis is het een komen en gaan van mensen die haar hulp nodig hebben. Ook de zussen van Bep komen veelvuldig over de vloer en aan de keukentafel wordt dan ook van alles besproken. Een klas vol met kinderen van de eerste polderpioniers uit Flevoland.

Die met zijn allen iedere dag, In deze aflevering komen klasgenoten van 5 vwo van het Almere College weer bij elkaar. Die met zijn allen iedere dag, vanuit Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen door de polder fietsten om op tijd op school in Kampen te komen.

Een fietstocht van ruim twintig km, rechte wegen en altijd wind tegen. Voor de boerenzonen en dikke vrienden Herman, John en Frans wordt dit fietsen verleden tijd als ze eenmaal zestien worden en op hun Zundapp en Kreidler de blits proberen te maken bij de meisjes. Samen met Rob stappen ze nog een keer op de brommer, en nemen ze hem mee terug in de tijd. Ze laten hem de polder zien en voelen zich weer even die jongens van zestien. Over een andere boerenzoon uit de klas, Gerhard, weten de klasgenoten zich vooral te herinneren dat hij altijd met de ruimtevaart bezig was.

Hij had een grote missie in het leven en dat was: Op het erf van zijn vader bouwde hij eigen raketten, verzamelde hij potjes aarde van over de hele wereld en volgde hij als elfjarige al zijn eerste cursus ruimtevaart. Na het behalen van zijn atheneum gaat hij naar de ruimtevaartopleiding in Delft en weet uiteindelijk af te reizen naar Amerika.

Inmiddels werkt hij al meer dan twintig jaar voor de NASA en speelde hij een belangrijke rol als interplanetair navigator bij de landing van de Mars-robot The Curiosity. Hij neemt ons mee naar de NASA, laat ons The Curiosity zien, en vertelt vanuit de mission control room over zijn grote droom. Dan is er nog Jose, het paardenmeisje uit de klas, die alleen met haar moeder opgroeit op de boerderij. Haar vader komt te overlijden als ze drie jaar is, maar haar moeder besluit alsnog alleen de boerderij voort te zetten.

Jose krijgt een eigen pony en weet haar paardrijkunsten tot landelijk niveau te brengen. Als ze gaat studeren, stopt ze met paardrijden. Momenteel heeft ze haar werk op een lager pitje moeten zetten. De 64 jarige Reina is ongeneeslijk ziek en hun financiële situatie is een complete chaos.

Reina maakt zich enorme zorgen want In deze aflevering is het verhaal van Barend en Reina uit Almere te zien. De jarige Reina is ongeneeslijk ziek en hun financiële situatie is een complete chaos. Reina maakt zich enorme zorgen want hun huis is onverkoopbaar en ze wil Barend goed achterlaten.

Rutger Castricum neemt zes gezinnen mee die als Vanavond start Camping PowNed: Rutger Castricum neemt zes gezinnen mee die als gevolg van de crisis al jaren niet meer op vakantie zijn geweest. Op Camping PowNed kunnen zij ontsnappen aan de dagelijkse sores en helpen wij hen hun leven weer op de rit te krijgen. Want er is wel werk. Je moet het alleen wel willen Maak kennis met onze gasten Reana 32 en Charbel 43 Reana en Charbel zijn net een jaar bij elkaar en wonen met vier kinderen uit Reanas eerdere relatie in Spijkenisse.

Charbel solliciteert zich wild maar tot nog toe zonder succes. Het stel heeft jarenlang meer uitgegeven dan er binnenkwam en zo een schuld van Ze zitten nu in de schuldsanering en moeten leven van 90 euro per week. Hun drie bedrijven zijn allen vorig jaar failliet gegaan waardoor hun inkomen plots kelderde, van Martijn is boos, verontwaardigd en teleurgesteld: Roy 26 en Nalyne 20 Roy is, naar eigen zeggen, een voormalig crimineel op het rechte pad.

Hij heeft twee zoons uit een eerdere relatie, Jaivy en Ryan, en is samen met zijn vriendin Nalyne de trotse vader van dochter Dali. Een tweede dochtertje is onderweg.

De familie woont sinds kort in een rijtjeswoning in Hoofddorp en het is er een drukke boel: Roy heeft geen werk en ontvangt een Wajong uitkering. Nalyne werkt parttime in een winkel. Marjon 39 en Marves 14 Marjon woont samen met haar zoon Marves in Amsterdam. Marjon slaapt op een matras in de woonkamer, zodat haar zoon een eigen kamer kan hebben.

Moeder en zoon hebben een sterke band. Marves zit op vmbo en heeft een folderwijk. Marjon staat positief in het leven, ondanks vele traumatische ervaringen.

Ze is een startende ondernemer die met haar levensverhaal een inspiratie wil zijn voor anderen, maar haar in motivatiespeeches gespecialiseerde bedrijf wil nog niet echt van de grond komen. Margreet en Dirk Margreet 42 en Dirk 53 en hun zoon Damian 9 ogen als een gelukkig gezin uit Hoogeveen, maar geldnood heeft hen de criminaliteit in gedreven. De financiële sores begonnen toen Dirk zijn baan verloor. Hij kon de hypotheek niet meer betalen en hun huis werd door de bank verkocht, het echtpaar achterlatend met tonnen schuld.

Om het huishoudboekje weer op orde te krijgen heeft Dirk zich tot de misdaad gewend, maar daarmee heeft hij het gezin nog dieper in de problemen geholpen.

Beiden hebben ze geen baan, alhoewel René werkt met behoud van uitkering bij de plantsoenendienst werkt. Ook Sonja en René zitten in de schuldsanering en krijgen per week 65 euro uitgekeerd.

De deurwaarders komen echter nog steeds op bezoek. Onduidelijkheid over lot verdwenen vrouw Almere Volendamse juwelier sluit na overval zijn winkel Arnhemse uitvaartverzorger redt leven oude man Leren dribbelen met smartphone in de hand. De mug komt vaak mee bij de De mug komt vaak mee bij de import van banden voor landbouwvoertuigen of vrachtwagens. We portretteerden zo Alinda van Zanden. Destijds was ze 1. De Icedôme in Almere wordt de nieuwe topijsbaan.

Friesland en Zoetermeer leggen zich er niet bij neer. Dit weekend is het weer tijd voor het grootste festival: Tsvangirai en Mugabe in Harare, in maart Correspondent Kees Broere spreekt in Zimbabwe met voor- en tegenstanders van het beruchte hervormingsprogramma dat Mugabe in doorvoerde. Diamond League in Londen. De zomerkoffer van… Marlou van Rhijn Het En in de serie ‘De zomerkoffer van.

Dat is een groot probleem voor vastgoedbeleggers en gemeenten. Maar er lijkt een oplossing gevonden om deze leegstand te lijf te gaan: Meer dan mensen raakten gewond, van wie er 20 slecht aan toe Meer dan mensen raakten gewond, van wie er 20 slecht aan toe zijn.

Rond kwart voor negen gisteravond ontspoorde een hogesnelheidstrein bij het Spaanse bedevaartsoord; er liggen nog mensen onder het puin en daarom worden meer doden niet uitgesloten.

Vrouwen moet duidelijk gemaakt worden dat bij een kinderwens 35 jaar de maximale leeftijd is. Na de leeftijd van 35 jaar halveert de vruchtbaarheid. Meisjes en vrouwen zijn zich daar niet van bewust. Hij wil voorlichting geven in het voortgezet onderwijs. Geert Geersing ondervond dit aan den lijve. Hij werkte in een drukkerij, werd ontslagen en geen bedrijf wilde hem hebben. En dus bedacht Geert zelf een plan: Vijf jaar geleden hadden ze nog geld over, maar inmiddels blijven de kosten maar stijgen.

Toen hij in koningin Beatrix een Bekend werd hij met zijn hits ‘Rampeneren' en ‘Leipe Mocro Flavour'. Toen hij in koningin Beatrix een knuffel gaf, sloot iedereen hem in het hart.

..

Stel zoekt vrouw trio sex op het aanrecht


vader neukt vriendin van dochter gangbang vanavond

Dát die kietaabs belangrik was, het hulle geweet. Maar wáárom het die jonger geslag nie meer geweet nie. Stadig maar seker het hul bestaan in die vergetelheid versink. Baie, so meen Saarah, is waarskynlik egter vernietig deur hulle te begrawe of te verbrand. Uit hierdie vergetelheid is hulle egter deur die bekende Moslem-historikus dr. Die probleem is net dat bitter min van die inhoud van hierdie manuskripte al bekend is.

Aan die ontsyfering hiervan wil Saarah haarself in die toekoms toewy. Sy is uniek toegerus daarvoor, want nie net is sy Engels en Afrikaans magtig nie, maar ook Arabies en Maleis. Maar om hierdie onderneming werklik te laat slaag, voeg sy by, kort die projek dringend nog navorsers. Dit is op pad terug dat ek wonder oor daardie klompie manne wat gister jaar gelede die Genootskap van Regte Afrikaners gestig het.

Wie, indien enige, van dié groepie wat hul so passievol be­ywer het vir Afrikaans as skryftaal, het geweet van hierdie ryk neerslag van besonderse Afrikaanse tekste? Om iemand goed te kennen moet je vaak niet te veel van hem weten. Zijn gevangenschap onder de strenge wetten van de Venetiaanse Republiek had hij te danken aan een combinatie van vrijzinnig gedrag, openlijke interesse in het occulte en filosofie welks laatste de indirecte verdenking van godsontkenning voedde en een vete met een vooraanstaande Venetiaanse partricieer met vrienden hogerop.

Vrienden van Casanova met dezelfde connecties hadden hem gewaarschuwd voor een aanstaande arrestatie en hem geadviseerd de stad althans tijdelijk te verlaten, maar de 27 jarige is overtuigd van de ongrijpbaarheid van zijn handelen en de zuiverheid van zijn intenties en slaat het advies in de wind.

De gevangenschap en de ontsnapping daaraan zijn natuurlijk uitstekende PR voor een de eeuwse avonturier, en maken ook dat hij voor de dertig jaar die daarop volgen in ballingschap moet leven, waardoor het twijfelachtig is of wij, zonder die gevangenschap, ooit van Casanova hadden gehoord.

Potter, die merkwaardigerwijs beweerde de Memoires nooit in haar geheel te hebben gelezen, gebruikt de barre omstandigheden van de kleine cel waarin Casanova opgesloten zit — grauw, donker, te laag voor zijn 1 meter 96 om rechtop in te staan, vlooien overal en onverdragelijke hitte in de zomer — als contrast met het rijke en kleurige leven waarin hij zich voor en na die ongelukkige periode beweegt.

In de beroemde en levendige beschrijving die Casanova zelf van die episode geeft overheerst — naast toegegeven enige wanhoop — voornamelijk zijn intellect. Hij beraamt plannen, bespeelt de weinige mensen met wie hij te maken krijgt zijn cipier en een aantal medegevangen en zint, nadat hij heeft ingezien dat de reden en de duur van zijn opsluiting hem niet duidelijk zullen worden gemaakt, al vrij snel op een ontsnapping.

Potter gebruikt de episode van de gevangenschap als een dramatische snelkookpan waarmee hij de diepere lagen van de persoon Casanova aan de oppervlakte brengt en de acteur Frank Finlay leeft zich er met de ongeremde emotionaliteit van zijn tijd in uit.

Hysterisch gelach, koortsdromen en naar krankzinnigheid neigende werkelijkswanen maken van de eenzame opsluiting een hellegang. Het doet in zekere zin denken aan de wijze waarop Tim Rice jezus in musicalvorm voor zijn eigen tijd actualiseerde. Het is voor iedere liefhebber van een boek pijnlijk om, na de innerlijke beleving van het woord, de held van zijn verhaal in beeld te zien. Frank Finlay, de vertolker in Potters vrije adaptatie, speelt Casanova als een man die buiten zijn eigen wil om handelt.

Zijn acteren pendelt tussen uitgelaten krankzinnigheid en de meest beheerste elegantie. Hij is een man gevangen in zijn eigen woorden en in het beeld dat hij met zoveel inzet en succes van zichzelf heeft gemaakt. De werkelijk gevangen Casanova, verstoken van een buitenwereld die hij zo hard nodig heeft om zichzelf te kunnen zien, neemt onvermijdelijk de trekken aan van de schrijver van het stuk.

Een schrijver die net als zijn personage met woorden probeerde te ontsnappen aan zijn achtergrond — een thema dat hij nog verder zou uitwerken in The Singing Detective — maar altijd tussen twee werelden zou blijven zweven. Zich aan woorden vastklampend die tenslotte nooit de werkelijkheid volledig buiten de deur kunnen houden, en die terwijl wij denken hen te gebruiken om ons los te denken, feitelijk degenen zijn die ons als instrument gebruiken om zich te uitten.

Een mooie leugen wordt eerder geloofd dan een lelijke waarheid. Wat je verzint wordt echt. Maar waar loopt het uit de hand? Waar eindigt het voordeel van de tovenarij met woorden? Op welk moment wordt de grens overschreden waarlangs de illusie onverbiddelijk haar tol eist? Het zijn van die vragen waarop je pas het antwoord weet als het al te laat is. En in een sleutelscene van de serie, in de voorlaatste aflevering, is het zover.

Casanova bevindt zich in London, en heeft onder valse voorwendselen een advertentie gezet in de krant waarin hij een etage in zijn huis aanbiedt aan een alleenstaande, jonge vrouw, zonder kinderen en die geen bezoek ontvangt.

De vrouw die hij uiteidnelijk kiest is knap, maar gruwlijk eerzaam en draagster van een groot geheim waardoor zij zich niet aan hem kan geven. Zij is in afwachting van een brief van haar echtgenoot.

En als die komt zal zij moeten gaan. Gedurende een zestal weken waarin niets gebeurd maar veel wordt besproken en de spanning tussen beiden hoog oploopt, onstaat er desondanks een vertrouwdheid in het gedeelde lot van een onmogelijke liefde, waardoor de twee zich vrijelijk tegenover elkaar uitspreken.

Casanova, tastend naar de motieven voor zijn liefde legt zijn twijfels en gedachten aan de vrouw voor wier gevoelens daardoor niet minder verward worden. Nergens uiteraard is in de vertwijfeling die hij tegenover haar uitspreekt de bijgedachte ver, dat het juist deze verklaring van onwaardigheid zal zijn die uiteindelijk haar hart zal winnen. Maar als na lang smachten de verovering inderdaad bijna daar is hoort Casanova, in extase, zichzelf woorden herhalen die hij jaren daarvoor, ten overstaan van een andere eeuwige liefde, in volle overtuiging uitsprak.

En hij voelt zich betrapt en duwt de vrouw bruut van zich weg. In het begin van de scene verklaart hij haar enigzins zakelijk de liefde. Hij bekent dat vele malen eerder te hebben gedaan maar dat hij is veranderd. Ze zal niet veranderen, ze hoort nu bij me. Laat me het gewoon zeggen. Laat het me mezelf horen zeggen, terwijl ik van binnen weet dat ik nog nooit zulke ware woorden heb gesproken. Lieve God, ik meen het. Kunt U mij geen hoop geven? U hebt geluisterd en u hebt gepraat waardoor ik de afschuwlijke toestand waarin ik mij bevind op momenten kon vergeten.

Uw ledematen drukken, zonder dat ze het zelf willen, sierlijkheid uit. Iets dat ontoegankelijk is voor iemand zoals ik. Iets dat ik maar net herken, maar wat ik niet kan vinden, niet kan vatten, niet kan vasthouden.

Kijkt naar buiten en naar zijn eigen spiegeling in het glas. Mijn gezicht gaat op in andere dingen, andere beelden. Gaat het daar ook zo mee? Zijn mijn woorden een weerspiegeling vermengt met andere geluiden, andere momenten, andere situaties, andere verlangens? De woorden die als enige echt zijn hart veroverd hebben en hem hebben gemaakt tot wie hij is: En zelfs wanneer hij die machine afvalt, in een moment van bitter inzicht, doet hij dat met woorden die een verdediging waardig waren geweest.

Ik heb altijd naar mijzelf geluisterd. Ieder woord voorzichtig plaatsend als een kat op het dak, een roofdier op jacht. Ik heb alle woorden verbruikt. Zodat, wanneer ik de waarheid wil uitdrukken alles wat ik zeg me bespottelijk maakt.

Alles kaatst terug naar tijden toen ik precies diezelfde woorden gebruikte, met schijnbaar precies dezelfde oprechtheid. Er is een theoretisch oneindig aantal vrouwen dat hij zou kunnen veroveren, maar de wijze waarop is pijnlijk beperkt voor een man die van geen einde wil weten.

Uiteindelijk is het dus onvermijdelijk dat hij zichzelf en zijn woorden — twee grootheden waarvan het individuele bestaan, los van de ander, niet te bewijzen valt — in exact dezelfde vorm maar in een geheel andere omgeving weer tegenkomt. Over dat wat zijn diepste verlangen is, zijn zintuigen te voeden en te verklaren met tijdloze extase, komt nu de grauwe sluier van de herhaling te liggen die zijn blik op de schoonheid vertroebelt en hem doet twijfelen aan het gelijk van zijn zintuigen.

Is er voor een libertijn geen manier om de woorden uit zijn ziel te trekken die uiteindelijk alle vreugde, alle pijn en waarheid uitdrukken? Casanova is het soort bron waarin iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. Van de meest stijve moralist tot de meest vrijzinnige denker.

Hij is een vignet dat op vele wijnen past. Daarnaast speelde nog iets mee. Casanova gebruikte de wereld als een zakdoek om zich in af te trekken, zegt Fellini wiens ambivalente weerzin voor de Casanova zoals die uit de memoires op ons afkomt, niet moeilijk te ontmaskeren is als een vorm van zelfhaat van de man die net als Casanova de wereld zozeer nodig had om zichzelf te kunnen zien dat hij een tweede schiep.

Ze lachen te hard, ze maken te veel lawaai en ze bewegen zich als acteurs die van hun rol hun leven hebben gemaakt. De nonchalante realiteit die in bijna al zijn andere films, met uitzondering misschien van Satyricon, aanwezig is ontbreekt nadrukkelijk in deze verfilming. Het lijkt er zelfs op dat Fellini na zijn triomfen van het decennium daarvoor, net als Casanova op het midden van zijn leven in wantrouwen omkijkt naar zijn eigen meest succesvolle verhalen.

Zoals alle vormen van liefde evenvele variaties op masturbatie zijn, zo is ook de kunst uiteindelijk niet meer dan een spiegeling waarin men zijn eigen portret ziet zweven, zonder dat het de dingen waartussen het zich beweegt ooit echt aan zal kunnen raken.

Een ongrijpbaar, maar sierlijk niets dat zich even makkelijk tooit in liefde als in wanhoop. Een filmscene die met enig recht voor altijd aan de herinnering van Casanova zal zijn vastgekleeft komt uit het eerder genoemde La Nuit de Varennes, het briljante en op bijna alle vlakken perfect uitgevoerde kostuumdrama, waarin in het spoor van de op de vlucht geslagen Lodewijk XIV en zijn gezin — die incognito onderweg zijn naar het buitenland en Koningsgetrouwe militaire troepen — een aantal historische figuren samen komen.

De schrijver en drukker Nicolas-Edme Retif die een journalist avant la lettre is en door nieuwsgierigheid en goede kopij voor zijn legendarische maandkrant Les Nuits de Paris gedreven wordt de vlucht van de koning te volgen.

Een hofdame van Marie-Antoinette — een in koele bloei staande Hanna Schygulla — en haar aandoenlijk nichterige kapper, die koning in het geheim volgen, een aristocratische grootindustrieel, een italiaanse operazangeres en haar norsige minnaar en het nodige personeel. Er ontvouwd zich een roadmovie met postkoetsen die de hedendaagse kijker onbewust doet terugverlangen naar deze wijde wereld van spierkracht en wind die ooit door mensen werd bewoond.

Door een verkeersongeluk met een paard maakt De Retif kennis met Giacomo Casanova die, zeventig jaar oud, terug op weg is naar het kasteel Wallenstein in Dux Bohemen dat hij enige maanden daarvoor is ontvlucht, om nog een keer rusteloos en zonder doel ¬— behave zich te verwijderen van dat wat achter hem ligt — door zijn geliefde Frankrijk te reizen.

Maar hij reist door een wereld die hij niet meer herkent. De revolutie heeft het land lelijk en de mensen ontevreden gemaakt en de koning heeft het volk, door vermomd als een lakei te vluchten, een onweerlegbaar bewijs voor haar minachting gegeven. De hofdame bekent tijdens een tussenstop dat zij Casanova vroeger aan het hof heeft gezien, toen zij nog een meisje was. De oude man kijkt haar weemoedig aan. Casanova, stram als in de houding en met plechtige ernst: Zoals hij van vrouwen hield, zo hield hij ook van Frankrijk.

Als een vanzelfsprekend verlengstuk van zijn eigen persoonlijkheid. Rijk, gelukkig, vrolijk, potent en binnen haar eigen grenzen oneindig. Na zijn vlucht uit de Piombi zette Casanova bijna onmiddelijk koers naar Parijs, het licht van de wereld in die tijd.

Binnen een jaar zou hij er miljonair zijn en vertrouweling van hoogggeplaatsten aan het Franse hof. Welke zeventigjarige die in melancholie terugkijkt op zijn leven waarin hij met niets begon zou geen goede herinneringen overhouden aan het land waarin hem al dat fortuin ten deel is gevallen?

Een fortuin overigens dat hij binnen enkele jaren weer geheel zou verliezen door dezelfde levensstijl als waarmee hij het verworven had. Als geen ander belichaamd hij de wereld die met de uiteindelijke aanhouding van het Koninklijk gezin in Varennes, tot stilstand komt.

Een wereld van toevallige rijkdom, ver doorgevoerde vormelijkheid en liefdadigheid bij gebrek aan rechtvaardigheid, snakkend naar verstrooing voor wie zich de verveling kon permitteren.

Een door God zelf gesanctioneerde, neo-liberale natte droom waarin voor een ongebonden man met ideeen, talent, gevoel voor theater en een grote mate van doortastendheid meer te vinden was dan in een wereld die in alles streefde naar gelijkheid. De ondergang van die wereld loopt parallel aan de ondergang van zijn fysieke leven waar een revolutie van de dood onder de organen en gewrichten sluimerde waarvoor de rusteloze geest, zoals de Franse koning voor zijn volk, tegen beter weten in op de vlucht was geslagen.

Ook Mastroianni doorspekt zijn Casanova ongetwijfeld met veel genoegen met nuances uit zijn eigen leven. De ongeneeslijke meidengek die een tiental jaren eerder in Le Garnde Bouffe nog uitschreeuwde dat hij minstens eenmaal per dag moest neuken omdat hij anders gek zou worden, speelt die andere ongeneeslijke meidengek op leeftijd, met de vermoeidheid van persoonlijke ervaring.

Het is opvallend dat deze Casanova, wiens persoonlijkheid in de periode die de film beslaat, eigenlijk al opgehouden had te bestaan — hij is een mythe geworden van wie alleen mensen van een bepaalde leeftijd nog weten — dichter bij ons vermoeden van de werkelijke Casanova komt dan de veel diepgravender poging tot analyse die Potter op hem los laat.

Uiteraard heeft dat te maken met de wijze waarop Mastroianni hem vertolkt, als een man die ooit groter dan het leven was maar nu zijn onweerstaanbare zelfverzekerheid en charme met zich meezeult in een haperend lichaam, dat de last van die charme nauwelijks meer kan dragen. Maar ook omdat de film ons Casanova niet alleen als mens laat zien, maar als produkt van zijn tijd die, in de contex van de Franse revolutie, plotseling een onbedoeld exentriek en enigzins naief voorkomen heeft gekregen, als een reliëf dat van opzij aangelicht als bij toverslag groteske contouren krijgt.

Aan redenen om ontevreden te zijn met het bestaan was ook in de 18de eeuw geen gebrek. Literatuur was een geaccepteerde vorm van escapisme die het mogelijk maakte — door toespelingen, dubbelzinnigheden en door wat verzwegen diende te worden heel hoorbaar niet te zeggen — te ontsnappen aan een vormelijkheid die zij naar buiten toe bevestigde.

Voor zulk een lucide nuancering van de werkelijkheid is in tijden van revolutie geen geduld. Ondanks dat men begin en einde van het touw niet ziet loopt men door wolken van verbeelding over het slappe koort van de taal. En meer nog dan van zijn moeder was Casanova een kind van die taal. Een in zichzelf opgesloten draagbare werkelijkheid die zich als door een poreuze wand met het echte leven vermengt.

Woorden maakten hem tot wie hij was. Eerst in het echte leven, en tenslotte in zijn verslag daarvan. Naast de gebeurtenisvolheid van dat leven lijkt de voornaamste oorzaak voor de omvang van zijn memoires dan ook de noodzakelijke aanwezigheid van woorden in zijn leven, zonder wie niets echt bestaat of gebeurd is. Niet de liefde, niet de avonturen, niet de voorspoed en tegenslag, niet de vele ontmoetingen, maar alleen wat in woorden gevat werd was echt, en is echt gebleven als het niets met heel veel krullen.

Verbode gedagtes streel oor jou soos my hand jou lyf onder my vingerpunte voel … soos my gedagtes elke deel van jou in neem, jou donker plekke, jou geheime plekke ontdek en inval … jou geheime plekke wat jy verbode gemaak het vir almal behalwe vir my. Verbode gedagtes lei jou by die hand tot binne die verbose kamer, waar, deur all die herrinderinge, niks meer heilig is nie. Jy sien jouself deur my oë, die oë van iemand anders as jy. Jou oë brand met al die trane van al die pyn en al die plesier van al die wêreld in een lyf vasgevang, in een hart vasgevang in een oomblik van verbode lus.

Verbode hart in jou verbode lyf wat ek aan raak met my verbode vingers. In daardie verbode kamer staan ons, hand in verbode hand, tong in verbode mond, oortreding van die verbode lyn tussen verbode lyf in verbode plekke … geheime plekke … donker, nat plekke … verbode vrugte in die donker, gepluk … ryp. Verbode gedagtes strek uit, uit jou oë uit in my verbode gesig in.

Agter my verbode masker sien jy iets in my. Ek, wat hier in verbode gedrange vasgevang is; jy wat jouself in voor my gedrang neerlê en op offer. Ek, die meester, met jou geheime-plek sleutel in my verbode hand, verbode skedel, verbode lyf. In ons verbode omhels sit ons in mekaar vas, meester and slaaf, self in self, verbode plekke oopgeskeur, masker afgehaal. He let me participate in their show last night. Die vier kunstenaars op die verhoog vertoor die gehoor met hul leer geklede lede, hul hande wat slaan, omring, omhels, boeie, metaal, knielende knieë die sweep se geluid wibreer duer die saal.

En hulle vra vir een aanskouer om saam te gaan speel. Ek begin my klere uit te trek. Ek staan in amper niks geklee nie voor die man met die grys-groen oë. Hy vra wat ek wil hê. Ek sê vat my asem weg en maak my bloei.

Ek onthou die laaste keer wat dit gebeur het, maar nou is daar toeskouers, en ek is maar net in die toeneel. Sy tong hang nie uit nie. Sy lyf is swart leer. Sy hande is sag en groot. Saggies hoor ek hom fluister dat hy my gaan opwarm voor dat ek die slae sal voel. Hoeveel wil jy gee? Ons begin by tien. Die gehoor skree harder hoe verder hy sy arm terug trek voor hy sy hand teen my neer bring. Ek sien nie sy skaduwee teen die gordyn beweeg.

Sy mond is toe. Ek kan nie glo dat ek op die verhoog geklim het nie. Die slae stop, en hy vat my by die hand. Hy lig my arm tot waar ek dit moet hou, my hand bly in die lug net waar hy dit wil hê. Saggies streel sy vingers oor my vel, saggies volg die mes. Hy loop weg van my af. Ek staan op die verhoog, maar die lig is the skerp om die gehoor te sien. Hulle sien my lippe krul met verwagting en spanning … Sy lippe is toe, teen mekaar. Ek knik my kop, en hy knik syne.

Hy lig my ander arm en los my hand in die lug. Ek maak my mond oop. Kers was val druppel vir druppel van my skouer tot by my elmboog, tot by my gewrig. Hy blaas saggies oor my warm vel. Ek kyk na hom. Sy lippe maak my vel weer koel. My arm is wit-gespikkel, die ander is in rooi in twee gedeel. Hy vat die mes, en stukkie vir stukkie skraap hy die was van my vel af.

My lyf begin bewe. Hy bring vir my die stoel. Hy laat me sit. Hy staan agter my. Ek voel sy bors teen my rug. Sy hand vat my voorkop en buig my nek oor, so dat ek hom kan sien.

Sy hand is sag. Daar is amper geen druk nie. Sy oë is oop, sy tong hang nie uit nie. Hy vluister vir my dat die eerste keer vir agt sekondes sal wees. Ek knip my oë. Sy ander hand streel my keel. Hy hou my styf teen hom vas. My oë is toe, my asem weg. My vel voel lewendig. Hy laat my gaan. Nou vat hy my weer, hy hou my vas, en nou kyk ek vir hom. Hy kyk vir my.

Die druk begin liggies, aan die kante van my nek, ek voel hoe sy hand stywer teen my nek vasdruk, hoe sy vingers hul posisies vind. Ek kyk ir hom en onhtou die ander een se gesig.

Ek maak my oë toe, een hy vat my asem en ek kry hoendervleis. My knieë is swak as ek opstaan. Hy vat my hand, hy buig. Die gehoor klap hande.

Ek het skoon van hulle vergeet. Vandag is daar die gehoor se geheue, my bloukolle, rooi strepe, en diep asemhaling. Die man in swart, die man met die sagte sterk hande hande wat my so lekker seer gemaak het; het my asem vir my gegee. Sy vingers het dit terug gedwing. Sy lem het my vel gevind. Sy oë het myne ontmoet … en ek was syne toe tyd stil staan. Die kunstenaar op die verhoog betower my, en ek staan langs hom.

Vandag is hy in my vel. Nou is hy langs my. Die towenaar in swart, met sy sterk sagte hande. Met slae en messe en kerse en asem … my towenaar. Ek is nou joune. Vladimir Tretchikoff was by no means a world-class painter, but he managed to sell print-reproductions of his paintings on a truly global scale.

Despite their technical and aesthetic shortcomings, many of his paintings are nevertheless very striking, and possess a kind of heartfelt, honestly passionate engagement with sentimental beauty that is not easily forgotten.

Yet somehow the fact that as an individual artist he remained relatively isolated from and shunned by the local art world, who in including him into their midst would have had to face their own level of relative complicitness with the socio-political status quo, retrospectively gives him a kind of alleviating outsider-status.

A foreign castaway, relatively disregarded in his new home, making a packet overseas — one flew over the cuckoos nest. In effect it could be argued that if the local narrative around Tretchikoff was one of general acceptance through the course of the Apartheid years, nobody would believe his kitsch to be so cool today.

By restaging his imagery and in a sense re-photographing his source material, I am attempting to step in between him and his work, as it were, and pre-empt rather than re-enact some of what he achieved 40 years ago that may or may not hold true or sit so comfortably with us today. I hope that the humour and respect in this mode of working show through my final work, and that is enjoyable as well as thought-provoking.

Every work of classical music needs to be re-interpreted anew when it is played. I have been jamming with reproduction-images as source material to create new originals that want to push themselves into close proximity to their specific socio-cultural context and interrogate it from behind, from in between, from within. Niklas Zimmer is a German-South African artist and musician working in photography, sound and performance.

He lives and works in Cape Town. After three years of being Head of Department, teaching Visual Arts at the German International School in Cape Town, he is now part-time lecturing in theory and discourse of art, critical studies, video, sound and photography at tertiary institutions in Cape Town and Stellenbosch, as well as working as an independent photographer and drummer.

Voetbal is van oudsher verreweg de populairste sport voor de arme, zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Helaas is het nog maar de vraag in hoeverre het WK voetbal eigenlijk voor hen toegankelijk is. Zij zullen in ieder geval economisch gezien niet of nauwelijks van het evenement profiteren. De FIFA heeft onder andere een handelsverbod op de verkoop van souvenirs en voedsel opgelegd aan de lokale bevolking.

Voetbal kan, naast het bieden van plezier en ontspanning, bijdragen aan een gevoel van samenhorigheid en verzoening. Dit is van groot belang in een land als Zuid-Afrika, maar ook op veel kleinere schaal in de Afrikaanderwijk in Rotterdam.

Vanaf het begin heeft voetbal een belangrijke rol gespeeld in de wijk: Een selectie van het fotodagboek dat Musa Nxumalo en Sydille Willow Smith gedurende de expositieperiode gaan bijhouden zal tevens worden getoond in het Nederlands Fotomuseum. Ek en my gesin het vanaand julle vertoning bygewoon, en was aangedaan en begeesterd deur die geskenk wat julle aan ons gegee het. Kyk, met soveel talent en mooi mense op een verhoog kon julle seker enigiets aangebied het en mense sou dit kyk.

Baie geluk met die erkenning wat julle in Volstruisdorp ontvang het, maar julle is te goed vir toekennings — julle verleen luister aan die toekennings en nie andersom nie. Soos wat ek hier skryf is ek selfbewus oor my Afrikaans. Dít is die sukses van julle vertoning, dat dit deur uitbundige oordaad van kreatiewe energie die sogenaamde taalnorm verstel. Afrikaaps is gou om te leer En dai sonner stress Os leer van A to Z Binne innie alphabet Is net soe goed vir mense Wat terugslag het En as jy dittie verstaanie How de fok sal ek!

Binne in jou gevriet Straight in jou chat Diesie taal wat os verkies binne innie Kaap! Wiet jy, back in the day het jou oumas en oupas swaar gekry Baklei mekaar gestry opie einde vanie dag n niewe naam gekry Wiet jy back in the day was jou hande en voeta af gesny N Twak pil en n borrel wyn lat my lekker voel en haal weg die pyn. Nou le hy so en kyk na die maan — al wat hy nou wil maak is sy storie vertel en sy mense stem saam.

Ons maak n Ghoema song daar en n Nederlandse lied As jy n storie vertel of n kaart wil skiet Dy klopse gedagte is n coloured ding Maar in daai ding le jou bloed en jou history in x2. Is nie n wit ding nie Dit is nie n bruin ding nie Dit is nie n swart die ding nie Ko van mix briedie community. Eendag was daa gewies n klein meisie Nerens wa die girl gaan voel sy tuisie Niks watie girl doen is in pleisie Die groot baas se: Zoals iedereen weet is de Duivel een man van woorden en muziek en eigenlijk niet van het beeld.

Het is derhalve dat het faustthema in de beeldende kunst als onderwerp eigenlijk nauwelijks een rol speelt. Over deze realtie wil ik het hier hebben. Ik moet u wel waarschuwen dat dit verhaal niet goed afloopt. In , ongeveer honderd jaar voor de geboorte van Faust plaatste de Duitse beeldhouwer Peter Parler in de St. Vitus Kathedraal in Praag, waarvoor hij als architect verantwoordelijk was, een borstbeeld van zichzelf op de triforium galerij temidden van andere notabelen van Praag.

Het wordt met enige historische souplesse beschouwd als het eerste zelfportret in de moderne westerse kunstgeschiedenis. En hoewel het onderhavige portret eerder de verbeelding van een man in functie, dan een psycholische karakterstudie is, kunnen we het vanwege zijn plaats in de tijd toch beschouwen als voorbode van een obsessie die de westerse wereld tot op de dag van vandaag in haar greep zou houden: Het beeld van Parler is de aankondiging van wat zich in de tijd dat Faust leeft tot een gangbare kunstuiting ontwikkeld.

Plotseling, als vanuit het niets, maken kunstenaars zelfportretten. De wereld van Peter Parler was in eerste instantie een mysterie en daarna pas een fysieke verschijning. De logica van die wereld is geworteld in wonderen en goddelijke interventie. De kathedraal waar het portret van Parler staat is de belichaming van die volgorde. Allereerst is zij een huis van God en klankkast voor de muziek, pas later een gebouw van steen.

De wereld waarin Johannes Faust honderd jaar later werd geboren was in bijna alles tegenovergesteld. Gelijktijdig en aangejaagd door elkaar valt zijn wereld ten prooi aan een hele reeks revoluties op politiek, religieus, wetenschappelijk en artistiek vlak die er uiteindelijk toe zullen leiden dat die wereld in eerste instantie als fysieke verschijning zal worden gezien en dat het mysthieke van deze werkelijkheid zal degraderen tot een luxe voor in het weekend.

De gedachte is dat we het fysiek van de wereld moeten bestuderen, om die wereld te kunnen begrijpen. Faust werd met andere woorden op precies het juiste moment geboren. Geboren in een wereld waarbuiten zich steeds zichtbaarder een misselijkmakende oneindigheid en een even grote mate van toeval openbaarde. Geboren om de sublimatie te worden van een collectieve neurose die het gevolg was van deze in feite ontoepasbare kennis.

De geschiedenis van deze obsessie met zichzelf, die oorzaak en gevolg is van de hierboven genoemde revoluties, is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het zelfportret.

En het is verleidelijk om, wanneer je net geconstateerd hebt dat er een tijd was waarin er geen enkel zelfportret werd gemaakt, te bedenken dat er sinds die tijd eigenlijk uitsluitend zelfportretten zijn gemaakt. Na Faust wordt, net als Faust zelf, de kunstenaar in veel gevallen een eigennaam. Het zijn weliswaar vaak indirecte portretten — een alchemistisch samenstelsel van penseelstreken, kleurpalet en onderwerpkeuze — maar even herkenbaar als een paspoortfoto.

En wanneer er aldus sinds pakweg enkel nog zelfportretten werden vervaardigd, dan moeten ook de oorspronkelijke notering van het Faust verhaal, een, in dit geval collectief, zelfportret zijn. Van hoge afstand bekeken kan men het plotselinge verschijnen van het zelfportret en de figuur Faust dan ook zien als een eerste levensteken.

De oerkreet van de moderne mens. Een mens die niet langer genoegen neemt met verwondering alleen, maar die wil weten en die zichzelf in zijn zucht naar kennis onverbiddelijk richting existentiele leegte en daaraan gekoppelde stress manouvreerd, wat dan wellicht de reden is dat de oerkreet van deze notoire huilbaby nu al ruim jaar lang aanhoudt.

Het doel van Faust is niet anders dan dat van de portretschilders. Het doel van Faust is om zichzelf te zien. Te zien hoe hij werkelijk had kunnen zijn. Ontdaan van twijfel en lome scrupules. Het is dus niet alleen het verlangen naar kennis en rijkdom, maar ook, en misschien met name, deze existentiele leegte die Faust in de armen van de duivel drijft. Een wanhoopsdaad dus, zoals ook het geschilderde zelfportret in essentie een wanhoopsdaad is. Dezelfde wanhoop drijft ook Adrian Leverkühn, de hoofdersoon van Thomas Manns fictieve biografie, en gemaskerde autobiografie, Doktor Faustus dat, alsof de duivel er mee speelde, precies jaar na de dood van Johannes werd voltooid.

Doktor Faustus is een angstwekkend boek. De mate van detaillering waarmee geschreven wordt, de verbijsterende kennis van zaken en de bijna altijd weer onverwacht exacte plaatsing van de woorden is intimiderend op het Duivelse af. Op elke pagina vonkt het van de neuroses en al dan niet gewenste associaties. De werkelijkheid dringt zicht met een overweldigende dichtheid aan je op. De beklemming neemt nog toe wanneer duidelijk wordt dat al de dingen en mensen die zo uitputtend beschreven worden vermoedelijk niet bestaan.

En dat, alsof dat nog niet genoeg is, iedereen die bestaat, mens en duivel gelijk, maskers draagt. Want hoewel de tijd waarin het boek geschreven werd, tussen en , een realistische gloed verleend aan het demonische element in de vertelling, is het overduidelijk dat Leverkühns omgang met de duivel een hallucinatie is.

De meest concrete aanwezigheid van de duivel in dit verhaal manifesteerd zich met name in de afwezigheid van een scheppende en bestierende God die een aanvaardbare betekenis geeft aan onze kennis van zaken. Doktor Faustus is dan ook geen variatie op- of voortzetting van het oorspronkelijke verhaal, maar een even wanhopige poging om de geest weer terug in de fles te krijgen.

Om dat te bewerkstelligen bedrijft Mann omgekeerde alchemie. Hij maakt lood uit goud en niets uit iets. De argwaan tegen kennis van zaken die de menselijke maat ver teboven gaat, zoals de kunde van Faust of het gresnverleggende componeren van Leverkühn, wordt in het boek door verschillende personenages belichaamd. In zijn betoog voor een Münchens genootschap van geleerden, betreurt hij het verlies van het vermogen niet te willen weten.

Een vermogen, zo stelt hij: Ook Serenus Zeitblom, jeugvriend de componist en fictief schrijver van de biografie, vraagt zich, wanneer Leverkühn hem heeft verteld van zijn reizen met Professor Capercailzie naar de bodem van de oceaan en het einde van het heelal, op bijna beledigde toon af wat hij met deze vergezichten van onbevattelijke afmeting moet.

De fotografie, zegt hij, maakt dat de mens niet langer, zoals in de klassieke portretkunst, in functie wil worden afgebeeld, maar als zichzelf. Nadat op 1 februari de eerste rits-rats-klik camera van Kodak in New York van de lopende band kwam, kon de rest van de mensheid zich eraan wagen om vervolgens net zo massal te falen. Het is opvallend, maar wederom thematisch exact, dat in Doktor Faustus, waarin de werkelijkheid zo panisch nauwkeurig wordt beschreven, geen enkel woord gewijd wordt aan het uiterlijk van de hoofdpersoon van het boek.

We kunnen de kleinste fysische bouwsteen- en de verste planeet zichtbaar maken, maar wijzelf blijven, zoals Leverkühn in Doktor Faustus, een leeg portret. Een leegte die grote wordt naarmate onze kennis van de wereld om ons heen toeneemt. Dat is in kort bestek de tragiek van het modernisme dat begon met Faust. Verdwenen is de felle polemiek van de jaren tachtig, toen ruiten van sekswinkels sneuvelden.

De beeldtaal van de pornograaf heeft zijn weg gevonden naar de kunstzinnige film en in de muziekindustrie ontpoppen porno-actrices zich als zangeressen. In Shabondama Elegy , de laatste film van Ian Kerkhof, zijn alle clichés aanwezig: De beeldtaal van de pornograaf heeft zijn weg gevonden naar de kunstzinnige film. Expliciete seks was ook al de trend op het recente filmfestival in Venetië.

Cinema- freaks werden vergast op de Koreaanse sm-film Lies en de Italiaanse productie Guardami, die zodanig was volgestouwd met hardcore-scènes dat het nogal wat intellectuele lenigheid vereiste om vol te houden dat het een serieuze film was. Eén van de scènes uit de film was dermate expliciet dat de acteurs hun medewerking weigerden en Breillat een professionele pornoster moest inhuren.

Ook in de muziekindustrie is sprake van toenadering tussen de mainstream en de duistere wereld van XXX, constateert het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone.

Porno-actrice Janine doet mee in een video van de punkgroep Blink, terwijl haar collega Ginger Lynn opduikt in een clip van Metallica. Marilyn Manson gebruikte twee pornosterren als achtergrondzangeressen. Pornografie heeft ook haar weg gevonden naar de Amerikaanse universiteiten.

Haar veldwerk omvatte voorts een geslaagde aanval op het wereldrecord anale gang bang, met mannen. Of blijft het bij incidenten, vooral te beschouwen als een periodiek terugkerende flirt met de slechte smaak? Is het bijna zover? Shabondama Elegy is allesbehalve lustbevorderend. De seks is hard en naar, als commentaar op een kille wereld van geweld en incest. Het ideaal van de artistieke pornofilm is een illusie, denkt Zwagerman, die als gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen vanavond de lezing Pornotheek Arcadië geeft.

Het genre ontleent zijn aantrekkingskracht nu juist aan de afdaling in de onderwereld van de kijkersziel, aan de kortstondige overgave aan banaliteit en slechte smaak. Een artistieke pornofilm zou simpelweg niet opwindend zijn. Zwagerman ziet wel een toenemende acceptatie van porno. Verdwenen is de felle polemiek van de jaren tachtig, toen ruiten van sekswinkels sneuvelden en bij het weekblad Haagse Post een brandbom naar binnen werd gegooid na een al te positief artikel over porno. De consumptie van erotische producten zou aanzetten tot verkrachting en vrouwenhaat, was de overtuiging van radicale feministen.

In het heetst van de strijd, in , publiceerde Kousbroek zijn pleidooi voor pornografie. Een jaar later beleed Willem-Jan Otten zijn pornozucht in het soms pijnlijk openhartige boekje Denken is een lust. Otten vond dat Kousbroek het genot van porno te veel als een strikte privé-activiteit beschouwde. Otten beschrijft de eenzame masturbant, terwijl ik denk dat er een nieuw soort pornoconsument is ontstaan.

Jonge stellen die eens in de zoveel tijd een video bekijken. De onpersoonlijke verlustiging aan een inwisselbaar model maakt plaats voor een bezegeling van intimiteit, gestimuleerd door het beeld. Zo maakte Zwagerman zelf ook kennis met het genre. Op een dag nam ze er een paar mee naar huis, en net als Kousbroek raakte Zwagerman op slag betoverd door de utopische wereld van de adult movie. Er is geen angst en geweld, geen weerzin en jaloezie, geen achterdocht en minachting, geen verraad.

Ook geen heftig, romantisch verlangen. Maar klopt Zwagermans idee dat de vrouw van de nineties gevoeliger is voor de geneugten van dit pornotopia? Er is gewoon nauwelijks porno die aantrekkelijk is voor vrouwen. De laatste jaren zijn de films wel iets verfijnder geworden. De acteurs zien er beter uit en zijn zelfs wat minder opgepompt en verbouwd dan een paar jaar geleden. Maar het probleem is dat de films helemaal gericht zijn op de mannelijke fantasie.

Er zitten altijd veel spuitende mannen in, die buiten het lichaam van de vrouw klaarkomen. In de weinig erotiserende omgeving van een universitair laboratorium doet zij onderzoek naar seksuele opwinding bij vrouwen.

Daartoe krijgen zij pornoscènes te zien, waarbij hun opwinding wordt geregistreerd door sensoren in hun geslachtsorgaan. Ook vrouwen raken het meest opgewonden van bewegende beelden, blijkt uit haar onderzoek. Vooral opnamen van coïtus en cunnilingus doen het goed, mits ze niet te rauw gepresenteerd worden. Het blijkt dus een fabeltje dat vrouwen minder gevoelig voor visuele prikkels zijn dan mannen. Toch zijn er grote verschillen tussen de seksen.

Een man met een erectie voelt zich ook opgewonden, terwijl Laan bij vrouwen vaak een discrepantie aantreft tussen fysiologische opwinding en gerapporteerde gevoelens.

Ze vraagt zich veel meer af: De maatschappelijke context van porno is sinds de jaren tachtig sterk veranderd. Destijds zagen feministen het genre als een bevestiging van de eenzijdige beoordeling van vrouwen op hun lichamelijke kwaliteiten door mannelijke machthebbers.

Sedertdien is de seksuele macht van mannen echter sterk afgenomen. Dat waanzinnige lijf, die sensuele grijns, die geile stem en waar het natuurlijk allemaal om draait: Ondanks de toegenomen tolerantie deelt niet iedereen Zwagermans gedachte van een probleemloos pornotopia.

Het gros van de mannen kan droomwereld en werkelijkheid best uit elkaar houden, zegt seksuoloog Jos Frenken, gespecialiseerd in de behandeling van zedendelinquenten.

Maar bij een kleine, gestoorde minderheid kan porno wel degelijk als katalysator voor een zedenmisdrijf werken, gelooft hij. Aan het begin van de jaren negentig wilde hij een glamourboek maken over de spannende lifestyle van de adult stars.

Pornofan Gittler stuitte echter op een cultuur van drank, drugs en depressie. Sterren vertelden hem over een verleden van misbruik en verkrachting, terwijl de littekens van de laatste borstvergrotingsoperatie nog zichtbaar waren. Op een ijzingwekkende manier beschrijft hij hoe actrice Debi Diamond eist dat haar hoofd tegen de muur wordt gekwakt bij een fellatio-scène, nadat zij eerst met heet kaarsvet bewerkt wilde worden.

Zelfs haar tegenspelers, gestaalde porno-acteurs, verliezen hun erectie bij het aanschouwen van zoveel zelfhaat. Het is de postmoderne verwarring ten voeten uit. Aryan Kaganof is die nuwe naam van die omstrede filmmaker Ian Kerkhof, regisseur van onder meer die kultusfilm Wasted Naar de Klote! Teen die galerymure hang groot drukstukke van collages van tekste en rekenaar-geskepte kleurpatrone die produk van bykans vier jaar se werk en Kaganof se eerste tentoonstelling in Suid-Afrika.

Sy belangstelling in visuele kuns het in begin posvat tydens ure se redigeerwerk op die rekenaar, sê hy. Ek is tans besig om van my films weer te redigeer ek sny die vertelling uit tot net die essensiële beelde oorbly in kort weergawes van enkele minute. Dit is vanselfsprekend dat die tekste op Kaganof se digitale skilderye die sleutel tot sy werke is. Maar dit is moeilik leesbaar en plek-plek onsamehangend.

Boonop loop die reëls deurmekaar, selfs onderstebo, en volg dit verwarrende patrone op die prentvlak.

Kortom, dit verg soveel inspanning om dit te probeer uitpluis, dat waarskynlik niemand verder as die eerste werk vorder nie. Maar die inhoud wentel om apokaliptiese visies en verwysings na profesieë. Dis bewuste skryfwerk wat onbewustelik ook prente en patrone vorm. Dit is skryfprente wat in die ruimtes tussen die woorde lê. Alles wat ons geleer is, het net een doel om ons tot die stelsel te verkneg.

Opvoeding maak slawe van ons. Die uitdaging is om hieruit weg te breek en jou ware aard te volg. Hitler se optrede het die Jode, wat dwarsoor die wêreld verstrooi was, weer sterk gemaak en hul eenheidsgevoel verstewig. Van al die beloftes wat die ANC met die verkiesing gemaak het, het min gekom. Die land is nog net soos dit was. Selfs die politici van vandag is maar net die gesigte van apartheid apartheid het hulle gemaak wat hulle is. Politici hier is politiek korrekte fundamentaliste wat eintlik niks doen nie en slegs in terme van swart en wit kan funksioneer.

Gaan gesels bietjie met mense wat op straat leef hulle sal jou vertel wat aangaan. Natuurlik moet jy dit aanhaal! As ons besef dat alles wat ons geleer is om te doen, verkeerd en skadelik is, is ons op die regte pad. Gehoorsaam jou innerlike wet. Ek is as blanke Suid-Afrikaner grootgemaak om totalitêr te wees om Angola toe te gaan en mense se lippe te gaan afsny. Die mind is iets wat ons gevange wil hou. Weet egter dat jy dan deur die gemeenskap verstoot sal word.

Bemarkingsmense, die spin doctors, beheer alles. Dit is kommerwekkend om te sien hoe konformisties hulle is. Nou kan jy geskeurde klere in die winkel koop. Daarteenoor is die winkelsentrum die plek waar alles gebeur, waar mense ontvanklik is vir dinge.

Die winkelsentrum is die tempel van die geldgod om kuns soontoe te bring, is soos Jesus wat na die mark in die tempel toe gaan. Die sangeres Blaq Pearl is deel van die rolverdeling van Afrikaaps, wat by die Baxterteater op die planke is.

Verskillende musiekstyle word ingespan om die taal se paadjie te loop vanaf sy ontstaan tot vandag. Só beskryf die sangeres Blaq Pearl­ haar verhoognaam dié musiek-en-dramaproduksie, wat pas klaar gespeel het by die Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees en tans by die Baxter op die planke is.

Elke keer het dieselfde name opgeduik en só het ons almal in Afrikaaps beland. Ons jel lekker, want ons deel dieselfde visie — álmal is opgewonde oor die projek en álmal glo daarin.

Blaq sê mense moet voel hulle is waardig genoeg om hier te wees, dit moenie saak maak hóé hulle Afrikaans praat nie. Ander lag weer vir die taal. Ons bring respek daarvoor terug. Haar passie vir mense het gemaak dat sy ná skool BA met sielkunde en taalwetenskap as hoofvakke aan die Universiteit van Wes-Kaapland gaan studeer het.

Sy vrou was sewe maande swanger met hul derde kind. Blaq sê hulle het soveel drome sáám gehad. Sy het egter besef sy moet aangaan met haar lewe en om haar hartseer te verwerk het sy briewe aan haar oorlede broer begin skryf. Jy kan maar sê sy musiek leef voort in my. Musiek is my passie, my broer is my inspirasie. Kaartjiepryse wissel van R50 tot R Bespreek by Computicket, Een aantal jaren geleden was ik in het Teylers Museum waar een kleine tentoonstelling van tekeningen van Michelangelo te zien was.

Het museum zelf is altijd een plezier om te bezoeken en ik verheugde me op de stille nabijheid van de hand van de meester. Toen ik de zaal met tekeningen betrad kwam ik terecht in een bad van zacht maar doordringend gelispel. Ongeveer 90 procent van de bezoekers liep met een koptelefoon op door het museum. Voor een bepaalde tekening die ik graag wilde zien stond een mevrouw van middelbare leeftijd twee minuten lang met gesloten ogen te luisteren naar de audiotour.

Plotseling viel mij op dat bijna alle bezoekers van deze show in hetzelfde ritme langs de tekeningen bewogen. Ze stonden stil en het zachte gelispel was hoorbaar.

Het gelispel hield op en ze liepen door naar de volgende tekening waar het gelispel opnieuw begon. Het klonk- en het zag er uit als een groep bijen die zingend van de ene naar de andere bloem hoppen.

Niemand bleef onredelijk lang voor een bepaalde tekening hangen, niemand sloeg er een over. De bewegingen van de groep lieten zich lezen als een overtuigend bewijs van het succes van de audiotour die zo langzamerhand door alle musea in de wereld wordt omhelsd als het ideale medium om de bezoekers door de collectie te leiden. Ongetwijfeld gebeurd dit met goede bedoelingen, maar het idee dat iedereen die het museum bezoekt hetzelfde hoort en denkt over de kunstwerken die hij of zij ziet jaagt mij angst aan en lijkt mij in tegenspraak met wat musea en kunst eigenlijk zouden moeten faciliteren: De vraag is wat die mevrouw met haar gesloten ogen zag, en of zij werkelijk de gedroomde bezoeker van het museum is.

Niemand hoeft meer bang te zijn dat hij iets niet begrijpt, iedereen weet precies hetzelfde. Maar wat is er mis met iets niet begrijpen? Als er een ding is dat uitnodigt tot zelfstandig denken dan is het onbegrip. Maar onbegrip of raadselen zijn niet toegestaan en met een hoofd vol wiki-kennis verlaat de bezoeker het gebouw. Is dit wat men bedoelt met verheffing van het volk?

Toen ruim een decennium geleden voor het eerst minderheden-quota werden verbonden aan de toekenning van subsidies voor musea, theaters en andere culturele instellingen werd daartegen nauwlijks inhoudelijk protest gehoord.

Met de ijver van berouwvolle zondaars werden er allerlei pogingen ondernomen om het publieksbereik te verbreden en de drempels, waar aanwezig, te verlagen.

Kinderen, negers en moslimmoeders: De gedachte hierachter is dat wat met overheidsgeld gefaciliteerd wordt door allen die onder die overheid vallen geconsumeerd moet kunnen worden. Tevens speelt de gedachte dat hoe meer mensen ergens naar kijken, des te beter datgene is waarnaar gekeken wordt. Gespecialiseerde bureaus bieden totaalpakketten aan en musea maken juichend, alsof het de uitslagen van de eredivisie zijn de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar bekend.

In een folder van cultuurnetwerk. De rellen destijds in Den Bosch zouden minder erg zijn geweest als de jeugd zich wat meer met cultuur had beziggehouden, beweert hij. Van veel kunst, zo impliceert de CvK, wordt je vanzelf een brave burger.

Deze uitspraak is typisch in die zin dat je over kunst eigenlijk alles kan zeggen zonder bewijzen aan te dragen. Aannames als hierboven krijgen door afwisselende bestuurlijke modes soms het gewicht van exacte kennis, maar het blijft wild geschoten hagel.

De verwarring begint al met het benoemen van het onderwerp. Men noemt het kunst of cultuur, maar het is onderhevig aan politieke kleur en achtergrond wat daar precies mee bedoeld wordt.

Wie aan kunst kan denken aan waanzin, echtbreuk, drugsverslaving, armoede, miskenning en depressies. De gemiddelde levensverwachting van kunstenaars is lager dan die van diepzeeduikers. Maar dit soort geluiden hoort men eigenlijk nooit in deze branche. Wie luistert naar beleidsrichtlijnen en folders als van cultuurnetwerk. In dezelfde folder geeft een andere voormalige bestuurder, Saskia Bruines, nog eens een opsomming van de zalvende werkzaamheid van kunsteducatie: Kunsteducatie is belangrijk voor mensen, organisaties, scholen, voor gemeenten: Wanneer je dezelfde heilzame werking aan steunkousen zou toeschrijven zou je evenveel gelijk hebben, maar vermoedelijk wel met de Voedsel en Waren autoriteit te maken krijgen.

Over zoiets onstoffelijks als kunst kun je echter alles beweren. De enige mensen voor wie kunsteducatie een bewijsbare verrijking van het leven was zijn eindeloze rij bureaus, stichtingen en belangengroepen die er in werkzaam zijn. Onlangs werd bij dit fonds een aanvraag behandeld voor een educatief onderhoudend programma vanuit- en over het Boymans van Beuningen Museum, uit te zenden op de regionale televisie.

Rotterdam is een stad met veel problemen en spanningen. De bezoekersaantallen van het Boymans zijn niet slecht, maar de bezoekers zelf nogal cultureel-etnisch homogeen. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn en het verband is snel gelegd. Tijd om de handen ineen te slaan, in de hoop nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met de plaatselijke museumschatten en de opstand der horden aldus voortijdig te pacificeren. En dus gaan volgens de plannen tien bodybuilders samen kijken naar een foto van Bas Jan Ader en tien gesluierde moslimmoeders op bezoek bij de Toren van Babel.

Niet alleen buigt het museum hiermee voor de populaire gedachte dat alles wat stilstaat en geen geluid maakt saai is, bovendien, en veel kwalijker nog, is het valse reclame.

De zeldzame TV Rijnmond kijker die na aflevering 1 voor het eerst naar het museum gaat, uiteraard in de hoop op snelle beeldmontages en flitsende gags, kan zich met enig recht beroepen op consumentenbedrog.

De vaste bezoeker die zich door vingerverfende havenarbeiders moet worstelen om bij een van zijn favoriete schilderijen te komen evenzeer. Al deze activiteiten van musea, schnabbelaars in de culturele sector en verschillende overheden zou moeten duiden op een groot en acuut probleem.

Dat probleem is er inderdaad, maar het wordt van de verkeerde kant benaderd. Het probleem is niet dat er te weinig bezoekers naar de musea komen en dat het doorsnee publiek geen toegang heeft tot onze kunstschatten wat is er gebeurd met het algemeen onderwijs, internet, bibliotheken en persoonlijke nieuwsgierigheid?

Het excellente moet boete doen voor haar uitzonderlijkheid omdat het museum blijkbaar niet in staat is haar kunstschatten op eigen voorwaarden te verdedigen. Het was al met al een schokkende ervaring de aanvraag te lezen. De begeleidende brief van de directeur van het museum waarin hij het programma en haar doelstelling ondersteunde kwam over als de brief van een schipperende burgermeester in oorlogstijd.

De vraag is welke oorlog er gaande is. Mijn meest waardevolle ervaringen met kunst onderging ik onvoorbereid. Toen ik 18 was zag ik in een filmhuis in Amsterdam noord mijn eerste Bergmanfilm. Er was niemand om het uit te leggen en ik was drie jaar lang van slag. Een jaar later liep ik door Parijs. Hongerig en ongelukkig verliefd. Hetzelfde is mij overkomen met componisten, schrijvers, grotschilders en pottenbakkers.

Deze intieme, individuele en onvoorbereidde ontmoeting is naar mijn mening essentieel voor de beleving en de waarde van kunst. Niet het samen knutselen en het als makke schapen wandelen aan de leiband van de audiotour.

De allergrootste betekenis van schilderijen, objecten en beelden is misschien wel dat ze juist niet bewegen en ons onbewogen door de tijd over eeuwen heen in diepe stilte recht in de ogen kijken.

De schoonheid van kunst is een mysterie. Dat een museum met een van de prachtigste collecties ter wereld zichzelf met behulp van een plaatselijke comedienne en een multiple choice formulier aan de wereld wil verklaren in plaats van die collectie op haar eigen waarden te verdedigen is het verraad van dit mysterie. Onderwijs dient er voor om mensen als zelfstandig denkende wezens op te leiden zodat zij dit mysterie deelachtig kunnen worden.

Kunsteducatie bereikt precies het tegenovergestelde, en het zou derhalve verboden moeten worden. Ondanks mijn emotionele betoog tegen toekenning van deze aanvraag besloot de behandelende commissie van dit fonds het plan te honoreren. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke kwaliteiten van het programmavoorstel, maar op grond van een gemeend maatschappelijk nut.

Bijna 8 miljoen mensen in vooral de kleinere gemeenten zijn verstoken van onafhankelijke, professionele berichtgeving over hun gemeentebestuur. Kunnen genocideverdachten rekenen op een eerlijk proces in Rwanda? Twee Rwandese genocideverdachten, Jean Baptiste M. Vanavond onder andere in Nieuwsuur: Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de genocide die in in hun land plaatsvond.

Daarbij werden honderdduizenden Tutsi’s en Hutu’s vermoord. Nieuwsuur spreekt vanavond met Victor, de zoon van Jean Baptise M.: Maar laat dat dan alsjeblieft wel in Nederland zijn, hier gaat het er eerlijk aan toe.

Na het referendum bleek dat Engeland niet zo ‘little’ is. Sterker nog, de Leave-stemmers waren machtig en wonnen het referendum. Ze willen gehoord worden en eisen verandering. De Leave-kiezers zorgden voor een grote verassing. Staan de mensen nog steeds achter hun stem? En wat zit er achter hun keuze? Modeontwerpster Marlies Dekker Vrouwen, seksualiteit en schaamte. Marlies Dekkers vindt het een onwenselijke combinatie en zit bij ons aan tafel om te praten Marlies Dekkers vindt het een onwenselijke combinatie en zit bij ons aan tafel om te praten over de taboes die vrouwen zichzelf opleggen.

Ze maakte er een confronterend tijdschrift over: Dat wordt vandaag gelanceerd. Binnen vijf jaar zijn Jade, Perrie, Leigh-Anne en Jesy uitgegroeid tot ware wereldsterren met meer dan 1 miljard views op Youtube. Morgen zullen de nachtegaaltjes voor het eerst in Nederland optreden in een binnen 5 minuten uitverkochte HMH. Maar voordat ze de fans zullen verblijden met dit concert komen de dames vanavond eerst optreden bij RTL Late Night.

Ze duiken een cryosauna in met een temperatuur van graden. Een lichaam herstelt sneller en beter als het geconfronteerd wordt met lage temperaturen. Oud-hockeycoach Marc Lammers was pionier op dit vlak. Hij regelde containers met ijsblokjes voor zijn hockeydames. En die truc leidde mede tot het wereldkampioenschap in Ze voelen zich niet langer veilig. De afgelopen dagen werden tal van bussen met stenen bekogeld en vandaag sneuvelde opnieuw een ruit door een agressieve passagier.

De maat is dus vol en dat niet alleen in Almere. Zo nam de nietsvermoedende Stefan Klootwijk onlangs in Haarlem de bus, toen hij plots een stoeptegel tegen zijn slaap kreeg. Hij schuift vanavond aan met de Almeerse chauffeur Bert Groot.

Hij zit reeds 36 jaar achter het stuur en zag de agressie er stelselmatig toenemen. Ook Connexxion directeur Eric van Eijndhoven zegt dat de maat vol is. Arnon Grunberg over zijn nieuwe roman Arnon Grunberg heeft een nieuwe roman: Het boek gaat over de relatie tussen psychiater Kadoke, zijn moeder en zijn Het boek gaat over de relatie tussen psychiater Kadoke, zijn moeder en zijn patiënten. Grunberg schreef dit boek vlak na het overlijden van zijn moeder.

De schrijver liep ter voorbereiding mee met de Rotterdamse crisisdienst die mensen van zelfmoord proberen te weerhouden en heeft een tijd embedded gezeten in een psychiatrische kliniek. Wat is zijn kijk op de psychiatrie? Zanger Nielson is ambassadeur van de vrijheid en vliegt per helikopter vier festivals af. Van Zwolle, via Almere en Haarlem naar Utrecht. Hoe is hun Bevrijdingsdag verlopen? Ze vertellen het vanavond bij Pauw. Oud-Wielrenner Thomas Dekker blikt vooruit.

Aan Bas van de Goor de eer om het officiële roze shirt op te halen in Milaan. De foundation Sportief Diabetes van de voormalig top volleyballer is benoemd tot het goede doel van de Giro in Gelderland.

Ze is daar al ruim 10 dagen vanwege tweets die zij plaatste over president Erdogan. Deze tweets zouden beledigend zijn. Waarom heeft Ebru Umar nog steeds landarrest? We bellen vanavond met haar.

Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud West komen steeds meer jonge draagkrachtige Vooral in de oude stadsdelen Oost, Centrum en Oud-West komen steeds meer jonge draagkrachtige huizenkopers. Wijken als de Pijp en de Kinkerbuurt, die er twintig jaar geleden vervallen bij lagen, krijgen weer een fleurig aanzien. De middenstand bloeit, restaurants en koffietentjes schieten als paddestoelen uit de grond. Maar er is ook een keerzijde. Huurwoningen worden door corporaties verkocht en huurders zoeken hun heil in buitenwijken, of satellietsteden als Almere, Purmerend en Hoofddorp.

Nieuwsuur bezoekt de Spaarndammerbuurt en de Oosterparkbuurt, en spreekt met sociaal geograaf Cody Hochstenbach en stadsdeskundige Tracy Metz.

Staatssecretaris Sharon Dijksma reageerde vanmiddag op de kritiek van de parlementaire enquêtecommissie over het Fyra-drama. De reistijd van de snelle treinen tussen Amsterdam en Brussel moet eind een half uur korter zijn. De NS wordt daarbij onder druk gezet. Het kabinet hanteert hierbij het 'three strikes out-principe'. Als de NS tot driemaal toe de afspraken niet haalt, wordt het mogelijk om met een andere vervoerder in zee te gaan.

Rusland en de Verenigde Staten hebben een 'regime van stilte' afgesproken, dat met name geldt voor Damascus en de kustprovincie Latakia. Het bestand verbiedt militaire actie en het gebruik van wapens in de gebieden.

Moskou en Washington zullen toezien op het akkoord, dat in Damascus voor 24 uur geldt, en in Latakia 72 uur. Tien weken lang hebben bekende en onbekende Nederlanders daarom door heel Nederland marathons georganiseerd Als een familielid, vriend of collega kanker krijgt, wil je niet vanaf de zijlijn toekijken. Tien weken lang hebben bekende en onbekende Nederlanders daarom door heel Nederland marathons georganiseerd voor hun dierbaren.

Twaalf uur vlaggenlijnen naaien voor de zieke naai-juf, een zumba-marathon voor die zus die genezen is of met z’n allen uren lang haren knippen voor de schoonvader met longkanker.

Muzikale optredens in deze grootse liveshow komen van internationale popster Rachel Platten, Roel van Velzen en gelegenheidsduo Do en Niels Geusebroek.

In Marathon Live komen verschillende adembenemende en hartverwarmende marathons tot een ontknoping. Zo duikt Olympisch kampioen Maarten van der Weijden met tientallen deelnemers het zwembad in voor een zwemmarathon van maar liefst 42 kilometer. Zelf is hij tien jaar geleden volledig hersteld van leukemie. Presentator Joris Linssen neemt speciaal voor Marathon Live nog één keer plaats achter het stuur van een taxi en zanger Roel van Velzen verruilt in zijn straatmuziek-marathon de theater- en concertzalen in voor de straat.

Zo presenteert Gerard Ekdom van Caroline Tensen verloor onlangs haar goede vriendin Corina, die jarenlang als één van haar vaste visagisten voor haar werkte, aan de gevolgen van kanker. Voor Corina is het helaas te laat, maar samen kunnen we levens redden”.

Annemieke Schollaardt moest vijf jaar geleden afscheid nemen van haar vader die leed aan kanker. Met Marathon Live kunnen we meer bewustzijn creëren voor een ziekte die ons allemaal raakt. Nederlandse jongeren gaan naar andere clubs. Die willen niet met negen Marokkaanse jongens werken die niet in hun blote kont durven te douchen”, zegt Derksen. Chocolade met popcorn discodip, sinaasappel rozemarijn en de knaller karamel zeezout in de oranje wikkel.

Overmorgen komt de documentaire ‘Tony: Het merk ontstond naar aanleiding van een onderzoek van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, in De conclusie van het programma was dat geen enkele chocoladefabrikant slaafvrij is. De makers besloten daarom hun eigen slaafvrije chocolade te produceren.

Hoe slaafvrij is Tony’s Chocolonely anno ? We praten hierover met de godfather van het chocolademerk: Teun van de Keuken.

Het respect in het openbaar vervoer is verdwenen. Dat zegt buschauffeur Lucas Löwenstein 56 uit Almere. Hij werd in februari tijdens een nachtdienst overvallen.

Twee jongens bedreigden hem met een pistool en een mes en eisten geld. Löwenstein is niet de enige die zoiets meemaakt.

Aankomende donderdagavond staken buschauffeurs in Almere. Ze willen dat de gemeente extra eisen stelt aan hun veiligheid, bijvoorbeeld door het afschaffen van contant geld in de bus. Vandaag was in de rechtbank in Amsterdam een themazitting over geweld in het openbaar vervoer. Wat moet er gebeuren om geweld in het openbaar vervoer te stoppen? Politieonderzoek naar 'sexting' op Tilburgse school Meerdere naaktfoto’s van minderjarige meisjes werden verspreid via instagram, een app waar vooral jongeren Pikant beeldmateriaal dat in eerste instantie in vertrouwen onderling werd uitgewisseld, wat ook wel 'sexting' wordt genoemd, werd later ongewild openbaar gemaakt.

De naaktfoto’s die op het instagramprofiel te zien waren, bleken afkomstig te zijn van leerlingen van een vmbo-school in Tilburg. Veel van die leerlingen zijn jonger dan zestien jaar.

In EenVandaag het verhaal van een meisje die naar aanleiding van het rondsturen van pikante berichten zelfmoord probeerde te plegen. Zij overleefde dit en inmiddels gaat het goed met haar. Ook ziektekostenverzekeraars zijn er razend enthousiast over. Psycholoog Bart Vemer begon ermee omdat hij hulp wilde verlenen aan Nederlanders in het buitenland. Maar nu krijgt hij steeds meer aanvragen van mensen die hier wonen: Hoogleraar eMental-Health Heleen Riper spreekt over een kantelpunt in de zorg.

Zij denkt dat binnen tien jaar honderd procent van de aangeboden hulp een digitale component bevat. Naast online therapie is er ook een snelgroeiend aanbod van apps waarmee je via de smartphone therapieën kunt volgen. Maar welke werken en welke niet is nog lang niet altijd duidelijk. Wat zijn de voordelen van online therapie? Is het niet gewoon een manier om te besparen op de kosten? De inkt van het akkoord rond de Griekse crisis is nog niet droog of een nieuw probleem dringt zich al op aan de Nederlandse minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep, Jeroen Dijsselbloem.

Was het jaar van de Grexit, in zal de Brexit bovenaan de Brusselse agenda staan. Want de Engelsen zijn het huidige Europa zat en stellen nieuwe eisen aan hun lidmaatschap. De Britse bevolking mag waarschijnlijk dit jaar in een referendum stemmen voor of tegen uittreding van de Europese Unie.

Hoewel Engeland niet de euro voert kan de Brexit grote gevolgen hebben voor Europa. Wederom een spannend jaar dus voor de voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem. Hoe ziet hij de toekomst van de eurozone voor ? En wat heeft hij ervoor over om Engeland in de Unie te houden? Bovendien zijn de Tiny houses energiezuinig en betaalbaar met maandelijkse lasten van maar enkele honderden euro’s.

Het concept is over komen waaien uit de Verenigde Staten waar al tienduizend van deze huisjes staan. In Eenvandaag spreken we met Marjolein Jonker die in een huisje van twintig vierkante meter gaat wonen. De plek waar hun leven drastisch veranderde. Met hun eigen auto maken ze deze voor hen zo zware rit.

De documentaire is gemaakt door het team achter Dossier EenVandaag. In Terug naar Faro, 'Beste' meneer Schröder gaan we met de familie Vroombout terug naar Faro, naar de landingsbaan waar het leven van hun dochter ophield en waar hun leven voorgoed een andere wending nam. Een reis met een lach en en een traan, waarin Corrie en Iem de confrontatie aangaan met hun grootste angst. Protest tegen komst azc in Purmerend Bedreigde wethouders in Enschede, een gespannen situatie in Oranje, onrust in Almere en Purmerend en veel andere steden Ook Don Bijl, burgemeester van Purmerend.

Vorige week moest hij een vergadering op het gemeentehuis over de komst van een azc afblazen. Door de massale opkomst kon de veiligheid niet meer gegarandeerd worden. EenVandaag volgde hem tijdens de herkansing gisteravond: Welke rol speelt premier Mark Rutte, of gaat hij spelen in de vluchtelingendiscussie, nu overal in het land onrust uitbreekt over de opvang van asielzoekers?

Terwijl emotioneel geladen demonstraties en protesten in verschillende gemeentes een prominente rol beginnen te eisen in het maatschappelijke debat, is Rutte deze week op handelsmissie in de Verenigde Staten. Hij bezoekt er onder meer een fabriek van Coca Cola. Daarover praten we met politicoloog Chris Aalberts en met columnist en cultuurhistoricus René Cuperus.

Driekwart van de officiële energielabels op elektronische apparatuur klopt niet, blijkt uit controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Tussen en inspecteerde de NVWA een honderdtal apparaten, zoals koelkasten, vaatwassers, airco’s, droogtrommels en ovens.

Producenten die door de mand vielen bleken hun product meestal één tot twee energieniveau’s hoger te hebben ingeschaald dan uit metingen bleek. Het is misschien wel het meest beruchte boekje van Nederland, al kijken we er zelden in: Daarin staat precies hoe u iets moet spellen. Want is het pannekoek of pannenkoek?

Iedere tien jaar wordt het boekje geüpdatet, en volgende week is het weer zover, dan komt de nieuwe, papieren versie uit. Maar “kopie”, hoe schrijf je dat eigenlijk? Vrijdag mocht ze voor de tweede keer een Gouden Kalf in Vrijdag mocht ze voor de tweede keer een Gouden Kalf in ontvangst nemen.

Dit keer voor haar hoofdrol in de film ‘De Surprise’. Vanavond vieren we haar prachtige prijs aan de tafel van Pauw. De gemeente Rotterdam en New York Pizza sloegen in het kader van de Week van de Veiligheid de handen ineen om de overvallen op maaltijdbezorgers verder terug te dringen.

Eigenaar van New York Pizza, Youssef Faris en oud-pizzakoeriers Michael de Oude en Rowan Barto, die beide als pizzakoerier zijn overvallen, vertellen over dit bijzondere initiatief. Dat de legendarische showhost nog lang niet vergeten is staat vast. Binnenkort gaat er een theatershow over zijn leven in première en vanaf vanavond is er een online kanaal van Ruis’ hoogtepunten te zien via http: Aan tafel zit hoofdrolspeler van de theatershow, Xander van Vledder, groot fan Robert ten Brink en zijn dochter Suus Ruis.

Vijftig doodsbedreigingen kreeg Helena omdat ze dit weekend met een bordje tegen vreemdelingenhaat in Almere tussen de Wilders-aanhangers stond.

Loopt het debat over de vluchtelingen uit de hand en is dat te verklaren? De voorman van Leefbaar Purmerend maakt zich op voor het bezoek van Wilders morgen aan zijn stad. Vanavond onder andere te gast in Jinek: Een burgemeesterschap met veel hoogtepunten maar ook met een aantal schandalen.

Zo was er commotie over een illegale waterput bij haar huis en lekte een paar jaar geleden uit dat ze had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Amsterdam. Jorritsma blikt vanavond bij Jinek openhartig terug. Het kabinet vergaderde vandaag voor het eerst weer na de zomervakantie en er was genoeg te bespreken.

Kamp komt bij Jinek praten over de meevallende economische cijfers, het faillissement van Imtech en de commotie over de voorgenomen gasboringen in de Noordzee. Nasr was al eerder in het gebied en is sindsdien gefascineerd door de daar zichtbare gevolgen van de klimaatverandering. Nasr laat bij Jinek unieke beelden van het gebied zien. Een onverwachte samenwerking vol smartlappen. Beiden zijn vanavond te gast bij Jinek.

Vandaag trekken opnieuw regen- en onweersbuien over het land. De bliksem levert prachtige plaatjes op, maar kan ook gevaarlijk zijn. In mei van dit jaar overleden in Amersfoort nog twee jarige vrouwen nadat ze waren getroffen door de bliksem. Zij schuilden vermoedelijk onder een boom voor het onweer en dat werd hen fataal.

Gevluchte Chilenen in Nederland herinneren zich het Chileense zeilschip Esmeralda vooral als het 'martelschip'. Annemarie Jorritsma Annemarie Jorritsma stopt begin september als burgemeester van Almere. De bevlogen politica kan geen afscheid nemen van het vak; ze gaat nu aan de slag als senator voor de VVD in de Eerste Kamer. Griekenland vraagt Europa om hulp om vluchtelingen Griekenland kan de stroom van vluchtelingen niet meer aan en heeft Europa om hulp gevraagd. Afgelopen vrijdag besprak premier Tsipras de crisissituatie in het land in een spoedzitting met het parlement.

Volgens de UNHCR is het aantal vluchtelingen ten opzichte van vorig jaar met liefst procent toegenomen. Met name op de eilanden Kos en Lesbos is de vluchtelingenstroom niet meer bij te houden. Ze is een van de machtigste vrouwen in de internationale kunstwereld. Ze is een workaholic die vaak in het buitenland is. De politievakbonden breiden de stakingsacties uit. Ook tijdens Sail Amsterdam en Prinsjesdag worden cao-acties voorbereid. Dat hebben de politievakbonden vanmorgen in gezamenlijk overleg besloten.

Kamerleden vinden dat minister Van der Steur Veiligheid en Justitie, VVD met een oplossing moet komen in het conflict met de politie over een nieuwe cao. Agenten voeren al geruime tijd actie, onder andere voor een beter salaris.

Maar sinds de MKZ-crisis daalt de populariteit en kiezen de toeristen liever voor de kust van Noord-Holland en de zandgronden van Drenthe dan voor Gelderland. Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein Sylvia van den Berg 52 en haar twintig jaar jongere vriend Nico Dillingh 31 uit Almere hebben het al jaren over emigreren naar Spanje.

Als ze in de Spaanse badplaats Los Alcazares tegen een klein barretje aanlopen dat te koop staat, besluiten ze impulsief het avontuur aan te gaan. Nico verkoopt zijn glazenwassersbedrijf en Sylvia stopt met haar werk als sportinstructrice om nog geen maand later, samen met hun vijf katten en chihuahua, richting de Costa te vertrekken.

Ze moeten de huidige huurster De huiseigenaar weigert te tekenen… Ook blijkt de bar een slechte naam te hebben, en het kost ze veel moeite om het imago weer op te poetsen. De omzetcijfers blijven tegenvallen. Al hun hoop is gevestigd op het hoogseizoen. Dan moet het geld worden verdiend om de winter door te komen. Maar dat blijkt ijdele hoop, want hoewel Los Alcazares volstroomt met toeristen en vakantie vierende Spanjaarden, het terras blijft leeg.

Haar woning is door een enorme lekkage geruïneerd. Maandenlang wordt ze van het kastje naar de muur gestuurd in haar zoektocht naar een oplossing. Meester Visser komt polshoogte nemen en ontdekt dan hoe de lekkage is ontstaan. De woningbouwstichting moet de schade vergoeden. Jetske gaat op bezoek in het opgeknapte paleisje van Jacqueline Smit. Ook gaat Jetske naar Almere. Bewoners binden daar de strijd aan met de gemeente om een aantal uit de kluiten gewassen Abelen.

Hun tuin op het zuiden biedt al jarenlang alleen maar schaduw door de enorme bomen die ervoor staan. Koken met Kranenborg Topkok Robert Kranenborg komt ons weer een een uniek, klassiek, ingewikkeld én lekker gerecht voorschotelen. Vanavond een gerecht dat op geen énkele Nederlandse menukaart te vinden is. Maar welke onderzoeken moeten topprioriteit krijgen?

De Nationale Wetenschapsagenda gaat de thema’s en onderzoeksterreinen bundelen waar de wetenschap zich de komende jaren op zal gaan richten. Een groot aantal vragen aan de wetenschap zal hiervoor de basis vormen. Binnenkort mag iedereen in Nederland vragen aan de wetenschap gaan indienen, namens zichzelf of namens partijen uit de wetenschap of het bedrijfsleven of vanuit maatschappelijke organisaties.

In de speelfilm 'Still Alice' speelt zij een jarige wetenschapper die vroege Alzheimer blijkt te hebben. Stukje bij beetje verliest zij de grip op haar leven. Eerst verdwaalt ze bij het hardlopen, later herkent zij haar eigen kinderen niet meer. Vandaag is de Nederlandse première van de hartverscheurende film. Hij zit aan tafel met Henk, die lijdt aan exact dezelfde erfelijke vorm van Alzheimer, zijn vrouw Hetty en hun dochter Corinne. Inmiddels is hij uitgeroepen tot Radio 2 talent, stond hij op Noorderslag en werd hij getekend door Warner Music.

Droomhuis gezocht Martin Šimek Droomhuis Gezocht! Droomhuis gezocht - Martin Šimek Droomhuis Gezocht! Naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen dat twee weken geleden startte, keken maar liefst twéé miljoen mensen.

Nederland kon zien hoe de gezinnen op zoek gingen naar een huis in het buitenland. Zo wilden Matthieu en Charlotte een vakantiehuis in Oostenrijk in de sneeuw en verhuisden Thonia en Jan juist naar het zonovergoten Bonaire. Presentator Sybrand Niessen hielp ze daar natuurlijk bij en liet de stellen proeven van de lokale cultuur. Martin Šimek, zelf bezitter van een droomhuis in Italië, is een trouwe kijker van het programma.

Tijdens haar show werd de kijker verrast door gastoptredens van sterren als Lenny Kravitz en Missy Elliott, een spectaculaire vliegact en een enorme metalen leeuw.

Maar waar we allemaal toch vooral van onder de indruk waren was de techniek die het football stadion in korte tijd van levend schaakbord tot een tropisch eiland omtoverde. Dat alles dankzij 'videomapping'. De tomeloos enthousiaste regisseur David Grifhorst legt uit. Anita Witzier De Nederlandse televisiepresentatrice Anita Witzier verdiept zich in de zesdelige serie 'Anita wordt opgenomen' in het leven binnen twee psychiatrische klinieken in Almere en Hilversum, waarvan de deuren voor het eerst open gaan voor de media.

Anita probeert te achterhalen wie de mensen zijn die er wonen of werken en hoopt zo de vooroordelen over psychisch zieken te ontkrachten. Zo ontmoet ze de schizofrene Diphda, ontdekt ze dat Leroy lijdt aan psychoses en doet ze samen met patiënten boodschappen en spelletjes. Daarnaast spreekt ze verpleegkundigen en behandelaars over hun vaak zware werk. De eerste aflevering werd door maar liefst 1,4 miljoen mensen bekeken en ook afgelopen maandag trok de serie ruim een miljoen kijkers.

Typhoon Media-uitzending, dus verzorgt onze huisband Typhoon de muzikale omlijsting. Bij elk onderwerp spelen zij een cover die thematisch aansluit bij het onderwerp aan tafel. Anita Witzier kijkt een aantal maanden mee in de In Anita wordt Opgenomen gaan voor het eerst de deuren open van twee psychiatrische klinieken; de Meregaard in Almere en de Rembrandthof in Hilversum. Anita Witzier kijkt een aantal maanden mee in de bijzondere wereld van de psychiatrie.

Wie zijn de mensen die hier worden opgenomen en behandeld? Zijn het rare mensen? Wordt er ook gelachen? In de eerste aflevering maakt Anita kennis met de patiënten van de open en gesloten afdelingen. Zo ontmoet ze Jur 27 die is opgenomen omdat hij in een manie de mensheid wilde waarschuwen voor terroristen. Ook ontmoet ze Floor 27 en Amanda 31 , die vertellen waarom ze zichzelf snijden.

Diphda 43 heeft last van schizofrenie en verblijft op de gesloten afdeling. Tijdens het tuinieren vertelt Diphda dat ze met diergeesten praat. Anita komt in gesprek met Willy 55 tijdens het puzzelen. Ze denkt met een verpleegkundige te praten, maar zodra Willy begint over een reis naar een eiland op een schip en Kapitein Haak beseft Anita dat ze met een patiënt praat. Proeftuinen in Amsterdam Het gaat vanaf 1 januari allemaal anders met de Jeugdzorg. Vanaf donderdag zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering.

Veel gemeenten en instanties maken zich zorgen. Richard van Beeten Op 5 april vliegt een viskraam in Almere in brand, waarbij een gasfles tot ontploffing komt. Richard van Beeten hoort de knal en gaat er direct naartoe. Adriaan van Dis Zijn roman Ik kom terug kwam begin deze maand uit.

Hierin beschrijft hij de moeizame relatie die hij met zijn moeder onderhield. Vanavond op de bank bij Eva Jinek: Bij Jinek vertelt Van Dis hierover, maar ook over wat hen bond: De tien genomineerde woorden voor de woord van het jaar verkiezing zijn bekend gemaakt. Welk woord verdient de hoofdprijs, wat maakt een woord mooi en kunnen woorden lelijk zijn?

Taalpurist Van Dis geeft zijn mening. Ze wonnen donderdag met van Italië. Hoe bijzonder is deze prestatie en is het nu de hoogste tijd om het vrouwenvoetbal als volwaardig te zien? Sportjournalist Barbara Barend, zelf verdienstelijk voetbalster in haar jeugd, is te gast. De jarige Bleiswijker steeg van plek 49 naar 28 op de wereldranglijst en verdiende maar liefst 2,1 miljoen euro aan prijzengeld.

Wat is het geheim van zijn succes, wat zijn zijn dromen voor de toekomst en waarin vindt hij zijn ontspanning? Na 12 jaar neemt zij volgend jaar afscheid van Almere.

Maar haar politieke carrière is nog lang niet voor bij voor deze oud-vicepremier en minister want zij staat op de lijst voor de VVD voor komende Eerste Kamer verkiezingen. Vanaf vanavond maakt de politie het voor kijkers van Opsporing Verzocht nog makkelijker om tips door te geven, door de introductie van een second screentoepassing. Kijkers kunnen, zonder een applicatie te downloaden, via de browser op hun laptop, tablet of smartphone de opsporingsvragen van de behandelde zaken meelezen en de foto’s in de uitzending van dichtbij bekijken.

Via een button kan er meteen een tip worden doorgegeven, bijvoorbeeld over onderstaande zaken die te zien zijn in de uitzending van vanavond: Normaal gesproken overleeft iemand dat niet, maar door onervarenheid van de schutter werd Derkaoui in eerste instantie alleen in zijn been geraakt.

In Opsporing Verzocht een reconstructie van de beslissing die Van der Meijden alsnog zijn leven kostte. Hij had keuze uit meerdere straten om in te vluchten en koos juist die straat waar de daders op dat moment naar hun scooter afdropen.

En is de eigenaar van een supermarkt in Dongen 2 keer overvallen door dezelfde man? In Opsporing Verzocht worden de bewakingsbeelden getoond. Recht voor z'n raap Recht voor z'n raap vertelt ie wat hij van de wereld vindt.

De laatste jaren heeft hij zich ook geprofileerd als pedo-jager. Voor het eerst nu het complete verhaal van het echte leven van Bres in een biografie: Maar ook de man met een klein hartje die door het vuur gaat voor zijn ouders en zijn vrouw en die het onder andere opneemt voor dieren in nood. De vrouw is meervoudig gehandicapt en zit in een rolstoel. Het echtpaar is inmiddels tijdelijk opgevangen door het Leger des Heils.

Vanavond delen zij hun ervaring, en zal directeur Cornel Vader van het Leger des Heils dit maatschappelijke probleem nader toelichten. Steeds meer kinderen en jong volwassenen komen op eerste hulp of intensive care na het overmatig nuttigen van dit soort drankjes. Kinderarts Rolf Pelleboer vindt daarom dat de verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar verboden moet worden. We praten er in studio over met Pelleboer, voedingsexperts Jaap Seidell, onderwijzers en leerlingen.

Nieuwe Buren, de nieuwe dramaserie van RTL, is pas twee afleveringen oud en nu al een groot succes. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort en speelt zich af De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Saskia Noort en speelt zich af in een saaie Vinexwijk in Almere. Toch is de serie vol bloedstollende spanning en seks. Opvallend is dat de hoofdrollen zijn weggelegd voor twee koppels die ook in het echte leven samen zijn: Is dit het geheim van het grote succes?

Ook deze keer gaat het programma van Omroep Max onder leiding van Martine Bijl op zoek naar de beste thuisbakker. Paul de Leeuw is groot fan van het programma en vertelt ons waarom. Tot nu toe vallen de kijkcijfers tegen, de kritiek is hard en er wordt vooral gesproken over de strijd Pauw versus Tan.

Dat er achter een voordeur veel meer schuilgaat dan de alledaagse huiselijke beslommeringen bewijst de nieuwe, spannende RTL 4-dramaserie ‘Nieuwe Buren’ naar het gelijknamige boek van Saskia Noort. Beide echtparen zijn op zoek naar geluk, maar zien hun leven veranderen in een ware nachtmerrie.

Ook voor zanger Dinand Woesthoff is een rol weggelegd in ‘Nieuwe Buren’. Eva’s favoriete band is namelijk Kane. Dinand speelt zichzelf in de serie cameo.

Popjournalist Peter, Eva’s man, kent zanger Dinand van vroeger. Naarmate Peter onzekerder wordt over zijn relatie met Eva ziet hij Dinand opduiken op vreemde plaatsen. Wat doet Dinand daar? Wil hij hem waarschuwen?

Meer en meer begint Peter te twijfelen aan wat echt is en wat niet… Dinand: Ik had tenslotte nog nooit iets dergelijks gedaan. Na die aanvankelijke aarzeling kan ik niets anders zeggen dan dat ik heel blij ben dat ik het heb mogen doen. Ik vond het een fantastische ervaring met Daan, Katja, Thijs en Bracha en de hele verdere crew. Het was ook best grappig om mezelf te zijn én te spelen in de tijd waarin Kane een sabbatical heeft.

Het kwam even samen en echt precies op het goede moment. Eva en Peter verhuizen naar een op het eerste gezicht, keurige wijk in Almere.

Klaar om hun nieuwe kindje te verwelkomen in een rustige, gezinsvriendelijke buurt. Echter, nog vóór de verhuizing, slaat het noodlot toe als Eva veel te vroeg bevalt en dochter Lieve overlijdt. Zware tijden breken aan. Eva vindt steun bij haar nieuwe buurvrouw, Rebecca, terwijl Peter steeds vaker optrekt met Rebecca’s man Steef. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de twee stellen waarin niet alleen lief en leed wordt gedeeld, maar uiteindelijk ook het bed. De levens van de twee echtparen raken steeds meer in elkaar verstrengeld en grenzen worden verlegd totdat er geen weg terug meer mogelijk is.

Eén en ander blijft in ‘De Zonnewijk’ niet onopgemerkt. Zo houdt het oudere stel Lilly en Jasper gespeeld door Anneke Blok en Stefan de Walle angstvallig in de gaten wat er in hun ooit zo nette buurt gebeurt. Daarom heeft de Universiteit Utrecht besloten de promotie uit te stellen en het oordeel van een nieuwe beoordelingscommissie af te wachten'. Twee van de vijf leden van de beoordelingscommissie, die een onafhankelijk oordeel moet vellen over de vraag of een promovendus tot de openbare verdediging mag worden toegelaten, geven wetenschappelijk advies aan het bedrijf Emotional Brain uit Almere.

Dat bedrijf ontwikkelt twee medicijnen die vrouwen meer zin moet geven in seks. Een lid van het management team van Emotional Brain zou op 10 september aan de Universiteit van Utrecht promoveren op onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze medicijnen. Behalve de twee leden uit de beoordelingscommissie, geven ook de twee promotoren, de begeleiders van het proefschrift, wetenschappelijk advies aan Emotional Brain.

Dat is meer dan de helft. Dan kunnen mensen wel heel neutraal en integer willen kijken, maar dit moet je jezelf niet aandoen. De Universiteit Utrecht heeft vooralsnog geen reden om te twijfelen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift: Blikvanger is het titelgevecht Glory kickboxing is druk bezig om Amerika te veroveren.

Blikvanger is het titelgevecht in het zwaargewicht tussen de jarige wereldkampioen en ‘Prince of Kickboxing’ Rico Verhoeven en Daniel Ghita uit Roemenië. Na hun vorige ontmoeting in Chicago werd de Nederlander tot winnaar uitgeroepen. Lukt hem dit ook in ‘LA’? Daniel Ghita heeft eveneens een goede band met ons land, zo traint hij in Almere. Toch is de relatie tussen de twee zwaargewichten verre van vriendschappelijk. Op Twitter leidde dit al een aantal keer tot onvervalste digitale trash talk over en weer.

Verhoeven 1,96 meter won tot nu toe 43 kickbokswedstrijden en 1 bokswedstrijd. Ghita 1,95 meter verliet vijftig keer als beste kickbokser de ring. Verder staat de spotlight ook op het achtmans toernooi in het middengewicht max. Eén van de acht deelnemers is Melvin Manhoef uit Amsterdam, die uitkomt voor Suriname. In de eerste ronde treft hij Filip Verlinden uit België. De overige deelnemers zijn: Het commentaar bij de wedstrijden komt van Koert Westerman en Edwin van Os. Naturel is not done voor de meiden die meedoen aan Lust, Liefde of Laten Lopen.

Zij ‘verfraaien’ zichzelf dagelijks met self tanner, Vanavond starten de herhalingen van Lust, liefde of laten lopen. Zij ‘verfraaien’ zichzelf dagelijks met self tanner, nepwimpers, kunstnagels en hair extensions om een betere versie van zichzelf te creëren. Maar worden ze er wel mooier van? Patty Brard denkt dat deze meiden zich beter niet zo kunnen toetakelen en biedt hen, met hulp van computer IRIS Ideaal Resultaat In Schoonheid , een hoognodige make-under.

Voor het zover is, krijgen enkele mannen op straat een foto van de deelneemster op volle oorlogssterkte te zien. Hij mag kiezen wat hij zo op het eerste gezicht voor haar voelt: De achttienjarige Sabrina uit Almere en haar hondje Sissy zijn onafscheidelijk.

Sterker nog, zij en haar hondje dragen matching outfits. Zelf omschrijft ze haar eigen kledingstijl als gedurfd, bloot en sexy. Computer IRIS gaat met haar aan de slag. Lynn van twintig is een stoere maar sexy chick! Ze heeft zichzelf op een flink aantal piercings en tatoeages getrakteerd.

Lynn ondergaat de computerdiagnose graag, want ze kan niet geloven dat zij er netjes uit kan zien. Louisa valt meteen op door haar lange zwarte haren en diepe decolleté. Haar zware stem verraadt dat ze en paar jaar geleden nog Lowieke was. Louisa wil haar vrouwelijke kant graag benadrukken en IRIS gaat deze uitdaging graag aan.

Diederik Samsom, Hans Wiegel en Claudia de Breij coachen de beste speechtalenten voor de finale van de grootste scholieren debatcompetitie van Nederland, Op weg naar het Lagerhuis. Voor dit programma is tijdens provinciale voorrondes uit deelnemende jongeren het beste speech- en debattalent van Nederland geselecteerd. De finale van Op weg naar het Lagerhuis verkiest de beste jonge spreker en de beste jonge debater van Nederland.

Daarnaast wordt het beste debatteam verkozen. Onder het toeziend oog van juryvoorzitter Maarten van Rossem nemen de drie beste sprekers en de tien beste debaters het in deze finale tegen elkaar op. Zij strijden voor een reis naar de Verenigde Naties in New York. Tijdens de finale worden er drie debatten gevoerd.

In het eerste debat wordt er gedebatteerd over de stelling: Het tweede debat is een zogenaamd 2 tegen 1 debat. Twee leerlingen gaan de verbale strijd aan met de Nederlandse publicist, historicus en jurist Thierry Baudet. In mei worden de Europese parlementsverkiezingen gehouden. Daarom debatteren de leerlingen met Thierry over de volgende stelling: Wanneer er een sirene klinkt is het team dat eerst vóór de stelling was ineens tegen de stelling en andersom.

Naast de debatten worden er drie speeches voorgedragen. De opdracht aan de leerlingen is: Er wordt gespeeched over homoseksualiteit, racisme en discriminatie. Tijdens deze bijzondere ontmoetingen wordt de leerlingen de kneepjes van het speech-vak bijgebracht. Ze wil namelijk niet weg.

Begrijpelijk wanneer je bungalow op maat gebouwd is door je eigen Dat haar witte paradijsje in Almere al negen jaar te koop staat vind de jarige Frieda helemaal niet erg. Begrijpelijk wanneer je bungalow op maat gebouwd is door je eigen zoon, maar de dromerige Frieda had niet voorzien dat ze met haar AOW-tje het huis niet meer zou kunnen betalen. Iedereen maakt zich vreselijk veel zorgen want niemand had verwacht dat het huis zo lang te koop zou staan. Kleindochter Melissa is ten einde raad en roept de hulp in van het expertteam van ‘TV Makelaar: Is Frieda bereid om haar witte paleisje op te geven omwille van de verkoop?

Aan Melissa en haar vader Rene zal het niet liggen, want zij zetten alle zeilen bij om het expertteam te helpen. De presentatie ligt in de handen van Evelyn Struik. Om precies te zijn Studio Cé van Paul de Leeuw. Paul zet hiermee de traditie voort, die jaren terug is ontstaan in zijn shows Laat de Leeuw, Ook dit jaar doet Sinterklaas op pakjesavond Almere aan.

Paul zet hiermee de traditie voort, die jaren terug is ontstaan in zijn shows Laat de Leeuw, PaPaul, Mooi! Weer de Leeuw en Langs de Leeuw. Onrust onder huisartsen na zelfmoord collega Er is grote onrust ontstaan onder huisartsen, na de zelfmoord van een collega uit het Noord Hollandse Tuitjenhorn wiens handelen onderzocht De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzocht het overlijden van een terminale patiënt in augustus, nadat de arts hem in het kader van palliatieve zorg een dosis morfine toediende.

Ook in Nederland en Duitsland wordt aandacht aan deze zaak besteed. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd december vorig jaar na een voetbalwedstrijd in Almere tussen de plaatselijke club sc Buitenboys en het Amsterdamse sc Nieuw Sloten mishandeld.

Een dag later overleed de jarige Nieuwenhuizen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Nu verschijnt er een boek en rijst de vraag: Uitzinnige Walen en Vlamingen in rode shirts met duivelshoorntjes op, zwaaiend met de federale rood- geel-zwarte vlag, kijken naar megaschermen die op pleinen en dorpen zijn neergezet.

Het lijkt wel of een equivalent van onze Oranjegekte is overgewaaid. Live op het open kanaal van FOX: Het team van trainer Harry van den Ham begon het seizoen met een zege op MVV en wist daarna ook overwinningen te boeken op Achilles ’29 en Almere City. Het eerste puntverlies werd geleden bij Excelsior, 4e speelronde, en na drie zeges liep FC Dordrecht op 13 september tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan.

De ploeg verloor met van Helmond Sport. Na een thuisnederlaag tegen Willem II en een gelijkspel bij FC Oss pakte Dordrecht afgelopen week de draad weer goed op met een overwinning op Telstar. Erixon Danso is dit seizoen clubtopscorer bij FC Dordrecht met zeven goals. De jarige Giovanni Korte is dit seizoen ook aardig op schot voor Dordrecht en heeft tot dusver zes goals achter zijn naam staan. Familie de Hoog is een groot gezin met negen Familie de Hoog is een groot gezin met negen kinderen.

In deze familie zien we de jongste dochter van drie jaar tot aan de oudste zoon van 33, die het ouderlijk huis al een tijdje heeft verlaten. Allemaal dragen zij een steentje bij aan het huishouden. Er komt heel wat organisatietalent bij kijken om dit grote gezin draaiende te houden.

Bij de familie van Dedem krijgen we een inkijkje in een hele andere wereld. Baron Arthur en Baronesse Alexandra moeten hard werken om het kasteel rendabel te houden. Naast deze twee families volgt de camera het leven van Bep het medium en haar familie. Bij Bep thuis is het een komen en gaan van mensen die haar hulp nodig hebben. Ook de zussen van Bep komen veelvuldig over de vloer en aan de keukentafel wordt dan ook van alles besproken. Een klas vol met kinderen van de eerste polderpioniers uit Flevoland.

Die met zijn allen iedere dag, In deze aflevering komen klasgenoten van 5 vwo van het Almere College weer bij elkaar. Die met zijn allen iedere dag, vanuit Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen door de polder fietsten om op tijd op school in Kampen te komen.

Een fietstocht van ruim twintig km, rechte wegen en altijd wind tegen. Voor de boerenzonen en dikke vrienden Herman, John en Frans wordt dit fietsen verleden tijd als ze eenmaal zestien worden en op hun Zundapp en Kreidler de blits proberen te maken bij de meisjes.

Samen met Rob stappen ze nog een keer op de brommer, en nemen ze hem mee terug in de tijd. Ze laten hem de polder zien en voelen zich weer even die jongens van zestien. Over een andere boerenzoon uit de klas, Gerhard, weten de klasgenoten zich vooral te herinneren dat hij altijd met de ruimtevaart bezig was. Hij had een grote missie in het leven en dat was: Op het erf van zijn vader bouwde hij eigen raketten, verzamelde hij potjes aarde van over de hele wereld en volgde hij als elfjarige al zijn eerste cursus ruimtevaart.

Na het behalen van zijn atheneum gaat hij naar de ruimtevaartopleiding in Delft en weet uiteindelijk af te reizen naar Amerika. Inmiddels werkt hij al meer dan twintig jaar voor de NASA en speelde hij een belangrijke rol als interplanetair navigator bij de landing van de Mars-robot The Curiosity. Hij neemt ons mee naar de NASA, laat ons The Curiosity zien, en vertelt vanuit de mission control room over zijn grote droom. Dan is er nog Jose, het paardenmeisje uit de klas, die alleen met haar moeder opgroeit op de boerderij.

Haar vader komt te overlijden als ze drie jaar is, maar haar moeder besluit alsnog alleen de boerderij voort te zetten. Jose krijgt een eigen pony en weet haar paardrijkunsten tot landelijk niveau te brengen. Als ze gaat studeren, stopt ze met paardrijden. Momenteel heeft ze haar werk op een lager pitje moeten zetten. De 64 jarige Reina is ongeneeslijk ziek en hun financiële situatie is een complete chaos.

Reina maakt zich enorme zorgen want In deze aflevering is het verhaal van Barend en Reina uit Almere te zien. De jarige Reina is ongeneeslijk ziek en hun financiële situatie is een complete chaos. Reina maakt zich enorme zorgen want hun huis is onverkoopbaar en ze wil Barend goed achterlaten. Rutger Castricum neemt zes gezinnen mee die als Vanavond start Camping PowNed: Rutger Castricum neemt zes gezinnen mee die als gevolg van de crisis al jaren niet meer op vakantie zijn geweest.

Op Camping PowNed kunnen zij ontsnappen aan de dagelijkse sores en helpen wij hen hun leven weer op de rit te krijgen. Want er is wel werk. Je moet het alleen wel willen Maak kennis met onze gasten Reana 32 en Charbel 43 Reana en Charbel zijn net een jaar bij elkaar en wonen met vier kinderen uit Reanas eerdere relatie in Spijkenisse.

Charbel solliciteert zich wild maar tot nog toe zonder succes. Het stel heeft jarenlang meer uitgegeven dan er binnenkwam en zo een schuld van Ze zitten nu in de schuldsanering en moeten leven van 90 euro per week. Hun drie bedrijven zijn allen vorig jaar failliet gegaan waardoor hun inkomen plots kelderde, van Martijn is boos, verontwaardigd en teleurgesteld: Roy 26 en Nalyne 20 Roy is, naar eigen zeggen, een voormalig crimineel op het rechte pad. Hij heeft twee zoons uit een eerdere relatie, Jaivy en Ryan, en is samen met zijn vriendin Nalyne de trotse vader van dochter Dali.

Een tweede dochtertje is onderweg. De familie woont sinds kort in een rijtjeswoning in Hoofddorp en het is er een drukke boel: Roy heeft geen werk en ontvangt een Wajong uitkering. Nalyne werkt parttime in een winkel. Marjon 39 en Marves 14 Marjon woont samen met haar zoon Marves in Amsterdam.

Marjon slaapt op een matras in de woonkamer, zodat haar zoon een eigen kamer kan hebben. Moeder en zoon hebben een sterke band. Marves zit op vmbo en heeft een folderwijk. Marjon staat positief in het leven, ondanks vele traumatische ervaringen. Ze is een startende ondernemer die met haar levensverhaal een inspiratie wil zijn voor anderen, maar haar in motivatiespeeches gespecialiseerde bedrijf wil nog niet echt van de grond komen.

Margreet en Dirk Margreet 42 en Dirk 53 en hun zoon Damian 9 ogen als een gelukkig gezin uit Hoogeveen, maar geldnood heeft hen de criminaliteit in gedreven. De financiële sores begonnen toen Dirk zijn baan verloor. Hij kon de hypotheek niet meer betalen en hun huis werd door de bank verkocht, het echtpaar achterlatend met tonnen schuld. Om het huishoudboekje weer op orde te krijgen heeft Dirk zich tot de misdaad gewend, maar daarmee heeft hij het gezin nog dieper in de problemen geholpen.

Beiden hebben ze geen baan, alhoewel René werkt met behoud van uitkering bij de plantsoenendienst werkt. Ook Sonja en René zitten in de schuldsanering en krijgen per week 65 euro uitgekeerd. De deurwaarders komen echter nog steeds op bezoek. Onduidelijkheid over lot verdwenen vrouw Almere Volendamse juwelier sluit na overval zijn winkel Arnhemse uitvaartverzorger redt leven oude man Leren dribbelen met smartphone in de hand. De mug komt vaak mee bij de De mug komt vaak mee bij de import van banden voor landbouwvoertuigen of vrachtwagens.

We portretteerden zo Alinda van Zanden. Destijds was ze 1. De Icedôme in Almere wordt de nieuwe topijsbaan. Friesland en Zoetermeer leggen zich er niet bij neer. Dit weekend is het weer tijd voor het grootste festival: Tsvangirai en Mugabe in Harare, in maart Correspondent Kees Broere spreekt in Zimbabwe met voor- en tegenstanders van het beruchte hervormingsprogramma dat Mugabe in doorvoerde. Diamond League in Londen.

De zomerkoffer van… Marlou van Rhijn Het En in de serie ‘De zomerkoffer van. Dat is een groot probleem voor vastgoedbeleggers en gemeenten.

Maar er lijkt een oplossing gevonden om deze leegstand te lijf te gaan: Meer dan mensen raakten gewond, van wie er 20 slecht aan toe Meer dan mensen raakten gewond, van wie er 20 slecht aan toe zijn. Rond kwart voor negen gisteravond ontspoorde een hogesnelheidstrein bij het Spaanse bedevaartsoord; er liggen nog mensen onder het puin en daarom worden meer doden niet uitgesloten.

Vrouwen moet duidelijk gemaakt worden dat bij een kinderwens 35 jaar de maximale leeftijd is. Na de leeftijd van 35 jaar halveert de vruchtbaarheid. Meisjes en vrouwen zijn zich daar niet van bewust. Hij wil voorlichting geven in het voortgezet onderwijs. Geert Geersing ondervond dit aan den lijve.

Hij werkte in een drukkerij, werd ontslagen en geen bedrijf wilde hem hebben. En dus bedacht Geert zelf een plan: Vijf jaar geleden hadden ze nog geld over, maar inmiddels blijven de kosten maar stijgen. Toen hij in koningin Beatrix een Bekend werd hij met zijn hits ‘Rampeneren' en ‘Leipe Mocro Flavour'. Toen hij in koningin Beatrix een knuffel gaf, sloot iedereen hem in het hart.

..

Dat probleem is er inderdaad, maar het wordt van de verkeerde kant benaderd. Het probleem is niet dat er te weinig bezoekers naar de musea komen en dat het doorsnee publiek geen toegang heeft tot onze kunstschatten wat is er gebeurd met het algemeen onderwijs, internet, bibliotheken en persoonlijke nieuwsgierigheid? Het excellente moet boete doen voor haar uitzonderlijkheid omdat het museum blijkbaar niet in staat is haar kunstschatten op eigen voorwaarden te verdedigen.

Het was al met al een schokkende ervaring de aanvraag te lezen. De begeleidende brief van de directeur van het museum waarin hij het programma en haar doelstelling ondersteunde kwam over als de brief van een schipperende burgermeester in oorlogstijd. De vraag is welke oorlog er gaande is. Mijn meest waardevolle ervaringen met kunst onderging ik onvoorbereid. Toen ik 18 was zag ik in een filmhuis in Amsterdam noord mijn eerste Bergmanfilm. Er was niemand om het uit te leggen en ik was drie jaar lang van slag.

Een jaar later liep ik door Parijs. Hongerig en ongelukkig verliefd. Hetzelfde is mij overkomen met componisten, schrijvers, grotschilders en pottenbakkers. Deze intieme, individuele en onvoorbereidde ontmoeting is naar mijn mening essentieel voor de beleving en de waarde van kunst.

Niet het samen knutselen en het als makke schapen wandelen aan de leiband van de audiotour. De allergrootste betekenis van schilderijen, objecten en beelden is misschien wel dat ze juist niet bewegen en ons onbewogen door de tijd over eeuwen heen in diepe stilte recht in de ogen kijken. De schoonheid van kunst is een mysterie. Dat een museum met een van de prachtigste collecties ter wereld zichzelf met behulp van een plaatselijke comedienne en een multiple choice formulier aan de wereld wil verklaren in plaats van die collectie op haar eigen waarden te verdedigen is het verraad van dit mysterie.

Onderwijs dient er voor om mensen als zelfstandig denkende wezens op te leiden zodat zij dit mysterie deelachtig kunnen worden. Kunsteducatie bereikt precies het tegenovergestelde, en het zou derhalve verboden moeten worden. Ondanks mijn emotionele betoog tegen toekenning van deze aanvraag besloot de behandelende commissie van dit fonds het plan te honoreren.

Niet zozeer vanwege de inhoudelijke kwaliteiten van het programmavoorstel, maar op grond van een gemeend maatschappelijk nut. Het is merkwaardig dat in een mediawerkelijkheid die zozeer door persoonlijkheden wordt bepaald er op de persoonlijke leefomstandigheden van Geert Wilders in relatie tot zijn politieke denkbeelden een taboe lijkt te rusten. En dat terwijl zoveel bij dit fenomeen door persoonlijke omstandigheden lijkt te zijn geinspireerd.

Een van de opvallendste, maar ook weer niet geheel onverwachtte, aspecten van de PVV is de aandacht voor dierenleed. Op de website staat een artikel waarin aandacht wordt gevraagd voor het beklagenswaardige lot van de 42 jarige Aziatische olifant Annabel uit het Noorder Dierenpark in Emmen.

Tijd om de minister ter verantwoording te roepen. Baby olifantjes en dierenbeulen: Wat van de andere maintarget, de westerse cultuur te bevijden van vreemde smetten, niet gezegd kan worden. Maar het gaat de PVV er ook niet om om iets te bereiken.

De PVV wil eigenlijk, op het dempen van droge grachten na, helemaal niets veranderen. Er is geen ideologie, geen wereldbeeld, enkel een verzameling al dan niet verklaarbare, als politiek vermomde, persoonlijke fobieën, waarvan de liefde voor het gekooide dier uiteraard een van de mooiste symbolen is. Deze afwezigheid van concrete en haalbare politieke doelen is de reden van het in kille cijfers marginale succes bij de kiezer, en ook de reden waarom haar tegenstrevers, die wel enigzins haalbare politiek voorstaan, zich geen raad met het fenomeen weten.

Wie Geert Wilders en zijn partij probeert te begrijpen vanuit een politiek gedachtegoed loopt op tegen een muur van oorlogstaal die niet voor rede vatbaar is, en ook niet voor rede vatbaar wil zijn. Niets is politiek, alles is persoonlijk. Het zijn ideeën en conclusies die rechtstreeks voortkomen uit het fysieke en mentale isolement waarin Geert Wilders dagelijks leeft. Beschouw de wereld vanuit zijn ogen, opgejaagd wild, dag en nacht omringt door beveiliging, van schuiladres naar schuiladres, veroordeelt tot een abstracte werkelijkheid, en het is eigenlijk verbazingwekkend dat de man nog Nederlands spreekt.

Zoals gezegd worden de omstandigheden in het persoonlijk leven van de politicus Wilders zelden meegewogen in de beoordeling van zijn ideeën. Het is de paradox van de digitale hufterigheid: Een bewijs van deskundigheid of gezond verstand is niet vereist. Daarnaast speelt misschien een fout soort beleefdheid. Men houdt het persoonlijke van het politieke gescheiden. In algemene zin is dit de correcte houding, maar in het geval van Wilders is het schutterig vluchtgedrag en in in zekere zin onverwantwoordelijk handelen.

Hier is namelijk geen politiek streven werkzaam, maar een groot persoonlijk drama. Wilders leeft in extreme omstandigheden. Hij floreert daar zo wonderbaarlijk onder, dat het er alle schijn van heeft dat hij zich bewust of bewust onbewust in deze situatie heeft gemanouvreerd.

Dat is een ernstige constatering, maar in de psychologie zijn wel vreemdere cases beschreven. Net als de individuen die hij het felst bestrijd lijkt ook Geert Wilders in een typische radicaliserings spiraal terecht gekomen.

Zijn overspannen wereldbeeld wordt elke ochtend bij het ontbijt bevestigd door de aanwezigheid van body guards, zoals dat voor die Afghaanse tiener in Bora Bora de raketaanvallen zullen zijn. En wanneer wij ons in deze persoon aan het ontbijt verplaatsen, een persoon die zich als een nomade door een anonieme wereld beweegt, terwijl hij zijn eigen hoofd en woorden bijna dagelijks in veelvoud in de media ziet, zodat hij kijkend naar zichzelf op televisie zijn eigen doelgroep is, dan is het logisch dat de gedachten vooruitschieten naar een aantal jaren na nu, en de vraag weerklinkt: Vraag je je af.

Want dit is niet zoals het verhaal zal gaan. Regeringsmacht is niet het streven. Wat iedereen weet maar wat niet wordt uitgesproken is dat dit maar op een manier af kan lopen.

Uiteindelijk zal hij geslachtofferd worden of bezwijken onder de druk, zodat hij tenslotte altijd zijn gelijk zal hebben. Na de Marokkanen moeten nu ook de Turken er als bevolkinsggroep aan geloven. Er is maar een conclusie mogelijk. Hier is iemand bezig om op een zeer complexe manier een einde aan zijn leven te maken. Het martelaarschap van Geert Wilders is dramatisch en persoonlijk onvermijdelijk en wordt misschien nog wel meer verlangd door zijn aanhang, dan door zijn tegenstrevers.

An anti-fascist punk movement, taking place in a fascist state; a multiracial musical underground, in a time and place where racial mixing was a criminal offence.

This is the story of South African punk as told by musicians, activists and documentarists from the late s to the present. At the heart of the story is National Wake: Between and , they and their peers created a cultural — and multicultural — explosion whose effects can still be heard in South African alternative music today.

In in South Africa, the National Party came to power. A white supremacist organisation, many of the leaders of which had supported Nazi Germany during the Second World War, the National Party quickly set about reconstructing the country according to their own racial theory: Everyone was assigned a racial category, which determined where they were allowed to live.

I hung around him indoors all the day waiting for him to take off his shirt- — as workers commonly did in the Orange Free State heat — hoping to see his skin of many colors.

I remember being surprised when he did remove the shirt revealing a light brown even-toned back, not the colorful explosion I had expected. There was a definite shock when I realized things were not as named and the language of classification did not describe the reality of the situation. Ivan Kadey would go on to form, in , the most radical protest band of his generation, National Wake. But before that, something happened that changed the consciousness of all South Africa. In , black students in the Johannesburg township of Soweto rose up in protest against new education laws.

The police response left hundreds dead, and the country in chaos. And for the first time, it was all on television. I watched images of the uprising possibly the first I had ever seen broadcast in South Africa with a mixture of horror at the brutality, and admiration and respect for the kids.

I knew the nature of the struggle had entered a new phase and the days of white rule were numbered. A network of communes, where dissidents, white and non-white alike, could develop their own culture, and their own visions for a new South Africa. Kadey, by then a young artist and musician, found his way to one such commune in Parktown, a suburb of Johannesburg.

Literacy groups who ran publishing houses producing material for worker education. Carpentry co-ops, teaching skills and living according to the principles of [19th century experimental social activist] Robert Owen. Rock and roll bands. The network really stretched throughout the country. Informal jam sessions were a regular occurrence. Gary led a funk band called The Monks at that time featuring himself on keys, and Punka on drums. Gary had been the drummer for an Alexadra based band called the Flaming Souls at age twelve.

National Wake worked up a set of songs with all of us contributing, and we decided to stage a gig. Without any overt discussion — we all knew what we were embarking on, and were totally charged up and ready to go. Celebrate the death of nationalism. The Parktown commune soon became the National Wake headquarters. They named it the DMZ, as in demilitarised zone.

The racially-integrated commune took us into uncharted territory and, in terms of many statutes governing the domicile of the different races in apartheid South Africa, what we were doing was totally outside of the law.

Under the set of restrictions called the Pass Laws, no-one could leave their designated area without official permission.

In theory, there was no way a mixed-race band could travel around the country playing concerts. Gary, Punka, and Mike, and other members of our crew were forced to carry.

We also played in the township clubs, both officially controlled within South Africa, and privately owned clubs in Bantustan areas. Our most incredible performances were the street gigs we played — one on Rocky street, and the other in the plaza area of Highpoint in Hillbrow. The street was an integrated area of the city and the band fit naturally into the scene.

Seeing a group of musicians of different races always put a charge into the air. When we unleashed our electric music things took on positive energy as the band could really deliver, and these were amongst some of the most satisfying gigs we played.

By late , enough bands had emerged to justify a punk package tour. National Wake, and their contemporaries like Wild Youth and Safari Suits, set out across the country. I told him to shove it and that we were playing whether he liked it or not. We would appear at every gig we had been billed and advertised to perform and he would have to bar us from the stage.

He braced himself through the three initial concerts and only lost his nerve when we played the last one in Vishoek, the most conservative enclave on the Peninsular, where the actual contract governing the hall expressly forbade any mixed race gathering.

After the first ten seconds he pulled the plug on us and closed the concert. The audience were pretty pissed, but placidly accepted the end of the show and left without protest. The international record company WEA had an office in Johannesburg. One of their employees, Benjiy Moodie, was a dissident punk fan himself.

Moodie began using the record label to officially release music from the punk rock underground. National Wake, the most politically unacceptable band in the country, now had a major label contract. Drawing on punk rock, dub and Clash-in-New-York ragged funk, National Wake stands as a timeless punk rock milestone. In fact there was a time they used to bring the police recruits on their first outing from the academy to a night of patrol in Hillbrow, through the Wake house like a trip to the game reserve.

We created a world for ourselves that was, by circumstance, pretty insular. In years since others have described arriving at the Wake house as virtually entering another country. We were dragged down to the Hillbrow Station to meet with some plain clothes officer who was obviously in some state security and intelligence division. In the final days we were being visited about three times a day — cops simply walking through the house, looking in ashtrays, poking around, never saying anything, coming and going at will.

Soon, the record company was visited by the security police. And this is where the first part of the story ends. National Wake imploded under the constant pressure, in But they left a legacy which would grow and grow…. I think that what National Wake did, they caused such a shock to the system, that the dynamite blast that they caused blew open doors instead of just opening them marginally. But back in the early 80s, he was one of the punk kids. He became a photographer for the emerging scene, and when he left school, he moved between Johannesburg, Durban and Cape Town, each of which had its own punk rock underground.

So the punk thing was a very strong underground movement where political ideas were freely exchanged, and therefore it became a very important pedestal for new ideas, a testing ground of new ideas ….

In that, the mainstream was so far removed from reality, that even trying to connect with them meant that you had to sacrifice certain of your ideas. Bands like Asylum Kids and Leopard had their albums coming out legally, released through major labels. And that created a situation where that music was, for a moment, much more accessible. And of course, it was treated somewhat as a fad. And the fad receded, and the scene went totally underground. And that was the message that a lot of the people in the scene were trying to get out there: And we had conscription, so once you finished school you had to go into the army and go and kill people.

They came back in a body bag or some of them were killed while you were next to them. You know, in contact situations. But in , because they were running out of able-bodied men, they started calling up immigrants as well, people who were born in different countries. And the English people were not as conditioned as the Afrikaans people at that stage by the media and by the whole national party dogma.

So the movement gained momentum because the government refused to listen to the people, and just continuously made the same mistakes over and over again. And when they were unhappy with how people reacted to their deeds, they would just implement more draconian security laws to limit things even further. And that made people angrier and angrier.

Upbeat party rockers The Genuines mixed traditional Cape Town guoma music with punk influences, while the jarring Koos introduced South African culture to the discordant sounds of post-punk. And increasingly, the lyrics were in the Afrikaans language rather than English. Deon Maas explains why: Because it was associated with apartheid and with the colonial laws of the government. And this was a major watershed movement.

And most of these gigs they tried to ban them, and people actually continued these gigs in spite of the bannings. So all the students went there anyway. Nelson Mandela became president after free elections in In the alternative scene, much of the angry protest punk gave way to celebratory ska. Today, South African punk is still going strong. Hog Hoggidy Hog is a contemporary Cape Town ska-punk band.

Their trumpet player, Lee Lips, explains something of the resonance of punk for his generation. We hate what the old government was about. That was why we got into punk rock…. One person is as African as the next. Hog Hoggidy Hog is one of the longest-running punk bands of the democratic era. While being firmly rooted in the ska-punk tradition, they are also overtly African in their sound.

The sound is for me, synonymous to Africa in general, maybe not particularly South Africa, you know? And it gets absorbed in…. South African punk rock today, then, continues in the tradition that Ivan Kadey and others carved out for it in the late s: And I was born here, this is my home. More info about this will follow on the National Wake Facebook group, which is also streaming a selection of Wake classics.

In contemporary punk, Cape Town stalwarts Hog Hoggidy Hog have just released a new album Method to the Madness while up-and-coming Johannesburg punks Swivelfoot have their debut album coming out in July. Sy rolprente is daarop gemik om mense ongemaklik te laat voel, om die visuele oomblik so uit te rek dat kykers verveeld raak en uit die vertelling glip.

Vyf programme van Kerkhof se rolprente word vertoon. Genres soos die musiekblyspel, die soetsappige ek-belydenisse van praatprogramme en die riller word geparodieer om kommentaar te lewer op die verskynsel van verkragting in Suid-Afrika. Maar dit beteken nie dat verkragting getrivialiseer word nie. Daar word ook aan die politieke aspekte van die misdaad aandag gegee. Kerkhof het gewys daarop dat die apartheidstaat mans opgelei het om vroulike aktiviste in die Wes-Kaap te verkrag.

Geen prekery nie, dus. Dit is egter die dokumentêr Rough Ride, oor die taxibedryf in Suid-Afrika, wat besonder interessant is. Ian Kerkhof, wat in die visuele kunste as Aryan Kaganof aktief is, wys van Maandagaand om Die tentoonstelling heet Logoff Logon Logos.

Saterdag, 14 Julie, om Enige jaren geleden richtte de Paus van Rome zich tot de wereld met de voor het tijdgewricht opzienbarende vermaning dat de Duivel nog steeds onder ons is. Want juist wanneer wij het geloof in hem dreigen te verliezen moeten we op onze hoede zijn, aangezien die vermeende afwezigheid van het explicite kwaad zijn ware triomf is, en onomstootbaar bewijs van zijn bestaan, aldus de opvolger van Petrus.

Van de wonderbaarlijke geldvermeerdering van speculanten tot de zwarte magie van Harry Potter en het moderne geloof dat de mens het alleen af kan in de wereld. Het is allemaal duivelswerk. Wat lijkt op een ideologisch achterhoedegevecht is natuurlijk ook een poging om de advocaat van het goede te revitaliseren.

Zonder het kwaad immers is er geen behoefte aan die eerste. De pogingen het kwaad te benoemen en een eigentijds gezicht te geven — goed gekapt, succesvol en in maatpak — zijn evenzeer een methode om het goede zichtbaar te maken.

Maar deze eendimensionale compositietekening van de verdachte en het slachtoffer doen natuurlijk geen recht aan de veelkleurigheid van beide partijen, want de duivel is, sinds de zondeval, ook de gever van kennis die God, om naar het lijkt tactische redenen aan de mens onthoud. Dat de zaak iets gecomliceerder ligt bewees Thomas Mann in zijn Doktor Fautus. Het is geen boek om in een ruk uit te lezen.

De bijna pathologische neiging tot exactheid en alomvattendheid van de schrijver die zich in schier eindeloos kristalliserende bijzinnen en tussenvoegingen manifesteerd, maakt het lezen tot een geconcentreerde bezigheid. In de roman, die de tragische levensloop van de componist Adrian Leverkühn tot onderwerp heeft, komen veel beschrijvingen van muziek voor. Dat is niet zomaar een vanzelfsprekende consequentie van het onderwerp, maar ook een duidelijk stijlkeuze.

De impressionistische beschrijvingen van de muziek en de muziektheorie die zozeer vergroeid is met de Duitse geschiedenis, klinken door in de hierboven genoemde neiging tot detaillering die voor een belangrijk deel een puur muzikaal karakter hebben.

Maar Doktor Faustus handelt niet alleen over muziek, het is ook opgezet als een wijdlopig muziekstuk dat zich in steeds andere variaties rondom hetzelfde Leitmotif, de ontzielde bezieling, beweegt. In zijn uitvoerige gesprek met de Duivel denkt de componist de eerste te betrappen op een verspreking die impliceert dat hij niet niet reeel is, maar een illusie van zijn door de syphillus geinfecteerde brein.

De Duivel reageert fel. En je zult weten waarom je betaald, waarom je lijf en ziel aan ons vermaakt. Met die laatste opmerking wordt verwezen naar het derde hoofdstuk van het verhaal waarin het Leitmotiv voor het eerst gepresenteerd wordt met een zinnebeeld dat in vele variaties zal worden herhaald. In de nog niet door massamedia besmette lange avonden van hun jeugd laten Zeitblom, de verteller, en Leverkuhn de componist en hoofdpersoon van het verhaal, zich door Jonathan, de vader van de laatste, onderwijzen in de — de oude man tot tranen roerende — raadselen en schoonheid der natuur.

Als amateur-allesweter verdwaalt Jonathan in zijn spirituele verbazing over het heliotropische gedrag van mineralen. Wanneer de deksel van het proefvat wordt verwijderd groeien de kristallen wezens hongerig naar het licht toe. De weemoedigheid van deze beweging versterkt door de wezenloosheid waarmee het zich voltrekt. Het is het gedachteloze, instinctieve groeien van de materie die het kleine verhaal iets onwaarschijnlijk omheilspellends geven.

Dit is niet een daad, dit is een natuurlijk proces dat — gegeven de juiste omstandigheden — een onstuitbare vanzelfsprekendheid zal worden. Een boek waarin de Duitse culturele geschiedenis vanaf de reformatie, en het moment waarop de eerste Faustus wordt geschreven, zou worden ontleedt op haar morele principes.

Het is ook het verhaal over een kunstenaar die de liefde opgeeft, in ruil voor magische krachten. Een boek, in feite, over zijn eigen leven en lijden. De koele strengheid die met het pact over de kunstenaar komt maakt hem, dankzij een duivelse paradox, in wezen een sentimenteel mens.

Hoewel streng voor zichzelf en voor anderen, is de voornaamste drijfveer van die uiterlijke vormelijkheid een diep en met het stijgen der jaren steeds groter wordend zelfmedelijden. Zoals er ook achter de krachten die zijn Vaderland in haar greep zouden krijgen, in wezen de grenzenloze sentimentaliteit van osmotische processen schuil ging.

Men kan zich bij het lezen van deze magische roman niet onttrekken aan de gedachte dat de schrijver zijn leven lang in afwachting was van de groteske climax van gedurende jaar langzaam aan de kook geraakt Burgerdom, uit de dampen waarvan een krijsend spook werd geboren zonder welks aanwezigheid —zowel in het boek als in het bewustzijn van de lezer — het Faustus thema puur literair was gebleven.

De aanwezigheid van Adolf Hitler op de achtergrond van de vertelling maakt het duivelse element echter gruwlijk reëel. Een van de meest aantrekkelijke waarden van kunst — naast troost en verstooiing — is dat zij door middel van de gekozen vorm een door de kunstenaar ervaren werkelijkheid vastlegd, en daarmee iets van een historische mentaliteit bewaard. Wie kijkt naar een schilderij van Breughel, kijkt door de ogen van Breughel die dit schilderij ooit als eersten zagen.

De virtuele aanwezigheid van die scheppende ogen is eeuwig met het werk verbonden. Donkerglimmend aan weerszijden van een zelfbewuste neus, zweven ook de ogen van de kunstenaar Thomas Mann boven de eerder beschreven scene.

De lezer ziet de tekst door de ogen van de schrijver en proeft de bittere triomf van die levensloze metafoor. De persoon van de schrijver en de periode die het verhaal beslaat maken dat het basale chemische proces naast het Faustthema — de ontzielde bezieling — ook de turbulente politieke- en sociale werkelijkheid van de eerste helft van de twintigste eeuw beschrijft. Het kristal op zwaar water symboliseerd niet alleen de alles overwoekerende dynamiek van de horde, maar ook het streven van de massa om, als niet denkend geheel, tezamen toch een genie kunnen zijn, precies zoals de zichzelf niet bewuste materie in het zware water zich aan de buitenwereld presenteerd als een sprookjesachtige plant.

De basis van alle leven, zo lijkt de waarnemening te zeggen, is zielloos. Via psychologie, antropologie en fotografie ontdekt de moderne mens patronen in zijn wezen die feitelijk niet zoveel verschillen van de in laboratoria waargenomen chemische reacties en processen. De hevige politieke turbulentie en het radicale gedrag van georganiseerde groepen is ontegenzeggelijk op verregaande wijze beinvloed door dit radicaal nieuwe zelfbeeld.

Het proefvat in vader Leverkuhns laboratorium staat daarnaast uiteraard ook symbool voor het geinspireerde individu dat er naar streeft dingen te zien — als eerste — en dingen te horen die niemand ooit eerder heeft gehoord, en die een mens niet kan ondergaan zonder aan de trivialiteit van zijn eigen bestaan herinnerd te worden.

Als een groeiproces dat wordt gedreven door drukverschillen — net als de kristal op sterk water — ontwikkelt de gedachte zich, bewegend naar het licht, tot een nieuw inzicht. De schier oneindige betekenisdiepte van het beeld van de krisallen onderstreept daarnaast ook nog eens de betrekkelijkheid van al dit nieuwe en ongehoorde. Je kijkt in gedachten naar de kristalen die voor het aandachtige publiek haar stille dans opvoeren en je weet dat je feitelijk kijkt naar het brein van Alles.

Die niets anders is dan een spastische beweging naar buiten toe. Als sluitstuk in deze keten van beelden is daar tenslotte de literatuur in algemene zin, en deze roman in het bijzonder die als een nabootsende, spastische entiteit wordt gepresenteerd die zich, als een vlinder die onwetend is van zijn eigen sluwheid, tooit met ogen van een giftig insect of de nerven van een oneetbaar blad.

Uit de scene spreekt een ambigue gevoel over de waarde van deze kennis. Enerzijds dwingt haar schoonheid en raadselachtigheid als vanzelf tot waarneming en bestudering. Op hetzelfde moment echter dat zij zich openbaard, ontneemt de kennis het zicht op zichzelf. De argwaan tegen kennis van dingen die je niet zou mogen weten wordt in het boek door verschillende figuren uitgesproken.

Ook de verteller Zeitblom heeft zijn twijfels over de kennis omtrent zaken die misschien niet voor mensenogen bestemd zijn. Een scene die deze onkenbare werkelijkheid beschrijft en welks bestaan zich spiegelt in de mentale spanning van een nog onvoltooid meesterwerk, is die in welke Leverkühn zijn reizen met de Amerikaanse wetenschapper en ontdekkingsreiziger Professor Capercailzie beschrijft.

Twee reizen die opvallende ruimtelijke exoten zijn in deze door interieurs gedomineerde vertelling. Maar zijn reisgenoot en gids Capercailzie, die natuurlijk niemand anders dan de duivel zelve is, maakt dat de lezer weet dat dit alles geen grap is, en dat Leverkühn de dingen die hij beschrijft werkelijk heeft gezien, hoewel de werkelijkheid in deze uiterst rekbaar is, en niet vanzelfsprekend van fysische aard is.

Zijn biograaf, die immers in het bezit is van een woordelijk verslag van de ontmoetingen van Leverkühn met de Duiveld, door de eerste genoteerd, moet het ook hebben kunnen weten, maar hij verkiest om uit liefde voor zijn vriend discreet te twijfelen. De beroerdste niet, en uiteraard in diepste wezen ook eenzaam, wijdt de Duivel Leverkuhn op zijn reizen in in de mysterieën van dat wat niet van hem is, maar waar hij wel bij voortduring naar lonkt.

De twee werelden die hij zijn toekomstig eigendom toont zijn niet toevallig beiden theaters waarin het licht zijn sterfscene speelt en waar, in totale duisternis, nieuwe levensvormen ontstaan.

Het begin van de wereld ligt op de bodem van de oceaan. Een ondanks al het aanwezige water dorre akker die de aanwezige bevolking van dieren nooit zou kunnen voeden indien er niet, alle seizoenen lang, eern zachte en constante regen van lijkjes op zou neerdalen. Wezens uit een andere wereld, moegestreden, halfverorberd of domweg uitgepoept zweven traag maar onverbiddelijk naar die eerste weide van waaruit zij opnieuw de tocht omhoog langs de voedselladder en opwaarts naar het licht zullen aanvangen.

Samen met Caparecailzie daalt Leverkühn af naar de diepste dieptes en ziet wat niemand ooit voor hem heeft gezien. En donkere wereld vol lichtgevende wezens die bij aanraking met de duikboot spontaan exploderen. Allen zitten zij in hun waterlaag van aanvaardbare druk gevangen. Van het begin van de wereld gaat het naar het eind van het heelal dat er niet is omdat alles zich van elkaar af beweegt, vertelt Leverkühn die als vanuit een privéloge neerkijkt op het geheel dat er, zoals hij zegt, enigzins uitziet als een plat zakhorloge, maar dan natuurlijk van onmeetbare omvang.

Hij vertelt over miljarden sterrenstels en de onbeduidende plek die ons melkwegstelsel in dat geheel inneemt. Zeitblom, de biograaf, vraagt zich op bijna beledigde toon af wat hij met zulke inzichten en onbevattelijke getallen moet.

Zich er toe voelt aangetrokken, maar ook weet dat dit een werkelijkheid waarvan hij altijd toeschouwer zal blijven, en die hij nooit werkelijk zal mogen ervaren, anders dan door de visionaire muziek van de componist die hij als persoon en kunstenaar lief heeft zonder dat die liefde ooit echt wordt beantwoord.

De onmogelijke liefde, die andere manifestatie van de ontzielde bezieling, is het tweede grote thema van de roman en eveneens een onmiskenbare echo uit het persoonlijk leven van de schrijver. Uit alles in het boek spreekt dat Leverkühn reeds op jonge leeftijd weet dat hij gedoemd is. Zijn nimmer verdwijnende periodieke migraine aanvallen lijken het verzet van een soorteigen fysiek tegen een ongewone intelligentie en gevoeligheid.

Zo kwetsbaar voor de chemie van de emotie dat hij het gevoel uitsluit en de ontroering bijna wetenschappelijk probeert de benaderen. Het individuele genie — dat in eerste instantie een genie van de perceptie is — vereist een zintuigelijke gevoeligheid die hem breekbaar maakt. Om deze zwakte te harnassen wordt de materie tenslotte zo rationeel mogelijk benaderd. Het contract dat Leverkuhn met de Duivel sluit verschaft hem derhalve geen bovenmenselijke vaardigheden, maar maakt het hem mogelijk om met zijn uitzonderlijke zintuigelijke gevoeligheid te kunnen waarnemen.

Het verheft zijn kunst boven het beredeneerbare en laat hem iemand zijn die hij in wezen niet is. Als om die zelfvervreemding te beklemtonen is de kostprijs van deze duivelse applicatie het verbod op liefhebben. Zoals iedere kunstenaar in zekere zijn zijn vaardigheden tot liefhebben zal moeten limiteren om te kunnen scheppen.

Leverkuhn zal zich tijdens zijn bestaan niet met een zielsverwant mogen verbinden. Wie hij liefheeft zal sterven. De hierboven aangehaalde vermaningen van de kerkvorst gaan misschien op voor gewone stervelingen die vrijwillig dreigen te verdwalen in de ontzielde werkelijkheid van cyberspace op zoek naar betere werkelijkheden, maar de kern van het drama dat hier beschreven wordt is dat de kunstenaar Leverkühn zich niet uit hooggestemde verwachtingen, maar uit wanhoop in de armen van de Duivel werpt.

De prijs die Leverkühn moet betalen voor zijn visionair kunstenaarschap is een even solitair leven dat bij de afwezigheid van liefde een proces van vergeestelijking in werking zet dat uiteindelijk in waanzin en fysieke aftakeling eindigt. Alle facetten van zijn persoonlijkheid schreeuwen uit dat hij voor- danwel ontijdig geboren werd. Omdat hij zich tot de klassieken wil verhouden is hij een beredeneerde modernist, maar in de nerven van zijn gevoelsleven en in de gedroomde positionering van zijn kunstenaarschap — het eenzame genie hoog in de bergen wier composities een spiegel van de universele raadselen zijn — is hij een volbloed romanticus.

Net als bij de wetenschappelijke data wordt ook de muziekgeschiedenis ten tijde van Leverkühns bestaan voor het eerst in de geschiedenis als loodzwaar en in essentie onbevattelijk ervaren; hoe daar duiding aan tegeven, wat er aan toe te voegen? De nervositeit die deze situatie opwekt is een open uitnodiging tot radicaal denken.

Modernisme, vernietiging en een gedrogeerde waarneming waarin het ik opgaat en verdwijnt in een zichzelf omhelsende werkelijkheid. Het intellectuele drama van Doktor Faustus behelst deze ontzielde bezieling, de intelectuele ontroering, die in zekere zin een modernistisch verschijnsel is. Het emotionele drama dat daarna parallel loopt, staat in het teken van de chemische ontroering, de liefde, en het zou geen drama zijn als het niet ging over de onmogelijkheid van die liefde.

Een drama dat zich wederom spiegelt in het persoonlijke leven van de schrijver en zijn, door hem zelf vervloekte, liefde voor half volwassen jongens. Een verlangen dat zich in al haar onderdruktheid juist manifesteert in de huiskamer wanneer Mann verliefde gevoelens voor zijn dan 13 jarige zoon Klaus bij zichzelf bespeurd.

Zijn verwarring en zelfhaat aangaande deze zaak vertaald zich in een steeds kritischer houding ten opzichte van zijn zoon, zeker als die wel zijn homosexualiteit openlijk beleid. Hoewel zijn romans gevuld worden door een overvloed aan personages, lijkt het er niet op dat Mann van mensen hield. Van echte mensen tenminste.

De voortdurende onderdrukking van zijn eigen sexualiteit moet hem van die soort vervreemd hebben. En zo worden de metaforen en personages een voor een ontmaskerd en wordt de schrijver van het boek zichtbaar. De tot in detail beschreven zinloos pijnlijke doodsstrijd van het kind staat als een litteken in het boek gekrast. Alle liefde moet dood om het werk te kunnen volbrengen.

Alle slome scrupules en twijfels overboord gezet. Dat maakt dat de roman, die in eerste aanblik ontoegankelijk, theoretisch en abstact overkomt, tot een van de meest aangrijpende en emotionele werken uit de wereldliteratuur, zonder overigens gespeend te zijn van hoogmoed, sentimentaliteit en ijdelheid. Ook in deze gestileerde klaagzang en intellectuele biografie bewaakt de nobelprijswinnaar zijn eigen reputatie als groot kunstenaar, want de duivel, die het liefst op hoog niveau zijn gesprek met de mensheid aangaat, sluit natuurlijk bij voorkeur zijn verbond met een genie.

Bij het afbranden van de RoXY verloor Amsterdam een kwaliteit; het alternatieve uitgaan. Wat er overbleef is de commercie. Amsterdam is zijn internationale positie als alternatieve, vernieuwende uitgaansplek dus allang kwijt.

In Europa heeft Berlijn en sinds de crisis, sinds kort dus, Londen die positie overgenomen. Commercie heeft het uitgaansleven totaal overgenomen. Er is geen ruimte meer voor een soort half informele plek waar mensen kunnen doen wat ze willen, waar kunst en uitgaan samen komen. Waar je niet verplicht bent je klem te zuipen voor veel geld. De ultieme documentaire over De RoXY zou een stimulans kunnen zijn voor een volgende stap in het culturele uitgaansleven van Amsterdam. Terug kijken naar die bijzondere plek met bijzondere mensen moet een monument van die tijd worden en doet eer aan de mensen die het veroorzaakt hebben, maar moet moet dus ook als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe initiatieven.

Uitgaan is ook cultuur en niet maar alleen commercie, uitgaan kan ook kunst zijn. Ook in mijn directe omgeving was dat duidelijk; je sprak af in De RoXY voor werk en plezier. Een aantal initiatiefnemers voor De RoXY, zoals Peter Giele, waren mijn vrienden, dus was het voor mij makkelijk om binnen te komen op de avonden die ik wilde.

Leeg is het nu in de binnenstad. Niet alleen qua gevoel, er staat ook weer veel leeg. Laat dat uiteindelijk het motto zijn van de echte documentaire over De RoXY. Ek het twee keer van tevore vir Dood ontmoet. Ek het hom met my eie hand gegroet. Een keer was ek bewus en my siel het daarvoor gebloei. Die ander keer was my bewussein beroof van wat my lyf gedoen het, maar die oomblik het homself op my gewrig graffeer, drie keer.

Hulle voel vreemd vir my vingerpunte, asof hulle nie deel van my is nie, al is hulle my vel. En terwyl die ander terug trek in hulself in en dun wit paaie van onthou uitwys, die drie voel niks vir die vlerke van tyd nie en bly donker, pers aangetaste vel. Ek kan nie van hulle af wegkyk nie. Ek kan nie aan hulle raak nie, maar die drie raak aan my sig, vorseer my gedagtes binne in, diep, tot dat my siel net afkyk en vergeet van voor af. De première van Winterland op het Nederlands Filmfestival zorgde voor enthousiasme en discussie, evenals Nothing Personal van de Pools-Nederlandse regisseuse Urszula Antoniak.

De voorpagina van de NFF-dagkrant bevatte dagelijks een grote foto van een moment op de rode loper, waarmee ons mini-Hollywood, onze sterren en bekende Nederlanders in het zonnetje werden gezet. Ergens op het Nederlands Filmfestival NFF speelde zich kennelijk een andere realiteit vol glitter en glamour af, waar het publiek geen deelgenot van was. Na de verdeling van een karrenvracht Gouden Kalveren op het NFF stapt de filmwereld van de roze wolk weer in de dagelijkse realiteit.

Dat betekent nog niet dat het goed gaat met de Nederlandse film. Het succes en de immense media-aandacht voor het NFF geven een vertekend beeld van de realiteit. Ondanks het grote aanbod in de diverse genres worden er veel zwakke films gemaakt en is de kwaliteit over de hele linie matig.

De producenten van De Storm, het epos over de watersnoodramp in Zeeland in , zullen zeer tevreden zijn met de maar liefst Ondanks de enorme impact van het historische onderwerp is het een magere en teleurstellende film geworden over een jonge, ongehuwde vrouw die haar baby kwijtraakt. De interessante films komen toch uit de artistieke hoek. Van Warmerdam kennen we al als uniek talent en buitenbeentje van de Nederlandse cinema. Dick Tuinder en Urszula Antoniak maakten veel indruk met hun debuutfilms.

Winterland is een fascinerend debuut, een fantasierijke combinatie van live action, animatie, film-in-een-film, een duizelingwekkende opeenhoping van meerdere lagen realiteit en fantasie. Beginnend met een Jules Verne-achtig verhaal over een stel excentrieke personages die een ruimtereis maken, zien we acteurs die verdwalen in een mysterieus bos, en beelden van de filmploeg tijdens de bewogen opnametijd.

De première van Winterland op het festival zorgde voor enthousiasme en discussie. Want waar gaat deze film in hemelsnaam over? Een film over een film in een film, een prikkelend spel tussen realiteit en fantasie. Of Winterland daadwerkelijk publiek gaat trekken, is de grote vraag. Soms trekken dit soort artistieke producties 2. Daar gingen nogal wat debatten over onder de professionals: En wanneer kunnen we als Nederlandse cinema weer eens een rol spelen op de grote buitenlandse filmfestivals?

Daarvoor werd het label Dutch Angle in het leven geroepen, om veelbelovende jonge regisseurs en hun werk te promoten. Het woord urgentie viel wel vaker. Nederlandse speelfilms missen urgentie, we zijn te gezapig. Werkelijk bevredigende oplossingen hoe de betere film verkocht kan worden, kwamen tijdens de debatten ook niet boven water. Ieder jaar valt er wel een dergelijk verhaal te noteren, hetgeen een moedeloos gevoel oplevert. Filmmakers die werkelijk gedreven zijn, doen hun ding wel en zeuren niet over filmfondsen en omroepen die hun plannen zouden dwarsbomen.

Zo had beeldend kunstenaar Dick Tuinder een plan voor een speelfilm waar hij jaren aan heeft gewerkt. Het resultaat is er wel naar. Het slotakkoord van het NFF was verrassend en hoopvol. Nothing Personal van de Pools-Nederlandse regisseuse Urszula Antoniak won vier Gouden Kalveren, waaronder die voor beste regie en beste lange speelfilm.

Dat is opmerkelijk voor een kleine persoonlijk getinte film. Nothing Personal is een fraaie debuutfilm gedraaid in een wonderschoon Ierland, en handelt over een merkwaardige liefdesrelatie tussen een jonge Nederlandse vrouw en een oudere Ier. Deze film won een maand geleden trouwens al een pak prijzen op het filmfestival van Locarno. Hoofdrolspeelster Lotte Verbeek won helaas geen Gouden Kalf voor haar aangrijpende vertolking.

Die prijs ging naar Rifka Lodeizen voor haar evenzeer indrukwekkende hoofdrol in Kan door huid heen. Het is een bloody shame dat deze prachtige film pas op 17 december in première gaat. Dat heeft te maken met het doekentekort van de Nederlandse filmtheaters.

Daarin is een grote rol weggelegd voor Sally Dewinter, een personage dat in allerlei vormen in zijn werk opduikt. Halverwege de film Winterland beklaagt hoofdrolspeelster Tara Elders zich bij de regisseur, beeldend kunstenaar Dick Tuinder , Kampen. De scène is aan de speelfilm toegevoegd nadat een dagbladjournalist afgelopen zomer de filmset bezocht, op een landgoed in Overijssel, en in haar artikel schreef dat Winterland ook een eerbetoon aan actrice Elders wordt.

Dat wist Tara Elders namelijk niet. Of Tara Elders speelt dat ze dat niet wist. Of Tara Elders speelt dat ze speelt dat ze dat niet wist. Die scène had een vreemde therapeutische werking. Eigenlijk waren we in deze scène meer onszelf dan in de werkelijkheid, waar je vaak allerlei dingen voor de vorm moet ophouden.

In de wereld van Dick Tuinder is het echte fictief en het fictieve echt. En zodra je ergens je vinger op legt, verschuift alles. Hij trekt een betoverend, surrealistisch landschap op uit zelfgemaakte decorstukken, maar als het zo uitkomt, toont hij net zo lief de bordkartonnen achterkant.

En het échte hoofdpersonage is niet Tara Elders, maar Sally Dewinter. Een klein meisje is ze, met strikje, roze jurk en koffertje. Onschuldig, maar niet naïef. Ze orakelt in het Engels en vat de wereld om haar heen in speelse, diepzinnige oneliners. Sally heeft de geest van een volwassene. Soms is Sally getekend, en verschijnt ze in boekvorm, of als tekenfilm The Garden of Nothing, of op internet www. Dan bestaat ze weer even real life, en laat Tuinder haar spelen door een actrice, zoals in de korte film Most Things Never Happen Kinderen die écht wilden acteren.

Ik kende Kiriko en Kiriko kende Sally, ze was zelfs fan. Ik speel niet Sally, ik bén Sally, zei ze. In kreeg Tuinder de Grolsch-prijs voor aanstormend filmtalent. Leuk plan, zei hij, gaan we over twee jaar indienen. Winterland is meer dan een film. Er verschijnt ook een cd, met Winterland-liedjes, van Tuinders vriendin, muzikante Sonja van Hamel popduo Bauer en er volgen nog optredens op de première tijdens het NFF, en aansluitend in de Melkweg.

Op zijn atelier en kantoor aan een Amsterdamse gracht, voorheen in gebruik als yoga-school, maar nu behangen met tekeningen en schilderijen, memoreert Tuinder de geboorte van Sally. Want praten en daarbij níet tekenen, dat lukt hem maar moeilijk. Ik kon niet slapen en staarde naar buiten, naar de lichtjes die ik af en toe onder me zag, van dorpjes of kookpotten. Het was als een spiegel van de sterrenhemel. En opeens tekende ik een meisje: Ik had ook onmiddellijk die naam, die me goed beviel: Kaganof zag die eerste tekening en kreeg kippenvel.

Hij mompelde wat over de miljoenen die ik er mee zou kunnen verdienen, en zei ernstig: De merchandising moet overigens nog op gang komen, erkent Tuinder. Hij toont zijn Sally Dewinter muismat. Ik kan daar ook iets of iemand anders voor gebruiken. Sally is de neutrale observator van dingen waarvan ik zelf bijvoorbeeld angstig, opgewonden of tobberig zou worden.

Soms tekent hij haar een periode niet, en dan stokken de teksten ook. Maar als ik haar dan weer teken, komen de teksten vanzelf.

Ze is een instrument, een beschouwer. Een beetje zoals een oogballon. De oogballon is, naast Sally en wat pratende stenen, een terugkerend element in het werk van Tuinder. Maar het is leuker om over de tijdsbeleving van pratende stenen te denken, dan je zorgen te maken over de huur en daar een verhaal over te schrijven.

Winterland is nog op de volgende dagen te zien in Utrecht: Tara Elders 29 is actrice en speelt zichzelf in de speelfilm Winterland van Dick Tuinder.

Aanstaande dinsdag gaat de film in première op het Film Festival in Utrecht. In het droomachtige Winterland, ergens op het kruispunt van werkelijkheid en fictie, ontmoeten zijn twee muzen elkaar: De volgende dag weet ik niet goed met wie ik heb afgesproken: Tot ze het café binnenkomt.

Ze heeft hard gefietst om op tijd te zijn. Even later biedt ze me een hapje van haar tosti aan. Volgens Dick Tuinder ben je zowel een echte glamouractrice als een gewoon persoon en wordt alles vanzelfsprekend zodra jij in beeld stapt. Wist je dat niet? Datzelfde weekeinde schreef Dick een extra scène waarin ik zeg dat ik uit de krant moet vernemen dat de film een eerbetoon is aan mij. En dat ik me afvraag of dat wel waar is. Beschouw je de film niet als een eerbetoon aan jezelf?

Ik vind dat Dick dat in die scène heel goed geschetst heeft. In diezelfde scène zeg je ook dat je steeds meer het gevoel krijgt dat de film eigenlijk een eerbetoon aan Dick Tuinder zelf is. Winterland is een wandeling door het hoofd van Dick Tuinder, waarin al zijn ideeën, tekeningen en personages tot leven komen.

Totaal surreëel, en ook ontzettend grappig. Ik vind het leuk om daar de spot mee te drijven, mezelf er slechter vanaf te brengen dan goed voor me is. Want je bent niet zo? Voor de eerste opnamedag van een film ben ik altijd heel zenuwachtig.

Dat hoort er gewoon bij voor mij, ook omdat ik het prettig vind om intuïtief te acteren en emoties echt te voelen. Toch denk ik er de laatste tijd wel over na dat ik die emoties niet alleen maar over mezelf moet laten gaan.

Ik ben niet de enige die een film tot de verbeelding laat spreken. Dat doet een cameraman, dat doet het geluid, de montage, de muziek achteraf. En als je je daarvan bewust bent, weet je ook wanneer je zelf wat meer moet geven en wanneer je een ander het werk kunt laten doen. Niet om mezelf de moeite te besparen, maar uit respect voor het medium, en iedereen die daar een bijdrage aan levert.

Ben je je met de jaren zekerder gaan voelen? Niet zozeer op de set, maar wel daarbuiten. Als je bekend bent, is het alsof er elke dag een groep mensen met je meegaat naar je werk om je te beoordelen. Hoe erg ik ook probeer het niet binnen te laten komen, ik ben me er wel van bewust dat ik word bekeken. Er zijn sowieso in de dagelijkse omgang weinig grenzen meer.

Toen ik zwanger was, werd me overal gevraagd in interviews, maar ook gewoon bij de slager: Dat vráág je toch niet? Die schaamteloosheid vind ik heel interessant. Niet alleen je spel, maar ook je succes lijkt vanzelfsprekend.

Alsof het je allemaal kwam aanwaaien. Misschien dat je dat bedoelt. Je moet het ook niet te graag willen, denk ik. Vanaf het begin ben ik heel selectief geweest in mijn keuze voor films en interviews. Ik moet soms zo lachen om mensen die keihard werken en maar rondrennen en dan in dat heel drukke schema één uur inplannen omdat ze yoga moeten doen voor de ontspanning! Dat doe jij niet?

Dat klinkt alsof een carrière me niets uitmaakt, maar dat is absoluut niet waar. Ik kan ongelooflijk van mijn werk genieten. Regisseurs spelen daarin een grote rol.

Dat maakt het voor mij aantrekkelijk om mee te denken. Al mislukt een film ten dele, het gaat om de poging, vind ik. Het gaat om al die dagen op de set. Ik ben blij als het resultaat ook geslaagd is, maar zo niet, dan niet. Dan heb ik wel een paar maanden of weken op een set doorgebracht met mensen met wie ik echt contact heb, met wie ik goede gesprekken kan voeren en die me inspireren.

Dat vind ik goed leven. Daar doe je het voor? Het gaat gewoon om tijd, veel tijd met elkaar. Een uur per week is niet genoeg. Ik kies ervoor om afhankelijk van anderen te zijn en vind het heerlijk om me daaraan over te geven. Op een ander vertrouwen, dat is ook een nastrevenswaardig doel bij de regisseurs met wie ik werk: Een jaar na de dood van jouw regisseur Theo van Gogh overleed je moeder aan kanker.

Jullie waren heel hecht. Ik besprak alles met haar. Tijdens haar ziekbed en na haar overlijden ontdekte ik een kracht in mezelf die er al zat, maar die ik nog nooit had hoeven aanspreken. Toen voelde ik dat ik het alleen ook allemaal wel aan kan. Tegelijkertijd heeft haar dood me juist meer op mijn naasten teruggeworpen, op mijn man [Michiel Huisman, red. Ik denk dat ik op dat moment juist gemakkelijker kon accepteren dat iemand anders voor mij zou zorgen.

Het is heel bevrijdend om de controle uit handen te kunnen geven. En ik vind het mooi als je ondanks een groot verlies, niet bang wordt om iemand toe te laten. Dat je jezelf meteen weer kwetsbaar kunt maken. This is a work of fiction. All of the characters, incidents and dialogue are imaginary and are not intended to refer to any living persons. Op sommige dagen maakt het niks uit of het stortregent, de lucht een groot grijs gordijn is, de wereld er droeviger uit ziet dan ooit.

Je voelt je de Koning van de Wereld. Er raast een energie door je lijf waarmee je in drie tellen duizend rozen kunt plukken èn ze bij tachtig meisjes in het haar kunt steken. Je bent opgewassen tegen alles. Maar soms is de zwarte lucht in combinatie met de eeuwige regen een fatale combinatie.

Ah you you fucken arse. You with your roses and your rain and your King of the World bullshit. You were supposed to be my friend. You were supposed to be that simple clean ingredient in the tragedy that made it all bearable. I trusted you motherfucker.

I spent months of my fucken life listening to your stories and even went as far out of character as to believe you. I thought you were worth something asshole. You chickenshit two-timer with your cheesecake smile and all those nights full of literature.

All that sweet talking was just camouflage, your tactical methodology, a means to ingratiate yourself into my trust. What do you mean King of the World? Who the fuck are you with your post-modern shirt sleeves and your endless Homeric quoting? Terwijl hardwerkende mensen voedselpakketten kregen,. Junkies liggen te spacen, door de stress die Rutte al had bestreden,. Nee het is er nog steeds, regering heeft doofpot regels,.

Waardoor de armen gedwongen zijn om bij de rijken te stelen,. Door die ellende, ging ik geloven in Jezus,. Open mijn ogen en keek, en pak ik de bijbel en lees het,. Vooral spreuken en profeten, maar ik meen het,. Het gaat gewoon niet goed in Nederland,. Pak de krant, en lees de leugens man,. Over overheids beleid, bezuinigen op de zorg kant,.

Maar vervolgens geld wegsluizen naar de balkan,. En ook Griekenland, zorgt dat de euro valt,. De eu verknalt, alles wat we hadden,. Gulden verdween, bouwden weer op en BAM. De meerderheid was voor, maar mij is niks gevraagd,. En protesteren maakt ze kwaad, en zien ze als verraad,. Er is geen plaats in Nederland, voor nog meer immigranten,.

Maar moeten we dat dan, zo hard als Wilders brengen dan? Buitenlanders zijn slecht, en helpe ons tegen de grond,. En ze stelen onze banen, we hebben daar zelf voor gezorgd,. En inderdaad ik flip hem, want ik ben boos,. Over dat we stemmen mogen, maar er wordt gelogen,. Slaap in een doos, ik kreeg toch subsidie, ben bedrogen. In het land waar ik als Spijkenaar, ben geboren en getogen,.

Geloof me, tis over, er gaat nog oorlog van komen,. Rijken waren ondersteboven, onrust in de buurt ja. Christen, Confessioneel, zeggen Haakneus-vuurmaar. En overheid vuurt naar, hun eigen buurman,. Heeft een te lage huur dan, is juwelier maar,. Kan het niet betalen, te hoge huur voor een te laag loon,. Heeft daardoor stress, koopt wiet, en raakt stoned,.

Boontje komt om zijn loontje krijg je te horen, i hope so. Is dat mischien de reden van Pim Fortuyns dood? Dat ze dachten, hij gaat toch wel naar de klote,. Maar geloof me, gebeurd door Ruttes gewoonten, met Obama besloten,. Helpen de wereld economen, even naar de bodem,. Dus laat het in je hard komen, is dit wat je wil gozer? Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why.

Ik vertrouw het niet ik ga naar emmen vertrouw nie dichtbij elkaar enz brengt al cops enz ik zeg het niet voor niets met je kip kanker trips ik ben lief anders hanabha pleas help me gr hardcore kip geen trip duivel jauw duke vasques hooligans teams ehm Hogere machten wie tydmachine  alleen jij kan het alles goed doen en verkeerd gaat echt beter wat jauw ik zeg visie de.

Doodskops vlinder tenakan elmaya del toro mouse grr   opgezwolle wied niet van boom en ik nu swits wantrouwig en kunnen we er op vertrouwen bank toe opa uit de bl en anders genaamd duke jauw bv.

Ik codes enz verbreek ik weet die love is real 1 woord aids grap van iemand ofzo ik beleef doods angst iedereen rybfgbf. Real ik hm bl boys see enz sterven na dood jauuwwww.

Ik codes enz verbreek ik weet die love is real Het leven is zo kort en klein. Eigenlijk ben ik nog blij om levend te zijn. Het leven is moeilijk alles op je neer. Net alsof mensen je beschieten met een geweer.

Dus neem goeie beslissingen voordat het fout gaat. En voordat je onder de brug ik de kou staat. Dus luister naar het leven en volg je hart. Voordat de duivel je hele leven verward. Dus, wij blij met je leven, God heeft je een kans gegeven.

Niet zoals als die kinderen in Afrika. Maar een beter leven, zoals antibiotica. Ja daarmee kun je doorgaan. En daardoor gaat je leven ontstaan. Alvast bedankt voor degenen die me steunen: En oké, dit klinkt misschien allemaal wel meling en klef maar ik heb teminste het lef om te zeggen dat ik hield van jouw en daardoor ben ik nu nog steeds in rouw. Nog veel werk aan. Exceptional prices allow you to http: Follow this link http: If a pharmacy offers http: Needless to say, I am extremely ill since fall Looking for a generic cialis pills and shipping by ordering through this site The most detailed, and have apps for the widest variety of smartphone platforms.

Person-to-person transmission of H1N1 flu virus occurs, and the virus is easily spread among people. Buy Cheap Cialis in us Accow Accow. Lenovo Customer Support Number. How to stop auto forwarding in Yahoo mail? Email Help for Yahoo mail Clients. Yahoo customer support help for an account Yahoo mail technical support effective solution Yahoo contact number for customers Change Yahoo mail password Contact Yahoo mail number for help om Ik heb hulp ontvangen van Senator Walter.

Must-see for retro porn lovers! Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer. Shlol om Wil je roem, rijkdom, macht,. Ja om Lol yolo om Bhjngvvnj om Ik heb mijn lening. Praatjes doen ons niks. Mybe i few inspetion.. I thing chang new janration.. I thing not get his interview..

As want view and you avarything you can do.. Jajaj om Getuigenis hoe ik kreeg een lening van {calviinloancompany gmail. Homebase Finance Limited om Ik wens en ik hoop Wens ik geld en dat ik een dure auto kroop.

Nooit armoede dat is wat ik hoop. Woon ik in de mooiste wijk. Heb ik een poetsvrouw zij doet de strijk. Terwijl ik naar mn grote tuin kijk. Veel planten en een grote eik. Geld kom met hopen. Ik weet niet wat te kopen Door alle zaken die goed lopen. Werknemers ze verdienen bijna niet Zolang de baas zijn geld maar ziet dan ben ik tevreden met mn ferari kom ik naar het werk gereden maar mn geweten dat ver weg heeft gezeten doet pijn blij kan ik niet meer zijn en het geld voelt niet fijn eerst zo groot nu zo klein de man met het geld de rijkepaljas  rijk van buiten ma arm van binnen  was Xhil om Ik ben nog steeds een bengel net als Dennis ja de menis ja het is gezellig.

Waar zijn we nou gebleven babe. Ze willen me nu gaan droppen. Met mijn raps kill ik Will smith dat is niet goed voor zijn reputatie. Mensen gaan me haten zijn jaloers en beginnen te praten ze hebben geen leven.

Fyck you men om Rapper paen heetbvte be a om Couplet 1 Ip de straaten vragen zmij wien isu vader? Kwete nie wa tzegn want mn vader is nen dader. Ejo ik denk nu ff terug naar mn lange verleden naar die focktop tijd dat er veel straf werdt gegeven ik heb het over mezelf over mijn kinderjaren over de tijden dat er focking veel problemen waren.

Mama en papa die toen altijd ruzie maakte in plaats van liefde gingen ze elkaar haten kleine boy is nu groot  krijgen vele dingen mee maar nu ben ik jong volwassen en nog steeds in The Game Check me wie ik ben en ik zal niet overdrijven.

Kheb alleen een pen nodig om mijn leven te beschrijven. Als ik denk aan al die tijden al die pijn die ik kreeg Ik kan het nu nog niet begrijpen. Mam's boy die werdt groter En deed niet altijd ideaal Mijn naam is Pieter En dit is mijn verhaal om Niks om Ik heb natuurkundige raps, jij kunt-matige stoffen Spit vol met energie, ben net door de bliksem getroffen Heb undergrounds raps, noem ze grondstoffen Dit wordt mijn eindproduct, alleen jij bent de afvalstoffen Zie dit als een race, ik loop op spikes en jij op sloffen Je bent een luie zak, en daarom kan ik op je neerploffen Grote toekomst voor me, want ik heb een groot-heden Pak altijd de goede wegen, want ik heb maar een-heden Maar jouw toekomst ziet eruit als een stoepveger Slapen in donkere stegen of bijna suicide plegen Mijn teksten zijn hard, als Decibel Maar jij kent geen hardheid, dus ik eet je opnet als babybell Ja mijn teksten zijn koud, als kelvin Wil je met me messen en ik zorg dat je de hel vindt Want ik heb m'n gun al afgesteld, net als op het slagveld Schot in de roos noem me raymond van Barneveld   Renzo v.

Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why jaar van    hydroboys  iedereen gaat all in  wie fout zat tja realest street rules name capone allias de zwarte clown aka veilig verkeer  jep special mis zie zit vast in de blokken 9  a  denk na mamsie gezeur of gelijk    moonfish poepie en zwarte tony montana gekregen.

Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why Ik vertrouw het niet ik ga naar emmen vertrouw nie dichtbij elkaar enz brengt al cops enz ik zeg het niet voor niets met je kip kanker trips ik ben lief anders hanabha pleas help me gr hardcore kip geen trip duivel jauw duke vasques hooligans teams ehm Hogere machten wie tydmachine  alleen jij kan het alles goed doen en verkeerd gaat echt beter wat jauw ik zeg visie de.

Doodskops vlinder tenakan elmaya del toro mouse grr   opgezwolle wied niet van boom en ik nu swits wantrouwig en kunnen we er op vertrouwen bank toe opa uit de bl en anders genaamd duke jauw bv Whats uppppp. Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why golfen met de bekendste mensen hahaha vergeet nooit op wie zijn schouders je leunt       slam tv holywood sterretjes hahaha        billy the kid en allias de zwarte clown             meester    7 wat een domme vraag zeg die herrie schoppers met dat rare accent of natuurlijk hollandse gezelligheid op zijn best heb je dan niks van die jong van dukes geleerd je had moeten zeggen wat is dit hier voor een crack hoeren tent had je die kassa open moeten breken en mooi naar hawai moeten gaon jauwwwwwwwww Whats uppppp.

Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why om Omg Els is zo hard focking veel swag en heeft bitches op der kaak. Leven in Vrede   Wanneer je klein bent denk je niet veel na Je kan lachen met je vrienden voor even is het leuk je vergeet soms alle stres in je leven je doet dan domme dingen en niemand houd je tegen.

Het is tijd nu, ja die tijd is gekomen stop met dromen en maak ze waar je bent nog jong en leeft in vrede dus zoek geen reden om op te geven als je het beste wil bereiken en niet op een dakloos wilt gaan lijken Hoe zou het zijn als je opgroeit tijdens een oorlog en elke dag moet overleven. Een kind dat nu wordt geboren heeft een kans gekregen en kan iets maken van zijn leven, Vroeger hadden mensen niet zo een kans gekregen, maar door oorlog overleden.

Nu is er geen oorlog of haat, maar we leven in een wereld waar vrede bestaat. Die jaren zijn voorbij we hoeven niet meer te overleven dus focus op je toekomst. Volg je eigen pad nu, luister naar je hart nu. Maar maak ze waar, want die tijd die is gekomen. Voor niks ik ben altijd al een jongen geweest die niet bij meisjes viel maar ik ben ook verliefd geweest ik werd een projectiel toen ik haar zag was ik van slag die dag wist ik ik wil haar wat een pracht ik heb veel moeite gedaan maar ze wilde me niet al die dagen liep ik in die verdriet.

Hoe moet je rap verzinnen of maken en beats om Dope om Flippers aan de stuur lyricse music video top 3 wacht op mij 1 lied is dan al een legende die voor me praat terwijl ik achterop sta. Hardste overleeft de straat grootste familie. Kaal en lang wand iedereen weet 1 beet is dodelijk. Kiekeboe trail geen snith demper drugs verhalen.

Maar klaplopers met zwets verhalen?? X chikkies geil als boter nooit hun lippen aan elkaar kunnen houden. Baasjes op tv roepen vertul ut dan??? Luisteren plots mee op een missie vertel je matties wat ze willen horen en de wijfies, wat ze niet willen horen. Half jaar stunten op 2faces free dukes zal mijn best doen sexy lady volgens jaar. Begin is er,Einde komt wel in zicht. Zal wel allemaal een 1 april grap voorstellen. White boogie men say to me!!

Straatkennis leer je niet in de schoolbanken. Wees aan het einde niemand!! Niet klagend maar accepteerde het gewoon wees niet bang om te falen zeker niet als de duistere dagen je gaan inhalen. Blijf sterk en moedig te ver is onmogelijk willie keurig weet!!

Zeggen denken doen hoop verschil  en haal die kop leeg je praat te veel. Jezelf later ziet als dj swag out kanker hard wordt genekt in een live freestyle op tv. Nice mang om Haa om Kever om Hahahahahahha om Moslim om Voetbal en hangen op straay om Voetbal hangen op straat om Gaat over jackie die samen met melissa sanne megan naar schoolfeest gaat en we gingen dansen en toen kwam joey en werden joey en jackie verliefd om Ja deze is voor jou jij bent me alles maar dat laat ik Niet merken heb nog steeds schijt aan ales en iedereen zo zoon hat je niet gewenst niet gewild ik heb spijt elke keer de stres van lwh door de tel en dan de verdried die je van binne heb maar het van buiten niet laat merken ik begrijp als ik dit niet moet doen maar die zhit kookt in me bloed doe dingen wat niet mag maar mam je moet het begrijpen dat ik het probeert maar het niet lukt laat tranen tijdens het tipen van dit het spijd me echt je brag me hier naar toe uit vertrouwing maar dat is iets wat ik niet laat zien ik heb spijd om Doeh ts ké ts.

Doeh ts ké ts om Leuke tekst om Hoi mensen ik heb een Rap geschreven voor school hopelijk kunnen jullie er wat mee. D om Jump high because i'm high so fly in the sky Baby i dont can think en speak maar als je goed luister versta je elke woord dat ik je wil zeggen Zuipen kan k als de beste maar kom niet praten met respect als je dat tog niet hebt en mijn respect krijg je niet zomaar dat moet je verdienen net als geld om Wie is die bitch oja je bent die ene schijnheilge hoertje bitch kom niet heilig spelen want ik breek je nek ze wille my zijn maar dat zal hun nooit lukke kom niet met je bullschitt ga naar die ene hoer waar je over my ging praten het bemoeit me niet bitch want ik pak je harder teruggg!!!

Ruzie lost niks op om Lekkah om De beste rapper om Lol geweun rapm om Kerel voe de stoad ze me meer da twI milioen afgepakt ka juste gewon me de lotto e ze pakn me op kerl al me geld afgenomn twas facking i nederland die stomme flikkers om Guled zit vol, zijn buik schreeuwt om meer.

Giovanni, 12 jaar om Hoi om Ik wel echt nen liefde rap tekst om Aa om Fock om Ai om Ik ben niet van unicef maar toch krijgen ze de kleren om Leuk om Help me om M D F om Cool om Fresshh like water om Broeder en zusters ver trouw in heer zus hij zal onze helpen alleen als je in hem geloof.

Lees je bijbel bidt elk dag. Ik ben alleen er is niemand die m'n pijn begrijpt. Ik hield van je , geen verspilling van m'n tijd. Ik hou van je, jij niet van mij. Zo veel pijn, altijd moet ik degene die aan het huilen is zijn. Ik moet verder gaan met m'n leven, m'n leven vol met pijn. Ookal zal dat niet makkelijk zijn. Je doet me zoveel pijn, toch vergeef ik je en hou ik van jou.

Maar dat heeft geen nut omdat je niet meer van mij houw. Slapeloze nachten, alles draait om jou, in mijn leven ben jij de enigste waar ik echt van hou. Waarom kan 'k je niet vergeten? Waarom kan je mij wel vergeten? Niemand want ik hou nog van je. Daarom kan 'k je niet vergeten. Daarom stop ik met eten. Daarom word 'k depresief. Daarom word jij minder lief.

Daarom word 'k verdrietig. I don't care , I just say ; fuck these world , and go'on. Ik wou dat ik terug kon. Terug naar die tijd met jou. Toen 'k je nog vast had , dan wist ik dat 'k je niet moest loslaten. Nu ben 'k je kwijt omdat 'k je heb los gelaten.. Swag om Kale moeder om Je boy is de hous like a bosss om Snitchers zijn praters, dus het zijn net wijven Durf mij niet met een focking vinger aan te wijzen om Ik ben du mathafuking bawz.

Ik ben undercover ik hoef niet op te vallen jij wordt beroofd en toon niet eens je ballen en dan wil jij komen horen bij die ecte rotterdamse gangsta mannen? Ik ben stil maar sws maak ik geake plannen doe niet tof gap want ik vreet je op doe niey funny als niemand om je lacht want voor je et weet ben je gone op een dag Roffa ik representz krik-recordz! Zo van kets ietz om Reed ik door de straat, wordt er iemand kwaad.

Ik Heb het weer verkeerd gezien, Ik Zag het gewoon te laat. Ik Scheurde door de bocht, harder dan het mocht. Knalde bijna tegen hem aan, hij was zo wit als de maan. De man kwam aangelopen, "Je hebt 't niet gesnopen! Je had hem moeten horen schelden in mijn oren. Daar kwam hij weer aan.

Wat kijk je wat moet je nu witte kop  zoek een vrouw! De zon schijnt in mijn gezicht ik voel me niet blij Ik loop over straat maar ik voel me niet blij Ik ben cil daar staat ne bikken met een bril om Swag hjet is harD omVrouw zoekt man strapon zoek slavin


Zonder er andere rotzooi mee te versnijden Wat wil je hebben, hier is het te krijgen. We zitten niet in polo's , we zullen benz rijden Jij op vieze chicks, ik op die lekkere rijden Fock bitches, ik blijf op de block grinden Lig niet alleen op bed, maar met 5 wijven OV's zet ik niet alleen maar met zn vijven.

Snitchers zijn praters, dus het zijn net wijven Durf mij niet met een focking vinger aan te wijzen. Ja dat klopt maar voor je t weet is het allemaal BAM weg.

Ben in de game, welke game, die van mezelf. Omdat al die games, die patsershit nep is. Check it, ik doe het alleen, omdat ik wil,. Geen verplichtingen, op me gemak, k doe het chill.

Ik ben ill,en ik ga verder, verder dan me wegen leggen. Ik kom het brengen, je mag ook komen halen faggot. Rap het, t is me ding, t is me passie, snappie? En als ik t ff zat ben, ga ik een weekje met vakantie. En als ik terug ben dan pak ik, dan rap ik want dan mag ik. Dan mag ik dus ik rag bitch, en je komt me uit dissen, dan zeg ik dag pik. En we zijn al aangekomen bij t tweede couplet,. Rappers zie ik weggaan want ze moeten naar bed,. Rappers lopen al weg maar we zijn er pas net,.

Want ik heb snel al me lyrics op me barz gezet, yeah. Je kan blijven roepen maar ik ga lekker door,. Battlerappen is smerig, met andere woorden goor. Strakke flows met beats die door je heen boren.

Lyrics op me tracks want ik moet blijven scoren. En moet je horen, al die bitches gillen,. Al die bitches gillen omdat ze nog veel meer van me willen. Ze willen met me chillen, want je weet ik ben een killer,.

Voor je t weet zie je bitches schudden met hun billen. Derde couplet, een na laatste van me track. Niet de laatste uit me leven want ik maak comebacks. Nog even lijp en gek, maar iets zakelijker, minder grote bek. Maar tis me leven dus ik blijf rappen, ik represent.

Zet me skills op me tracks werk hard voor ik relax. Je moet niet komen bluffen want ik schiet je lek. Nee dat was een grapje ik meende het niet echt. Maar let ff op je woorden en kijk uit wat je zegt. Straks komt nog 1 couplet met dezelfde dope flow. Ff al me barz vulle, before I go home. Heb straks al me barz gevuld en dan ga ik naar huis. Met een bierie op de bank, lekker zitten voor de buis. Dit is de laatste, hierna stop ik weer ff. Als je langere track wil moet ik me tax heffen. Ik moet inkomsten hebben, voor niks gaat de zon op,.

Moet geld hebben, banga bangen, money gaat non stop. Anders is het focked up, moet me leven kunnen leiden,. Aan het rappen, blijf ik rappen, ik moet rappend kunnen blijven. Toen was het ff stil omdat haters niks krijgen,. Want in 1 adem kan ik me track afschrijven. Haters blijven stil, omdat ze toe moeten geven,. Want de tijd is zo voorbij, heb me track afgeschreven.

Nog een keer, nu is het duidelijk, rappen is me leven. Daarom heb ik haters, want ze denken dat fake. Fame fake je niet fame is wat je hebt,. En haters zijn jaloers, dus nu noemen ze me nep, das dan pech. Das dan pech, en ff by the way, dit is het einde van me track.

Soms ben ik verloren in het leven, door mn verleden dat in me blijft spelen,. En weet ik, dat ik niet weet, hoe ik het moet delen, God vergeef me,. Ik vind het moeilijk, als ik alleen ben, verlaten gebleven, door slechte dingen bezeten,. Om dan er dan toch voor te leven,   en om om mijn naasten te geven,. Geef me een reden, ik heb een reden, waardoor ik mezelf ben gebleven,. En Jezus, wat heb ik veel meegemaakt, hij antwoordt terug, gedraag je maat,.

Kon ik dat maar, dan zou alles, in mijn leven beter gaan, maar ik ben verslaafd,. Het is raar, dat ik soms niet kan wat ik wil, het trekt me naar zich toe, en zegt he kil je bent chill, als je doet wat ik zeg,. Daarom dat ik rap, om toch te zeggen, dat ik niet veel over heb,. Niet alleen in waarde van spullen, heb er niet veel meer voor over, om dom te blijven lullen,.

Omdat ik met een reden, mn leven op ga geven,. Het is nog niet zeker, maar ik zit in de problemen,. Wat gaat over mijn verleden, toekomst en heden,. Wat me bij is gebleven,. In Nederland blijf je inleveren, als een melkkoe blijf je geven,. Door de feiten die de overheid heeft vermeden,. En hun kleding, is Armani shit ik weet het,.

Terwijl hardwerkende mensen voedselpakketten kregen,. Junkies liggen te spacen, door de stress die Rutte al had bestreden,. Nee het is er nog steeds, regering heeft doofpot regels,. Waardoor de armen gedwongen zijn om bij de rijken te stelen,. Door die ellende, ging ik geloven in Jezus,.

Open mijn ogen en keek, en pak ik de bijbel en lees het,. Vooral spreuken en profeten, maar ik meen het,. Het gaat gewoon niet goed in Nederland,. Pak de krant, en lees de leugens man,.

Over overheids beleid, bezuinigen op de zorg kant,. Maar vervolgens geld wegsluizen naar de balkan,. En ook Griekenland, zorgt dat de euro valt,. De eu verknalt, alles wat we hadden,.

Gulden verdween, bouwden weer op en BAM. De meerderheid was voor, maar mij is niks gevraagd,. En protesteren maakt ze kwaad, en zien ze als verraad,.

Er is geen plaats in Nederland, voor nog meer immigranten,. Maar moeten we dat dan, zo hard als Wilders brengen dan? Buitenlanders zijn slecht, en helpe ons tegen de grond,. En ze stelen onze banen, we hebben daar zelf voor gezorgd,.

En inderdaad ik flip hem, want ik ben boos,. Over dat we stemmen mogen, maar er wordt gelogen,. Slaap in een doos, ik kreeg toch subsidie, ben bedrogen. In het land waar ik als Spijkenaar, ben geboren en getogen,.

Geloof me, tis over, er gaat nog oorlog van komen,. Rijken waren ondersteboven, onrust in de buurt ja. Christen, Confessioneel, zeggen Haakneus-vuurmaar. En overheid vuurt naar, hun eigen buurman,. Heeft een te lage huur dan, is juwelier maar,. Kan het niet betalen, te hoge huur voor een te laag loon,. Heeft daardoor stress, koopt wiet, en raakt stoned,. Boontje komt om zijn loontje krijg je te horen, i hope so. Is dat mischien de reden van Pim Fortuyns dood? Dat ze dachten, hij gaat toch wel naar de klote,.

Maar geloof me, gebeurd door Ruttes gewoonten, met Obama besloten,. Helpen de wereld economen, even naar de bodem,. Dus laat het in je hard komen, is dit wat je wil gozer? Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why. Ik vertrouw het niet ik ga naar emmen vertrouw nie dichtbij elkaar enz brengt al cops enz ik zeg het niet voor niets met je kip kanker trips ik ben lief anders hanabha pleas help me gr hardcore kip geen trip duivel jauw duke vasques hooligans teams ehm Hogere machten wie tydmachine  alleen jij kan het alles goed doen en verkeerd gaat echt beter wat jauw ik zeg visie de.

Doodskops vlinder tenakan elmaya del toro mouse grr   opgezwolle wied niet van boom en ik nu swits wantrouwig en kunnen we er op vertrouwen bank toe opa uit de bl en anders genaamd duke jauw bv.

Ik codes enz verbreek ik weet die love is real 1 woord aids grap van iemand ofzo ik beleef doods angst iedereen rybfgbf. Real ik hm bl boys see enz sterven na dood jauuwwww. Ik codes enz verbreek ik weet die love is real Het leven is zo kort en klein. Eigenlijk ben ik nog blij om levend te zijn. Het leven is moeilijk alles op je neer. Net alsof mensen je beschieten met een geweer.

Dus neem goeie beslissingen voordat het fout gaat. En voordat je onder de brug ik de kou staat. Dus luister naar het leven en volg je hart. Voordat de duivel je hele leven verward. Dus, wij blij met je leven, God heeft je een kans gegeven. Niet zoals als die kinderen in Afrika. Maar een beter leven, zoals antibiotica. Ja daarmee kun je doorgaan. En daardoor gaat je leven ontstaan. Alvast bedankt voor degenen die me steunen: En oké, dit klinkt misschien allemaal wel meling en klef maar ik heb teminste het lef om te zeggen dat ik hield van jouw en daardoor ben ik nu nog steeds in rouw.

Nog veel werk aan. Exceptional prices allow you to http: Follow this link http: If a pharmacy offers http: Needless to say, I am extremely ill since fall Looking for a generic cialis pills and shipping by ordering through this site The most detailed, and have apps for the widest variety of smartphone platforms. Person-to-person transmission of H1N1 flu virus occurs, and the virus is easily spread among people.

Buy Cheap Cialis in us Accow Accow. Lenovo Customer Support Number. How to stop auto forwarding in Yahoo mail? Email Help for Yahoo mail Clients. Yahoo customer support help for an account Yahoo mail technical support effective solution Yahoo contact number for customers Change Yahoo mail password Contact Yahoo mail number for help om Ik heb hulp ontvangen van Senator Walter.

Must-see for retro porn lovers! Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer. Shlol om Wil je roem, rijkdom, macht,. Ja om Lol yolo om Bhjngvvnj om Ik heb mijn lening. Toen zei mijn vrouw op een kalme toon: Ze trok de ezel terug recht en we reisden verder. We waren nog geen halve mijl opgeschoten toen de ezel voor een derde keer struikelde. Toen trok mijn vrouw, nog steeds rustig, een revolver uit haar rugzak en schoot de ezel dood. Waarop ik me kwaad maakte en haar toeschreeuwde wat ik dacht van de manier waarop ze dat arme beest behandelde.

Ze keek me in de ogen en antwoordde op kalme toon: Een bejaarde man is in Aalst aangehouden door de politie rond 2 uur s'nachts op de Hopmarkt en wordt gevraagd waar hij naartoe gaat op deze tijd van de nacht. De officier vraagt dan, "Echt waar? Wie gaat deze lezing op dit moment van de nacht nog geven? Komt een krokodil af, bezorgd kijkend naar al dat leed. Kweet niemeer wie ik ben… - Maar jij bent een mooi jong eendje, zegt de krokodil.

Kijk, ik zie een oranje bek, veren in alle kleuren en zwempootjes. Dat betekent dat jij een eendje bent. En jij, wie ben jij?.

Het eendje steekt zijn kop onder water en zegt: Geen kloten, onrustige staart, korte armpjes, groot bakkes, lederen vest… Dan moet gij een Marokkaan zijn!. De telefoon rinkelt midden in de nacht Jefke kijkt bezorgd en zegt: De eerste gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in zijn bord en gaat aan de toog zitten. De tweede komt ook op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. De derde is aan de beurt, keert de man zijn bord ondersteboven en zet zich ook aan de bar.

Zonder een woord van protest, verlaat het 'slachtoffer' even later op zijn gemak het restaurant. Na een poosje zegt één van de Hell's Angels tegen de dienster: Lodewijkje zat bij opa op schoot, terwijl die met een lucifer probeerde zijn pijp aan te steken. Lodewijkje blies de lucifer uit. Dit herhaalde zich drie keer, waarop Opa vroeg: Der was is een brandweerman, en op een stralende zaterdagmiddag was die de camion aant afwassen op de kazerne.

Allemaal goed en wel, druk bezig tot hij opeens achter hem een klein ventje ziet staan die hem aan het bewonderen is. Wie we hier hebben, gijt zijt zo schoon verkleed als een klein pompierke mijne vriend" "Ja, en ik heb nog een klein camiongske nagemaakt ook" zegt da klein manneken. Met een brandslang en een klein ladderke en lichten en al. Mooi echt waar" zei de brandweerman. En dan ziet die brandweerman dat er voor da karreken ook een hond is aangespannen rond de hals en daarvoor een kater die aangespannen is aan zijn kloten.

De brandweerman was verstomd "Ik kan verstaan dat ge uw hondje bij zijn hals aanspand om uw karreken in beweging te trekken" "Maar waarom is uw kat bij zijn dingske aangespannen en niet bij zijn nekske? Een BBC-journaliste had enkele jaren terug een reportage gemaakt in Afghanistan over de rol van man en vrouw daar. Dit jaar ging ze terug om voor een nieuwe reportage en zag ze dat de vrouwen nu enkele meters VOOR hun man liepen. Ze benaderde één van die vrouwen en vroeg: Twee vriendinnen praten in de keuken met elkaar 1: Goeie sex gehad gisteren?

Ach zwijg er mij van, het was een ramp. Mijn man is thuisgekomen, heeft snel zijn eten naar binnen geslagen, is op mij gekropen, was in 3 minuten klaar en is direct in slaap gevallen Hij is thuisgekomen van zijn werk en heeft me meegenomen voor een romantisch diner.

Daarna zijn we samen nog een uurtje gaan wandelen en als we thuiskwamen heeft hij het hele huis vol met kaarsjes gezet. Het voorspel heeft wel een uur geduurd en daarna hebben we nog eens een uur gevreeën. En als we klaar waren hebben we nog gezellig een uurtje gepraat alvorens we gaan slapen zijn. Het was echt fantastisch!!!! Op datzelfde moment zijn ook de twee mannen in het salon met mekaar aan het praten: Ja jong, echt fantastisch.

Ik kwam thuis en mijn eten stond klaar. Ik heb rap gegeten, daarna direct gesext en dan gaan slapen, en gij? Zwijg jong het was een ramp. Ik kwam thuis en had geen eten want er was geen elektriciteit: Van misere heb ik haar moeten meenemen op restaurant.

En als we dan thuis waren was er natuurlijk nog geen electriciteit en zat er niks anders op dan een stomme kaars aan te steken om toch iets te zien.

Dat werkte allemaal zo erg op mijn systeem dat het meer dan een uur geduurd heeft voor dat ik hem recht kreeg. En ne keer dat het dan zover was heeft het nog een uur geduurd voor ik kon klaarkomen. Er ligt een man op het naaktstrand, helemaal naakt met alleen een hoed over zijn jongeheer. Een meisje die naast hem zit vraagt aan de man: Later wordt de man wakker in het ziekenhuis met hetzelfde meisje naast zijn bed en vraagt: Maar hij spuugde in mijn gezicht, toen werd ik zo boos dat ik zijn nek heb omgedraaid, zijn eitjes vertrapt heb en zijn nestje in de fik gestoken heb Ware liefde Een stelletje ligt in bed hij: Wat kunt u mij daarvoor geven?

Daar hebben ze een slang en een stinkdier gevangen die ze nu het land in willen smokkelen. Vlak voor de douane begint de vrouw zenuwachtig heen en weer te schuifelen.

Ze zegt tegen haar man: Ze staan in de rij wanneer er plots twee gemaskerde gangsters binnenvallen met het geweer in de aanslag, roepende: Ze fluistert haar stilletjes toe: Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt dus gaat alleen met het karretje door de winkel, op zoek naar zijn vrouw. Plots botst hij met zijn karretje tegen het karretje van een andere man aan. En hoe ziet uw vrouw eruit? Een mooie jonge dame stapt ook de lift binnen en verspreid een sterke parfumgeur. Ze bekijkt de oude dame met een arrogante blik en zegt tegen haar: Op de volgende etage stapt een andere mooie jonge dame in de lift en verspreid eveneens een sterke parfumgeur.

Ze bekijkt de twee andere vrouwen met een geweldige koele blik en zegt: Drie etages later stapt de oude vrouw uit de lift. Voor ze uitstapt bekijkt ze de 2 mooie meisjes, laat een geweldige scheet en zegt: Die van jou is groter Een man en een vrouw zitten samen op de sofa gezellig een flesje wijn te drinken.

Die taal wil ik niet horen, en trouwens: Een moeder neemt haar dochter mee naar de dokter en vraagt hem te onderzoeken hoe de buik van haar dochter zo opgezwollen kan zijn. De dokter ziet het eigenlijk meteen al en zegt: De dokter kijkt stil voor zich uit door het raam. De moeder wordt woedend en schreeuwt: Heb je dan helemaal geen aandacht voor mij? Alleen de laatste keer dat dit gebeurde verscheen er in het oosten een ster aan de hemel en kwamen er drie wijzen op af.

Ik hoopte alleen maar dat ze nu ook zouden komen opdagen om me uit te leggen hoe uw dochter dan wel zwanger geworden is. Er komt een dwergje een café binnen en gaat naar de toog, die nogal hoog voor hem is en al springend bestelt hij: Dan begint hij opnieuw te springen en roept: En daar ziet hij een ander dwergje springend roepen: Hoeveel pakjes per dag? Wat is de prijs van 1 pakje? En hoe lang rook je al? Dus 1 pakje kost £10,00 en je rookt 3 pakjes per dag, wat dus neerkomt op £ per maand.

Dat is dus in één jaar £ Dus als je in 1 jaar £ Met die gedachte ging hij op zoek naar de perfecte vrouw. Het duurde niet lang of hij vond een boer die drie bijzonder mooie dochters had, alle drie benamen ze hem zijn adem zo mooi waren ze. Hij vertelde de boer wat zijn plannen waren, en vroeg toestemming met één van zijn dochters te trouwen.

De boer antwoorde slechts met, "Ze zijn er alle drie aan toe om te trouwen, Dus ben je op de goede plek. Neem ze allemaal een keer mee uit en neem degene die je wilt. De man ging op stap met de eerste dochter. De volgende dag vroeg de boer wat hij van zijn eerste dochter vond.

De volgende dag, vroeg de boer weer wat hij van zijn dochter vond. En zo gebeurde het. De Volgende ochtend haaste de man zich naar de boer en vertelde enthousiast, "Zij is perfect, helemaal perfect.

Zij is degene met wie ik wil trouwen" En dat gebeurde nog diezeflde dag. Maanden later werd de baby geboren. Toen de man op de kraamafdeling kwam schrok hij zich een ongeluk: Hij haaste zich naar zijn schoonvader en vroeg hem hoe het heeft kunnen gebeuren dat gezien de schoonheid van zijn ouders het kind zo verschrikkelijk lelijk was.

Een man ontsnapt uit de gevangenis, waar hij de laatste 15 jaar heeft vastgezeten. Op zijn vlucht vindt hij een huis en breekt in om te zoeken naar geld en wapens. Echter, het enige wat hij vindt is een jong echtpaar in bed. Hij beveelt de man uit bed te komen en bindt hem vast op een stoel. Vervolgens bindt hij de jonge vrouw aan het bed, gaat bovenop haar liggen en kust haar in haar nek. Dan staat hij op en gaat hij naar de badkamer. Terwijl hij daar is, fluistert de man tegen zijn vrouw: Hij heeft waarschijnlijk heel lang in de gevangenis gezeten en al die jaren geen vrouw gezien.

Ik zag hoe hij jou in je nek kuste. Als hij seks met je wilt, stribbel dan niet tegen, klaag niet en stel hem tevreden.

Hij is gevaarlijk en als hij kwaad wordt, vermoord hij ons beide! Wees sterk schat, ik hou van je! Hij fluisterde in mijn oor. Hij vertelde dat hij homo was, dat ie jou heel leuk vond en vroeg of er soms vaseline in de badkamer stond. Drie gasten zitten aan den toog. Schept de ene tegen de andere twee op "ik ben van Brugge en in Brugge zijn we gekend voor ons dikke ballen".

Zegt de tweede daarop "Wat zijt ge daar nu mee, ik ben van Gent en daar zijn we gekend voor ons lange fluit". De derde komt niet bij van het lachen en roept "in dat geval zit ik heel goed want ik ben van Gentbrugge". D Vant weekend gehoord van den Blueman en kvond wel een goeken: Ik weet hoe het komt dat ik zo een sociaal persoon ben: Ik ben gemaakt tijdens een gang-bang: Zegt de ene vriend tegen de andere: Een non neemt een taxi naar Brussel en merkt dat de knappe chauffeur haar voortdurend in 't oog heeft.

Ze vraagt hem waarom hij haar constant zo intens bekijkt. Ze stelt hem gerust: Ik weet zeker dat je me niets kan zeggen of vragen dat voor mij beledigend of kwetsend kan zijn". Eerst en vooral moet je vrijgezel zijn en daarnaast ook katholiek".

De taxichauffeur, al helemaal opgegeild, antwoordt: Daar voldoet ze zijn fantasie met een overtuiging die de meest geroutineerde straatmadelief zou doen blozen. Als ze de weg verderzetten begint de chauffeur te wenen. Ik moet bekennen dat ik gelogen heb: Ik heet Dirk, ben homo en ik ben op weg naar 't carnaval in Aalst ".

Een moslim komt te overlijden en gaat naar de hemel. Hij is zeer opgewonden, want zijn leven lang heeft hij verlangd naar het ogenblik dat hij eindelijk Mohammed zal ontmoeten. Hij komt aan de hemelpoort en ziet een man met een baard. Mohammed zit nog wat hoger. Uiterst gelukkig omdat Mohammed hoger zit dan Petrus, begint onze moslim de ladder te beklimmen.

Boven ontmoet hij een andere man met een baard. Fantastisch, en onze vriend vliegt de volgende ladder omhoog. Boven gekomen, ziet hij alweer een man met een baard. Mohammed zit op de hoogste verdieping. De volgende ladder wordt in een ijltempo beklommen en boven staat een statige man met een baard. Maar je ziet er nogal vermoeid en dorstig uit. Wil je soms wat drinken? Een Boeing heeft motorproblemen. De piloot waarschuwt de passagiers zich gereed te maken voor een noodlanding.

Een Française grijpt haar handtas en begint verwoedt haar make-up bij te werken. De Arabische dame naast haar kijkt haar verbaasd aan en vraagt haar waarom ze dit doet.

De Afrikaanse negerin naast haar kijkt haar verbaasd aan en vraagt haar waarom ze dit doet. De Arabische dame antwoordt: De Française en de Arabische kijken haar verbaasd aan en vragen haar waarom ze dit doet. Lang geleden, toen zeilschepen de golven veroverden, een kapitein en zijn bemanning waren in gevaar door een piratenschip te worden geënterd.

De bemanning werd helemaal gek, de kapitein brulde naar zijn eerste stuurman: De eerste stuurman ging het rode shirt van de kapitein snel halen, waarop de kapitein deze aantrok en de bemanning bijstond in het gevecht aan boord.

Hoewel er zich sommige slachtoffers bevonden onder de bemanning, werden de piraten afgeweerd. Later die dag, de uitkijk schreeuwde dat er twee piratenschepen vechtlui op hen af stuurde. De bemanning kromp ineen, maar de kapitein kalm als altijd brulde: De strijd was over en de kapitein en zijn bemanning hebben de piraten nogmaals kunnen verslaan, hoewel er deze keer meer slachtoffers waren.

Moe van de veldslagen, de mannen zaten die avond bijeen op het dek en waren aan het vertellen over de gebeurtenissen waarop de officier naar de kapitein keek en vroeg: De kapitein gaf de officier een rare blik die alleen een kapitein kan geven, vermaand. De mannen zaten in stilte, verwonderd over de moed van zo'n man.

Als de dageraad kwam de volgende ochtend, de uitkijk schreeuwde dat er piratenschepen waren, 10 van hen! De mannen werden stil en keken naar hun kapitein voor zijn gebruikelijke commando. De kapitein, kalm als altijd, brulde: Een man zit alleen op zijn hotel op zakenreis.

Uit verveling zit ie een beetje te zappen op de tv en komt op een sex-kanaal: Na een half uurtje naar alle vlees te hebben gekeken krijgt ie eigenlijk wel zin en stapt over zijn schroom heen en belt: Met een geschoren kano en je moet mij Domme boerenzoon Een hoertje en haar moeder zijn aan het praten over het hoertje haar toekomst. Ze moet namelijk trouwen. Je moet iemand nemen die dom is en die veel geld heeft.

Maar je moet er wel voor zorgen dat hij niet ontdekt dat je al ontmaagd bent. Als jullie het voor de eerste keer doen dan moet je je jarretel tegen je bil laten kletsen en als hij vraagt wat het was dan moet je zeggen dat het je maagdenvlies is die is gesprongen. Het hoertje vind de dag nadien al een knappe, rijke maar een domme boerenjongen. Na een tijdje besluiten ze te trouwen. Op de huwelijksnacht zijn ze "bezig" en het hoertje laat haar jarretel tegen haar bil kletsen. De boerenzoon schrikt en vraagt wat het was.

Ik ga namelijk morgen voor de vierde keer trouwen en wil dat alles in orde is. Na even gekeken te hebben zegt de dokter: U bent namelijk nog maagd. Nou,"zegt de vrouw,"Dat kan ik uitleggen. Mijn tweede man was psycholoog,die praatte er alleen maar over. Daarna ben ik met een aannemer getrouwd en deze zei altijd: Mijn naam is Ben Chagrijn, Ikke slimme Palestijn, Ikke heb drie madam, Ikke ben van de islam, Ikke veel bid en gaap, Ikke veel denk en slaap, Ikke niet werk, wel vrouw, Ikke blijf islam trouw, Ikke lid van hamas, Ikke ook in ziekenkas, Ikke ziek heel veel, Ikke pijne keel, Ikke heb GSM, TV en veel bébé, Ikke heb dikke pree, Wat ikke niet krijg, ikke steel, Ikke heb al ferme veel, Als ikke moet in gevang, Ikke vluchte naar Afghanistan, Ikke dan werke tot de dood, Ikke worden vliegtuigpiloot.

De stad Antwerpen verspreidt dit bericht: Vanaf mei zullen de molens op de Sinksenfoor ' allochtoon vriendelijk ' zijn! De floche zal vervangen worden door een sacoche! Wat is het beste medicijn tegen diarree? Ge beschijt u nog altijd even hard, maar ge trekket u zo ni meer aan. Een Belg rijdt naar Nederland en stopt bij een benzinestation met het opschrift: Hij tankt vol en gaat binnen om zijn gratis seks te vragen.

Je was er weer dicht bij, blijven proberen zou ik zeggen. Hij wil alleen maar meer benzine verkopen. Wat een mooie kinderen. Ze zijn geen tweeling. De ene is 7 en de andere bijna Ben je blind of zo? Waarom denk je dat? Maar ik kon me niet voorstellen dat iemand jou 2 keer geneukt zou hebben. De Leraar vraagt de kinderen in de klas: De leraar, geschokt, en niet wetende wat te doen met het slechte gedrag van het kind, besluit geen belang te hechten aan wat hij zei en gaat dan verder met de les: Een jong koppeltje was net gehuwd en onderweg naar het hotel voor de eerste huwelijksnacht.

Beiden ware nog maagd. Daar aangekomen kleden ze zich uit. Het meisje aarzelt en zegt: Ik heb eigenlijke heel kleine borsten, maar ik vulde mijn beha altijd op zodat ik welgevormder leek. Nadat ze terug bij bewustzijn is zegt ze: Een ongetrouwd stelletje ligt in bed. Ze liggen samen op de bank. Vraagt de ene blondine aan de ander: Een echtpaar komt op het vliegveld aan na een vakantie in de tropen.

Gaan er twee vriendinnen, die bij de politie werken, het postkantoor binnen om zegels te kopen. Een man is samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen. Op een gegeven moment is hij zijn vrouw kwijt, dus gaat alleen met het karretje door de winkel, op zoek naar zijn vrouw.

Een oude dame stapt in de lift van een geweldig chic flatgebouw. Een mooie jonge dame stapt ook de lift binnen en verspreidt een sterke parfumgeur. Piet Vrolings zit in de kroeg. Als er buiten een begrafenisstoet langskomt, neemt hij zijn pet af. We hadden ons klaargemaakt om te vertrekken naar het oudejaarsfeest. We lieten het nachtlichtje branden, zetten het antwoordapparaat aan, hingen een handdoek over het kooitje van de parkiet en lieten de kat uit.

We belden een taxi Van zodra we buiten kwamen schoot de kat terug naar binnen. We wilden haar niet binnen sluiten daar ze het op de parkiet gemunt had.

Mijn vrouw ging al in de taxi zitten terwijl ik achter de kat aan moest. De kat rende de trap op en ik zette de achtervolging in. Mijn vrouw, die in de taxi zat te wachten, wou niet dat de bestuurder wist dat het huis verlaten zou zijn vannacht.

Dus zei ze tegen de chauffeur: Ik heb haar met een kapstok moeten porren om haar er onder uit te krijgen. Dan wou ze weglopen maar ik heb haar bij haar nekvel gegrepen.

Dan heb ik haar in een deken moeten draaien om te voorkomen dat ze me zou krabben! Maar 't is gelukt, ik heb haar uiteindelijk beneden gekregen en in de kelder gezwierd!

Hopelijk schijt ze vannacht weer niet op de patatten! De punker en het nonneke Een punker stapt de kapperszaak binnen en zet zich naast een nonneke. Hij bekijkt haar eens goed en vraagt haar: Rudy de coiffeur, die getuige is van het voorval zegt tegen de punker: Ga om middernacht naar het kerkhof, doe alsof je God bent en ze zal je niet kunnen weerstaan.

De punker, verkleed als God in een wit laken en een opgekleefde baard springt tevoorschijn en roept: Als ge wilt dat uw gebeden verhoord worden zult gij nu met mij de liefde bedrijven! Fier op zijn stoere daad ontdoet hij zich van zijn vermomming en roept: Ik ben Rudy, de coiffeur! Jantje vraagt aan zijn vader: Jantje had deze week een optreden in het bejaardentehuis. Er was een echtpaar 50 jaar getrouwd en men had hem gevraagd een grappig verhaal te schrijven.

Het was geweldig om te doen en hij kreeg heel enthousiaste reacties. Na afloop van het optreden staat hij te praten met de bruidegom. Ik vind dat erg bijzonder, maar mag ik u een brutale vraag stellen? Ik wil toch eens weten wat mij zoal te wachten staat.

Kijk toen ik vijftig jaar geleden een week getrouwd was, was het SMS. Toen ik vijfentwintig jaar geleden 25 jaar getrouwd was, was het ook SMS. Vandaag ben ik 50 jaar getrouwd en het is nog steeds SMS Wat bedoelt u precies?

Toen ik vijftig jaar geleden een week getrouwd was, had ik seks 'S morgens, 's Middags en 'S avonds. Na 25 jaar was hetSeptember,Mei, September.

En nu ik 50 jaar getrouwd ben is het Soms Met Sinterklaas". Ni echt een mop, maar hoort hier toch thuis vinnek. Ge neemt de vrouw langs achter in het 'kleine gaatje', zorg ervoor da ge ne joekel van ne stijven hebt en dat je zeker niet klaar komt. Na 2 minuutjes trek je hem er uit en ga je rond en teken je een snorretje op haar gezicht.

Zeg eens 88 Bij de dokter Een nonneke gaat naar de dokter voor een onderzoek. Ze moet zich helemaal uitkleden. De dokter legt zijn handen op haar hoofd. Hij legt nu zijn handen op haar mooie borsten en zegt: Vandaag gaan we raadsels aan elkaar vertellen. Jantje begin jij maar.

Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan. Rara wat is dat? Ga jij maar even in de gang staan, zegt juf boos. Op de gang komt Jantje de directeur tegen. De directeur vraagt Jantje, waarom sta jij hier op de gang? Nou, zegt Jantje we gingen raadsels vertellen en ik ben buiten gevlogen.

Wat was je raadsel dan? Ga jij maar naar huis Jantje zegt de directeur. Bij thuiskomst vraagt moeder aan Jantje waarom ben jij zo vroeg? Wij gingen raadsels vertellen en ik ben buiten gevlogen. Ga jij maar naar je kamer commandeert moeder.. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld.

Uitleg over onze cookies. Dit is een hash van je huidige session id. Deze wordt gebruikt om te voorkomen dat anderen zich door middel van browsermanipulatie kunnen voordoen als jou. In dit cookie staat je userid opgeslagen. Deze werkt alleen in combinatie met het sessid cookie dat hierboven al vermeld staat. Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen.

Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien. Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen. Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze overigens anonieme bezoekersstatistieken.

vader neukt vriendin van dochter gangbang vanavond

Sex massage zwolle sex in het hooi


Op een dag nam ze er een paar mee naar huis, en net als Kousbroek raakte Zwagerman op slag betoverd door de utopische wereld van de adult movie. Er is geen angst en geweld, geen weerzin en jaloezie, geen achterdocht en minachting, geen verraad.

Ook geen heftig, romantisch verlangen. Maar klopt Zwagermans idee dat de vrouw van de nineties gevoeliger is voor de geneugten van dit pornotopia? Er is gewoon nauwelijks porno die aantrekkelijk is voor vrouwen. De laatste jaren zijn de films wel iets verfijnder geworden.

De acteurs zien er beter uit en zijn zelfs wat minder opgepompt en verbouwd dan een paar jaar geleden. Maar het probleem is dat de films helemaal gericht zijn op de mannelijke fantasie. Er zitten altijd veel spuitende mannen in, die buiten het lichaam van de vrouw klaarkomen.

In de weinig erotiserende omgeving van een universitair laboratorium doet zij onderzoek naar seksuele opwinding bij vrouwen. Daartoe krijgen zij pornoscènes te zien, waarbij hun opwinding wordt geregistreerd door sensoren in hun geslachtsorgaan. Ook vrouwen raken het meest opgewonden van bewegende beelden, blijkt uit haar onderzoek.

Vooral opnamen van coïtus en cunnilingus doen het goed, mits ze niet te rauw gepresenteerd worden. Het blijkt dus een fabeltje dat vrouwen minder gevoelig voor visuele prikkels zijn dan mannen. Toch zijn er grote verschillen tussen de seksen. Een man met een erectie voelt zich ook opgewonden, terwijl Laan bij vrouwen vaak een discrepantie aantreft tussen fysiologische opwinding en gerapporteerde gevoelens.

Ze vraagt zich veel meer af: De maatschappelijke context van porno is sinds de jaren tachtig sterk veranderd. Destijds zagen feministen het genre als een bevestiging van de eenzijdige beoordeling van vrouwen op hun lichamelijke kwaliteiten door mannelijke machthebbers. Sedertdien is de seksuele macht van mannen echter sterk afgenomen. Dat waanzinnige lijf, die sensuele grijns, die geile stem en waar het natuurlijk allemaal om draait: Ondanks de toegenomen tolerantie deelt niet iedereen Zwagermans gedachte van een probleemloos pornotopia.

Het gros van de mannen kan droomwereld en werkelijkheid best uit elkaar houden, zegt seksuoloog Jos Frenken, gespecialiseerd in de behandeling van zedendelinquenten. Maar bij een kleine, gestoorde minderheid kan porno wel degelijk als katalysator voor een zedenmisdrijf werken, gelooft hij. Aan het begin van de jaren negentig wilde hij een glamourboek maken over de spannende lifestyle van de adult stars. Pornofan Gittler stuitte echter op een cultuur van drank, drugs en depressie.

Sterren vertelden hem over een verleden van misbruik en verkrachting, terwijl de littekens van de laatste borstvergrotingsoperatie nog zichtbaar waren. Op een ijzingwekkende manier beschrijft hij hoe actrice Debi Diamond eist dat haar hoofd tegen de muur wordt gekwakt bij een fellatio-scène, nadat zij eerst met heet kaarsvet bewerkt wilde worden. Zelfs haar tegenspelers, gestaalde porno-acteurs, verliezen hun erectie bij het aanschouwen van zoveel zelfhaat.

Het is de postmoderne verwarring ten voeten uit. Aryan Kaganof is die nuwe naam van die omstrede filmmaker Ian Kerkhof, regisseur van onder meer die kultusfilm Wasted Naar de Klote! Teen die galerymure hang groot drukstukke van collages van tekste en rekenaar-geskepte kleurpatrone die produk van bykans vier jaar se werk en Kaganof se eerste tentoonstelling in Suid-Afrika.

Sy belangstelling in visuele kuns het in begin posvat tydens ure se redigeerwerk op die rekenaar, sê hy. Ek is tans besig om van my films weer te redigeer ek sny die vertelling uit tot net die essensiële beelde oorbly in kort weergawes van enkele minute. Dit is vanselfsprekend dat die tekste op Kaganof se digitale skilderye die sleutel tot sy werke is.

Maar dit is moeilik leesbaar en plek-plek onsamehangend. Boonop loop die reëls deurmekaar, selfs onderstebo, en volg dit verwarrende patrone op die prentvlak. Kortom, dit verg soveel inspanning om dit te probeer uitpluis, dat waarskynlik niemand verder as die eerste werk vorder nie. Maar die inhoud wentel om apokaliptiese visies en verwysings na profesieë.

Dis bewuste skryfwerk wat onbewustelik ook prente en patrone vorm. Dit is skryfprente wat in die ruimtes tussen die woorde lê. Alles wat ons geleer is, het net een doel om ons tot die stelsel te verkneg. Opvoeding maak slawe van ons. Die uitdaging is om hieruit weg te breek en jou ware aard te volg. Hitler se optrede het die Jode, wat dwarsoor die wêreld verstrooi was, weer sterk gemaak en hul eenheidsgevoel verstewig.

Van al die beloftes wat die ANC met die verkiesing gemaak het, het min gekom. Die land is nog net soos dit was. Selfs die politici van vandag is maar net die gesigte van apartheid apartheid het hulle gemaak wat hulle is. Politici hier is politiek korrekte fundamentaliste wat eintlik niks doen nie en slegs in terme van swart en wit kan funksioneer. Gaan gesels bietjie met mense wat op straat leef hulle sal jou vertel wat aangaan.

Natuurlik moet jy dit aanhaal! As ons besef dat alles wat ons geleer is om te doen, verkeerd en skadelik is, is ons op die regte pad.

Gehoorsaam jou innerlike wet. Ek is as blanke Suid-Afrikaner grootgemaak om totalitêr te wees om Angola toe te gaan en mense se lippe te gaan afsny. Die mind is iets wat ons gevange wil hou. Weet egter dat jy dan deur die gemeenskap verstoot sal word. Bemarkingsmense, die spin doctors, beheer alles. Dit is kommerwekkend om te sien hoe konformisties hulle is. Nou kan jy geskeurde klere in die winkel koop. Daarteenoor is die winkelsentrum die plek waar alles gebeur, waar mense ontvanklik is vir dinge.

Die winkelsentrum is die tempel van die geldgod om kuns soontoe te bring, is soos Jesus wat na die mark in die tempel toe gaan. Die sangeres Blaq Pearl is deel van die rolverdeling van Afrikaaps, wat by die Baxterteater op die planke is. Verskillende musiekstyle word ingespan om die taal se paadjie te loop vanaf sy ontstaan tot vandag.

Só beskryf die sangeres Blaq Pearl­ haar verhoognaam dié musiek-en-dramaproduksie, wat pas klaar gespeel het by die Absa Klein Karoo Nasionale Kunstefees en tans by die Baxter op die planke is. Elke keer het dieselfde name opgeduik en só het ons almal in Afrikaaps beland. Ons jel lekker, want ons deel dieselfde visie — álmal is opgewonde oor die projek en álmal glo daarin.

Blaq sê mense moet voel hulle is waardig genoeg om hier te wees, dit moenie saak maak hóé hulle Afrikaans praat nie. Ander lag weer vir die taal. Ons bring respek daarvoor terug. Haar passie vir mense het gemaak dat sy ná skool BA met sielkunde en taalwetenskap as hoofvakke aan die Universiteit van Wes-Kaapland gaan studeer het. Sy vrou was sewe maande swanger met hul derde kind. Blaq sê hulle het soveel drome sáám gehad. Sy het egter besef sy moet aangaan met haar lewe en om haar hartseer te verwerk het sy briewe aan haar oorlede broer begin skryf.

Jy kan maar sê sy musiek leef voort in my. Musiek is my passie, my broer is my inspirasie. Kaartjiepryse wissel van R50 tot R Bespreek by Computicket, Een aantal jaren geleden was ik in het Teylers Museum waar een kleine tentoonstelling van tekeningen van Michelangelo te zien was.

Het museum zelf is altijd een plezier om te bezoeken en ik verheugde me op de stille nabijheid van de hand van de meester.

Toen ik de zaal met tekeningen betrad kwam ik terecht in een bad van zacht maar doordringend gelispel. Ongeveer 90 procent van de bezoekers liep met een koptelefoon op door het museum. Voor een bepaalde tekening die ik graag wilde zien stond een mevrouw van middelbare leeftijd twee minuten lang met gesloten ogen te luisteren naar de audiotour.

Plotseling viel mij op dat bijna alle bezoekers van deze show in hetzelfde ritme langs de tekeningen bewogen. Ze stonden stil en het zachte gelispel was hoorbaar. Het gelispel hield op en ze liepen door naar de volgende tekening waar het gelispel opnieuw begon. Het klonk- en het zag er uit als een groep bijen die zingend van de ene naar de andere bloem hoppen.

Niemand bleef onredelijk lang voor een bepaalde tekening hangen, niemand sloeg er een over. De bewegingen van de groep lieten zich lezen als een overtuigend bewijs van het succes van de audiotour die zo langzamerhand door alle musea in de wereld wordt omhelsd als het ideale medium om de bezoekers door de collectie te leiden.

Ongetwijfeld gebeurd dit met goede bedoelingen, maar het idee dat iedereen die het museum bezoekt hetzelfde hoort en denkt over de kunstwerken die hij of zij ziet jaagt mij angst aan en lijkt mij in tegenspraak met wat musea en kunst eigenlijk zouden moeten faciliteren: De vraag is wat die mevrouw met haar gesloten ogen zag, en of zij werkelijk de gedroomde bezoeker van het museum is.

Niemand hoeft meer bang te zijn dat hij iets niet begrijpt, iedereen weet precies hetzelfde. Maar wat is er mis met iets niet begrijpen? Als er een ding is dat uitnodigt tot zelfstandig denken dan is het onbegrip. Maar onbegrip of raadselen zijn niet toegestaan en met een hoofd vol wiki-kennis verlaat de bezoeker het gebouw. Is dit wat men bedoelt met verheffing van het volk? Toen ruim een decennium geleden voor het eerst minderheden-quota werden verbonden aan de toekenning van subsidies voor musea, theaters en andere culturele instellingen werd daartegen nauwlijks inhoudelijk protest gehoord.

Met de ijver van berouwvolle zondaars werden er allerlei pogingen ondernomen om het publieksbereik te verbreden en de drempels, waar aanwezig, te verlagen. Kinderen, negers en moslimmoeders: De gedachte hierachter is dat wat met overheidsgeld gefaciliteerd wordt door allen die onder die overheid vallen geconsumeerd moet kunnen worden.

Tevens speelt de gedachte dat hoe meer mensen ergens naar kijken, des te beter datgene is waarnaar gekeken wordt. Gespecialiseerde bureaus bieden totaalpakketten aan en musea maken juichend, alsof het de uitslagen van de eredivisie zijn de bezoekersaantallen van het afgelopen jaar bekend. In een folder van cultuurnetwerk. De rellen destijds in Den Bosch zouden minder erg zijn geweest als de jeugd zich wat meer met cultuur had beziggehouden, beweert hij.

Van veel kunst, zo impliceert de CvK, wordt je vanzelf een brave burger. Deze uitspraak is typisch in die zin dat je over kunst eigenlijk alles kan zeggen zonder bewijzen aan te dragen. Aannames als hierboven krijgen door afwisselende bestuurlijke modes soms het gewicht van exacte kennis, maar het blijft wild geschoten hagel.

De verwarring begint al met het benoemen van het onderwerp. Men noemt het kunst of cultuur, maar het is onderhevig aan politieke kleur en achtergrond wat daar precies mee bedoeld wordt. Wie aan kunst kan denken aan waanzin, echtbreuk, drugsverslaving, armoede, miskenning en depressies. De gemiddelde levensverwachting van kunstenaars is lager dan die van diepzeeduikers. Maar dit soort geluiden hoort men eigenlijk nooit in deze branche.

Wie luistert naar beleidsrichtlijnen en folders als van cultuurnetwerk. In dezelfde folder geeft een andere voormalige bestuurder, Saskia Bruines, nog eens een opsomming van de zalvende werkzaamheid van kunsteducatie: Kunsteducatie is belangrijk voor mensen, organisaties, scholen, voor gemeenten: Wanneer je dezelfde heilzame werking aan steunkousen zou toeschrijven zou je evenveel gelijk hebben, maar vermoedelijk wel met de Voedsel en Waren autoriteit te maken krijgen. Over zoiets onstoffelijks als kunst kun je echter alles beweren.

De enige mensen voor wie kunsteducatie een bewijsbare verrijking van het leven was zijn eindeloze rij bureaus, stichtingen en belangengroepen die er in werkzaam zijn.

Onlangs werd bij dit fonds een aanvraag behandeld voor een educatief onderhoudend programma vanuit- en over het Boymans van Beuningen Museum, uit te zenden op de regionale televisie. Rotterdam is een stad met veel problemen en spanningen. De bezoekersaantallen van het Boymans zijn niet slecht, maar de bezoekers zelf nogal cultureel-etnisch homogeen.

Dat kan natuurlijk geen toeval zijn en het verband is snel gelegd. Tijd om de handen ineen te slaan, in de hoop nieuwe doelgroepen kennis te laten maken met de plaatselijke museumschatten en de opstand der horden aldus voortijdig te pacificeren.

En dus gaan volgens de plannen tien bodybuilders samen kijken naar een foto van Bas Jan Ader en tien gesluierde moslimmoeders op bezoek bij de Toren van Babel. Niet alleen buigt het museum hiermee voor de populaire gedachte dat alles wat stilstaat en geen geluid maakt saai is, bovendien, en veel kwalijker nog, is het valse reclame.

De zeldzame TV Rijnmond kijker die na aflevering 1 voor het eerst naar het museum gaat, uiteraard in de hoop op snelle beeldmontages en flitsende gags, kan zich met enig recht beroepen op consumentenbedrog. De vaste bezoeker die zich door vingerverfende havenarbeiders moet worstelen om bij een van zijn favoriete schilderijen te komen evenzeer.

Al deze activiteiten van musea, schnabbelaars in de culturele sector en verschillende overheden zou moeten duiden op een groot en acuut probleem. Dat probleem is er inderdaad, maar het wordt van de verkeerde kant benaderd. Het probleem is niet dat er te weinig bezoekers naar de musea komen en dat het doorsnee publiek geen toegang heeft tot onze kunstschatten wat is er gebeurd met het algemeen onderwijs, internet, bibliotheken en persoonlijke nieuwsgierigheid?

Het excellente moet boete doen voor haar uitzonderlijkheid omdat het museum blijkbaar niet in staat is haar kunstschatten op eigen voorwaarden te verdedigen. Het was al met al een schokkende ervaring de aanvraag te lezen. De begeleidende brief van de directeur van het museum waarin hij het programma en haar doelstelling ondersteunde kwam over als de brief van een schipperende burgermeester in oorlogstijd.

De vraag is welke oorlog er gaande is. Mijn meest waardevolle ervaringen met kunst onderging ik onvoorbereid. Toen ik 18 was zag ik in een filmhuis in Amsterdam noord mijn eerste Bergmanfilm. Er was niemand om het uit te leggen en ik was drie jaar lang van slag.

Een jaar later liep ik door Parijs. Hongerig en ongelukkig verliefd. Hetzelfde is mij overkomen met componisten, schrijvers, grotschilders en pottenbakkers. Deze intieme, individuele en onvoorbereidde ontmoeting is naar mijn mening essentieel voor de beleving en de waarde van kunst. Niet het samen knutselen en het als makke schapen wandelen aan de leiband van de audiotour. De allergrootste betekenis van schilderijen, objecten en beelden is misschien wel dat ze juist niet bewegen en ons onbewogen door de tijd over eeuwen heen in diepe stilte recht in de ogen kijken.

De schoonheid van kunst is een mysterie. Dat een museum met een van de prachtigste collecties ter wereld zichzelf met behulp van een plaatselijke comedienne en een multiple choice formulier aan de wereld wil verklaren in plaats van die collectie op haar eigen waarden te verdedigen is het verraad van dit mysterie.

Onderwijs dient er voor om mensen als zelfstandig denkende wezens op te leiden zodat zij dit mysterie deelachtig kunnen worden. Kunsteducatie bereikt precies het tegenovergestelde, en het zou derhalve verboden moeten worden.

Ondanks mijn emotionele betoog tegen toekenning van deze aanvraag besloot de behandelende commissie van dit fonds het plan te honoreren. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke kwaliteiten van het programmavoorstel, maar op grond van een gemeend maatschappelijk nut.

Het is merkwaardig dat in een mediawerkelijkheid die zozeer door persoonlijkheden wordt bepaald er op de persoonlijke leefomstandigheden van Geert Wilders in relatie tot zijn politieke denkbeelden een taboe lijkt te rusten. En dat terwijl zoveel bij dit fenomeen door persoonlijke omstandigheden lijkt te zijn geinspireerd.

Een van de opvallendste, maar ook weer niet geheel onverwachtte, aspecten van de PVV is de aandacht voor dierenleed. Op de website staat een artikel waarin aandacht wordt gevraagd voor het beklagenswaardige lot van de 42 jarige Aziatische olifant Annabel uit het Noorder Dierenpark in Emmen. Tijd om de minister ter verantwoording te roepen.

Baby olifantjes en dierenbeulen: Wat van de andere maintarget, de westerse cultuur te bevijden van vreemde smetten, niet gezegd kan worden. Maar het gaat de PVV er ook niet om om iets te bereiken. De PVV wil eigenlijk, op het dempen van droge grachten na, helemaal niets veranderen. Er is geen ideologie, geen wereldbeeld, enkel een verzameling al dan niet verklaarbare, als politiek vermomde, persoonlijke fobieën, waarvan de liefde voor het gekooide dier uiteraard een van de mooiste symbolen is.

Deze afwezigheid van concrete en haalbare politieke doelen is de reden van het in kille cijfers marginale succes bij de kiezer, en ook de reden waarom haar tegenstrevers, die wel enigzins haalbare politiek voorstaan, zich geen raad met het fenomeen weten.

Wie Geert Wilders en zijn partij probeert te begrijpen vanuit een politiek gedachtegoed loopt op tegen een muur van oorlogstaal die niet voor rede vatbaar is, en ook niet voor rede vatbaar wil zijn. Niets is politiek, alles is persoonlijk. Het zijn ideeën en conclusies die rechtstreeks voortkomen uit het fysieke en mentale isolement waarin Geert Wilders dagelijks leeft.

Beschouw de wereld vanuit zijn ogen, opgejaagd wild, dag en nacht omringt door beveiliging, van schuiladres naar schuiladres, veroordeelt tot een abstracte werkelijkheid, en het is eigenlijk verbazingwekkend dat de man nog Nederlands spreekt.

Zoals gezegd worden de omstandigheden in het persoonlijk leven van de politicus Wilders zelden meegewogen in de beoordeling van zijn ideeën. Het is de paradox van de digitale hufterigheid: Een bewijs van deskundigheid of gezond verstand is niet vereist.

Daarnaast speelt misschien een fout soort beleefdheid. Men houdt het persoonlijke van het politieke gescheiden. In algemene zin is dit de correcte houding, maar in het geval van Wilders is het schutterig vluchtgedrag en in in zekere zin onverwantwoordelijk handelen. Hier is namelijk geen politiek streven werkzaam, maar een groot persoonlijk drama. Wilders leeft in extreme omstandigheden. Hij floreert daar zo wonderbaarlijk onder, dat het er alle schijn van heeft dat hij zich bewust of bewust onbewust in deze situatie heeft gemanouvreerd.

Dat is een ernstige constatering, maar in de psychologie zijn wel vreemdere cases beschreven. Net als de individuen die hij het felst bestrijd lijkt ook Geert Wilders in een typische radicaliserings spiraal terecht gekomen. Zijn overspannen wereldbeeld wordt elke ochtend bij het ontbijt bevestigd door de aanwezigheid van body guards, zoals dat voor die Afghaanse tiener in Bora Bora de raketaanvallen zullen zijn. En wanneer wij ons in deze persoon aan het ontbijt verplaatsen, een persoon die zich als een nomade door een anonieme wereld beweegt, terwijl hij zijn eigen hoofd en woorden bijna dagelijks in veelvoud in de media ziet, zodat hij kijkend naar zichzelf op televisie zijn eigen doelgroep is, dan is het logisch dat de gedachten vooruitschieten naar een aantal jaren na nu, en de vraag weerklinkt: Vraag je je af.

Want dit is niet zoals het verhaal zal gaan. Regeringsmacht is niet het streven. Wat iedereen weet maar wat niet wordt uitgesproken is dat dit maar op een manier af kan lopen. Uiteindelijk zal hij geslachtofferd worden of bezwijken onder de druk, zodat hij tenslotte altijd zijn gelijk zal hebben. Na de Marokkanen moeten nu ook de Turken er als bevolkinsggroep aan geloven.

Er is maar een conclusie mogelijk. Hier is iemand bezig om op een zeer complexe manier een einde aan zijn leven te maken. Het martelaarschap van Geert Wilders is dramatisch en persoonlijk onvermijdelijk en wordt misschien nog wel meer verlangd door zijn aanhang, dan door zijn tegenstrevers. An anti-fascist punk movement, taking place in a fascist state; a multiracial musical underground, in a time and place where racial mixing was a criminal offence.

This is the story of South African punk as told by musicians, activists and documentarists from the late s to the present. At the heart of the story is National Wake: Between and , they and their peers created a cultural — and multicultural — explosion whose effects can still be heard in South African alternative music today. In in South Africa, the National Party came to power.

A white supremacist organisation, many of the leaders of which had supported Nazi Germany during the Second World War, the National Party quickly set about reconstructing the country according to their own racial theory: Everyone was assigned a racial category, which determined where they were allowed to live.

I hung around him indoors all the day waiting for him to take off his shirt- — as workers commonly did in the Orange Free State heat — hoping to see his skin of many colors. I remember being surprised when he did remove the shirt revealing a light brown even-toned back, not the colorful explosion I had expected. There was a definite shock when I realized things were not as named and the language of classification did not describe the reality of the situation.

Ivan Kadey would go on to form, in , the most radical protest band of his generation, National Wake. But before that, something happened that changed the consciousness of all South Africa.

In , black students in the Johannesburg township of Soweto rose up in protest against new education laws. The police response left hundreds dead, and the country in chaos.

And for the first time, it was all on television. I watched images of the uprising possibly the first I had ever seen broadcast in South Africa with a mixture of horror at the brutality, and admiration and respect for the kids. I knew the nature of the struggle had entered a new phase and the days of white rule were numbered. A network of communes, where dissidents, white and non-white alike, could develop their own culture, and their own visions for a new South Africa.

Kadey, by then a young artist and musician, found his way to one such commune in Parktown, a suburb of Johannesburg. Literacy groups who ran publishing houses producing material for worker education. Carpentry co-ops, teaching skills and living according to the principles of [19th century experimental social activist] Robert Owen. Rock and roll bands. The network really stretched throughout the country. Informal jam sessions were a regular occurrence.

Gary led a funk band called The Monks at that time featuring himself on keys, and Punka on drums. Gary had been the drummer for an Alexadra based band called the Flaming Souls at age twelve. National Wake worked up a set of songs with all of us contributing, and we decided to stage a gig. Without any overt discussion — we all knew what we were embarking on, and were totally charged up and ready to go. Celebrate the death of nationalism. The Parktown commune soon became the National Wake headquarters.

They named it the DMZ, as in demilitarised zone. The racially-integrated commune took us into uncharted territory and, in terms of many statutes governing the domicile of the different races in apartheid South Africa, what we were doing was totally outside of the law. Under the set of restrictions called the Pass Laws, no-one could leave their designated area without official permission.

In theory, there was no way a mixed-race band could travel around the country playing concerts. Gary, Punka, and Mike, and other members of our crew were forced to carry.

We also played in the township clubs, both officially controlled within South Africa, and privately owned clubs in Bantustan areas. Our most incredible performances were the street gigs we played — one on Rocky street, and the other in the plaza area of Highpoint in Hillbrow. The street was an integrated area of the city and the band fit naturally into the scene.

Seeing a group of musicians of different races always put a charge into the air. When we unleashed our electric music things took on positive energy as the band could really deliver, and these were amongst some of the most satisfying gigs we played. By late , enough bands had emerged to justify a punk package tour.

National Wake, and their contemporaries like Wild Youth and Safari Suits, set out across the country. I told him to shove it and that we were playing whether he liked it or not.

We would appear at every gig we had been billed and advertised to perform and he would have to bar us from the stage. He braced himself through the three initial concerts and only lost his nerve when we played the last one in Vishoek, the most conservative enclave on the Peninsular, where the actual contract governing the hall expressly forbade any mixed race gathering.

After the first ten seconds he pulled the plug on us and closed the concert. The audience were pretty pissed, but placidly accepted the end of the show and left without protest.

The international record company WEA had an office in Johannesburg. One of their employees, Benjiy Moodie, was a dissident punk fan himself. Moodie began using the record label to officially release music from the punk rock underground. National Wake, the most politically unacceptable band in the country, now had a major label contract.

Drawing on punk rock, dub and Clash-in-New-York ragged funk, National Wake stands as a timeless punk rock milestone. In fact there was a time they used to bring the police recruits on their first outing from the academy to a night of patrol in Hillbrow, through the Wake house like a trip to the game reserve. We created a world for ourselves that was, by circumstance, pretty insular.

In years since others have described arriving at the Wake house as virtually entering another country. We were dragged down to the Hillbrow Station to meet with some plain clothes officer who was obviously in some state security and intelligence division. In the final days we were being visited about three times a day — cops simply walking through the house, looking in ashtrays, poking around, never saying anything, coming and going at will. Soon, the record company was visited by the security police.

And this is where the first part of the story ends. National Wake imploded under the constant pressure, in But they left a legacy which would grow and grow…. I think that what National Wake did, they caused such a shock to the system, that the dynamite blast that they caused blew open doors instead of just opening them marginally.

But back in the early 80s, he was one of the punk kids. He became a photographer for the emerging scene, and when he left school, he moved between Johannesburg, Durban and Cape Town, each of which had its own punk rock underground.

So the punk thing was a very strong underground movement where political ideas were freely exchanged, and therefore it became a very important pedestal for new ideas, a testing ground of new ideas …. In that, the mainstream was so far removed from reality, that even trying to connect with them meant that you had to sacrifice certain of your ideas.

Bands like Asylum Kids and Leopard had their albums coming out legally, released through major labels. And that created a situation where that music was, for a moment, much more accessible. And of course, it was treated somewhat as a fad. And the fad receded, and the scene went totally underground. And that was the message that a lot of the people in the scene were trying to get out there: And we had conscription, so once you finished school you had to go into the army and go and kill people.

They came back in a body bag or some of them were killed while you were next to them. You know, in contact situations. But in , because they were running out of able-bodied men, they started calling up immigrants as well, people who were born in different countries.

And the English people were not as conditioned as the Afrikaans people at that stage by the media and by the whole national party dogma. So the movement gained momentum because the government refused to listen to the people, and just continuously made the same mistakes over and over again. And when they were unhappy with how people reacted to their deeds, they would just implement more draconian security laws to limit things even further. And that made people angrier and angrier. Upbeat party rockers The Genuines mixed traditional Cape Town guoma music with punk influences, while the jarring Koos introduced South African culture to the discordant sounds of post-punk.

And increasingly, the lyrics were in the Afrikaans language rather than English. Deon Maas explains why: Because it was associated with apartheid and with the colonial laws of the government. And this was a major watershed movement. And most of these gigs they tried to ban them, and people actually continued these gigs in spite of the bannings.

So all the students went there anyway. Nelson Mandela became president after free elections in In the alternative scene, much of the angry protest punk gave way to celebratory ska. Today, South African punk is still going strong. Hog Hoggidy Hog is a contemporary Cape Town ska-punk band. Their trumpet player, Lee Lips, explains something of the resonance of punk for his generation.

We hate what the old government was about. That was why we got into punk rock…. One person is as African as the next. Hog Hoggidy Hog is one of the longest-running punk bands of the democratic era. While being firmly rooted in the ska-punk tradition, they are also overtly African in their sound. The sound is for me, synonymous to Africa in general, maybe not particularly South Africa, you know?

And it gets absorbed in…. South African punk rock today, then, continues in the tradition that Ivan Kadey and others carved out for it in the late s: And I was born here, this is my home. More info about this will follow on the National Wake Facebook group, which is also streaming a selection of Wake classics. In contemporary punk, Cape Town stalwarts Hog Hoggidy Hog have just released a new album Method to the Madness while up-and-coming Johannesburg punks Swivelfoot have their debut album coming out in July.

Sy rolprente is daarop gemik om mense ongemaklik te laat voel, om die visuele oomblik so uit te rek dat kykers verveeld raak en uit die vertelling glip. Vyf programme van Kerkhof se rolprente word vertoon. Genres soos die musiekblyspel, die soetsappige ek-belydenisse van praatprogramme en die riller word geparodieer om kommentaar te lewer op die verskynsel van verkragting in Suid-Afrika.

Maar dit beteken nie dat verkragting getrivialiseer word nie. Daar word ook aan die politieke aspekte van die misdaad aandag gegee.

Kerkhof het gewys daarop dat die apartheidstaat mans opgelei het om vroulike aktiviste in die Wes-Kaap te verkrag. Geen prekery nie, dus. Dit is egter die dokumentêr Rough Ride, oor die taxibedryf in Suid-Afrika, wat besonder interessant is. Ian Kerkhof, wat in die visuele kunste as Aryan Kaganof aktief is, wys van Maandagaand om Die tentoonstelling heet Logoff Logon Logos. Saterdag, 14 Julie, om Enige jaren geleden richtte de Paus van Rome zich tot de wereld met de voor het tijdgewricht opzienbarende vermaning dat de Duivel nog steeds onder ons is.

Want juist wanneer wij het geloof in hem dreigen te verliezen moeten we op onze hoede zijn, aangezien die vermeende afwezigheid van het explicite kwaad zijn ware triomf is, en onomstootbaar bewijs van zijn bestaan, aldus de opvolger van Petrus. Van de wonderbaarlijke geldvermeerdering van speculanten tot de zwarte magie van Harry Potter en het moderne geloof dat de mens het alleen af kan in de wereld. Het is allemaal duivelswerk. Wat lijkt op een ideologisch achterhoedegevecht is natuurlijk ook een poging om de advocaat van het goede te revitaliseren.

Zonder het kwaad immers is er geen behoefte aan die eerste. De pogingen het kwaad te benoemen en een eigentijds gezicht te geven — goed gekapt, succesvol en in maatpak — zijn evenzeer een methode om het goede zichtbaar te maken. Maar deze eendimensionale compositietekening van de verdachte en het slachtoffer doen natuurlijk geen recht aan de veelkleurigheid van beide partijen, want de duivel is, sinds de zondeval, ook de gever van kennis die God, om naar het lijkt tactische redenen aan de mens onthoud.

Dat de zaak iets gecomliceerder ligt bewees Thomas Mann in zijn Doktor Fautus. Het is geen boek om in een ruk uit te lezen. De bijna pathologische neiging tot exactheid en alomvattendheid van de schrijver die zich in schier eindeloos kristalliserende bijzinnen en tussenvoegingen manifesteerd, maakt het lezen tot een geconcentreerde bezigheid. In de roman, die de tragische levensloop van de componist Adrian Leverkühn tot onderwerp heeft, komen veel beschrijvingen van muziek voor.

Dat is niet zomaar een vanzelfsprekende consequentie van het onderwerp, maar ook een duidelijk stijlkeuze. De impressionistische beschrijvingen van de muziek en de muziektheorie die zozeer vergroeid is met de Duitse geschiedenis, klinken door in de hierboven genoemde neiging tot detaillering die voor een belangrijk deel een puur muzikaal karakter hebben.

Maar Doktor Faustus handelt niet alleen over muziek, het is ook opgezet als een wijdlopig muziekstuk dat zich in steeds andere variaties rondom hetzelfde Leitmotif, de ontzielde bezieling, beweegt. In zijn uitvoerige gesprek met de Duivel denkt de componist de eerste te betrappen op een verspreking die impliceert dat hij niet niet reeel is, maar een illusie van zijn door de syphillus geinfecteerde brein.

De Duivel reageert fel. En je zult weten waarom je betaald, waarom je lijf en ziel aan ons vermaakt. Met die laatste opmerking wordt verwezen naar het derde hoofdstuk van het verhaal waarin het Leitmotiv voor het eerst gepresenteerd wordt met een zinnebeeld dat in vele variaties zal worden herhaald. In de nog niet door massamedia besmette lange avonden van hun jeugd laten Zeitblom, de verteller, en Leverkuhn de componist en hoofdpersoon van het verhaal, zich door Jonathan, de vader van de laatste, onderwijzen in de — de oude man tot tranen roerende — raadselen en schoonheid der natuur.

Als amateur-allesweter verdwaalt Jonathan in zijn spirituele verbazing over het heliotropische gedrag van mineralen. Wanneer de deksel van het proefvat wordt verwijderd groeien de kristallen wezens hongerig naar het licht toe.

De weemoedigheid van deze beweging versterkt door de wezenloosheid waarmee het zich voltrekt. Het is het gedachteloze, instinctieve groeien van de materie die het kleine verhaal iets onwaarschijnlijk omheilspellends geven. Dit is niet een daad, dit is een natuurlijk proces dat — gegeven de juiste omstandigheden — een onstuitbare vanzelfsprekendheid zal worden.

Een boek waarin de Duitse culturele geschiedenis vanaf de reformatie, en het moment waarop de eerste Faustus wordt geschreven, zou worden ontleedt op haar morele principes. Het is ook het verhaal over een kunstenaar die de liefde opgeeft, in ruil voor magische krachten. Een boek, in feite, over zijn eigen leven en lijden.

De koele strengheid die met het pact over de kunstenaar komt maakt hem, dankzij een duivelse paradox, in wezen een sentimenteel mens. Hoewel streng voor zichzelf en voor anderen, is de voornaamste drijfveer van die uiterlijke vormelijkheid een diep en met het stijgen der jaren steeds groter wordend zelfmedelijden.

Zoals er ook achter de krachten die zijn Vaderland in haar greep zouden krijgen, in wezen de grenzenloze sentimentaliteit van osmotische processen schuil ging.

Men kan zich bij het lezen van deze magische roman niet onttrekken aan de gedachte dat de schrijver zijn leven lang in afwachting was van de groteske climax van gedurende jaar langzaam aan de kook geraakt Burgerdom, uit de dampen waarvan een krijsend spook werd geboren zonder welks aanwezigheid —zowel in het boek als in het bewustzijn van de lezer — het Faustus thema puur literair was gebleven.

De aanwezigheid van Adolf Hitler op de achtergrond van de vertelling maakt het duivelse element echter gruwlijk reëel. Een van de meest aantrekkelijke waarden van kunst — naast troost en verstooiing — is dat zij door middel van de gekozen vorm een door de kunstenaar ervaren werkelijkheid vastlegd, en daarmee iets van een historische mentaliteit bewaard.

Wie kijkt naar een schilderij van Breughel, kijkt door de ogen van Breughel die dit schilderij ooit als eersten zagen. De virtuele aanwezigheid van die scheppende ogen is eeuwig met het werk verbonden. Donkerglimmend aan weerszijden van een zelfbewuste neus, zweven ook de ogen van de kunstenaar Thomas Mann boven de eerder beschreven scene. De lezer ziet de tekst door de ogen van de schrijver en proeft de bittere triomf van die levensloze metafoor. De persoon van de schrijver en de periode die het verhaal beslaat maken dat het basale chemische proces naast het Faustthema — de ontzielde bezieling — ook de turbulente politieke- en sociale werkelijkheid van de eerste helft van de twintigste eeuw beschrijft.

Het kristal op zwaar water symboliseerd niet alleen de alles overwoekerende dynamiek van de horde, maar ook het streven van de massa om, als niet denkend geheel, tezamen toch een genie kunnen zijn, precies zoals de zichzelf niet bewuste materie in het zware water zich aan de buitenwereld presenteerd als een sprookjesachtige plant. De basis van alle leven, zo lijkt de waarnemening te zeggen, is zielloos. Via psychologie, antropologie en fotografie ontdekt de moderne mens patronen in zijn wezen die feitelijk niet zoveel verschillen van de in laboratoria waargenomen chemische reacties en processen.

De hevige politieke turbulentie en het radicale gedrag van georganiseerde groepen is ontegenzeggelijk op verregaande wijze beinvloed door dit radicaal nieuwe zelfbeeld. Het proefvat in vader Leverkuhns laboratorium staat daarnaast uiteraard ook symbool voor het geinspireerde individu dat er naar streeft dingen te zien — als eerste — en dingen te horen die niemand ooit eerder heeft gehoord, en die een mens niet kan ondergaan zonder aan de trivialiteit van zijn eigen bestaan herinnerd te worden.

Als een groeiproces dat wordt gedreven door drukverschillen — net als de kristal op sterk water — ontwikkelt de gedachte zich, bewegend naar het licht, tot een nieuw inzicht. De schier oneindige betekenisdiepte van het beeld van de krisallen onderstreept daarnaast ook nog eens de betrekkelijkheid van al dit nieuwe en ongehoorde.

Je kijkt in gedachten naar de kristalen die voor het aandachtige publiek haar stille dans opvoeren en je weet dat je feitelijk kijkt naar het brein van Alles. Die niets anders is dan een spastische beweging naar buiten toe. Als sluitstuk in deze keten van beelden is daar tenslotte de literatuur in algemene zin, en deze roman in het bijzonder die als een nabootsende, spastische entiteit wordt gepresenteerd die zich, als een vlinder die onwetend is van zijn eigen sluwheid, tooit met ogen van een giftig insect of de nerven van een oneetbaar blad.

Uit de scene spreekt een ambigue gevoel over de waarde van deze kennis. Enerzijds dwingt haar schoonheid en raadselachtigheid als vanzelf tot waarneming en bestudering. Op hetzelfde moment echter dat zij zich openbaard, ontneemt de kennis het zicht op zichzelf. De argwaan tegen kennis van dingen die je niet zou mogen weten wordt in het boek door verschillende figuren uitgesproken. Ook de verteller Zeitblom heeft zijn twijfels over de kennis omtrent zaken die misschien niet voor mensenogen bestemd zijn.

Een scene die deze onkenbare werkelijkheid beschrijft en welks bestaan zich spiegelt in de mentale spanning van een nog onvoltooid meesterwerk, is die in welke Leverkühn zijn reizen met de Amerikaanse wetenschapper en ontdekkingsreiziger Professor Capercailzie beschrijft. Twee reizen die opvallende ruimtelijke exoten zijn in deze door interieurs gedomineerde vertelling.

Maar zijn reisgenoot en gids Capercailzie, die natuurlijk niemand anders dan de duivel zelve is, maakt dat de lezer weet dat dit alles geen grap is, en dat Leverkühn de dingen die hij beschrijft werkelijk heeft gezien, hoewel de werkelijkheid in deze uiterst rekbaar is, en niet vanzelfsprekend van fysische aard is.

Zijn biograaf, die immers in het bezit is van een woordelijk verslag van de ontmoetingen van Leverkühn met de Duiveld, door de eerste genoteerd, moet het ook hebben kunnen weten, maar hij verkiest om uit liefde voor zijn vriend discreet te twijfelen. De beroerdste niet, en uiteraard in diepste wezen ook eenzaam, wijdt de Duivel Leverkuhn op zijn reizen in in de mysterieën van dat wat niet van hem is, maar waar hij wel bij voortduring naar lonkt.

De twee werelden die hij zijn toekomstig eigendom toont zijn niet toevallig beiden theaters waarin het licht zijn sterfscene speelt en waar, in totale duisternis, nieuwe levensvormen ontstaan. Het begin van de wereld ligt op de bodem van de oceaan. Een ondanks al het aanwezige water dorre akker die de aanwezige bevolking van dieren nooit zou kunnen voeden indien er niet, alle seizoenen lang, eern zachte en constante regen van lijkjes op zou neerdalen.

Wezens uit een andere wereld, moegestreden, halfverorberd of domweg uitgepoept zweven traag maar onverbiddelijk naar die eerste weide van waaruit zij opnieuw de tocht omhoog langs de voedselladder en opwaarts naar het licht zullen aanvangen.

Samen met Caparecailzie daalt Leverkühn af naar de diepste dieptes en ziet wat niemand ooit voor hem heeft gezien. En donkere wereld vol lichtgevende wezens die bij aanraking met de duikboot spontaan exploderen. Allen zitten zij in hun waterlaag van aanvaardbare druk gevangen. Van het begin van de wereld gaat het naar het eind van het heelal dat er niet is omdat alles zich van elkaar af beweegt, vertelt Leverkühn die als vanuit een privéloge neerkijkt op het geheel dat er, zoals hij zegt, enigzins uitziet als een plat zakhorloge, maar dan natuurlijk van onmeetbare omvang.

Hij vertelt over miljarden sterrenstels en de onbeduidende plek die ons melkwegstelsel in dat geheel inneemt.

Zeitblom, de biograaf, vraagt zich op bijna beledigde toon af wat hij met zulke inzichten en onbevattelijke getallen moet. Zich er toe voelt aangetrokken, maar ook weet dat dit een werkelijkheid waarvan hij altijd toeschouwer zal blijven, en die hij nooit werkelijk zal mogen ervaren, anders dan door de visionaire muziek van de componist die hij als persoon en kunstenaar lief heeft zonder dat die liefde ooit echt wordt beantwoord.

De onmogelijke liefde, die andere manifestatie van de ontzielde bezieling, is het tweede grote thema van de roman en eveneens een onmiskenbare echo uit het persoonlijk leven van de schrijver. Uit alles in het boek spreekt dat Leverkühn reeds op jonge leeftijd weet dat hij gedoemd is. Zijn nimmer verdwijnende periodieke migraine aanvallen lijken het verzet van een soorteigen fysiek tegen een ongewone intelligentie en gevoeligheid.

Zo kwetsbaar voor de chemie van de emotie dat hij het gevoel uitsluit en de ontroering bijna wetenschappelijk probeert de benaderen. Het individuele genie — dat in eerste instantie een genie van de perceptie is — vereist een zintuigelijke gevoeligheid die hem breekbaar maakt. Om deze zwakte te harnassen wordt de materie tenslotte zo rationeel mogelijk benaderd.

Het contract dat Leverkuhn met de Duivel sluit verschaft hem derhalve geen bovenmenselijke vaardigheden, maar maakt het hem mogelijk om met zijn uitzonderlijke zintuigelijke gevoeligheid te kunnen waarnemen.

Het verheft zijn kunst boven het beredeneerbare en laat hem iemand zijn die hij in wezen niet is. Als om die zelfvervreemding te beklemtonen is de kostprijs van deze duivelse applicatie het verbod op liefhebben. Zoals iedere kunstenaar in zekere zijn zijn vaardigheden tot liefhebben zal moeten limiteren om te kunnen scheppen. Leverkuhn zal zich tijdens zijn bestaan niet met een zielsverwant mogen verbinden. Wie hij liefheeft zal sterven.

De hierboven aangehaalde vermaningen van de kerkvorst gaan misschien op voor gewone stervelingen die vrijwillig dreigen te verdwalen in de ontzielde werkelijkheid van cyberspace op zoek naar betere werkelijkheden, maar de kern van het drama dat hier beschreven wordt is dat de kunstenaar Leverkühn zich niet uit hooggestemde verwachtingen, maar uit wanhoop in de armen van de Duivel werpt.

De prijs die Leverkühn moet betalen voor zijn visionair kunstenaarschap is een even solitair leven dat bij de afwezigheid van liefde een proces van vergeestelijking in werking zet dat uiteindelijk in waanzin en fysieke aftakeling eindigt. Alle facetten van zijn persoonlijkheid schreeuwen uit dat hij voor- danwel ontijdig geboren werd.

Omdat hij zich tot de klassieken wil verhouden is hij een beredeneerde modernist, maar in de nerven van zijn gevoelsleven en in de gedroomde positionering van zijn kunstenaarschap — het eenzame genie hoog in de bergen wier composities een spiegel van de universele raadselen zijn — is hij een volbloed romanticus.

Net als bij de wetenschappelijke data wordt ook de muziekgeschiedenis ten tijde van Leverkühns bestaan voor het eerst in de geschiedenis als loodzwaar en in essentie onbevattelijk ervaren; hoe daar duiding aan tegeven, wat er aan toe te voegen? De nervositeit die deze situatie opwekt is een open uitnodiging tot radicaal denken. Modernisme, vernietiging en een gedrogeerde waarneming waarin het ik opgaat en verdwijnt in een zichzelf omhelsende werkelijkheid.

Het intellectuele drama van Doktor Faustus behelst deze ontzielde bezieling, de intelectuele ontroering, die in zekere zin een modernistisch verschijnsel is.

Het emotionele drama dat daarna parallel loopt, staat in het teken van de chemische ontroering, de liefde, en het zou geen drama zijn als het niet ging over de onmogelijkheid van die liefde. Een drama dat zich wederom spiegelt in het persoonlijke leven van de schrijver en zijn, door hem zelf vervloekte, liefde voor half volwassen jongens.

Een verlangen dat zich in al haar onderdruktheid juist manifesteert in de huiskamer wanneer Mann verliefde gevoelens voor zijn dan 13 jarige zoon Klaus bij zichzelf bespeurd.

Zijn verwarring en zelfhaat aangaande deze zaak vertaald zich in een steeds kritischer houding ten opzichte van zijn zoon, zeker als die wel zijn homosexualiteit openlijk beleid. Hoewel zijn romans gevuld worden door een overvloed aan personages, lijkt het er niet op dat Mann van mensen hield. Van echte mensen tenminste. De voortdurende onderdrukking van zijn eigen sexualiteit moet hem van die soort vervreemd hebben.

En zo worden de metaforen en personages een voor een ontmaskerd en wordt de schrijver van het boek zichtbaar. De tot in detail beschreven zinloos pijnlijke doodsstrijd van het kind staat als een litteken in het boek gekrast. Alle liefde moet dood om het werk te kunnen volbrengen. Alle slome scrupules en twijfels overboord gezet.

Dat maakt dat de roman, die in eerste aanblik ontoegankelijk, theoretisch en abstact overkomt, tot een van de meest aangrijpende en emotionele werken uit de wereldliteratuur, zonder overigens gespeend te zijn van hoogmoed, sentimentaliteit en ijdelheid. Ook in deze gestileerde klaagzang en intellectuele biografie bewaakt de nobelprijswinnaar zijn eigen reputatie als groot kunstenaar, want de duivel, die het liefst op hoog niveau zijn gesprek met de mensheid aangaat, sluit natuurlijk bij voorkeur zijn verbond met een genie.

Bij het afbranden van de RoXY verloor Amsterdam een kwaliteit; het alternatieve uitgaan. Wat er overbleef is de commercie. Amsterdam is zijn internationale positie als alternatieve, vernieuwende uitgaansplek dus allang kwijt. In Europa heeft Berlijn en sinds de crisis, sinds kort dus, Londen die positie overgenomen.

Commercie heeft het uitgaansleven totaal overgenomen. Er is geen ruimte meer voor een soort half informele plek waar mensen kunnen doen wat ze willen, waar kunst en uitgaan samen komen. Waar je niet verplicht bent je klem te zuipen voor veel geld. De ultieme documentaire over De RoXY zou een stimulans kunnen zijn voor een volgende stap in het culturele uitgaansleven van Amsterdam. Terug kijken naar die bijzondere plek met bijzondere mensen moet een monument van die tijd worden en doet eer aan de mensen die het veroorzaakt hebben, maar moet moet dus ook als voorbeeld kunnen dienen voor nieuwe initiatieven.

Uitgaan is ook cultuur en niet maar alleen commercie, uitgaan kan ook kunst zijn. Ook in mijn directe omgeving was dat duidelijk; je sprak af in De RoXY voor werk en plezier. Een aantal initiatiefnemers voor De RoXY, zoals Peter Giele, waren mijn vrienden, dus was het voor mij makkelijk om binnen te komen op de avonden die ik wilde. Leeg is het nu in de binnenstad. Niet alleen qua gevoel, er staat ook weer veel leeg. Laat dat uiteindelijk het motto zijn van de echte documentaire over De RoXY.

Ek het twee keer van tevore vir Dood ontmoet. Ek het hom met my eie hand gegroet. Een keer was ek bewus en my siel het daarvoor gebloei. Die ander keer was my bewussein beroof van wat my lyf gedoen het, maar die oomblik het homself op my gewrig graffeer, drie keer.

Hulle voel vreemd vir my vingerpunte, asof hulle nie deel van my is nie, al is hulle my vel. En terwyl die ander terug trek in hulself in en dun wit paaie van onthou uitwys, die drie voel niks vir die vlerke van tyd nie en bly donker, pers aangetaste vel.

Ek kan nie van hulle af wegkyk nie. Ek kan nie aan hulle raak nie, maar die drie raak aan my sig, vorseer my gedagtes binne in, diep, tot dat my siel net afkyk en vergeet van voor af. De première van Winterland op het Nederlands Filmfestival zorgde voor enthousiasme en discussie, evenals Nothing Personal van de Pools-Nederlandse regisseuse Urszula Antoniak. De voorpagina van de NFF-dagkrant bevatte dagelijks een grote foto van een moment op de rode loper, waarmee ons mini-Hollywood, onze sterren en bekende Nederlanders in het zonnetje werden gezet.

Ergens op het Nederlands Filmfestival NFF speelde zich kennelijk een andere realiteit vol glitter en glamour af, waar het publiek geen deelgenot van was. Na de verdeling van een karrenvracht Gouden Kalveren op het NFF stapt de filmwereld van de roze wolk weer in de dagelijkse realiteit. Dat betekent nog niet dat het goed gaat met de Nederlandse film. Het succes en de immense media-aandacht voor het NFF geven een vertekend beeld van de realiteit. Ondanks het grote aanbod in de diverse genres worden er veel zwakke films gemaakt en is de kwaliteit over de hele linie matig.

De producenten van De Storm, het epos over de watersnoodramp in Zeeland in , zullen zeer tevreden zijn met de maar liefst Ondanks de enorme impact van het historische onderwerp is het een magere en teleurstellende film geworden over een jonge, ongehuwde vrouw die haar baby kwijtraakt. De interessante films komen toch uit de artistieke hoek. Van Warmerdam kennen we al als uniek talent en buitenbeentje van de Nederlandse cinema.

Dick Tuinder en Urszula Antoniak maakten veel indruk met hun debuutfilms. Winterland is een fascinerend debuut, een fantasierijke combinatie van live action, animatie, film-in-een-film, een duizelingwekkende opeenhoping van meerdere lagen realiteit en fantasie.

Beginnend met een Jules Verne-achtig verhaal over een stel excentrieke personages die een ruimtereis maken, zien we acteurs die verdwalen in een mysterieus bos, en beelden van de filmploeg tijdens de bewogen opnametijd.

De première van Winterland op het festival zorgde voor enthousiasme en discussie. Want waar gaat deze film in hemelsnaam over? Een film over een film in een film, een prikkelend spel tussen realiteit en fantasie. Of Winterland daadwerkelijk publiek gaat trekken, is de grote vraag. Soms trekken dit soort artistieke producties 2.

Daar gingen nogal wat debatten over onder de professionals: En wanneer kunnen we als Nederlandse cinema weer eens een rol spelen op de grote buitenlandse filmfestivals? Daarvoor werd het label Dutch Angle in het leven geroepen, om veelbelovende jonge regisseurs en hun werk te promoten. Het woord urgentie viel wel vaker. Nederlandse speelfilms missen urgentie, we zijn te gezapig. Werkelijk bevredigende oplossingen hoe de betere film verkocht kan worden, kwamen tijdens de debatten ook niet boven water.

Ieder jaar valt er wel een dergelijk verhaal te noteren, hetgeen een moedeloos gevoel oplevert. Filmmakers die werkelijk gedreven zijn, doen hun ding wel en zeuren niet over filmfondsen en omroepen die hun plannen zouden dwarsbomen. Zo had beeldend kunstenaar Dick Tuinder een plan voor een speelfilm waar hij jaren aan heeft gewerkt.

Het resultaat is er wel naar. Het slotakkoord van het NFF was verrassend en hoopvol. Nothing Personal van de Pools-Nederlandse regisseuse Urszula Antoniak won vier Gouden Kalveren, waaronder die voor beste regie en beste lange speelfilm. Dat is opmerkelijk voor een kleine persoonlijk getinte film. Nothing Personal is een fraaie debuutfilm gedraaid in een wonderschoon Ierland, en handelt over een merkwaardige liefdesrelatie tussen een jonge Nederlandse vrouw en een oudere Ier.

Deze film won een maand geleden trouwens al een pak prijzen op het filmfestival van Locarno. Hoofdrolspeelster Lotte Verbeek won helaas geen Gouden Kalf voor haar aangrijpende vertolking. Die prijs ging naar Rifka Lodeizen voor haar evenzeer indrukwekkende hoofdrol in Kan door huid heen.

Het is een bloody shame dat deze prachtige film pas op 17 december in première gaat. Veel te veel make-up net een barbie pop. Dus dat is iets wat moet stoppen. Alle remmen gaan dan los succes is dan niet moeilijk te vinden iedereen staat in de rij voor mij. Met mijn raps kill ik Will smith. Ik ben geen ismo dus ben ook geen eenmans. Nee ik ben Driemans. Haal geen keuken bij Biemans. De deur staat op een kier want jij bent altijd welkom. The lights of oldskool is shining in de nacht de maan zo wit alles lijkt buitengesloten oftewel mijn sweertje een dikke mist brrr da visie van god los.

Rap gods schuiven op naar de achterste rij. Hollywood krijgt een trap mijn hantekening is perfect core music industries lecinties hahaha ful. Belgie tot the home shit achter om kijken en zie wat ik bouwde een hoek vies van vertrouwen. Franche boem boem nigga"s die in de nacht je achtervolgen hahaha pak de puppy maar beet.

De muis zal je toch maar tot de ingang je volgen. Ik ben er net weer ik geef je een lange weg tot door het donkerste en hardste bos van roodkapje. Het witte ezel pusht je hemel van je gebit is green. Opassen nu wand de taal van de flikkers worden 1. Laat de hele wereld zien dat 1 de vernietiging en verwoesting van geweld tot niets liet blijken.

Niets is ogend ervaren de diepste secrets van het einde tot het begin van fantasie bijt op je tong wand, Bang zal je woeden klonen kan!!! Veeg je zwarte oog maar weg wand wat jullie ook doen er klinkt maar one sound. Ik neem het over falen zal de rest of red eay"s zijn onze harde ogen van tranen van verlies.

Geen groep maar alleen meelopen is al een zege wand 1 somewone kan echt de wereld veranderen. Screaming is new lafting. The men is tegerlijkertijd een vrouw volg me dan ook maar. I"m a legand king I"m never scare.

Crazy is gwn vragen aan mij al genoeg we hebben beet magic fools. Groeten klanten Wij bieden onbeveiligde persoonlijke en beveiligde investeringen Leningen voor uw behoeften en uw budget. De laagste online krediet in DE en CH! Vul de volgende informatie voor uw lening aanvraag: Bedrag van de lening: Doel van de lening: Een snelle reactie vereist.

U kunt ook e-mailen op bishopsmithloans hotmail. Hello, I am Mrs. Ruth Emmanuel, a private loan lender who gives life time opportunity loans. Do you need a loan urgently to pay off your debts, or you need a loan to enhance your business? You have been rejected by banks and other financial institutions? Do you need a consolidation loan or mortgage looking for more, because we are here to make. Funds to individuals I want to use this medium to inform you that we are a reliable and beneficiary assistance and are willing to offer a loan.

So contact us today via email at: Je kan lachen met je vrienden voor even is het leuk je vergeet soms alle stres in je leven je doet dan domme dingen en niemand houd je tegen. Maar later zijn je vrienden weg, en heb je geen toekomst en geen baan en dan pas realiseer wat je fout hebt gedaan.

Het is tijd nu, ja die tijd is gekomen stop met dromen en maak ze waar je bent nog jong en leeft in vrede dus zoek geen reden om op te geven als je het beste wil bereiken en niet op een dakloos wilt gaan lijken.

Hoe zou het zijn als je opgroeit tijdens een oorlog en elke dag moet overleven. Misschien raak je, je ouders kwijt Je bent dan alleen en verlaten. Jong en verdrietig en niemand kan je troosten, niemand kan bij je zijn en elke dag leef je door met een pijn die niet te stoppen is. Flippers aan de stuur lyricse music video top 3 wacht op mij 1 lied is dan al een legende die voor me praat. Avatar verhalen zijn uit je pink gezogen  maximaal getraind waren de hardste overleeft de straat grootste familie.

Dit is straat, en dit is hoodshit Wierrie die we smoken is alleen good shit Met mn lines schrijf ik zo een heel boek niggah Kom maar hier, we bounce op floes niggah.

Mn Lines zijn net bullits ze zijn niet te vermijden Net zoals dealers die de coke 5 x versnijden Mn cocaine reist van Echt-Noord tot aan leiden. Zonder er andere rotzooi mee te versnijden Wat wil je hebben, hier is het te krijgen. We zitten niet in polo's , we zullen benz rijden Jij op vieze chicks, ik op die lekkere rijden Fock bitches, ik blijf op de block grinden Lig niet alleen op bed, maar met 5 wijven OV's zet ik niet alleen maar met zn vijven. Snitchers zijn praters, dus het zijn net wijven Durf mij niet met een focking vinger aan te wijzen.

Ja dat klopt maar voor je t weet is het allemaal BAM weg. Ben in de game, welke game, die van mezelf. Omdat al die games, die patsershit nep is. Check it, ik doe het alleen, omdat ik wil,. Geen verplichtingen, op me gemak, k doe het chill. Ik ben ill,en ik ga verder, verder dan me wegen leggen.

Ik kom het brengen, je mag ook komen halen faggot. Rap het, t is me ding, t is me passie, snappie? En als ik t ff zat ben, ga ik een weekje met vakantie. En als ik terug ben dan pak ik, dan rap ik want dan mag ik. Dan mag ik dus ik rag bitch, en je komt me uit dissen, dan zeg ik dag pik. En we zijn al aangekomen bij t tweede couplet,. Rappers zie ik weggaan want ze moeten naar bed,. Rappers lopen al weg maar we zijn er pas net,. Want ik heb snel al me lyrics op me barz gezet, yeah.

Je kan blijven roepen maar ik ga lekker door,. Battlerappen is smerig, met andere woorden goor. Strakke flows met beats die door je heen boren.

Lyrics op me tracks want ik moet blijven scoren. En moet je horen, al die bitches gillen,. Al die bitches gillen omdat ze nog veel meer van me willen. Ze willen met me chillen, want je weet ik ben een killer,. Voor je t weet zie je bitches schudden met hun billen.

Derde couplet, een na laatste van me track. Niet de laatste uit me leven want ik maak comebacks. Nog even lijp en gek, maar iets zakelijker, minder grote bek. Maar tis me leven dus ik blijf rappen, ik represent. Zet me skills op me tracks werk hard voor ik relax. Je moet niet komen bluffen want ik schiet je lek. Nee dat was een grapje ik meende het niet echt. Maar let ff op je woorden en kijk uit wat je zegt.

Straks komt nog 1 couplet met dezelfde dope flow. Ff al me barz vulle, before I go home. Heb straks al me barz gevuld en dan ga ik naar huis. Met een bierie op de bank, lekker zitten voor de buis.

Dit is de laatste, hierna stop ik weer ff. Als je langere track wil moet ik me tax heffen. Ik moet inkomsten hebben, voor niks gaat de zon op,.

Moet geld hebben, banga bangen, money gaat non stop. Anders is het focked up, moet me leven kunnen leiden,. Aan het rappen, blijf ik rappen, ik moet rappend kunnen blijven. Toen was het ff stil omdat haters niks krijgen,. Want in 1 adem kan ik me track afschrijven. Haters blijven stil, omdat ze toe moeten geven,. Want de tijd is zo voorbij, heb me track afgeschreven.

Nog een keer, nu is het duidelijk, rappen is me leven. Daarom heb ik haters, want ze denken dat fake.

Fame fake je niet fame is wat je hebt,. En haters zijn jaloers, dus nu noemen ze me nep, das dan pech. Das dan pech, en ff by the way, dit is het einde van me track. Soms ben ik verloren in het leven, door mn verleden dat in me blijft spelen,. En weet ik, dat ik niet weet, hoe ik het moet delen, God vergeef me,. Ik vind het moeilijk, als ik alleen ben, verlaten gebleven, door slechte dingen bezeten,.

Om dan er dan toch voor te leven,   en om om mijn naasten te geven,. Geef me een reden, ik heb een reden, waardoor ik mezelf ben gebleven,. En Jezus, wat heb ik veel meegemaakt, hij antwoordt terug, gedraag je maat,.

Kon ik dat maar, dan zou alles, in mijn leven beter gaan, maar ik ben verslaafd,. Het is raar, dat ik soms niet kan wat ik wil, het trekt me naar zich toe, en zegt he kil je bent chill, als je doet wat ik zeg,. Daarom dat ik rap, om toch te zeggen, dat ik niet veel over heb,. Niet alleen in waarde van spullen, heb er niet veel meer voor over, om dom te blijven lullen,.

Omdat ik met een reden, mn leven op ga geven,. Het is nog niet zeker, maar ik zit in de problemen,. Wat gaat over mijn verleden, toekomst en heden,. Wat me bij is gebleven,.

In Nederland blijf je inleveren, als een melkkoe blijf je geven,. Door de feiten die de overheid heeft vermeden,. En hun kleding, is Armani shit ik weet het,. Terwijl hardwerkende mensen voedselpakketten kregen,. Junkies liggen te spacen, door de stress die Rutte al had bestreden,. Nee het is er nog steeds, regering heeft doofpot regels,. Waardoor de armen gedwongen zijn om bij de rijken te stelen,.

Door die ellende, ging ik geloven in Jezus,. Open mijn ogen en keek, en pak ik de bijbel en lees het,. Vooral spreuken en profeten, maar ik meen het,. Het gaat gewoon niet goed in Nederland,. Pak de krant, en lees de leugens man,. Over overheids beleid, bezuinigen op de zorg kant,. Maar vervolgens geld wegsluizen naar de balkan,. En ook Griekenland, zorgt dat de euro valt,. De eu verknalt, alles wat we hadden,. Gulden verdween, bouwden weer op en BAM. De meerderheid was voor, maar mij is niks gevraagd,.

En protesteren maakt ze kwaad, en zien ze als verraad,. Er is geen plaats in Nederland, voor nog meer immigranten,. Maar moeten we dat dan, zo hard als Wilders brengen dan? Buitenlanders zijn slecht, en helpe ons tegen de grond,.

En ze stelen onze banen, we hebben daar zelf voor gezorgd,. En inderdaad ik flip hem, want ik ben boos,. Over dat we stemmen mogen, maar er wordt gelogen,.

Slaap in een doos, ik kreeg toch subsidie, ben bedrogen. In het land waar ik als Spijkenaar, ben geboren en getogen,. Geloof me, tis over, er gaat nog oorlog van komen,. Rijken waren ondersteboven, onrust in de buurt ja. Christen, Confessioneel, zeggen Haakneus-vuurmaar.

En overheid vuurt naar, hun eigen buurman,. Heeft een te lage huur dan, is juwelier maar,. Kan het niet betalen, te hoge huur voor een te laag loon,. Heeft daardoor stress, koopt wiet, en raakt stoned,. Boontje komt om zijn loontje krijg je te horen, i hope so.

Is dat mischien de reden van Pim Fortuyns dood? Dat ze dachten, hij gaat toch wel naar de klote,. Maar geloof me, gebeurd door Ruttes gewoonten, met Obama besloten,. Helpen de wereld economen, even naar de bodem,. Dus laat het in je hard komen, is dit wat je wil gozer? Op onderzoek op nw fiets hoe alles is heimwee troister en denzo story help me kan niets doen of  laat de vlammende honden why. Ik vertrouw het niet ik ga naar emmen vertrouw nie dichtbij elkaar enz brengt al cops enz ik zeg het niet voor niets met je kip kanker trips ik ben lief anders hanabha pleas help me gr hardcore kip geen trip duivel jauw duke vasques hooligans teams ehm Hogere machten wie tydmachine  alleen jij kan het alles goed doen en verkeerd gaat echt beter wat jauw ik zeg visie de.

Doodskops vlinder tenakan elmaya del toro mouse grr   opgezwolle wied niet van boom en ik nu swits wantrouwig en kunnen we er op vertrouwen bank toe opa uit de bl en anders genaamd duke jauw bv. Ik codes enz verbreek ik weet die love is real 1 woord aids grap van iemand ofzo ik beleef doods angst iedereen rybfgbf. Real ik hm bl boys see enz sterven na dood jauuwwww. Ik codes enz verbreek ik weet die love is real Het leven is zo kort en klein.

Eigenlijk ben ik nog blij om levend te zijn. Het leven is moeilijk alles op je neer. Net alsof mensen je beschieten met een geweer. Dus neem goeie beslissingen voordat het fout gaat. En voordat je onder de brug ik de kou staat.

Dus luister naar het leven en volg je hart. Voordat de duivel je hele leven verward. Dus, wij blij met je leven, God heeft je een kans gegeven. Niet zoals als die kinderen in Afrika.

Maar een beter leven, zoals antibiotica. Ja daarmee kun je doorgaan. En daardoor gaat je leven ontstaan. Alvast bedankt voor degenen die me steunen: En oké, dit klinkt misschien allemaal wel meling en klef maar ik heb teminste het lef om te zeggen dat ik hield van jouw en daardoor ben ik nu nog steeds in rouw. Nog veel werk aan. Exceptional prices allow you to http: Follow this link http: If a pharmacy offers http: Needless to say, I am extremely ill since fall Looking for a generic cialis pills and shipping by ordering through this site The most detailed, and have apps for the widest variety of smartphone platforms.

Person-to-person transmission of H1N1 flu virus occurs, and the virus is easily spread among people. Buy Cheap Cialis in us Accow Accow. Lenovo Customer Support Number. How to stop auto forwarding in Yahoo mail? Email Help for Yahoo mail Clients. Yahoo customer support help for an account Yahoo mail technical support effective solution Yahoo contact number for customers Change Yahoo mail password Contact Yahoo mail number for help om Ik heb hulp ontvangen van Senator Walter.

Must-see for retro porn lovers! Ik ben meer dan blij met het hebben van mijn familie weer. Shlol om Wil je roem, rijkdom, macht,. Ja om Lol yolo om Bhjngvvnj om Ik heb mijn lening. Praatjes doen ons niks. Mybe i few inspetion.. I thing chang new janration..

I thing not get his interview.. As want view and you avarything you can do.. Jajaj om Getuigenis hoe ik kreeg een lening van {calviinloancompany gmail. Homebase Finance Limited om Ik wens en ik hoop Wens ik geld en dat ik een dure auto kroop.

Nooit armoede dat is wat ik hoop. Woon ik in de mooiste wijk. Heb ik een poetsvrouw zij doet de strijk. Terwijl ik naar mn grote tuin kijk. Veel planten en een grote eik. Geld kom met hopen. Ik weet niet wat te kopen Door alle zaken die goed lopen. Werknemers ze verdienen bijna niet Zolang de baas zijn geld maar ziet dan ben ik tevreden met mn ferari kom ik naar het werk gereden maar mn geweten dat ver weg heeft gezeten doet pijn blij kan ik niet meer zijn en het geld voelt niet fijn eerst zo groot nu zo klein de man met het geld de rijkepaljas  rijk van buiten ma arm van binnen  was Xhil om Ik ben nog steeds een bengel net als Dennis ja de menis ja het is gezellig.

Waar zijn we nou gebleven babe. Ze willen me nu gaan droppen. Met mijn raps kill ik Will smith dat is niet goed voor zijn reputatie. Mensen gaan me haten zijn jaloers en beginnen te praten ze hebben geen leven. Fyck you men om Rapper paen heetbvte be a om

vader neukt vriendin van dochter gangbang vanavond